Economische bijdrage van petroleum aan Bruto Nationaal Product binnen enkele jaren al negatief !?

…aldus het zogenaamde Etp (Total Production Energy) model afkomstig van de Hills-groep.

Onderstaand verhaal zal misschien in de toekomst nog wat ‘bijgeschaafd’ worden…

Kort samengevat is de onderliggende gedachte bij het ETP (Total Production Energy) model dat olie, en met name vooral de conventionele olie, van cruciaal belang is voor de hedendaagse wereldeconomie.
Volgens het ETP model zal kort na het jaar 2020 olie (petroleum) [de totale productie van olie] niet meer bijdragen aan de toename van het wereldwijde Bruto Nationaal Product…ergo, zelfs negatief gaan bijdragen, omdat kort door de bocht geformuleerd het uit de grond halen van de olie, het raffineren van de olie tot allerlei petroleum producten en de distributie van de olie en petroleumproducten meer energie kost dan de exergie (= “de maximale hoeveelheid arbeid die (in theorie) uit een medium (vloeistof, gas) gewonnen kan worden bij het in evenwicht brengen met de omgeving”.) van de opgepompte olie.
Volgens het ETP model zal komende jaren bovengenoemde (negatieve bijdrage aan BNP) leiden tot een flink koopkracht verlies en daarmee ook de prijs van olie noodgedwongen flink zal verminderen [vanwege dalende koopkracht].
De auteurs laten zich niet uit over de gevolgen voor de wereldeconomie, maar men kan op zijn klompen aanvoelen dat indien bovengenoemde bewaarheid wordt de gevolgen voor economie rampzalig zullen zijn. De gevolgen van bovenvermelde negatieve bijdrage van petroleum voor de economie als geheel laten de auteurs in het midden. Onderstaande komt voor mij lichtelijk ironisch over. 🙂

The economic impact that will result from the energy lost to the general economy is beyond the scope of this report.

De wereldeconomie is nog steeds super afhankelijk van betaalbare olie. Zelfs op kleinschalig niveau hebben we zeker ook hier in Nederland ons zelf niet of nauwelijks minder afhankelijk van olie gemaakt. Een klein beetje meer onafhankelijk zijn van olie kan soms het verschil betekenen tussen een min of meer levenswaardig bestaan of de dood.

De meest uitdagende, haast provocerende grafiek verkregen met behulp van het ETP model is onderstaande grafiek:

Vanaf het jaar 2012 zou, aldus het model, de zogenaamde “maximum affordable price” welke door een gemiddelde (wereld?) burger betaald kan worden gaan afnemen, omdat de economische output van een vat aan opgepompte olie vanaf dat jaar niet meer voldoende bijdraagt aan het BNP om nog hogere olieprijzen te kunnen permitteren zonder dat er koopkracht verlies optreedt. De daling van de koopkracht hoeft niet geleidelijk plaatsvinden maar kan ook sprongsgewijs plaatsvinden als punten rond een dalende lijn.
Dus dat in het jaar 2013 de olieprijzen nog erg duur waren hoeft het model niet direct tegen te spreken.
Volgens het ETP model zou dus vanaf grofweg het jaar 2012 de olieprijzen (al dan niet geleidelijk) gaan dalen….
niet vanwege een overschot aan olie maar omdat de winning, raffinage en distributie van olie (petroleum) reeds te duur is geworden [in termen van energie en geld] om nog positief bij te dragen aan groei van de economie met als gevolg een daling van de gemiddelde koopkracht.

Bovengenoemde gaat dus over de uiteindelijke netto energie van een vat olie en niet zozeer over het totale volume aan olie welke dagelijks wereldwijd uit de grond gepompt wordt.

Vanaf grofweg het jaar 2012 zal door een afnemende koopkracht het steeds lastiger worden om met behulp van hoge olieprijzen ook de wereldwijde olieproductie op peil te houden.
Of met andere woorden dat de wereldeconomie de komende jaren steeds minder in staat zal zijn om hogere olieprijzen te verdragen.
Afwachten maar of de soep net zo heet gegeten zal worden dan als ie opgediend wordt…dan het model van uitgaat.

Nog wat ditjes en datjes in verband met het ETP model.
Er valt heel veel te schrijven over de informatie die te vinden is over het hoe en waarom van het ETP model. Misschien dat in een vervolg artikel nog wat in mijn ogen interessante informatie onder de aandacht gebracht wordt.

