Toenemende inefficiëntie ligt ten grondslag aan economische malaise

… aldus Gail Tverberg.

Wederom een in mijn ogen erg goed artikel uit de hand van Gail Tverberg. Klik hier voor het artikel.

Enkele quotes uit het artikel:

1)

The low oil prices we are seeing are a symptom of serious problems within the economy–what I have called “increased inefficiency” (really diminishing returns) leading to low wages. See my post How increased inefficiency explains falling oil prices.

Wanneer Gail het heeft over toenemende inefficiëntie heeft Gail het in feite over afnemende opbrengsten [‘Diminishing returns’] bij met name de winning van fossiele brandstoffen en allerlei mineralen. Of anders verwoord dat het steeds meer middelen kost, steeds duurder wordt om bijvoorbeeld de olieproductie op peil te houden.
Een steeds groter aandeel van het Bruto Nationaal Product dient terug gepompt te worden in de winning van brand- en grondstoffen, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor overige sectoren in de economie. Het is een keten van afhankelijkheden. Het één geeft het ander de hand.
Wat volgens diverse onafhankelijke analisten meer en meer duidelijk wordt is dat binnen de huidige wereldwijde financieel economische context de wereldeconomie niet meer in staat is om voor langere tijd olieprijzen van boven de 100 dollar per vat te verdragen. Zeker bij een sterke dollar is laatstgenoemde het geval.
Volgens Gail (link niet bij de hand) wordt al bij olieprijzen van boven grofweg 40 dollar per vat door loonmatiging de koopkracht van een grote groep burgers meer en meer aangetast.
Door de kwakkelende economie van de afgelopen jaren en door de strengere regels bij banken om geld uit te lenen zijn de financiële reserves van vele mensen flink aangetast, waardoor steeds meer mensen noodgedwongen minder kunnen consumeren. In menig land is de gemiddelde koopkracht sinds het jaar 2008 flink gedaald. Volgens menig onafhankelijk analist en ook Gail zijn de huidige flink gedaalde olieprijzen mede een gevolg van te hoge olieprijzen gedurende de afgelopen paar jaar.
Olie is nog steeds erg belangrijk voor de wereldeconomie. Zeker wat olie betreft zit de wereld al in een soort van spagaat, namelijk -of- de olieprijzen zijn dermate hoog dat vraagvernietiging de overhand krijgt -of- de olieprijzen zijn dermate laag dat oliewinning niet meer economisch rendabel is.

2)

Since about 2001, several sectors of the economy have become increasingly inefficient, in the sense that it takes more resources to produce a given output, such as 1000 barrels of oil. I believe that this growing inefficiency explains both slowing world economic growth and the sharp recent drop in prices of many commodities, including oil.

The mechanism at work is what I would call the crowding out effect. As more resources are required for the increasingly inefficient sectors of the economy, fewer resources are available to the rest of the economy. As a result, wages stagnate or decline. Central banks find it necessary lower interest rates, to keep the economy going.

Sinds grofweg het jaar 2001 zijn volgens Gail verscheidene sectoren binnen de economie minder efficiënt geworden in de zin dat het steeds meer middelen (grondstoffen/energie/kapitaal/mankracht) kost om een bepaalde hoeveelheid aan productie te realiseren. Ondanks verbeterde technieken is men niet in staat gebleken om bijvoorbeeld de kosten van de oliewinning weer terug op het oude vertrouwde goedkope niveau te krijgen. Of met andere woorden: Geologie triomfeert meer en meer over technologie. De klassiek opvatting dat dure prijzen leiden tot betere technologie en meer efficiëntie en dat daardoor de winning van brandstoffen en mineralen al snel vanzelf weer terug goedkoop zullen worden is zeker bij de oliewinning tot nu toe niet bewaarheid.
De kosten om bijvoorbeeld olie en ook andere brandstoffen en mineralen te winnen is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Naar verwachting zullen de kosten vanwege het uitgeput raken van het laaghangend fruit alleen maar verder toenemen. Technologie kent zijn grenzen. Op papier is misschien veel mogelijk, maar de praktijk blijkt vooral de laatste jaren veel weerbarstiger dan waar menig ‘techno optimist’ vanuit ging.

Bovenstaande is maar een zeer summiere opsomming van wat er zoal in het aangehaalde artikel van Gail beschreven wordt. In het artikel wordt veel meer interessant geschreven, vooral over de interactie tussen enerzijds het einde van het goedkoop winbare grond- en brandstoffen tijdperk [vooral bij laatstgenoemden is sprake van diminishing returns, toenemende inefficiëntie] en anderzijds het financieel economisch gebeuren.

Update: Ook op peakoilNL aandacht voor het artikel van Gail, klik hier voor het artikel.

Quote uit peakoilnl artikel:

Alleen al daarom is het, wat je verder ook van haar vindt, een verademing Gail Tverbergs ‘How increased inefficiency explains falling oil prices’ te lezen. In de analyse van Tverberg schuilt het probleem in de teruglopende efficiency van essentiële sectoren van de economie, waaronder de energie- en drinkwaterwinning en de elektriciteitsvoorziening, en de afnemende meeropbrengsten van schuld en krediet, het hoger onderwijssysteem en de gezondheidszorg. Dit langzaam voortschrijdende proces zet het economisch systeem onder steeds meer druk, totdat er iets knapt – in dit geval de olieprijs.

En nog een quote uit het peakoilNL artikel:

Nu Saoedi-Arabië afscheid heeft genomen van zijn rol als ‘swing producer’ is vooralsnog geen enkel ander land bereid of in staat gebleken die functie op zich te nemen. Het Energy Policy Information Center buigt zich over de gevolgen van deze unieke situatie, die sinds de jaren twintig niet meer is voorgekomen. De uitkomst: toenemende volatiliteit op de oliemarkt.

Of de olieprijs binnenkort weer stijgt of nog verder daalt , de gevolgen voor de kapitaalinvesteringen liegen er in elk geval niet om. UBS hanteert als vuistregel dat een prijsdaling van 10 dollar gepaard gaat met 8 à 10 procent minder Capex-uitgaven. Er gaat echter nogal wat tijd overheen voordat lagere kapitaalinvesteringen zich in een krimpend olieaanbod vertalen. Illustratief hiervoor is het rapport Hotelling Under Pressure van The National Bureau of Economic Research. Dit onderzoek naar de schaliewinning in Texas concludeert dat zodra een boorput eenmaal geslagen is, prijsontwikkelingen van geen enkele invloed meer zijn. In het planningstadium echter speelt de ontwikkeling van de olieprijs juist een doorslaggevende rol.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s