De goedkopere benzine wordt duur betaald

De titel “De goedkopere benzine wordt duur betaald” is afkomstig uit een fraai artikel op de website van ‘piek olie Nederland’.
Verder naar onderen wordt stilgestaan bij het waarom achter de titel.

Binnen de huidige wereldwijde financieel economische context zijn beweeglijke olieprijzen volgens menig analist [welke winningskosten en kwaliteit van energie en grondstoffen zwaar laten meewegen in hun analyses] o.a. een signaal dat op de wereldmarkt de krapte aan betaalbare olie aan het toenemen is.

Is Saoedi Arabie wat olie betreft geen ‘swing producer’ meer!?

Er zijn een boel factoren welke direct of indirect een rol spelen bij het ‘bepalen’ van de olieprijs. De een wijst als belangrijkste oorzaak voor de recente relatief sterke olieprijs daling naar reden A, een ander weer naar reden B, weer een ander wijst naar een combinatie van redenen. Terzijde: Ondanks de flinke olieprijsdaling gedurende de afgelopen weken, is vanuit historisch perspectief de olieprijs nog steeds erg hoog. Het grote verschil tussen nu en vroeger is dat de kosten om olie te winnen flink gestegen zijn en dat mede daardoor het erg lastig wordt om bij lagere olieprijzen de wereldwijde olieproductie op peil te houden. De hoeveelheid aan goedkoop winbare olie wordt steeds minder. Zelfs bij olieprijzen van rond de 80 dollar wordt er door enkele olieproducenten al verlies geleden.

Volgens (mijn interpretatie van) het Piekolie NL artikel en ook naar mijn idee is momenteel het marktsentiment dat er een overschot aan olie is en dat, gechargeerd gezegd, de hoofdschuldige de OPEC is, met name Saoedi-Arabie. Velen zien met name Saoedi Arabie nog als de swing producer van olie en dat Saoedi Arabie als swingproducer de wereldmarkten en de internationale politiek wil beinvloeden. Daardoor wordt door menigeen heel heftig gereageerd op het gegeven dat de OPEC (met name Saoedi Arabie) niet bereid is haar olie export (olieproductie) te verminderen.

De vraag is of Saoedi Arabie nog wel in staat is haar toegekende rol als swing producer te benutten. Het lijkt er eerder op dat Saoedi Arabie haar olieproductie zoveel mogelijk op hetzelfde niveau als die van de afgelopen jaren tracht te houden om haar interne economie met voldoende geld te kunnen ondersteunen. Saoedi Arabie heeft de laatste paar jaar de wereldmarkt niet overspoelt met extra olie, want de olieproductie aldaar is grofweg op hetzelfde niveau gebleven.

Het is de Verenigde Staten die de afgelopen jaren haar olie productie [lees duur winbare ‘tight oil’] flink heeft opgeschroefd, waardoor er minder vraag naar olie afkomstig uit onder andere het Midden Oosten ontstond. Alhoewel de VS geen netto olie exporteur is [de VS importeert uit mijn hoofd nog steeds grofweg zo’n 6 miljoen vaten aan olie uit het buitenland], zou men de VS eerder als de nieuwe Swing producer kunnen zien, omdat de VS zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval op de korte termijn, nog in staat geacht wordt om haar olieproductie nog noemenswaardig op te krikken…mede vanwege de petro dollar kan de VS beschikken over een heleboel fysieke middelen om zelfs met verlies [kosten oliewinning en alles wat er omheen hangt zijn onder bepaalde olieprijs hoger dan de olie opbrengsten] haar olieproductie nog op te schroeven. Laatstgenoemde is hoogstwaarschijnlijk niet meer lang vol te houden….
En nu zou de VS heel graag willen dat de OPEC minder olie op de markt zou brengen om de olie prijzen weer op terug op een hoger niveau te brengen, zodat de Amerikaanse tight olie productie weer wat meer economisch rendabel wordt. Meer over laatstgenoemde verder naar onderen.

De goedkopere benzine wordt duur betaald
Wat betreft de ‘tight oil’ productie [soms ook wel ‘foutief’ schalie olie genoemd], zitten er heel wat ‘tight oil’ producenten diep in het rood. Er zijn door allerlei investeerders enorme bedragen geinvesteerd in de Amerikaanse ‘tight’ oliewinning. Het is de vraag of de investeerders nog wel rendement uit laatstgenoemde investeringen zullen halen, want als de olieprijzen beneden grofweg 80 dollar per vat dalen wordt het wel heel erg lastig om het geinvesteerde geld nog terug te verdienen.

Dankzij de enorme investeringen is de dure Amerikaanse tight olie productie de afgelopen paar jaar flink gestegen. Mede daardoor zijn de olieprijzen momenteel niet meer zo extreem hoog en hoeft er minder voor benzine betaald te worden. Dankzij de enorme investeringen in de tight olie is de Amerikaanse olieproductie op korte tijd flink gestegen en heeft ook het Amerikaanse bruto nationaal product extra groei kunnen vertonen.

