Amerikaanse energiewaakhond EIA: Stijging olieproductie VS van korte duur.

Volgens het EIA (de Amerikaanse energiewaakhond) is de opleving van de Amerikaanse olieproductie van korte duur. Volgens hun meest recente ‘concensus’ scenario (dat is vrij vertaald het scenario welke gemiddeld genomen door het EIA als het meest waarschijnlijk geacht wordt),  zal de olieproductie in de VS in het jaar 2019 een piek bereiken van bijna 8 miljoen vaten per dag waarna de olieproductie aldaar weer opnieuw verder zal gaan dalen. Zie Afbeelding 1 voor een recent scenario van het EIA

Afbeelding 1:
Bron: Preliminary Annual Energy Outlook 2013 van het EIA (betreft PDF bestand!).

In afbeelding 1 heb ik een zwarte verticale lijn toegevoegd. Deze verticale lijn is de huidige datum (begin Maart 2013). Volgens figuur 1 zou rond deze tijd de olieproductie in de VS ongeveer 7 miljoen vaten per dag bedragen en dat komt goed overeen met de wekelijkse Amerikaanse olieproductie overzichten van het EIA. Op 1 Maart 2013 (zie wekelijkse overzichten) de olieproductie in de VS bijna 7,1 miljoen vaten per dag.

In afbeelding 1 wordt alleen de totale productie van de zogenaamde conventionele olie, namelijk crude oil (ruwe olie) inclusief ‘condensates’ (C+C), weergegeven. Laatstgenoemden wordt door menig analist ook wel de echte olie genoemd, omdat uit de echte olie via raffinage belangrijke petroleumproducten zoals benzine en diesel gemaakt kunnen worden. Alhoewel, uit Condensates kan alleen benzine gemaakt worden en dat ook nog in kleinere hoeveelheden (in vergelijking met een vat aan ruwe olie). Uit de overige vloeibare olieachtige substanties zoals bijvoorbeeld NGPL’s  is het niet mogelijk (of in ieder geval zeer lastig) om er benzine of diesel van te maken.

De maximale olieproductie (C+C) in de VS betreft het jaar 1970. Toen werden er aldaar bijna 10 miljoen olievaten per dag uit de grond opgepompt.  Dus volgens het in afbeelding 1 weergeven scenario van het EIA zal in de VS, wat betreft de echte olie (Crude + Condensaties), de piek uit het jaar 1970 bijlange na niet gehaald worden. Het kost bovendien steeds meer energie/geld/ middelen om een vat olie uit de grond te halen.

Kritische kanttekeningen van David Hughes bij het hierboven weergeven olieproductie scenario van afbeelding 1:
Geoloog David Hughes (net zoals menig ander onafhankelijk olieanalist) is nog somberder over de toekomstige Amerikaanse olieproductie dan het weergegeven EIA scenario in afbeelding 1. In een recent rapport geeft David commentaar op het hierboven in afbeelding 1 afgebeelde scenario. Klik hier om het rapport (pdf -formaat) van David H. en medewerkers te openen. Het duurt enige tijd alvorens het rapport getoond wordt. David is vooral voor de periode na het jaar 2020 een stuk somberder over de Amerikaanse olieproductie dan het EIA. De onderbouwing van David H. in zijn rapport voor zijn sombere verwachting is voor mij heel aannemelijk. Ook in een eerdere post op deze blog is al stilgestaan bij het recente Rapport van David Hughes.

Waarschuwing voor flink hoge olieprijzen in het jaar 2020:
Als het scenario uit afbeelding 1 in grove lijn bewaarheid gaat worden en de olievraag vanuit bijvoorbeeld China en India blijft de komende jaren flink stijgen, dan kan volgens het artikel “OECD Says Oil Prices Could Reach $150-$270 a Barrel By 2020” de olieprijzen binnen tien jaar wel eens ver boven de 150 dollar per vat gaan kosten. Laatstgenoemde zal, als het bewaarheid wordt, grote gevolgen gaan hebben voor de koopkracht van menig burger. Bijvoorbeeld dat de benzine en de diesel voor de meeste Europese burgers onbetaalbaar wordt. Een olieprijs van boven de 150 dollar per vat (gecorrigeerd op inflatie!) lijkt mij ook voor een land als China veel te duur om nog economische groei te realiseren.