Het ETP model baseert zich op de conventionele olieproductie door de jaren heen, exclusief tight olie en teerzanden. Als ik het goed gelezen heb drijft volgens de samenstellers van het ETP model heden ten dage de wereldeconomie vooral op de ongeveer 72 miljoen vaten aan conventionele olie die dagelijks wereldwijd geconsumeerd wordt [ en uit de grond gehaald wordt].
Volgens de auteurs (en ook het EIA) representeert olie met een ‘gravity’ van 35,7 het beste de gemiddelde samenstelling van ‘conventionele olie’.
Iedere ‘gravity’ bevat een specifieke samenstelling van koolwaterstofmoleculen (CnH2n+2).
De gravity is een maat voor de dichtheid (soortelijke massa) van olie ten opzichte van die van water. Als de gravity van olie groter is dan 10 dan drijft de olie op het water, anders zinkt de olie in water.
Een vat olie met een gravity van 35,7 heeft een energie inhoud van 140 duizend BTU (Britisch Thermal Units/ warmte eenheden)

Het Erp model is gebaseerd op historische en actuele cijfers van zo’n 38000 conventionele olievelden, ieder met hun specifieke geografische kenmerken en olie met een bepaalde gravity. Uit deze 38000 olievelden worden heden ten dage ongeveer 71 miljoen vaten olie aan olie opgepompt. Een groot deel ervan zijn al tientallen jaren in gebruik.
Verder is een groot deel van de hedendaagse olieproductie nog steeds afkomstig uit een tiental van oorsprong super grote olievelden. Een groot deel van deze super grote olievelden zijn al zodanig leeggepompt dat het steeds meer energie/middelen/geld kost om de olieproductie uit deze velden op peil te houden of niet te snel te laten inzakken. Het zal niet meer lang duren eer de olieproductie uit menig supergroot olieveld zal gaan instorten.

Op bepaald moment beginnen de kosten [lees de benodigde hoeveelheid aan energie en middelen] om een bepaalde hoeveelheid olie uit een (al dan niet groot) olieveld op te pompen flink toe te nemen. Op een bepaald moment kost het meer bruikbare energie/geld/middelen om de olie uit de grond te halen, te raffineren en te distribueren dan dat het aan bruikbare energie oplevert voor de maatschappij welke niet van doen met oliewinning en olieverwerking. [Dus niet van doen heeft met het zoeken naar nieuwe olie, het winnen van olie en de gehele olie verwerkende industrie]. Of met andere woorden het deel van de werkelijke economie welke niets van doen heeft met oliewinning of de verwerking van olie.

Redenen waarom het op bepaald moment meer en meer energie kost, ondanks betere efficienty en technologie, zijn de volgende:

Petroleum has been extracted in significant quantity commercially since 1860. Every barrel has “on average” required more energy to extract than the barrel that came before it. This is quarantined to have happened by the Second Law. The increasing production energy requirement resulted in deeper wells, higher water cut, and changing viscosity. Over time it has taken more, and more energy to extract petroleum.

Dus reden zijn bijvoorbeeld
1) steeds diepere boorputten en aftappunten,
2) opgepompte olie gaat vanaf bepaald moment steeds meer water bevatten en
3) veranderde stroperigheid van de olie.
Vooral nummer 2) is heel belangrijk.

Onderstaand zijn de url’s weergegeven welke voor iedereen toegankelijk zijn:
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_002.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_003.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_004.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_005.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_006.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_007.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_008.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_009.htm

http://www.thehillsgroup.org/depletion2_010.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_011.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_012.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_013.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_014.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_018.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_019.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_020.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_021.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_022.htm
http://www.thehillsgroup.org/depletion2_023.htm

De auteurs hebben naast de informatie weergegeven in bovenstaande url’s ook een rapport samengesteld welke tegen betaling te verkrijgen is. Het rapport bevat naar ik aanneem heel veel achtergrond informatie en uitleg bij allerlei zaken die van belang zijn bij het tot stand komen van het ERP model. Bij sommige van bovenstaande url’s wordt voor meer uitleg verwezen naar het rapport. Ondanks dat bij enkele url’s waar voor uitleg verwezen wordt naar het raport, ik heel benieuwd was naar de uitleg in het rapport, is het rapport me te duur.

Tot slot nog in mijn ogen twee betekenisvolle quotes uit bovenvermelde urls’s:

Quote:

The Maximum Consumer Price curve was also developed from the ETP model. It represents the maximum price that the end consumer can pay for petroleum. It is based on the observation that the price of a unit of petroleum can not exceed the value of the economic activity that the energy it supplies to the end consumer can generate.

