Deel 1- Energieverbruik, energie efficientie en GINI-index als maat voor rijkdom van een land

In deel 2 wordt pas ingegaan op het eigenlijke onderwerp van dit artikel, namelijk “Energieverbruik, energie efficientie en GINI-index als maat voor rijkdom van een land”. In deel 2 wordt het belang van betaalbare energie (en grondstoffen) voor het economisch gebeuren in een land centraal gesteld.

In deel 1 (dit artikel) ter inleiding een gechargeerd verhaal om het belang van goedkope arbeid/energie/ grondstoffen te illustreren bij het in stand houden van de rijkdom van de rijkste bovenlaag.

Terwijl de lasten voor met name het (financieel) armere deel van de Nederlandse bevolking (t.o.v. het rijkere deel) verhoudingsgewijs steeds groter worden [denk bijvoorbeeld ten eerste aan het duurder worden van producten door verhoging van de BTW en ten tweede aan het eigen aandeel in de gezondheidskosten], wordt er naar mijn idee vanwege de globalisatie ook steeds meer gebruik gemaakt van goedkope arbeid uit armere landen. Ook goedkope mensenarbeid kan als een vorm van goedkope energie gezien worden. Daarbovenop tracht ‘men’ via automatisering de arbeidskosten te minimaliseren. Mijn vermoeden is dat door meer en meer automatisering er meer banen verdwijnen dan dat er nieuwe banen bijkomen. En in hoeverre die nieuwe banen voor een groot deel ook in de toekomst beter betaalde banen blijven is te betwisten, omdat steeds meer ‘automatiseringsbanen’ naar goedkopere landen in het buitenland verdwijnen.

De rijkdom van een groot deel van de rijke bovenlaag van de samenleving …
[ik denk niet alleen aan topambtenaren maar bijvoorbeeld ook aan zeer goed betaalde banen in de FIRE economie (dat is de financiele sector, verzekeringssector en vastgoedsector), denk ook aan topmanagers, directeuren, grote investeerders]
… wordt naar mijn bescheiden mening meer en meer afhankelijk van het afromen van de schaarse middelen van het armere deel van de bevolking. Afromen, omdat onder andere vanwege toenemende schaarste aan betaalbare grondstoffen, energie en toenemende milieu kosten het steeds lastiger wordt om op een ‘gezonde’ wijze de economie als geheel nog te laten groeien. Om als rijke in absolute termen even rijk te blijven, zal steeds meer de armere mens ‘afgeroomd’ dienen te worden [omdat het steeds lastiger wordt om echte economische groei in stand te houden].

Met het schaarser worden van de goedkoop winbare grondstoffen en energie zal het ook voor mensen met zeer goed betaalde banen in sectoren waar geld uit geld gemaakt wordt het steeds lastiger worden om hun relatief grote rijkdom in stand te houden en daarmee ook hun macht en controle over de samenleving als geheel. Een speculatieve gedachte van mij is dat met behulp van globalisering de rijkste bovenlaag het makkelijker krijgt om een samenleving als geheel te controleren. Of met andere woorden hun machtsbasis in stand te houden, ten koste van het armere deel van de bevolking. Het grote geld regeert naar mijn idee de wereld (van lobby groepen tot het omkopen van mensen en het opkopen van grond waar arme mensen afhankelijk van zijn voor hun basale levensbehoeften).

Als men veel waarde hecht aan (streeft naar) economische groei is m.i. de kans groter dat men als het ware een hekel krijgt aan iedereen die niet bijdraagt aan de economische groei. De vraag is in hoeverre het streven naar economische groei het groter geheel ten goede komt. Naar mijn bescheiden mening gaat het streven naar economische groei [nog los van de vraag hoe die groei gemeten wordt] meer en meer ten koste van het geheel, vooral ten koste van het armere deel en ook het milieu.
Economische groei is mogelijk nu al verworden tot een vorm van oneconomische groei, omdat de niet meegerekende kosten van een boel economische activiteiten uiteindelijk groter zijn dan de ingeschatte baten.
De mens als economisch nummertje. Naar mijn idee is het zeer wenselijk om minder de focus te leggen op economische groei en meer te streven naar welzijn, waarbij getracht wordt meer balans te vinden tussen mens en milieu. Proberen zoveel mogelijk welzijn te creeren met minder grondstoffen en energie. Maar binnen de context van ons huidig in mijn ogen tot financieel economisch monster verworden systeem makkelijker gezegd dan gedaan.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

6 reacties op Deel 1- Energieverbruik, energie efficientie en GINI-index als maat voor rijkdom van een land

 1. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Ik kan me goed vinden in je stuk. M.i probeert men het geheel zo veel mogelijk over het geheel uit te strijken, zodat men langzaam aan de boel uit kan kleden, zonder dat er echt verzet ontstaat. Onderstaande link komt van een stuk van lang leve Europa en gaat over de Bilderbergconferentie. In dat stukje staat een link naar een ander kort stuk, en onderaan(in dat stuk) een link naar een filmpje van James Corbett over de Bilderbergconferentie en waarom men daar tegen zou moeten zijn. De moeite waard om eens te kijken, vond ik.

