Heeft de Verenigde Staten echt meer olie in de grond dan Saudi Arabie?

Robert Rapier (een petroleum ingenieur) heeft onlangs een artikel met als titel “Does the U.S. Really Have More Oil than Saudi Arabia?” geschreven.

Robert maakt onderscheid tussen enerzijds resources en anderzijds reserves.

Olie reserves is olie in de grond welke economisch winbaar is.

Olie resources (olie hulpbronnen) is olie in de grond (of substanties welke olie bevatten) welke onder de huidige olieprijzen en de huidige stand van technologie (nog) niet economisch winbaar is.

Samengevat komt het verhaal van Robert erop neer dat de VS hoogstwaarschijnlijk veel en veel minder olie reserves (economisch winbare olie) bezit dan Soedi-Arabie.

Daarentegen zit er in de VS wel veel olie [of substanties waaruit met de nodige middelen olie gewonnen kan worden] in de grond welke (nog) niet economisch winbaar zijn. Laatstgenoemde noemt men dus wel resources.

Verder gaat Robert in op de juiste benaming van de verschillende soorten olie die in de VS worden aangetroffen. Zie daartoe de hieronder onder kopje deel 1 gekopieerde tekst van het Engelstalige artikel van Robert R.

Bijvoorbeeld een erg populaire en volgens oliedeskundigen foutieve opvatting is dat er in het Westen van de VS 2000 miljard (2 biljoen) vaten aan olie in de grond zit, welke van dezelfde soort zou zijn als de tight oil in onder andere het Bakken plateau.
In tegenstelling tot de tight oil in o.a. het Bakken plateau zijn deze in het Westen van de VS voorkomende enorme hoeveelheden aan substanties met olie nog lang niet economisch winbaar, zelfs niet bij nog hogere prijzen dan nu al het geval is. Die 2000 miljard (2 biljoen) vaten aan olie is namelijk kerogen. Het lijkt meer op steenkool dan op olie.

Hieronder (Deel 1) alvast de volledige tekst van het artikel van Robert Rapier. Sommige paragrafen zijn van Nederlands commentaar voorzien.

Verder sta ik naar aanleiding van het artikel van Robert (deel 1) in deel 2 van dit artikel nader stil bij het begrip ERoEI en de betekenis van energie in relatie tot geld, met super lastige vragen zoals: Wat is geld?

Deel 1:

Does the U.S. Really Have More Oil than Saudi Arabia?

The Difference Between Oil Shale and Oil-Bearing Shale

People are often confused about the overall extent of U.S. oil reserves. Some claim that the U.S. has hundreds of billions or even trillions of barrels of oil waiting to be produced if bureaucrats will simply stop blocking development. In fact, in a recent debate between Republican candidates contending for Gabrielle Giffords’ recently vacated House seat, one candidate declared “We have more oil in this country than in Saudi Arabia.” So, I thought it might be a good idea to elaborate a bit on U.S. oil resources.

Oil production has been increasing in the U.S. for the past few years, primarily driven by expanding production from the Bakken Shale Formation in North Dakota and the Eagle Ford Shale in Texas. The oil that is being produced from these shale formations is sometimes improperly referred to as shale oil. But when some people speak of hundreds of billions or trillions of barrels of U.S. oil, they are most likely talking about the oil shale in the Green River Formation in Colorado, Utah, and Wyoming. Since the shale in North Dakota and Texas is producing oil, some have assumed that the Green River Formation and its roughly 2 trillion barrels of oil resources will be developed next because they think it is a similar type of resource. But it is not.

Although the oil in the Bakken and Eagle Ford is being extracted from shale formations, the term shale oil has been used for over 100 years to describe a very different resource. This has led some to confusion over the differences between current production in North Dakota and potential production in Colorado.

Commentaar:
Bovenaan dit blogartikel werd al verwezen naar dit stukje tekst uit het artikel van Robert, namelijk dat de olie resources in de zogenaamde Green River Formation worden geschat op grofweg 2 biljoen (een 2 met twaalf nullen erachter) vaten aan olie. Echter, de hoeveelheid aan economisch winbare olie uit laatstgenoemde gebied is vrijwel 0. Green River bevat in tegenstelling tot onder andere het Bakken Plateau geen tight oil maar kerogen.

The oil in the Bakken and Eagle Ford formations actually exists as oil, but the shale does not allow the oil to flow very well. This oil is properly called “tight oil“, and advances in hydraulic fracturing (fracking) technology have allowed some of this oil to be economically produced. (For more details, I discuss resources, reserves, fracking, shale gas, and oil shale in some detail in my new book Power Plays: Energy Options in the Age of Peak Oil).

Commentaar:
Volgens Robert (en andere deskundigen) is ‘tight oil’ een veel betere benaming voor de olie in onder andere het Bakken Plateau. Het is olie in schalie formaties, waardoor de olie wat minder vloeibaar is. Vanwege laatstgenoemde is het lastiger winbaar. Pakketjes aan olie. Het is geen homogeen veld.