Qoute

Historically, petroleum has been a primary beneficiary to the economy. The economic activity that it powered was greater than the cost of the petroleum. Its historical effect can be seen in Graph# 25 (World GDP vs Cumulative Production). That benefit is now declining, and by the early 2020’s an increased use of petroleum will no longer add to GDP. It will become more cost effective for society to begin limiting its use of petroleum as the use of petroleum transitions from a GDP enhancer to a GDP reducer.

Terzijde:
Onlangs werd ergens op internet geschreven dat in een gedeelte van het grootste olieveld ter wereld (GHAWAR) waar dagelijks ruim een miljoen vaten aan olie van hoogwaardige kwaliteit opgepompt wordt, de olie kolom momenteel nog maar 30 feet ( 9 meter) dik zou zijn. Oorspronkelijk zou de laag ongeveer 300 feet (90 meter) dik geweest zijn. De huidige dikte van de olielaag kon men afleiden uit de hoeveelheid water die de opgepompte olie zou bevatten. Als laatstgenoemde inderdaad zo is, zal het niet lang meer duren eer de olieproductie uit de moeder van alle olievelden, GHAWAR, flink zal gaan dalen.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

16 reacties op Economische bijdrage van petroleum aan Bruto Nationaal Product binnen enkele jaren al negatief !?

 1. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Dit is dus een soort EROEI model maar dan gezien over het totaal, begrijp ik. Dus niet afgesplitst naar aparte delen(Bijvoorbeeld: Tight olie, wind, etc.), wat men meestal ziet. Ik heb dit model een paar jaar terug al eens ergens gezien(of iets soortgelijks). Interessant.
  Voor wat betreft het GHAWAR olieveld< laten we hopen dat dat niet de huidige situatie vormt daarzo…
  Ik lees de laatste tijd, dat men meer en meer velden moet injecteren volgens Ron Patterson. Het betekent dat men de resterende olie sneller naar boven kan halen, omdat de opbrengst afneemt(men compenseert zo dus een stuk afname). Gevolg is dat(aan het eind), de productie van zo'n veld niet langzaam, maar zeer plots afneemt als het dus bijna leeg is.
  Dit soort signalen lijken me er zorgelijk en een scenario als Ugo Bardi's (uitvoerig omschreven inmiddels) Seneca clif (jouw vorige post), steeds waarschijnlijker. En dit alles om maar zo lang mogelijk de status quo te handhaven….

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/olieproductie-Rusland-blijft-lang-onveranderd

  Over de link hierboven:
  Dit is dus wat ik een beetje bedoelde met de reactie op de site van Hans. Ik geloof er geen bal van en het lijkt erop dat men: of men nu ineens de boel weer mooier wilt voorspiegelen of men wilt bewust verwarring zaaien.

  Een vreemd fenomeen vind ik ook de overgang in 1971 naar het zgn. FIAT geld. Over het algemeen ben ik niet zo van de complottheorieën maar de datum die ligt wel niet ver af van bijvoorbeeld het pieken van de olie in Amerika destijds en het rapport Limits to Growth. Mijn vermoeden is dat hier ergens ook wel een koppeling richting grondstoffen markt is.

  Vanaf 15.30 in deze video(eerder vertoont op Biflatie):

  • paradoxnl zegt:

   1)
   Hoi Hans.
   Bedankt voor je reactie!
   Voel je niet verplicht om te antwoorden op mijn reacties. 😉

   Los van je vragen en opmerkingen wil ik graag iets zeggen over mijn houding t.a.v. een (theoretisch) model [van de werkelijkheid]:
   Met behulp van een model probeert men m.i. de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Een model heeft een interne logica (uitzonderingen daargelaten), maar hoeft daarmee nog niet de waarheid in pacht te hebben (als men uberhaupt al over ‘de waarheid’ kan spreken’).
   Zo is ook het Etp model [vanwege allerlei aannames/ onzekerheden] mijns inziens slechts een poging om de (toekomstige) bruto- en netto olieproductie (vooral ook de betaalbaarheid ervan) zo goed mogelijk te benaderen.
   De samenstellers van het Erp model hebben getracht de uitkomsten van het model zo expliciet mogelijk te maken. Zie daartoe bijvoorbeeld een grafiek met een concrete, vanuit het model afgeleide, toekomstige verwachting over [kort door de bocht geformuleerd] de betaalbaarheid van de nog aanwezige ‘geschatte’ hoeveelheid conventionele olie in de grond. Of anders verwoord, hoeveel vaten aan conventionele olie kunnen nog op een betaalbare wijze uit de grond gehaald worden¬?
   De uitkomsten van het model zijn meetbaar gemaakt, zodat het model ‘gefalsificeerd’ kan worden. De samenstellers hebben flink wat moeite gedaan om het model een wetenschappelijk karakter te geven. Dat het model als het ware ‘doordrengt’ is met een flink wetenschappelijk sausje.

