De ‘reeds’ actuele dodelijke combinatie van piek mijnbouw en piek olie (vooral piek ‘belangrijke olie soorten’ is hierbij van belang)

Onderstaand een in mijn ogen erg goede video van Simon Michaux…advies is om de eerste  minuut van de video over te slaan 🙂

Terwijl de wereldwijde reserves aan vooral goedkoop winbare olie van hoge kwaliteit in hoog tempo uitgeput beginnen te raken, begint ook de beschikbare hoeveelheid aan mijnen met goedkoop winbare (mineraal) ertsen van hoge kwaliteit snel uitgeput te raken. Zolang er ruime hoeveelheden aan goedkope energie ter beschikking staan is het uitgeput raken van makkelijk winbare mineraal ertsen van hoge kwaliteit geen probleem. Er resteren nog flink wat lastig tot zeer lastig winbare reserves aan mineraal ertsen van lage kwaliteit.
Helaas is de realiteit niet rooskleurig…het goedkope energietijdperk is voorbij. Vooral ook betaalbare diesel is heel belangrijk voor de mijnbouw.

Goedkoop winbare ertsen van hoge kwaliteit zijn gesteenten welke makkelijk toegankelijk zijn en hoge concentraties aan voor de maatschappij belangrijke mineralen bevatten.
Naast de concentratie van mineralen in een gesteente is vooral heel belangrijk de gemiddelde grootte van de ‘mineraal brokstukken’ in de gesteenten. Vooral het belang van laatstgenoemde wordt vanuit een energie oogpunt nog erg onderschat, aldus Michaux.
Stel dat er per 1000 kg gesteente gemiddeld 10 kg aan koper aangetroffen wordt, dan kost het bijvoorbeeld meer energie om 10 kg aan koper (uit 1000 kg gesteente) te winnen wanneer het koper bijvoorbeeld in 100 brokstukjes van 100 gram voorkomt (in 1000 kg gesteente) dan wanneer het koper als 1 brokstuk van 10 kg voorkomt (in 1000 kg gesteente).

Verder komt volgens Michaux heden ten dage al 10% van het totale wereldwijde energieverbruik op conto van de mijnbouw!
En bij het mijnen is vooral energie benodigd welke verkregen wordt uit fossiele brandstoffen van hoge kwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diesel om zware machinerie aan te drijven.
Terwijl de wereldwijde energie productie meer en meer stagneert, kost het steeds meer bruikbare energie om een bepaalde hoeveelheid aan voor de maatschappij belangrijke mineralen uit de grond te halen. Daardoor is een steeds groter aandeel van de wereldwijd bruikbare energiekoek nodig om een bepaalde hoeveelheid aan cruciale mineralen te mijnen (uit de grond te halen). Al op korte termijn zal volgens Michaux er bij het mijnen van allerlei belangrijke mineralen zoveel energie benodigd zijn, dat de totale productie van allerlei mineralen snel gaan dalen….omdat het teveel energie kost (te duur wordt). De gevolgen voor de samenleving zullen in hoog tempo meer en meer ‘voelbaar’ worden….

Anders geformuleerd:
Volgens Simon Michaux is er bij het mijnen van ertsen (welke voor de maatschappij belangrijke mineralen bevatten) een energie limiet. Wanneer ten eerste de concentraties aan ertsen in de grond kleiner en kleiner worden en ten tweede de gemiddelde grootte van de mineraal brokstukken kleiner en kleiner worden, neemt de benodigde energie om een bepaalde hoeveelheid aan mineralen te scheiden van de rest van het gesteente exponentieel toe.
In verband met de grondstoffen piramide (het gegeven dat mijnen met de hoogste concentratie aan makkelijk winbare mineralen als eerste opgesoupeerd worden) is er als het ware een energie limiet die volgens Michaux onvoldoende onderkend wordt. Wanneer de energielimiet bereikt is, kost het teveel energie om de mineralen nog economisch te kunnen winnen.
Terwijl de kwaliteit van mineraal ertsen in de grond steeds verder afneemt, dient tijdens de delfstoffenwinning de gesteenten meer en  meer verpulverd te worden tot kleinere en kleinere deeltjes. De benodigde energie voor het malen van de gesteenten tot kleinere deeltjes neemt EXPONENTIEEL TOE met afnemende deeltjesgrootte! Dus [in tegenstelling tot de overtuiging van degenen die denken dat alles wat we moeten doen tegen het gebrek aan bronnen (mineraal mijnen)  is toegang verkrijgen tot mineraal mijnen van steeds mindere kwaliteit] is het eigenlijk theoretisch onmogelijk dat (binnen de context van het einde van goedkope energie tijdperk) de mineraalproductie op niveau gehouden kan worden.