The estimated amount of oil in place (the resource) varies widely, with some suggesting that there could be 400 billion barrels of oil in the Bakken. Because of advances in fracking technology, some of the resource has now been classified as reserves (the amount that can be technically and economically produced). However, the reserve is a very low fraction of the resource at 2 to 4 billion barrels (although some industry estimates put the recoverable amount as high as 20 billion barrels or so). For reference, the U.S. consumes a billion barrels of oil in about 52 days, and the world consumes a billion barrels in about 11 days.

Commentaar:
Zo bevat volgens sommige schattingen het Bakken plateau grofweg 400 miljard vaten aan olie resources. Dankzij de meest up to date ‘fracking technology’ is naar schatting grofweg 2 tot 4 miljard vaten (bijna 1%) van deze resources te bestempelen als reserves. Met andere woorden dat met de huidige technologie en hoge olieprijzen slechts een kleine vier miljard vaten van deze 400 miljard olievaten aan resources, economisch winbaar zijn.
Om deze bijna vier miljard vaten aan economisch winbare olie in perspectief te plaatsen: De wereld verbruikt ongeveer 1 miljard olievaten per 11 dagen [ruim 90 miljoen vaten per dag].
4 miljard vaten komt dus overeen met grofweg 1,5 maanden aan totaal wereldwijd olieverbruik.

Like the Bakken, the Eagle Ford formation in Texas consists of oil (and natural gas) in tight formations that is being accessed via fracking. The amount of technically recoverable oil in the Eagle Ford is estimated by the U.S. Department of Energy to be 3.35 billion barrels of oil.

Commentaar:
Naast het Bakken Plateau, welke grofweg een kleine 4 miljard vaten aan economische winbare olie bevat, zou the Eagle Ford (dit gebied bevat net zoals het Bakken Plateau ook tight olie) grofweg 3 tot 4 miljard vaten aan economisch winbare olie bevatteb.

Without a doubt, these two formations are a major factor in the current resurgence of U.S. oil production. But the Green River formation is the source of talk of those enormous oil resources — larger than those of Saudi Arabia — and it is a very different prospect than the tight oil being produced in North Dakota and Texas. The oil shale in the Green River looks like rock. Unlike the hydrocarbons in the tight oil formations, the oil shale (kerogen) consists of very heavy hydrocarbons that are solid. In that way, oil shale more resembles coal than oil. Oil shale is essentially oil that Mother Nature did not finish cooking, and thus to convert it into oil, heat has to be added. The energy requirements — plus the fact that oil shale production requires a lot of water in a very dry environment — have kept oil shale commercialization out of reach for over 100 years.

Thus, while the U.S. might indeed have greater oil resources than Saudi Arabia, U.S. oil reserves (per the BP Statistical Review of World Energy) are only about 1/10th those of Saudi Arabia. The distinction is important.

Commentaar:
Ondanks dat het mogelijk is dat de VS meer olie resources bevat dan Saoedi Arabie, is volgens schattingen de hoeveelheid aan economisch winbare olie in de VS slechts grofweg 10% van die in Saoedi Arabie. Het onderscheid tussen resources en reserves is heel belangrijk. [In de media wordt meestal, al dan niet doelbewust, dat onderscheidt niet gemaakt].

Ter aanvulling: Heden ten dage is een noemenswaardig deel van de dagelijkse hoeveelheid aan ‘opgepompte olie’ mogelijk gemaakt dankzij hoge olieprijzen. De ene economisch winbare olie is niet de andere economisch winbare olie. Sommige olie is al economisch winbaar bij relatief goedkope olieprijzen, andere olie is alleen economisch winbaar bij relatief hoge olieprijzen.
Wat naar mijn idee de laatste jaren opvalt is dat een steeds groter percentage van de opgepompte olie dure olie betreft. Dat de hoeveelheid aan goedkoop winbare olie aan het afnemen is en deze afname meer en meer gecompenseerd dient te worden door dure olie. Dat in de nabije toekomst de terugval in de hoeveelheid aan goedkope olie niet meer gecompenseerd kan worden door toenemende hoeveelheden aan dure winbare olie. Vooral een land waarbij de economie sterk berust is op olie, zal een te hoge olieprijs tot economische krimp leiden.
Om redenen (redenen waar ik in dit artikel niet nader op in ga, misschien wel ooit in een volgend artikel) kan de economie van een met name olie importerend land (of groep van landen) slecht een bepaalde olieprijs verdragen om economisch te kunnen groeien. Als de olieprijs te hoog is, is economische groei niet meer mogelijk, ook al zijn andere factoren nog relatief gunstig.

Hieronder nog de rest van het artikel van Robert…
Summarizing the Definitions

To summarize, let’s review the definitions for the important terms discussed here:

Oil resource — the total amount of oil in place, most of which typically can’t be recovered

Oil reserve — the amount of oil that can be recovered economically with existing technology

Oil shale — sedimentary rock that contains solid hydrocarbons called kerogen (e.g., Green River Formation)

Shale oil — the oil that can be obtained by cooking kerogen

Tight oil — liquid hydrocarbons that are obtained by hydraulic fracturing of shale formations (e.g., Bakken Formation and Eagle Ford Formation)

Conclusion: Resources are not Reserves, and Tight Oil isn’t Shale Oil

It is pretty clear that at current oil prices, developments in the tight oil formations will continue. It is not at all clear that even at $100 oil the shale in the Green River formation will be commercialized to produce oil, although a number of companies are working on it and will continue to do so. Oil shale is commercially produced in some countries like Estonia, but it is primarily just burned for power.