   • Hans zegt:

    Beste Paradox,

    Heel erg bedankt voor de zeer uitvoerige reactie’s van jou kant ! Dat maakt alles glashelder.
    Binnen het peak-oil gebeuren, ziet men vaak terugkerende onderwerpen en patronen, al dan niet in een ander jasje gegoten of anders belicht.
    Wat het voor mij zo interessant maakt zijn de gevolgen wereldwijd van dit fenomeen. Door het nu langere tijd gevolgd te hebben, kan men veel dingen verklaren die de samenleving plagen of gaan plagen. Dingen waar ik vroeger nooit acht op zou hebben geslagen zijn nu een stuk doorzichtiger voor me geworden. Heeft ook(deels) te maken met ouder worden, denk ik. We nemen zo ongelofelijk veel voor “normaal” aan, dat ik nu bijna iedere dag denk: hoe is het mogelijk, dat we dat allemaal normaal (zijn gaan) vinden?. Voor mij een absolute verrijking geweest, deze kennis.

   • paradoxnl zegt:

    Hans, bedankt voor je reactie. Weinig aan toe te voegen.

    Het volgende uit je reactie wil ik graag benadrukken:

    We nemen zo ongelofelijk veel voor “normaal” aan, dat ik nu bijna iedere dag denk: hoe is het mogelijk, dat we dat allemaal normaal (zijn gaan) vinden?

  • paradoxnl zegt:

   2)
   Ik was in het artikel vergeten een belangrijke link toe te voegen naar een stuk tekst waarin een grove uitleg aangetroffen wordt over de ‘achterliggende gedachtegang’ bij het erp model:

   http://www.thehillsgroup.org/index.html

   Ik zou over de ‘achterliggende gedachtegang’ meerdere kantjes vol kunnen kladden maar dat gaat me te ver. Sommige aspecten gaan ver boven mijn kennisniveau, zoals allerlei processen die zich afspelen op moleculair niveau. De uitleg over de dieper liggende aspecten (processen) zijn naar ik vermoed alleen terug te vinden in het rapport waarvoor betaald moet worden.

   De auteurs proberen met behulp van het Erp model in ieder geval een antwoord te geven op onderstaande vragen:

   1) How much of the world’s remaining crude oil reserve can be extracted,

   2) How long is it going to last,

   3) What is it going to cost?

   Verder wordt er, om maar wat te noemen, bijvoorbeeld gerept over de zogenaamde ‘logistic curve’ en er van afgeleide curven (oa. Hubbert curve).

   Er is bij het Erp model in versimpelde vorm flink wat analogie te vinden met de relatie tussen afstand, snelheid en versnelling. Zoals men wel zal weten kan uit een grafiek waar de afgelegde afstand tegen de tijd is uitgezet, de snelheid afgeleid worden. (eerste afgeleide van grafiek met afstand). De tweede afgeleide is dan de versnelling ( de verandering van de snelheid afgezet tegen de tijd). Bijvoorbeeld vanuit de grafiek waar de versnelling is uitgezet tegen de tijd kan men [met keuze of inschatting van beginwaarden] weer iets roepen over de snelheid en uiteindelijk ook over de afgelegde weg.

  • paradoxnl zegt:

   3)

   Dit is dus een soort EROEI model maar dan gezien over het totaal, begrijp ik. Dus niet afgesplitst naar aparte delen(Bijvoorbeeld: Tight olie, wind, etc.), wat men meestal ziet. Ik heb dit model een paar jaar terug al eens ergens gezien(of iets soortgelijks). Interessant.

   Je vat het in mijn ogen goed samen Hans.
   Mijn vierde reactie gaat ook in op bovenstaande quote.