Een video over de achtergrond van Simon Michaux:

De aard van de fossiele brandstof [met name olie en dan vooral het ‘type olie’ (soort olie)] is erg belangrijk:
Het zware werk wordt wereldwijd vooral door machines met dieselmotoren gedaan.
Naast een hoge energie dichtheid heeft diesel nog andere eigenschappen welke het zeer geschikt maakt als brandstof voor motoren, om de geconcentreerde explosieve kracht te leveren om machines tot zware arbeid in staat te stellen.
Wat betreft tight olie (ook soms nog wel shale oil genoemd), wordt slechts 14% van een vat ‘tight’ olie via raffinage in diesel omgezet. Bij conventionele olie ligt dat (uit mijn hoofd) gemiddeld op grofweg 25%.

LTO, or Light Tight Oil, sells at a discount because it is so light it is mostly condensate. It makes pretty good gasoline but you get no diesel, kerosene of jet fuel from it. Gasoline sells at a pretty good discount to diesel these days. And as you probably know condensate, or very light liquids, have a much lower BTU rating than does the heavier stuff.

Tot slot een artikel op website van RTLZ: Gasproduktie gehalveerd in 2026: de piek is gepasseerd

Het kabinet gaat de gasproduktie in Groningen de komende jaren verlagen van 50 tot 40 miljard kubieke meter in 2015 en 2016. Dat kost de overheid 1,3 miljard euro per jaar.
Dit jaar wordt produktie al verlaagd tot 42,5 miljard m3. Dat heeft minister Kamp vandaag bekend gemaakt.
Na 2020 zal door afnemende capaciteit van het gasveld de produktie een scherpe daling meemaken tot 20 miljard kuub in 2026.
In Loppersum, het meest risicovolle gebied, zal de produktie met 80% worden teruggeschroefd.
Voor schade wordt een speciaal fonds gevormd van 1,2 miljard euro. De overheid houdt rekening met aardbevingen tot 4,1 op de schaal van richter.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

10 reacties op De ‘reeds’ actuele dodelijke combinatie van piek mijnbouw en piek olie (vooral piek ‘belangrijke olie soorten’ is hierbij van belang)

 1. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Markant figuur is dat die Simon Michaux een echte “miner”. Dit is absoluut een mooie presentatie, die veel info bevat. Vooral de stukken/zijn visie over Uranium en kernenergie vind ik leerzaam. Toch iets waar men niet zo direct bij stilstaat. Ook stemt zijn visie op het Fukushima ongeluk in Japan tot nadenken.

  Opvallend ook, is zijn visie op Peak coal. Tot nu toe heb ik daar (buiten jouw artikel laatst: https://paradoxnl.wordpress.com/2013/12/15/recoverable-hard-coal-reserves-less-than-half-of-total-recoverable-coal-reserves/) weinig van gelezen, meestal liggen de data voor dat “event”, veel verder in de toekomst. Dat geef je in jouw stuk ook al aan.
  Al met al niet een presentatie(van Michaux) om vrolijk van te worden(inhoudelijk bedoel ik dan), maar wel realistisch, denk ik. Zijn visie op (total)peak-oil deel ik niet(2012), maar ik denk wel dat we daar zeer kort tegenaan zijn aan het schuren, als ik hier en daar de andere sites mag geloven. Ik denk zelf dat als het daar echt gaat veranderen, we dat heel snel zullen gaan merken, binnen een jaar tijd al.