In order to commercially convert the oil shale into oil, a more energy efficient method of producing it must be found (or, one would have to have extremely cheap energy and abundant water supplies to drive the process). I have heard from multiple industry sources that the energy return for producing oil from oil shale is around 4 to 1 (lower than for oil sands production), and that is before refining the oil to finished products. At this sort of energy return, oil sands will continue to be a more economical heavy oil option.

Thus, my prediction is that despite having an oil shale resource that may indeed be far greater than the oil resources of Saudi Arabia (I don’t think I have seen an estimate of Saudi’s total oil resources), the reserve will continue to be close to zero for the foreseeable future because there are still many technical hurdles to overcome to realize a scalable, commercially viable process.

Finally, I would say that if a commercially viable process for shale oil production from the Green River formation is developed, the environmental blowback will be enormous. The production of shale oil is more energy intensive (i.e., has higher carbon emissions) than for the oil sands, it has a high water requirement in a dry climate, and it is potentially a huge new source of carbon dioxide emissions.  The environmental protests that would arise in response to a growing commercial shale oil operation would make the Keystone XL pipeline protests pale in comparison.

Deel 2:

“In this universe nothing moves without energy.” (Uitspraak van Richard Heinberg)

“The paradigm of borrow to grow no longer operates”. (Uitspraak van een ‘commenter’)

Lage ERoEI zorgt voor dure energie !?
Er is energie nodig om energie in bruikbare vorm te winnen (uit de grond te halen).
Wat vooral de laatste jaren opvalt is dat er steeds meer energie nodig is om een bepaalde hoeveelheid aan energie (in een bruikbare vorm) te winnen.
De zogenaamde ERoEI geeft aan ‘de energie opbrengst (het aantal energie eenheden)’ per ‘eenheid energie die in het proces gestop wordt’.
Bijvoorbeeld een ERoEI van 10 wil zeggen dat  (bijvoorbeeld) voor iedere btu aan energie dat in het proces gestopt wordt, 10 btu’s aan energie opleverd wordt.
Of bijvoorbeeld dat ieder vat olie [of de hoeveelheid energie die gelijk is aan de energie inhoud van 1 vat olie,  = 1 vat olie_equivalenten] dat in de oliewinning gebruikt wordt om olie te winnen, 10 vaten olie (uit de grond) oplevert.

De ERoEI is volgens allerlei wetenschappers (ondere andere Charles Hall) al jaren aan het dalen. Een lage ERoEI betekend dat er heel veel energie nodig is [en mede als gevolg daarvan ook extra middelen en infrastructuur om al de benodigde energie ‘nuttig’ in te zetten voor de olie winning. Naast beperkte reserves aan economisch winbare olie is een lage ERoEI naar mijn bescheiden mening één van de belangrijkste factoren welke de energieprijs duur maakt.

Het kost energie om olie uit de grond te halen en/of om uit substanties welke olie bevatten (synthetische) olie te maken.
Vervolgens dient de olie nog omgezet te worden naar allerlei maatschappelijk bruikbare petroleumproducten, zoals bijvoorbeeld diesel en benzine. Het transporteren van de olie naar de raffinaderijen [inclusief de energie dat het kost om de nodige transportmiddelen te fabriceren] en het raffineren van de olie naar allerlei petroleumproducten kost ook weer energie. Om de benzine bij tankstations af te leveren kost ook weer extra energie. Volgens enkele wetenschappers dient de ERoEI van olie bijvoorbeeld minimaal 5 te bedragen om er basale maatschappelijk activiteiten mee uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan voedselproductie, fabricage en transport van basale middelen.

Wat is geld?
Vele definities bestaan er voor geld.

Een voor mij moeilijke vraag. Zelf hanteer ik graag onderstaande definitie, omdat onderstaande definitie het primaire belang van energie en grondstoffen benadrukt (benodigd voor productie van tastbare  producten):

Een algemeen erkend ruilmiddel , zowel giraal als chartaal, waarmee je zowel goederen als diensten kunt betalen. Met geld wordt in feite een claim gelegd op (toekomstige) arbeid  en grondstoffen.

Geld kan verhandeld worden voor iets dat ten eerste wel in staat is om arbeid te leveren of ten tweede door arbeid tot stand is gekomen (bijvoorbeeld door de natuur zelf, machines of  lichaamskracht).

Met geld ‘alleen’ worden er nog geen producten gemaakt en verplaatst.

Zonder energie en grondstoffen heb je aan geld (alleen) vrijwel niets.
Of zoals Richard Heinberg het formuleert: “In this universe nothing moves without energy.”

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s