   Wat voor mij het Etp model zo interessant maakt, is dat er een terugkoppeling gelegd wordt tussen enerzijds “de voor de maatschappij beschikbare netto hoeveelheid aan energie verkregen uit een vat olie” en anderzijds “de ‘betaalbaarheid’ van de voor de maatschappij bestemde petroleum producten zoals benzine en diesel”.

   De auteurs [in kader van uitwisselbare bruikbare energie inhoud van vat olie] benadrukken niet voor niets [wil de hoeveelheid aan resterende conventionele olie als primaire energiebron blijven functioneren] dat met de energie van een opgepomt vat olie ten eerste minimaal één nieuw vat olie opgepompt moet kunnen worden en ten tweede vanuit het oorspronkelijke vat olie na raffinage en distributie van de petroleum (bijvoorbeeld benzine en diesel) er ook voldoende bruikbare energie overblijft voor de werkelijke economie [welke niets van doen heeft met oppompen en verwerken van olie] om in voldoende mate het BrutoNationaalProduct te ondersteunen. Als het BNP niet meer in voldoende mate wordt ondersteund, wordt de koopkracht te klein om de winning van olie op grote schaal betaalbaar te houden.

   Nog een in mijn ogen betekenisvolle quote:

   “As can be seen from the graphs the Deliverable Energy is declining faster than the quantity of crude oil in the reserve”.

   Namelijk dat de uit een bepaalde hoeveelheid olie voor ‘de maatschappij beschikbare bruikbare hoeveelheid aan energie (Deliverable Energy) sneller afneemt dan de nog aanwezige hoeveelheid aan olie reserves in de grond. Zie daartoe ook plaatje in reactie 4).

   Op bepaald moment zal de [voor de maatschappij] beschikbare hoeveelheid aan netto energie verkregen uit een vat olie te klein zijn [ondanks betere technologie en efficientere toepassing] om voldoende economische output (voldoende bijdrage aan het BNP) te leveren, om op betaalbare wijze de olieproductie te blijven ondersteunen. De geleidelijke terugval in de bruto olieproductie zal dan versneld plaatsvinden. De wereldwijde bruto olieproductie piek zal dan snel verleden tijd zijn.

   • paradoxnl zegt:

    Ter aanvulling:
    Het Erp model baseert zich alleen op conventionele olie reserves, exclusief tight oil en teerzanden. Tight oil en teerzanden zijn dus niet meegewogen in het ERP model.

  • paradoxnl zegt:

   4)
   Onderstaande grafiek is in mijn ogen heel illustratief. De grafiek is afkomstig van de website van Seeking Alpha.

   Het zit in de aard van het oliewinning proces en de geologische (en geofysische) eigenschappen van een doorsnee conventioneel olieveld, dat de kosten om de resterende economische winbare hoeveelheid aan conventionele olie uit de grond te halen, te raffineren ten te distribueren steeds duurder wordt. Zoals in bovenstaande grafiek aangegeven, is het uiteindelijk de voorde maatschappij uit een vat olie verkregen hoeveelheid aan netto energie welke de bruto olie winning flink zal doen afnemen. Soort van Seneca klif met als belangrijkste oorzaak snel dalende netto energie.

   We zitten nu al in een fase waarin ieder vat dat (vanaf nu) uit de grond gehaald wordt, meer zal kosten dan het vorige vat dat uit de grond gehaald werd. Hoe sneller men tracht de resterende conventionele olie uit de grond te halen, des te sneller zullen de gemiddelde kosten om de olie uit de grond te halen toenemen. Des de meer kans dat een soort van Seneca Klif waarschijnlijker wordt en deze klif ook eerder zal plaatsvinden.

  • paradoxnl zegt:

   5)

   Ik lees de laatste tijd, dat men meer en meer velden moet injecteren volgens Ron Patterson. Het betekent dat men de resterende olie sneller naar boven kan halen, omdat de opbrengst afneemt(men compenseert zo dus een stuk afname). Gevolg is dat(aan het eind), de productie van zo’n veld niet langzaam, maar zeer plots afneemt als het dus bijna leeg is.
   Dit soort signalen lijken me er zorgelijk en een scenario als Ugo Bardi’s (uitvoerig omschreven inmiddels) Seneca clif (jouw vorige post), steeds waarschijnlijker. En dit alles om maar zo lang mogelijk de status quo te handhaven…

   Ook dit (gevolgen van injecties) wordt mijns inziens allemaal ‘meegewogen’ in het etp model.
   Ook bij bovenvermelde techniek zal ten opzichte van de opgepompte hoeveelheid olie verhoudingsgewijs de hoeveelheid water die mee opgepomt wordt groter en groter worden. Het oppompen (en scheiden) van al dat extra water schijnt heel veel energie te kosten. Door massaal gebruik van deze techniek ook naar mijn idee des te meer kans op Seneca Klif.