  http://langleveeuropa.nl/2015/06/de-bilderbergconferentie-is-een-geweldige-lobby-kans-voor-multinationals/

  Verder verbaas ik me er over dat de mensen steeds meer klagen over het(al dan niet politieke) beleid, maar men nog niet in de gaten heeft waar de klepel hangt. Ook hieraan, kan men zien dat de “donkere” machten, een dikke vinger in de pap hebben. Hieronder een stuk daarover:

  http://welvaartvooriedereen.nl/2015/05/het-propagandamodel-van-edward-herman-en-noam-chomsky/

  • paradoxnl zegt:

   Hans, bedankt voor je reactie.
   Wil je wat meer uitleg geven over wat je met onderstaande bedoelt?:
   “M.i probeert men het geheel zo veel mogelijk over het geheel uit te strijken”.

   Over het algemeen kan ik me goed vinden in de analyses van Corbett. Alleen vind ik het jammer dat hij piekolie totaal niet serieus neemt. Corbett is m.i. een fan van William Engdahl, welke de abiotic oil theorie aanhangt en piek olie totaal niet serieus neemt. In één van de video’s van Corbett komt William aan het woord over de uit mijn hoofd enorme aardgasreserves in de nabijheid van Israel. Wat Engdahl er niet bij verteld is dat het aardgas uit laatstgenoemde reserves zacht uitgedrukt super lastig winbaar is. Dat de winning ervan zelfs bij flink hoge aardgasprijzen niet economisch rendabel is.
   Regelmatig valt me op dat veel mensen wie de verhalen over een globale elite (welke streeft naar een wereld waarin zij het zowel economisch als politiek volledig voor het zeggen krijgen) serieus nemen, verhalen over toenemende betaalbare grondstoffen en energieschaarste totaal niet serieus nemen. In hun ogen is het allemaal bangmakerij. Dat wanneer de macht van de global elite gebroken wordt, iedereen uiteindelijk een heel luxe leven kan leiden en dat er als het ware geen grenzen aan de groei zijn vanwege meer en meer schaarste aan betaalbare energie en grondstoffen.
   Als je toenemende schaarste aan betaalbare energie en grondstoffen serieus neemt wordt je in hun ogen al gauw bestempelt als iemand die misleid is door de global elite. Of erger, dat je er een onderdeel vanuit maakt om de mensen te misleiden.

   Maar los van laatstgenoemde (het niet serieus nemen van toenemende schaarste aan betaalbare energie en grondstoffen) kan ik me meestal erg goed vinden in de analyses van Corbett, zeker ook wat de Bilderberg groep betreft. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Denk dat veel mensen niet bekend zijn met de grondstoffen pyramide, namelijk dat het grootste deel van de
   grondstoffen (brandstoffen) zelfs met de meest moderne inzet van middelen en onder hoge prijzen niet economisch winbaar zijn.

   Mijn idee is dat de mensheid, wanneer men de samenleving en economie wezenlijk anders zou vorm geven ook met flink wat minder energie en grondstoffen een behoorlijk luxe en bovenal meer duurzaam leven kan leiden. Denk alleen maar aan het fabriceren van flink meer duurzame producten welke bijvoorbeeld veel langer meegaan en makkelijker recyclebaar zijn. De gehele autocultuur, of nog een stap verder ons op schuld en van groei afhankelijk financieel economisch systeem wezenlijk omvormen.

   • Hans zegt:

    Paradox,

    Jij ook bedankt voor je uitgebreide reactie. Dat Corbett geen aanhanger is van de peakoil theorie verbaasd me en wist ik niet. Voor mij is die theorie zo logisch als wat, immers we leven op een eindige planeet en men kan niet steeds dieper gaan boren, dat houdt ergens op. Wel op meerdere plaatsen maar ook daar komt ooit een einde aan. Wat natuurlijk wel een vraag is of de daaraan gehangen jaartallen kloppen, dat blijft voer voor discussie natuurlijk. Gaat dat over 2, 5, 30 of 100 jaar zijn, wie heeft het bij het juiste eind? In ieder geval twijfel ik ook bij de door de grote instantie’s aangekondigde reserve’s/resources. Men zal daarover(volgens) mij tot het einde(lees: dat het onvermijdelijk nog te verbloemen valt)over liegen.

    Veel mensen kunnen en willen de waarheid niet onder ogen zien en gaan dan met het vingertje ergens naar wijzen. Het is de schuld van hem, haar of zij. Die reactie is soms te begrijpen maar vaak ook niet. Mooi vind ik bijvoorbeeld, in het laatste geplaatste filmpje op Cassandraclub waarin gezegd word hoeveel we per persoon aan olie gebruiken, dat soort dingen zet je echt aan het denken. Het gros van de mensen kan zichzelf gewoon geen spiegel voorhouden en dat is deels begrijpelijk, omdat wij in deze(olierijke) wereld opgroeien en gewoon niet beter weten. Maar men wilt de waarheid ook niet zien. Veel mensen zijn niet voor niets “gelovig”, iets wat ik toch meer zie als het wegkijken van/voor problemen of bagitaliseren van. Maar dat is een andere discussie en iedereen moet ook maar zelf weten wat ie gelooft. Ik begrijp ook niet goed, dat het voor het gros van de mensen, niet mogelijk is om te beseffen, dat deze tijden waarin we leven uniek zijn en dat we de trap naar onderen zullen moeten gaan bewandellen. De eerlijkheid gebied me te zeggen, dat ik dat in eerste instantie het ook niet geloofde en ben me aan de hand daarvan hierin gaan verdiepen en is het me zo duidelijk(er) geworden. Ik twijfel daar(nauwelijks nog) niet meer aan.