Oil prices could rise to anywhere between $150 and $270 a barrel by 2020 as demand growth in emerging markets like India and China out paces expected supply, the OECD said Wednesday.

Als ik het goed gelezen heb gaat het artikel uit van constante dollars, dus prijzen gecorrigeerd op inflatie. Als er niet op inflatie gecorrigeerd wordt, zullen de prijzen nog hoger uitvallen. Als de olieprijzen inderdaad flink verder gaan stijgen, zullen ook de producten in de winkels duurder worden vanwege de hogere transport en productiekosten. Er is namelijk heel wat olie nodig voor met name transport, voedselproductie en overige productie.
Persoonlijk lijkt het me onwaarschijnlijk dat de Chinezen in staat zijn met dergelijke hoge olieprijzen hun economie nog te laten groeien. Er zal naar mijn idee bij minder hoge olieprijzen al flinke vraagvernietiging plaatsvinden, zodat de gemiddelde jaarlijkse olieprijs bijvoorbeeld niet snel boven de 150 dollar per vat zal uitkomen (gecorrigeerd op inflatie).
Naast Irak is vooral Noord-Amerika voor de komende jaren het lichtpunt in de wereldwijde olieproductie. Het ziet er naar uit dat de olieproductie in laatstgenoemde gebieden de komende jaren niet aan de (optimistische) verwachtingen zal voldoen. De wereldeconomie zal de komende jaren, mogelijk met een zeer korte onderbreking, steeds meer gaan lijden onder te hoge olieprijzen. Structureel te hoge olieprijzen met onrealistische rooskleurige verwachtingen ten aanzien van de toekomstige energieproductie, kan naar mijn bescheiden mening wel eens flink gaan bijdragen aan een flinke ineenstorting van de wereldeconomie in met name de sterk van olie afhankelijke economieen (ook die van de rijke landen, bijvoorbeeld de landen die behoren tot de OECD). Als de wereldeconomie op korte tijd flink inzakt en daarmee (tijdelijk) ook de vraag naar olie, zullen de olieprijzen op korte tijd waarschijnlijk ook flink inzakken. Erg volatiele olieprijzen.

Vanuit een netto energie perspectief is het plaatje extra somber.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

11 reacties op Amerikaanse energiewaakhond EIA: Stijging olieproductie VS van korte duur.

 1. Hans zegt:

  Paradox,

  Mooi stuk hierboven. Ik denk toch dat ik dat rapport van David Hughes eens(mee en mee) ga lezen(als ik er aan toekom).

  Ik heb het boek gelezen en moet zeggen dat het “bol” staat van de minder leuke boodschappen. De auteur geeft dat zelf ook al aan, dat hij lange tijd heeft moeten nadenken, of hij dat nu wel zou publiceren. Hij wilde meer signalen afgeven en daarom toch besloten om het te publiceren. Ik zal de zaken die hier regelmatig(piekoil, Eroei, etc) ter sprake komen, niet vermelden. Ook gaat het boek heel diep in op de schuldencrisis. Het is overigens wel een voorspelling en die zijn soms moeilijk te maken. Het is een behoorlijk diepgaande analyse van sommige zaken en beslist een aanrader. Verwacht echter geen opvrolijkend boek. Grofweg enkele opvallende zaken;

  Stimuleringspakketten zullen steeds duurder gaan worden en steeds minder effect gaan sorteren. Buiten het hele energie probleem, zal eerst(waarschijnlijk)de financiële wereld onderuitgaan. Dat vormt naast het komende olieschaarste een zeer groot probleem. Er gaan grote problemen ontstaan met de wereldwijde watervoorziening/voorraad. Voedselprijs en olieprijs, loopt vrijwel gelijk op. Men verwacht dat de fosforwinning wel eens rond 2035 op een piek komt te zitten(voedsel). De elementen(metalen-mineralen) komen steeds meer in de probleemzones. Voor sommige is dat al zo en(afhankelijk van hoeveel men gaat verbruiken in de wereld)voor andere gaat de voorraad er steeds sneller doorheen. Rampen(al dan niet veroorzaakt door de natuur) zullen in sommige gevallen `onbetaalbaar` gaan worden. Vooral voor veel vrouwen dreigt er armoede en terugkeer van meer traditionele rollen. Verder geeft hij aan dat efficiëntie(techniek) grenzen heeft en (serieus)substitutie(olie) er eigenlijk(nog) niet is.

 2. paradoxnl zegt:

  Mooie samenvatting van het boek Hans!