   Tot slot nog een uitgebreide quote:
   As can be seen from the graphs the Deliverable Energy is declining faster than the quantity of crude oil in the reserve. This is not surprising as the Second Law informs us that all processes produce irreversibilities, and oil production is a process. We see this irreversibility production in increasing crude viscosity, increasing well depth, and most of all increasing water cut. The energy to produce our primary energy source, petroleum, is increasing. As it increases the extractable quantity is declining.
   The world’s crude reserve can be likened to a car battery. As time progresses the battery’s internal irreversibilities increase due to entropy production, and we say the battery “gets weak”. The internal resistance of the battery increases until the power production of the chemical processes of the battery can no longer overcome the resistance. We say the battery has “gone dead”. Like the battery, the internal irreversibilities due to entropy production, of the world’s crude oil production system are increasing. Higher viscosity, increasing well depth, and increasing water cut have the same effect as increasing resistance does in the battery.

   All processes approach an equilibrium state with their environment. This is called the “dead state”, and represents the point where no additional work can be extracted from the system’s energy. It is the point where the system’s internal irreversibilities overcome the system’s energy. The car battery reached the “dead state” when it permanently went “dead”. So also will the world’s petroleum production system.

   The “dead state” can be determined from the fundemental properties of petroleum, its cumulative production history, and a few First and Second Law statements. Once identified it can be used as a benchmark to assertain the world’s crude oil depletion state. Answers to some very important questions then become available to us. Questions like:
   1) How much of the world’s remaining crude oil reserve can be extracted,

   2) How long is it going to last,

   3) What is it going to cost?

  • paradoxnl zegt:

   6)

   http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/olieproductie-Rusland-blijft-lang-onveranderd

   Over de link hierboven:
   Dit is dus wat ik een beetje bedoelde met de reactie op de site van Hans. Ik geloof er geen bal van en het lijkt erop dat men: of men nu ineens de boel weer mooier wilt voorspiegelen of men wilt bewust verwarring zaaien.

   Ik noem dit “Wallstreet” berichtgeving. Berichten zonder enige onderbouwing om bijvoorbeeld investeerders de indruk te geven dat business as usual nog lang niet ten einde loopt. Soort van zoethoudertje.
   Onder sterk fantasievolle voorwaarden is het in het artikel genoemde scenario t.a.v. de Russische olieproductie te realiseren…cru uitgedrukt in fantasieland.

  • paradoxnl zegt:

   7)

   Een vreemd fenomeen vind ik ook de overgang in 1971 naar het zgn. FIAT geld. Over het algemeen ben ik niet zo van de complottheorieën maar de datum die ligt wel niet ver af van bijvoorbeeld het pieken van de olie in Amerika destijds en het rapport Limits to Growth. Mijn vermoeden is dat hier ergens ook wel een koppeling richting grondstoffen markt is.

   Vanaf 15.30 in deze video(eerder vertoont op Biflatie):

   Hans, ik zal de video binnenkort eens beluisteren, lijkt me interessant!
   Menig ‘peakoiler’ kan zich mijns inziens wel vinden in je vermoeden. Ik heb dat vermoeden al vaker gehoord (gelezen) van allerlei ‘peakoilers’.

 2. Hans Verbeek zegt:

  Bedankt voor de interessante achtergrondinformatie, Paradox.
  En bedankt voor het attenderen op het werk van de Hills-groep (typfoutje in je eerste alinea): gewoon rationele cijfers en vooruitzichten zonder hysterische doemvoorspellingen.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans V. ,
   Bedankt voor je reactie!

   Ik heb type foutje alvast aangepast. Er staan nog meer kromme zinnen in, maar dat pas ik misschien in een later stadium nog wel aan. Het stuk was soort van brainstorm en nogal snel gepost, was ook enigszins vermoeid…maar ja ik wou het voor mezelf alvast op papier hebben met in mijn achterhoofd dat het stuk niet voorgelezen zal worden op het NOS journaal of zal verschijnen op de voorpagina van bijvoorbeeld de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, het NRC of noem maar op. 😉

   gewoon rationele cijfers en vooruitzichten zonder hysterische doemvoorspellingen.

   Dat maakt het ook voor mij des te interessanter!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s