2015: Historisch lage investeringen in olie sector; grote gevolgen voor toekomstige olieproductie

Onderstaande informatie is naar mijn idee een duidelijk signaal dat het goedkoop winbare grondstoffen en energietijdperk [tijdperk waarin toenemende vraag naar grondstoffen en energie op betaalbare wijze gerealiseerd kan worden] definitief voorbij is.

In 2015 en 2016 zal naar verwachting in het deel van de wereld welke niet behoort tot de OPEC een historisch grote daling van de investeringen in de mijnbouw en energiesector plaatsvinden.
Volgens de meest recente informatie van het EIA [Financial Review: Second-quarter 2015] zijn in het tweede kwartaal van 2015 de investeringen in de olie sector van de landen welke niet behoren tot de OPEC [met name flinke daling bij de OECD landen] met ruim 20 procent verminderd ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014.
Zie in bovenvermeld artikel vooral de grafiek onder kopje “Companies reduced capital expenditure by $38 billion over second – quarter of 2014”.
De gevolgen ervan zullen de komende jaren niet alleen merkbaar worden in de vorm van stagnerende olieproductie in de landen welke niet behoren tot de OPEC, maar ook in het wereldwijde BNP [hierover meer verderop in dit artikel]. Ook in het jaar 2016 zal volgens de meest recente inzichten de investeringen nog verder dalen. Dat zou historisch zijn, want het is al sinds het jaar 1987 geleden dat er gedurende twee opeenvolgende jaren een flinke afname in de investeringen plaatsvonden.
Onder andere het EIA, IEA en ook overige bronnen gaan er vanuit dat de bruto ruwe olieproductie in de NIET OPEC wereld in 2016 gaat dalen. Verder dat de flink verminderde  investeringen grote gevolgen gaan hebben voor de toekomstige wereldwijde olieproductie . Zie daartoe vooral ook het artikel van Johan Kemp iets verder naar beneden!

Enkele quotes uit diverse artikelen:
Artikel 1:

Global upstream spending will decline by 20pc this year over last and by another 3-8pc in 2016, the first two consecutive years of decline since 1986-87.
For non-US companies, the bank expects spending to decline 14pc this year and by about 0-5pc in 2016. Offshore spending may fall by about 20-25pc in 2016. Companies don’t breakdown offshore spending, but the bank expects it to be about 19pc of total E&P spending in 2015.
Barclays surveyed 175 oil and gas companies worldwide, in a four-week exercise from 10 August to 2 September

Artikel 2:

Non-OPEC production will fall by about 500,000 barrels per day, the IEA said, the largest drop since 1992, when non-OPEC supplies of oil shriveled by about 1 million barrels per day following the collapse of the Soviet Union.

Artikel 3:

Cutting investment now will delay upgrades at existing fields as well as frontier exploration, meaning output could slow for years to come.

De vraag is in welke mate de verwachte terugval van de olieproductie in de ‘NIET OPEC wereld’ op betaalbare wijze gecompenseerd kan worden door een stijging van de olieproductie in de ‘OPEC wereld’.

Als de olieprijzen dit jaar en ook volgende jaar niet noemenswaardig stijgen zal volgens dit artikel uit de hand van John Kemp vooral na het jaar 2017 het zeer lastig worden om de wereldwijde bruto olieproductie nog op huidig niveau te houden. Vanuit een netto energie energieperspectief ziet het plaatje er extra somber uit.

Quote uit artikel van John Kemp:

RED QUEEN’S RACE
The precise impact of decline rates on the 90 million barrels per day global oil industry is hard to calculate because some fields are still ramping up, while others are declining at different rates depending on age and type and the amount of sustaining investment.

In its 2013 World Energy Outlook, the IEA assumed an actual decline rate of 2 percent per year across all current conventional fields, rising to 4 percent per year in the 2020s.

But that projection was produced when oil prices were averaging well above $100 per barrel and expected to remain at that level throughout the second half of the current decade and into the 2020s.

In a world where oil prices are expected to average just $50-$70 per barrel over the next few years, actual decline rates could easily reach 3 percent or even 4 percent per year.