  De problematiek zit ook naar mijn idee op heel veel niveaus tegelijkertijd. Het ene probleem versterkt het andere probleem/ is onlosmakelijk verbonden met een ander probleem. Een keten van afhankelijkheden. De wereld is reeds flink in ‘overshoot’, naar ik aanneem.

  Goed dat je nog even wijst op o.a. fosfor, water, voedsel, financiele wereld, milieu problematiek, uitgeput raken van mijnen met hoge concentraties aan benodigde elementen (er dient steeds meer grond verplaatst te worden om een bepaalde hoeveelheid van een mineraal te winnen) enzovoorts….
  De problematiek zit blijkbaar op heel veel niveaus tegelijkertijd.

 3. Hans zegt:

  Paradox,

  Ik ben eens wat gaan kijken naar een oudgediende, Marion King Hubbert.
  Je vind hem oa hier,

  en hier: http://www.hubbertpeak.com/hubbert/
  Kijk nu eens op dit laatste adres aub, naar de afbeelding van de door hem(wereldberoemde) gepresenteerde “Bel curve”.
  Van jou, weet ik de het wereldwijde verbruik, nu momenteel zo op 30 Miljard vaten per jaar ligt.
  Kijk nu eens naar zijn afbeelding, in de snijvlakken, van ongeveer 2015(onderaan de tabel) en “30”(links in de tabel), naar de door hem voorspelde blauwe lijn.

  Griezelig accuraat niet?.
  Als dat zou kloppen, dan staat er in 2035, nog maar zo’n 15 miljard vaten per dag ter beschikking en 2025 nog maar 19 miljard vaten…maw, insinueert een sterke afgang..
  Waarschijnlijk is dit voor jou, lettelijk informatie uit de oude doos, maar ik wilde je daar toch eens op attenderen, omdat ik zeer opkeek van de accurate voorspellingen(althans zoals het lijkt).

  Mocht het je interesseren, hier vind je zijn rapport(World petroleum availability 1980-2000):
  http://www.princeton.edu/~ota/disk3/1980/8023_n.html
  en (interessant), zijn stuk in de Scientific American over energy and power, destijds(1971):
  http://www.hubbertpeak.com/hubbert/energypower/
  (duurt beide een tijd, voordat het zichtbaar wordt)

  Aangezien men in het Tullet Prebon rapport laatst, ook sprak over een mogelijk(plots) zeer sterke terugval in Eroei rond 2020, van 1 op 5. Dat was althans een voorspelling geweest van Andrew Lees(analist). Zie pagina 76 in dat rapport:http://ftalphaville.ft.com/files/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf

  • Hans zegt:

   Aanvulling: Hier het gehele intervieuw met Marion King Hubbert(38.33 min)

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Een door omstandigheden verlate reactie mijnerzijds. Deze (snelle) reaktie is in brainstorm stijl met weinig samenvatting, hopelijk staan er niet te veel slordigheidsfouten in…

   Mooi dat je het allemaal interesseert. Je bent veel kennis aan het opdoen lijkt me.
   Wat mezelf betreft leer ik ieder jaar weer wat bij hoop ik (voortschrijdend inzicht/ nieuwe inzichten/ extra kennis)

   Ik ben bekend met de video en de getoonde grafiek. Als je puur naar de conventionele olie kijkt, vermoed ik dat Hubert ook voor de wereldwijde conventionele oliesituatie nog steeds behoorlijk “spot on” is! Hij had natuurlijk alleen de gegevens van toendertijd ter beschikking, maar dan nog deed hij naar mijn idee een goede ruwe schatting van hoe snel de wereldwijde economische winbare conventionele olievoorraden uitgeput zouden raken. Door allerlei bovengrondse oorzaken was hij misschien 10 jaar te vroeg.

   Wat hij naar mijn idee bijvoorbeeld ‘toen totaal nog niet kon in schatten’ is de toekomstige wereldwijde onconventionele olieproductie. Dat door hogere olieprijzen en daarnaast verbeterde technologie het ook mogelijk werd om voorheen niet economisch winbare (onconventionele en deels conventionele) reserves economisch winbaar te maken. Dat de totale olieproductie een functie is van o.a. olieprijzen en technologie.