    Dat men de samenlevening en de economie anders zou vorm geven, is een nobel streven(van velen), echter of dat een oplossing zou zijn, vraag ik me af. Dan komen vragen om de hoek als: hoeveel tijd hebben we daar nog voor, bijvoorbeeld. Aangezien men daar(naar het lijkt), totaal niet mee bezig is(of zeer beperkt), is het de vraag of dat nog haalbaar is. Kijk naar het Midden Oosten, men kan wel een dictator verdrijven, echter ontstaat dan vaak een nog grotere(stuurloze) puinhoop. Ons huidige systeem is verre van ideaal, echter denk ik wel, dat we met enige vorm van sturing, toch wel gebaat zijn, zeker met het aantal mensen waarmee de aarde nu bevolkt is. Maar iets proberen is waarschijnlijk beter dan niets doen, een lastig thema, toch wel. Er bestaat dan ook het risico van een voortijdige chaos/ collapse, als de grote meerderheid lucht krijgt van wat er gaande is en moet gebeuren.

    Wat ik bedoelde met “men probeert zo veel mogelijk over het geheel uit te strijken” is dat men bijvoorbeeld door zaken als Europa en Amerika zo veel mogelijk aan elkaar te knopen(misschien zelfs zo veel mogelijk globaal), men makkelijker het geheel naar onder kan duwen, zonder dat er problemen ontstaan(of dat het langer duurt voordat). Als men landen isoleert(voorbeeld Griekenland)en alleen laat ondergaan, zal de kans veel groter zijn op een voortijdige choas lijkt me. Ik vraag me steeds meer af of het nog wel goed gaat komen daar, overigens. Wat dat betreft zijn het nu zeer spannende tijden/jaren in de wereld.

   • paradoxnl zegt:

    Hoi Hans,

    Bedankt voor je nadere uitleg!

    Ik ben ook wel voor sturing, maar dan wel sturing die gericht is op duurzame oplossingen en het beste voor heeft met mensen in het algemeen. Maar ik koester geen illusies dat laatstgenoemde binnen de huidige financieel economische context erg lastig is.
    In mijn ogen hebben we een financieel economisch monster gecreeerd welke als het ware een eigen leven is gaan leiden. Vrijwel iedereen is afhankelijk geworden van het systeem in huidige vorm. Teveel mensen hebben m.i. flink geinvesteerd in dit systeem en hebben er flink baat bij dat het systeem in huidige vorm zo lang mogelijk stand houdt. Naar mijn idee is het vrijwel onmogelijk om in korte tijd de koers van de mammoet tanker te keren, een veel meer duurzame op welzijn gerichte sturing te realiseren. Alleen op persoonlijk vlak kan men een en ander ondernemen, maar dan m.i. binnen beperkte grenzen.

    Wat betreft de wereldwijde olieproductie:
    Wanneer de Amerikaanse olieproductie vanaf het jaar 2020 inderdaad niet meer verder opgekrikt kan worden (verwachting van onder andere EIA), dan wordt het voor mij extra interessant waar de rest van de wereld wat olieproductie betreft nog toe in staat is. Kan de rest van de wereld op een betaalbare wijze de olieproductie op peil houden, want er zit genoeg olie in de grond, maar de makkelijk winbare reserves van goede kwaliteit zijn al flink uitgeput aan het raken. Het kost steeds meer energie/ geld/ middelen om een bepaalde hoeveelheid olie uit de grond te halen. Bijvoorbeeld zelfs bij prijzen van rond de 60 dollar per vat wordt er flink verlies geleden bij het Amerikaanse schalie olie gebeuren.

    De vraag m.i. is welk deel van de olie ook bij hoge olieprijzen (olieprijzen waarbij nog net geen vraagvernietiging optreedt) nog economisch winbaar is. Door de minder hoge olieprijzen van de laatste maanden zijn er heel wat projecten wereldwijd uitgesteld (er is uit mijn hoofd door de lagere olieprijzen bijna 200 miljard dollar minder geinvesteerd in nieuwe olieprojecten). Over een paar jaar zullen we daar, zeker in het geval de lagere olieprijzen nog een tijdje aanhouden, de gevolgen van merken.

 2. Hans Verbeek zegt:

  Een goed verhaal, Paradox. Ik kan me er goed in vinden.
  Het lijkt wel alsof je het boek van Piketty gelezen hebt.
  Ik ben benieuwd naar deel 2.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s