Under a range of plausible assumptions, decline rates could easily cut between 1.4 million and 3.6 million bpd from the output of existing fields in 2016 and again in 2017.

Some of that will be replaced by new fields discovered and given the go-ahead for development during the years of high prices and are scheduled to come into production in 2016 and 2017.

Beyond 2017, however, the pipeline of new fields scheduled to come onstream will remain very thin unless oil prices rise substantially.

In the meantime, oil companies must be induced to invest enough in existing fields to stem the impact of the remorseless decline from current wells.

But with oil prices stuck at less than $50 per barrel, and almost all companies cutting capital expenditure plans for 2016, it looks like decline rates will take over in 2016.

Unless prices recover, non-OPEC output is set to fall in 2016, and the IEA’s forecast 500,000 bpd cut could end up looking conservative.

Samenvatting 1:
Een steeds groter deel van het wereldwijde Bruto Nationaal Product komt op conto van grondstoffen en energie [en dus niet op conto van het deel van het BNP welke ten goede komt aan de burger, het deel waar de burger iets van merkt].
Er zijn steeds meer middelen benodigd (en daardoor ook hogere olieprijzen) om de wereldwijde olieproductie op niveau te houden.

In kader van de gevolgen van de flink gedaalde investeringen [in de wereldwijde grondstoffen en energie sector], is in verband met het wereldwijde Bruto Nationale Product m.i. het volgende heel belangrijk:
In de periode vanaf het jaar 2000 tot en met het jaar 2012 is volgens dit PDF artikel het aandeel van de grondstoffen en energiewinning sector in het wereldwijde BNP verdubbeld!
Een quote uit het artikel:

Energy and Mining Share of GDP Increased Substantially Over Past Decade

The contraction in energy and mining capex is placing significantly more downward pressure on global and U.S. growth than would have been the case ten years ago.
Between 2000 and 2012, natural resources more than doubled as a share of global GDP and energy and mining capex grew to 40% of global industrial fixed investment spending.

Due to the shale revolution, the relative shift in the U.S. has been even greater. Between 2009 and 2014, energy accounted for an astounding 70% of net industrial fixed investment in the U.S., as investment in unconventional oil and gas boomed at the same time business investment in the rest of the economy barely kept pace with depreciation.

Ten aanzien van …

Between 2000 and 2012, natural resources more than doubled as a share of global GDP…

… het volgende:

De cijfers heb ik niet opgezocht, maar stel dat in het jaar 2000 bijvoorbeeld 5 procent van het wereldwijde BNP op conto van de grondstoffen en energie sector kwam, bedroeg deze in het jaar 2012 reeds 10 procent. Alleen al vanwege laatstgenoemde zullen de negatieve effecten van flink verminderde investeringen in de grondstoffen en energiesector op het wereldwijde BNP al snel zwaarder doorwegen dan de positieve effecten. Vroeger had een [bijvoorbeeld door een recessie veroorzaakte] daling van investeringen in de energie en grondstoffen sector een kleiner negatief effect op het BNP (of zelfs eenpositief effect), omdat het aandeel van energie en grondstoffen verhoudingsgewijs minder bijdroeg aan het totale BNP dan heden ten dage het geval is en deze vrijgekomen (financiele) middelen al snel in de vorm van investeringen terecht kwamen in de rest van de economie met als gevolg een weer snel stijgende vraag naar grondstoffen en energie…welke toen nog op goedkope wijze (met relatief weinig extra investeringen) snel noemenswaardig opgekrikt kon worden. We leven naar mijn bescheiden mening (en niet alleen die van mij) reeds in een geheel ander tijdperk.

Andere tijden
Vroeger (meer dan 10 jaar geleden) waren er minder (economische) middelen nodig in de grondstoffen en energie sector om de rest van economie te ondersteunen.
Al de benodigde middelen in de grondstoffen (mijnbouw) en energie sector worden opgeteld bij het Bruto Binnenlands product (BBP) van een land. Als er heel veel middelen nodig zijn in de mijnbouw en energiesector zal er in laatstgenoemde sectoren meer bijgedragen worden aan het BBP.
Het aandeel van het BBP dat op conto van de grondstoffen (mijnbouw) en energie sector komt, komt niet ten goede aan de rest van de economie, de burger zelf. Denk bijvoorbeeld aan gebruikersgoederen, de toeristische sector, de woningbouw, gezondheidszorg, noem maar op.