   Maar naar mijn bescheiden mening is Hubert nog steeds behoorlijk spot on, omdat de belangrijkste petroleumproducten zoals diesel, benzine en vliegtuigbrandstof via raffinage vrijwel alleen ‘gemaakt’ kan worden uit de crude oil. De conventionele olie betreft vrijwel alleen crude oil (en in veel mindere mate ook de zogenaamde ‘condensates’).

   Ook al neemt de komende jaren de wereldwijde olieproductie (total liquids) nog toe, als de conventionele olieproductie niet meer opgekrikt kan worden, zal het heel lastig worden om cruciale petroleumproducten, zoals benzine, diesel en vliegtuigbrandstof nog noemenswaardig te laten stijgen. Het ziet er, als ik het goed volg, volgens onafhankelijke analisten meer en meer naar uit dat grofweg vanaf het jaar 2015 de wereldwijde conventionele olieproductie al gaat inzakken => betekent dat het erg lastig zal worden om de wereldwijde diesel en benzine productie op peil te houden, ook al stijgt nog de totale wereldwijde olieproductie (all liquids = ‘conventional + unconventional’….o.a.crude + condensates + NG(P)L’s + biofuels + …) nog verder.

   De transportsector lijkt me cruciaal voor het reilen en zeilen van de toekomstige wereldeconomie. Als wereldwijd bijvoorbeeld de totale hoeveelheid aan diesel en benzine afneemt, zal het toenemend verbruik van het ene continent betekenen dat een ander continent minder diesel en benzine kan verbruiken.

   • Hans zegt:

    Dank voor je uitgebreide antwoord Paradox.
    slordigheidsfouten geeft totaal niet, daar zal ik ook hier en daar behoorlijk de plank mee misslaan.

    In het stuk van Sceintific American van 1971 destijds(link in mijn eerdere post pagina 35 en grafiek op 36),
    heeft Hubbert het over de volgende cijfers(Men schatte toen in):
    300 Miljard vaten olie van Tarsand oil
    en 3100 Miljard vaten Shale oil wereldwijd.
    Daarvan waren op dat er 190 Miljard vaten “winbaar” in 1965(met de stand der techniek, destijds).

    Dus net wat je aangeeft, was het voor hun moeilijk om toen aan te geven, wat men zou kunnen gaan winnen in de toekomst, al wist men wel al hoeveel er zich grofweg wereldwijd, her en der te vinden zou zijn. Maar er is maar weinig aan gewijd, dus men wist er toen nog weinig van.

    Een kleine anekdote uit mijn eigen waarneming: Jaren terug viel ons tijdens mijn vakantie in Turkije op dat de brandstofprijzen behoorlijk hoog waren. Destijds betaalde men hier voor een liter euro 95 1 euro en daar 1,40. Nu afgelopen zomer(jaren later dus), stonden de prijzen daar op 2,10 euro per liter(hier 1,70), wat voor zo’n land erg hoog is. Nu zijn de prijzen daar wel het hoogst binnen de Europese unie(verbaade mij ook, waarschijnlijk politieke redenen), maar het lijkt me voor de mensen daar steeds meer een rem te zetten op het feestje(merkte men ook aan de mensen, afgelopen jaar). Turkije heeft bijvoorbeeld maar een zeer klein spoornet(nauwelijks de moeite waard) en is dus erg afhankelijk van auto en zeker autobussen om de toeristen mee te vervoeren. Daarnaast is het land erg groot. Ik verwacht dat men op termijn in de toeristen industrie, hier grote hinder van gaat ondervinden.Maar ook Nederland, wat sterk op de export gericht is, zal dat steeds meer gaan voelen, verwacht ik.

 4. Hans zegt:

  Excuses voor schrijf fouten, af en toe vallen dingen weg in de tekst, merk ik.

  • paradoxnl zegt:

   Hans,

   Bedankt voor de links naar die oude documenten dat ook ruim 40 jaar geleden al bekend was dat er flinke hoeveelheden aan teerzanden en olieshalies in de aardkorst voorkwamen. (Dat men zelfs al in de jaren 30 van de vorige eeuw al bekend was met flinke hoeveelheden oilshales in de grond. Als ik me goed herinner, zou iemand die regelmatig schrijft op theoildrum, al in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw projecten geleid hebben waarmee tight oil (olie uit shalie formaties) gewonnen werd. Toen de olieprijzen toendertijd weer terug daalden, zijn die projecten gestopt. Zoals jij al aangaf werd er zelfs al eerder wat olie gewonnen uit shalies).