De grote vraag is hoe lang de stijging van de Amerikaanse tight olie productie nog vol gehouden kan worden, zeker met het oog op de flink gedaalde olieprijzen. Als de Amerikaanse tight olie luchtbel gaat barsten, zullen de gevolgen voor onder andere de Amerikaanse economie enorm zijn. Het is wat de Amerikaanse tight olie productie betreft gechargeerd gezegd ‘pompen of verzuipen‘. Als investeerders stoppen met extra geld erin te pompen zal de luchtbel snel barsten. Maar ook al blijven investeerders flink geld pompen in het tight olie gebeuren, de zogenaamde ‘sweetspots’ waaruit op relatief goedkope wijze tight olie gewonnen kan worden, beginnen minder en minder te worden. Het is uitstel van executie en hoe langer de executie uitgesteld wordt, des te groter m.i. de gevolgen van de executie zullen zijn

Ook als de olieprijzen weer terug gaan stijgen is het naar mijn bescheiden mening binnen nu en enkele jaren onvermijdelijk dat de luchtbel barst. Vanwege het uitgeput raken van de rendabele ‘sweetspots’, wordt het simpelweg te duur om de tight olie productie op peil te houden. Dat terwijl menig ‘tight oil’ producent nu al diep in de rode cijfers zit en menig investeerder van al het geinvesteerde geld nog weinig heeft terug ontvangen. Als de luchtbel eenmaal gebarsten is, zal het zeer lastig worden de tight olieproductie weer te hervatten.

De wereldeconomie (en zeker ook de Amerikaanse economie) is nog steeds heel erg afhankelijk van ‘echte’ olie. Vooral de transportsector is nog voor ruim 90 procent afhankelijk van olie en daar zal naar mijn bescheiden mening zeker op korte termijn nog weinig verandering in komen. Het blijft wat olie betreft dus pompen of verzuipen, omdat de werkelijke economie nog steeds flink afhankelijk is van olie om de transportsector van de nodige brandstof te voorzien.
Ook al kost ten eerste de oliewinning op steeds meer plekken meer geld dan dat het oplevert [zeker bij goedkopere olieprijzen] en ook al kost ten tweede het meer bruikbare ‘energie eenheden’ [een EROEI kleiner of gelijk aan 1] om de olie uit de grond te halen en te verwerken tot bruikbare petroleum producten (zoals bijvoorbeeld diesel en benzine) dan dat het aan bruikbare ‘energie eenheden’ oplevert, de via benzine of diesel geleverde energie is heden ten dage nog steeds onmisbaar voor het in stand houden van het wereldwijde financieel economische systeem (en het in stand houden van de status quo). Het type energie is nog steeds cruciaal. De explosieve, geconcentreerde energie verkregen uit benzine of diesel is nog steeds onmisbaar om het huidige systeem in stand te houden.

Ondanks de flink toegenomen investeringen in de wereldwijde olieproductie, is men niet meer in staat gebleken de wereldwijde conventionele olieproductie [welke cruciaal is voor petroleumproducten als benzine en diesel] op te krikken. Dankzij de enorme investeringen in de tight olie productie (wat naar mijn idee een enorme luchtbel is welke binnen enkele jaren uit elkaar zal spatten) kan men tijdelijk nog de hoop koesteren dat de echte olieproductie voorlopig nog een beetje op peil gehouden kan worden en mede daardoor ons financieel economisch systeem voorlopig van instorten behoed wordt.
Zie onderstaande grafiek, afkomstig van de blog van Euan Mearns, voor een mooi beeld hoe gering de stijging van de conventionele olieproductie, ondanks flink gestegen investeringen, gedurende de afgelopen tien jaar was.

Voor steeds meer mensen, landen, continenten wordt de olie te duur (belangrijke en naar mijn idee nog sterk onderschatte oorzaak is vooral de sterk stijgende kosten om de olie te winnen) om de vraag ernaar nog extra te laten stijgen. Mede vanwege de door aanhoudende hoge olieprijzen stagnerende wereldeconomie begint de koopkracht van steeds meer mensen dermate aangetast te worden, dat men steeds minder olie gaat verbruiken. Mogelijk dat zelfs olieprijzen van rond de 80 dollar per vat voor steeds meer mensen te duur is om hun olieverbruik op niveau te houden. Vanwege de dure olie wordt het ook steeds duurder om allerlei mineralen op betaalbare wijze uit de grond te halen. Want voor menig mineraal beginnen de mijnen met hoge concentraties al flink uitgeput te raken. Er dient meer en meer grond verwerkt te worden om een bepaalde hoeveelheid van een bepaald mineraal te winnen.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s