Aandeel van mijnbouw en energiesector in het totale BNP is te groot geworden
Idealiter zouden er zo weinig mogelijk middelen in de energie en grondstoffen sector benodigd ‘moeten’ zijn om de rest van de economie te ondersteunen [en nog verder te laten groeien].
Met andere woorden dat de winning van grondstoffen en energie zo goedkoop is, zo weinig middelen kost, dat het makkelijk de rest van de economie kan ondersteunen en dat (extra) benodigde middelen in de mijnbouw en energie makkelijk door de rest van de economie opgebracht en ondersteund kunnen worden.

Als de mijnbouw en energiesector in verhouding tot de rest van economie [welke direct de burger ten goede komt] te duur wordt (te veel middelen opslokt), zal de rest van de economie de extra middelen die benodigd zijn in de mijnbouw en grondstoffen sector al snel niet meer kunnen opbrengen.
Of iets anders verwoord, wanneer een te groot aandeel van het totale BBP op conto van de mijnbouw en grondstoffen sector komt, zullen laatstgenoemde sectoren de verdere groei in de rest van de economie niet meer kunnen ondersteunen [omdat de rest van de economie niet meer de economische slagkracht bezit om de mijnbouw en energiesector te ondersteunen]. Soort van vicieuze cirkel.

Samenvatting 2:
Samengevat komt het er m.i. op neer dat het relatief grote aandeel van de hedendaagse mijnbouw en energie sector in het wereldwijde Bruto Nationaal Product een afspiegeling is van de enorme kosten [enorme hoeveelheid aan benodigde middelen] in de mijnbouw en energiesector. Dat vooral de afgelopen jaren een noemenswaardig deel van de economische groei op conto van de energie en mijnbouwsector kwam, dus niet op conto van de rest van de economie welke ten goede komt aan de burger (samenleving).


Het begin van het einde?

Het lijkt er naar mijn idee (en ook onafhankelijke analisten) nu al sterk op dat het deel van de economie welke niets van doen heeft met mijnbouw en energie niet veel verder meer kan groeien vanwege de steeds hoger oplopende kosten in de mijnbouw en energie sector. Er zullen in de energie en mijnbouw sector enorme doorbraken plaats moeten vinden om de kosten in laatstgenoemde sectoren flink te drukken. Menig onafhankelijk analist ziet laatstgenoemde in onvoldoende mate gebeuren.
De klassieke opvatting dat flinke investeringen in een bepaalde sector vanzelf tot (voldoende) goedkopere productiemethoden en meer efficientie leiden ziet menig onafhankelijk analist zacht uitgedrukt in onvoldoende mate gebeuren. Bijvoorbeeld in het schalie oliegebeuren wordt vooral vanuit de schalie lobby recentelijk beweerd dat er al flink goedkoper geproduceerd wordt door betere efficientie (en technologie), maar critici beweren dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van goedkoper produceren door verbeterde efficientie (en technologie). Dat de kostendaling op andere wijze verklaard kan worden. Bijvoorbeeld de kostendaling als gevolg van het stopzetten van productie in ‘oneconomische gebieden’ verklaard een meer dan noemenswaardig deel van de kostendaling.