   Grappig dat tightoil enerzijds als onconventionele olie getypeerd wordt en anderzijds ook als conventionele olie (o.a het EIA ziet tight oil als conventioneel ondanks dat het erg veel kost om deze olie te winnen. HEt is olie van zeer goede kwaliteit. Anderen rekenen tight oil tot onconventionele olie vanwege hoge kosten om het te winnen maar dat terzijde)

   Dat rapport van Tullet Prebon rapport (perfect storm) vind ik erg interessant. Eerder op deze blog heb ik er al eens aandacht aan besteed.

   Inderdaad, die gecombineerde inzichten vanuit verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld vanuit de Hubbert curve en vanuit netto energieperspectief (ERoEI) (en enkele andere parameters)) maken het toekomstig plaatje ten aanzien van de toekomstige wereldwijde olieproductie er niet rooskleurig op, ondanks dat er enorm veel resources in de grond zitten. Volgens klassieke ‘hubberts’ (bell)curve komt zelfs bij verdubbeling van het aantal economisch winbare oliereserves de verwachte piek alechts enkele miljoen vaten hoger te liggen en valt de wereldwijde olie productiepiek slechts een vijf- a tiental jaren later (dan wanneer men van de helft uitgaat).

   Als ik me niet vergis gaat menig olie analist uit van een ‘skewed to the right curve’: Dat de wereldwijde olieproductiepiek met behulp van flinke investeringen jarenlang in stand gehouden kan worden(op een piekplateau gehouden kan worden), ondanks dat de economisch winbare reserves al ruim minder dan de helft van de oorspronkelijk aanwezige winbare reserves bedragen. Het is niet voor niets dat menig onafhankelijk olie analist rekening houdt met een zeer snelle ineenzakking van de wereld wijde olieproductie, zeker als men bedenkt dat vrijwel alle superolievelden al vele jaren in gebruik zijn en de productie uit deze supervelden mogelijk kort na elkaar snel gaat inzakken. Dat in korte tijd de olieproductie uit meerdere supervelden gaat afnemen.

   Volgens onafhankelijke analisten is ondanks verbeterde technologie en erg hoge olieprijzen, de hoeveelheid aan makkelijk economisch winbare olie in de grond versneld aan het afnemen en is het tempo waarmee vanouds lastige olie uit de grond gehaald kan worden niet noemenswaardig toegenomen. Het is alleen dat er met flink wat middelen wat meer olie uit de grond gehaald kan worden…Naar mijn bescheiden mening zal tussen nu en tien jaar heel duidelijk worden hoe beroerd de wereldwijde olieproductie er voor staat…

 5. Hans zegt:

  nogmaals dank voor je antwoord, Paradox.

  Ik sluit me helaas(begrijp me niet verkeerd) steeds meer aan bij jou bevindingen. Ben nu mee en mee(gaat nog wel een poos duren) het rapport van David Hughes, door aan het nemen. En verbaas me steeds meer over de twee verschillende “kampen”, binnen deze hele discussie en onderzoeken. Maar daar hadden we het eerder al eens over.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Mijn bevindingen zijn inderdaad helaas niet zo rooskleurig om het zacht uit te drukken. 😉
   Ik lees ook nog regelmatig stukjes uit het rapport van David Huges en medewerkers. Ik wou er namelijk nog een blogitem aan wijden in verband met zijn verwachtingen ten aanzien van de toekomstige Amerikaanse shale gas productie.

   Een quote uit het rapport van David H.:
   “There is a great deal of industry hype about the prospects of some of the 24 shale gas plays that currently constitute less than 12 percent of shale gas production. Considering the attributes of most of these plays documented in Table 1, such claims appear to be merely hype. The best shale plays are not ubiquitous—they are at the top of their own pyramid as illustrated in Figure 37 with many lesser quality plays below them”.

   Vooral het door mij in de hierboven getoonde quote zwart (vet) gemaakte tekst vind ik heel betekenisvol. Namelijk, aldus David, er binnen industriele kringen wel heel erg optimistisch wordt gedacht over het toekomstige gasproductie potentiaal van diverse ‘shale plays’ welke nog niet ten volle in operatie zijn. Volgens David is er geen goede basis voor laatstgenoemde optimisme.

 6. Pingback: Prognoses over de totale dagelijkse shalegas productie in de VS, deel 1 | Paradoxnl's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s