 2. paradoxnl zegt:

  Hoi Hans,

  Ook ik vind die stukken over Uranium en kernenergie erg interessant.

  Wat piek steenkool betreft…
  Het zou me niet verbazen dat piek steenkool veel eerder gaat plaatsvinden dan menigeen voor mogelijk houdt.
  Volgens sommige rapporten, bijvoorbeeld het zogenaamde CEA rapport, zijn de geschatte economisch winbare reserves aan steenkool veel kleiner dan sommige energiewaakhonden van uitgaan.
  http://peakoil.com/geology/peak-coal-report-u-s-coal-reserves-are-incorrectly-calculated-supposed-200-year-supply-could-run-out-in-20-years-or-less
  De goedkoop winbare steenkool van goede kwaliteit raakt in steeds meer landen meer en meer uitgeput. Door de afnemende gemiddeld afnemende kwaliteit is er steeds meer tonnage aan steenkool nodig om bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid aan cokes te verkrijgen.

  Als ‘mining’ nu al ‘close to 10% of world energy consumption’ zit (aldus Simon Michaux) en de ‘netto’ wereldwijde energieproductie zit mogelijk nu al op een piek, zal vanwege het snel uitgeput raken van de Highgrade mineraal ertsen, een steeds groter aandeel van de totale geproduceerde energiekoek opgaan in in de mijnbouw.

  Ik vind het allemaal heel interessant om te volgen. Vanuit een energie en grondstoffen oogpunt (en drinkwater, vruchtbare landbouwgronden enzovoorts…) zijn het erg Interessante tijden.

  Er zijn op alternatief gebied wel interessante ontwikkelingen gaande, zoals bijvoorbeeld de ‘vloeibare metaal batterij’ welke mogelijk al binnen korte tijd een belangrijke rol bij het opslaan van elektrische energie gaat spelen (in het geval het elektriciteitsaanbod te hoog is). Ondanks bijvoorbeeld laatstgenoemde dient er naar mijn bescheiden mening nog heel veel te gebeuren om onze samenleving flink meer onafhankelijk van vooral olie te maken. Elektriciteitsverbruik bedraagt wereldwijd gezien slechts 20% van het totale energieverbruik. En veel elektriciteit wordt nog steeds met fossiele brandstoffen opgewekt. Er dient nog heel wat te gebeuren om onze samenleving tot op een flink hoog niveau te elektrificeren. Vooral heel veel zware arbeid is nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen (met name diesel).
  We zijn naar mijn idee wel heel erg aan de late kant….

  • Hans zegt:

   Hoi Paradox,

   Zelf denk ik dat we het “point of no return” al lang gepasseerd zijn, dat we al grofweg een jaar of 20 terug, daar al mee begonnen hadden moeten zijn om de samenleving op termijn op een minimalistisch niveau te kunnen laten draaien, in de komende toekomst.
   In eigen land had men net als Noorwegen, veel van de gasbaten aan de kant moeten zetten(financiën) om daarnaast(minstens) ieder jaar in wind en solar te investeren. Men heeft toen gekozen om de huizenmarkt bijvoorbeeld maar een flinke boom te geven en zie nu waar dat in geresulteerd heeft… problemen bij veel mensen, wat voor een groot gedeelte voorkomen had kunnen worden, als politici wat meer visie en lange termijn politiek hadden bedreven. Het is wel leuk dat men nu goedkoop van het stroom overschot van Duitsland kan kopen, maar als de opslag van renewables echt vorm gaat krijgen, lopen we hier hopeloos achter de feiten aan en ga je het eerste staaltje van resource-nationalism zien..[

   Jouw (regelmatige)zorgen omtrent de kosten/voorraad diesel, worden stevig bevestigd door de presentatie van Simon Michaux, die middels het ezeltjes voorbeeld goed duidelijk maakt hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld zware vrachtwagens in dat proces van delfstoffen. Nog even niet denkend aan het in en export van goederen wereldwijd middels het gebruik van diesel.