In het geval de komende jaren de ‘rest van de economie [deel van de economie welke niets van doen heeft met de grondstoffen en energiesector]’ niet meer in staat blijkt te zijn om de benodigde financieen en middelen op te brengen om de steeds duurder wordende wereldwijde energie en grondstoffenvoorziening op peil te houden [of met andere woorden dat er in de samenleving te weinig koopkracht aanwezig is om de energie en grondstoffensector van voldoende middelen te voorzien], dan zit de gehele wereldeconomie in een geheel nieuw vaarwater, waarbij gechargeerd uitgedrukt volgens sommige onafhankelijke analisten klassieke economische wetten niet meer opgaan.
Het blijven pompen van goedkoop geld in de energie en mijnbouw sector kent m.i. (en ook volgens allerlei analisten) zijn grenzen. Laatstgenoemde is een tijdje vol te houden, maar hoe meer middelen er gepompt worden in de (steeds meer onrendabel wordende) mijnbouw en energiesector, des te meer middelen zullen er onttrokken worden aan de rest van de economie, zeker in het geval de werkelijke economie niet of nauwelijks meer groeit.
Dat ook het voor sommigen ‘heilig’ verklaarde vrije markt principe (of wat daar voor door mag gaan) totaal geen redding zal brengen, integendeel. De vraag is wat er dan wel een redding kan brengen in de zin dat we onze huidige levenswijze al dan niet in een groener jasje kunnen voortzetten. M.i. is laatstgenoemde niet mogelijk. Naar mijn bescheiden mening gaan we er niet aan ontsnappen om met flink wat minder (materiele) welvaart het nodige welzijn te realiseren.

Samenvatting 3:
Er zijn grenzen aan de groei.

In kader van bovengenoemde spreekt de visie van Richard Heinberg me wel aan:

Tot slot wat ‘opvrolijkende’ muziek in onderstaande video:

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

5 reacties op 2015: Historisch lage investeringen in olie sector; grote gevolgen voor toekomstige olieproductie

 1. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Jeetje zeg je bent nu echt wel in een ongelofelijk tempo stukken aan het produceren ik houd het niet meer bij (ha, ha). Zonder gekheid, het bent goed op dreef. Ik ben nog bezig het vorige luister stuk over elektriciteit te beluisteren en je hebt ook nog wat tekst toegevoegd zag ik, straks eens even verder daarmee.

  Over dit stuk, dat heb je goed in elkaar gezet, heel duidelijk en begrijpelijk. Pluim. En jeetje wat gaat het allemaal snel !.(of worden we gewoon zo snel oud ?!). De jaren 90, liggen nog steeds vers in mijn geheugen en die jaren zie ik toch wel als de rijkste jaren die ik tot nu toe heb meegemaakt. Voor het grootste gedeelte omdat er toen bergen krediet over de wereld uitgestort werden, wat het proces in een sneltreinvaart heeft gebracht. Kijk maar eens naar mensen uit die tijd op foto’s, de welvaart en rijkdom(zelfs al waren zeer veel mensen zich daar niet van bewust), straalt er vanaf. Dat zie je nu niet meer zo, veel meer zorg en bezorgdheid uitstralende gezichten op de gevoelige plaat.

  Ik zie onze wereld steeds meer alsof een reus onze aarde vast heeft en langzaam maar zeker de boel is samen aan het knijpen. In het begin gaat het nog niet snel en kunnen we nog dingen aanpassen en verplaatsen maar langzaam krijgt de druk die de handen van de reus op onze aarde uitoefenen steeds meer gevolgen.

  Gisteren heb ik deze docu(link onderaan) gekeken, over de terugkeer van de elektrische auto(2011). Ook hierin geen kik over de grondstoffen die benodigd zijn voor dit feestje. Nu weet ik van Extracted van Ugo Bardi, dat het maar zeer de vraag zal zijn of dit op een zeer grote schaal mogelijk zal zijn, of er genoeg lithium wereldwijd(enkele landen) voorradig is. Zelf geloof ik er niet in, er is gewoon te veel water nodig voor de extractie en dat zie ik in die landen(voornamelijk Zuid- Amerika) als een te groot probleem. Om het over benodigde fossiele brandstoffen om de boel in mekaar te zetten, nog maar te zwijgen. Dit is onder andere ook wat ik zoal bedoel met, dat mensen te veel geloof hebben in de techniek. Daarnaast heb ik Elon Musk(Tesla) wel eens zien praten over zijn auto’s(en olie) en ik heb het vermoeden dat hij ook wel op de hoogte is van de moeilijke situatie waarin we ons bevinden(maar zoals gezegd, dit is slechts een vermoeden).

  http://www.moviemeter.nl/film/80017

  • Hans zegt:

   O, ja ook nog wat opvrolijkende muziek:

  • paradoxnl zegt:

   Hans, sinds enkele maanden ben ik op zoek naar iets nieuws en heb daardoor (veel) meer tijd om te schrijven. Ik wou nog een ander stuk plaatsen, maar daar wacht ik nog meer even mee…anders kan ik mezelf niet meer bijhouden.