   Het is allemaal een interessant thema, zonder meer. Al is het al om te kijken/onderzoeken(op amateur niveau, als ik het even zo mag zeggen) in hoeverre alternatieven een bijdrage zouden kunnen leveren aan de wereld die komen gaat.

   http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jan/17/peak-oil-oilandgascompanies

   • paradoxnl zegt:

    Hoi Hans, bedankt voor je reactie.

    Ik heb er weinig aan toe te voegen…
    Dank voor de link.

    Ik lees de laatste tijd ook vanuit meer gematigde hoek (nou ja wat ik dus als gematigd zie) dat het zeer waarschijnlijk nog voor het jaar 2020 heel duidelijk zal worden dat de jaren van een overvloedig en goedkoop energie en grondstoffen aanbod voorbij zijn…met flinke gevolgen voor de wereldeconomie.
    Ook ik heb het idee dat we al 20 jaar geleden serieus met een transitie hadden moeten beginnen…en dan nog was het uiteindelijk misschien nog niet vroeg genoeg. Afwachten maar weer wat de komende paar jaar gaat brengen…vooral de periode 2015-2018 lijkt m.i. heel interessant te worden (afname Russische olieproductie, piek Amerikaanse tight olie, in hoeverre kan de olieproductie in vooral Irak nog verhoogd worden, Brazilie….enzovoorts…

 3. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Ik wilde je even op dit filmpje attenderen, wat ik vandaag heb gekeken:
  De laatste nieuwe bijdrage van Tegenlicht(waar ik de meeste afleveringen van volg op de pc, nadat ze uit zijn).
  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-biecht-van-de-bankier.html

  en dan vooral vanaf 36.00 min, hier is Herman Wijfels aan het woord en zegt daar bepaalde dingen die ons wel interesseren. Ik zou het vanaf dat moment gewoon even uitkijken. Ook wat de Belg Bernhard Lietaer, zegt in de laatste minuten is interessant(en veelzeggend…) Let eens goed op de lichaamstaal van de heren en de woorden die niet gezegd worden.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Bedankt voor de link naar de uitzending! Zeker voor mij een zeer interessante en leerzame uitzending!
   Inspireerde me om ook onderstaande video te beluisteren:

   Begeleidende tekst bijvideo…
   Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen en de economie is niet meer van deze tijd. Het is tijd voor een transitie, een transformatie zelfs. Onze huidige systemen zijn niet gebouwd voor een duurzame toekomst. We zullen ze moeten loslaten willen we ons voort bewegen richting deze duurzame toekomst voor mens, samenleving en aarde.

   • Hans zegt:

    Paradox, bedankt voor deze video!
    Ik zal hem komende dagen eens gaan bekijken. Vaak zijn dit soort presentaties van hoogleraren op universiteiten erg interessant.

 4. Hans Verbeek zegt:

  Het zit ons niet mee, Paradox. Niet alleen de makkelijk winbare olie raakt op, maar ook de makkelijk winbare metalen.
  Ugo Bardi schreef deze week een interessant verhaal over peak-mijnbouw op zijn blog Cassandra’s Legacy: http://cassandralegacy.blogspot.nl/2014/01/extracted-problem-with-mining.html

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Het zat in mijn hoofd om daar nog een stukje over te schrijven. Ik vind onder andere de cijfers over het flink toegenomen dieselverbruik gedurende de afgelopen jaren om een ounce goud te winnen erg interessant! Die flinke toename schijnt ook op heel veel andere mineralen van toepassing te zijn. Ik heb nog andere artikelen gezien die gaan over het snel stijgend energieverbruik in de mijnbouw. Dat terwijl de hoeveelheid aan goedkope energie niet of nauwelijks meer toeneemt. We leven in interessante tijden. 😉
   Het begint naar mijn bescheiden mening ook steeds meer in de mainstream media te dagen dat er op gebied van goedkope fossiele brandstoffen en grondstoffen voorziening zacht uitgedrukt een en ander aan het veranderen is.

 5. Pingback: Piek mijnbouw en elektrische auto’s | Paradoxnl's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s