   Het is voor mij een manier om mijn gedachten wat meer te ordenen over zaken die me interesseren. Het is een soort energie, oliedagboek aan het worden. Ik vind het wel interessant hoe ik bijvoorbeeld in 2010 tegen dingen aankeek.
   Op sommige punten is mijn verhaal nauwelijks veranderd merk ik. Alleen dat de Amerikaanse schalie olieproductie op zo’n korte tijd (dankzij enorme investeringen vanwege o.a. erg hoge olieprijzen, zeer lage rente noem maar op) enorm kon stijgen had ik niet verwacht .

   Maar verder is voor mij, zeker vanuit een netto energiestandpunt, het energieverhaal nog steeds super actueel en nog steeds als het ware op ramkoers.
   Ben benieuwd of de olieprijzen in de nabije toekomst bij huidige sterkte van de dollar nog flink boven de 80 dollar per vat kunnen gaan stijgen. Misschien is de wereldeconomie (te zwakke koopkracht) niet meer in staat om voor langere tijd hogere olieprijzen te verdragen.
   Als laatstgenoemde het geval is zitten we misschien vanaf volgend jaar of al eind van dit jaar op de uiteindelijke conventionele wereldwijde bruto oliepiek.

   Ik merk pas dat ik niet meer de jongste ben als ik de straat op ga. Dan zie ik nogal wat jongeren, zo van rond de 20. In mijn buurt wonen nogal wat studenten.
   Ik vind zelfs 25 nog als behoorlijk jong klinken, dan heb ik zoiets van …als ik dat denk ben ik echt al beetje een oudje aan het worden.

   Er moet nog heel wat gebeuren wil de Elektrische auto een noemenswaardig aandeel in het totale wagenpark gaan uitmaken. Net als jij acht ik de kans daarop heel erg klein. Het opschalen is geen sinecure.
   Toen ik die video over elektrische auto’s aan het bekijken was kreeg ik het gevoel of ik naar een hele surrealistische wereld aan het kijken was.

 2. Hans zegt:

  Paradox,
  Uit onderzoek is gebleken, dat als het leeftijdsverschil groter is dan 15 jaar men een ander als “oud” of “jong” ervaart.

  “Toen ik die video over elektrische auto’s aan het bekijken was kreeg ik het gevoel of ik naar een hele surrealistische wereld aan het kijken was.”

  Ik heb dat gevoel zo wie zo bij elektrische auto’s. Het is iets waarbij ik het gevoel heb, dat ze ons willen laten geloven, dat dit ooit de toekomst gaat zijn, terwijl het (althans dat denk ik dan)alleen een speeltje voor de rijken is/of gaat zijn/blijven. Toch komen in de film duidelijk de problemen met de financiering aan bod. GM in zeer grote problemen sinds 2008 en Tesla was bijna failliet gegaan.

  • paradoxnl zegt:

   Ah vandaar dat ik zoveel mensen als jong ervaar.
   Dat vermoed ik ook Hans, dat Elektrische auto’s een speeltje voor de rijken zal blijven.
   De verbale inhoud wordt vaak teniet gedaan door de non verbale boodschap vermoed ik. Dat er wordt verteld dat het (nog) niet zo goed met de verkopen gaat, maar de beelden die getoond worden komen voor mij over (subjectief) als een boodschap waarin mij het gevoel gegeven wordt dat de EV in de nabije toekomst het milieuvriendelijke hebbeding van heel veel mensen gaat worden, het helemaal gaat maken, dat het een vanzelfsprekend alternatief is die de markt gaat veroveren, aldus zoals ik de non verbale inhoud beleef.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s