Ineenstorting olieproductie van voor de kust gelegen olievelden vanwege achterstallig onderhoud

Alvorens in te gaan op “Ineenstorting olieproductie van voor de kust gelegen olievelden…” [onder kopje ‘Het is niet alleen de tight olieproductie waar de olieproductie noemenswaardig zal gaan dalen…’ zal op laatstgenoemde ingegaan worden] eerst het volgende:

Dankzij een lange periode aan erg hoge olieprijzen (van 2011 tot en met 2014 meer dan 100 dollar per vat), de lage rente, gemakkelijk te verkrijgen grote hoeveelheden aan ‘goedkoop’ geld waardoor de investeringen in de oliebranche tot ongekende hoogte stegen en een recentelijk afzwakkende wereldeconomie en het nieuwe ‘OPEC beleid’ om de olieproductie niet te verlagen, is er momenteel nog een overaanbod aan olie waardoor de olieprijzen in vergelijking met de voorgaande jaren flink gedaald zijn. Vanuit een historisch perspectief zijn de olieprijzen momenteel m.i. normaal.

Naar mijn bescheiden mening, wil men de wereldeconomie weer vanouds laten groeien, zal, naast andere meer ‘bovengrondse’ factoren, de olieprijzen nog geruime tijd op het huidige niveau of nog lager moeten blijven en de wereldwijde olieproductie zelfs bij huidige prijzen nog verder opgekrikt ‘dienen’ te worden. Dus dat het overaanbod zolang mogelijk volgehouden ‘dient’ te worden om de olieprijzen voor de consument zo laag mogelijk te houden, zodanig lang dat de effecten ervan uiteindelijk resulteren in toenemend koopgedrag van burgers [waardoor de (wereld)economie weer vanouds kan groeien].
P.s. om duidelijk te zijn waar ik sta…ik ben niet voor het opkrikken van de wereldwijde olieproductie, omdat het volgens mij zacht uitgedrukt een doodlopende weg is. Zie daartoe onder andere de rest van dit artikel.

Het ziet er naar uit dat het overaanbod aan olie slechts zeer tijdelijk zal zijn en de vraag is of over enkele jaren de wereldwijde olieproductie nog wel op peil gehouden kan worden. Meer hierover hieronder.

Terzijde: Misschien is de koopkracht van burgers momenteel zodanig verminderd dat zelfs olieprijzen van rond de 50 dollar per vat nog te duur zijn om de vraag naar olie noemenswaardig op te krikken. Indien laatstgenoemde het geval is er m.i. sprake van ‘een overproductie aan nog steeds te dure olie’ en dienen de olieprijzen nog verder omlaag te gaan om de vraag naar olie weer noemenswaardig te laten stijgen.


Het is niet alleen de tight olieproductie welke noemenswaardig zal gaan dalen…

Terwijl m.i. alle grote en invloedrijke energiewaakhonden (EIA, IEA) er vanuit gaan dat volgend jaar (2016) vanwege de lagere olieprijzen vooral de Amerikaanse tight olieproductie een relatief grote daling zal gaan vertonen, zijn er ook allerlei adviesbureaus die voor volgend jaar [naast de verwachte relatief grote daling van de Amerikaanse tight olie productie] ook een flinke daling van de zogenaamde NON OPEC [de landen welke niet behoren tot de OPEC] offshore olie productie verwachten.

Bijvoorbeeld volgens een recent ‘Reuters artikel’, welke is gebaseerd op informatie afkomstig van een Noors olie gerelateerd adviesbureau (Rystad Energy), zal de offshore olieproductie [olieproductie welke voor de kust plaats vindt en dus niet aan land] in de NON-OPEC wereld volgend jaar (2016) in ‘bestaande operationele’ velden vanwege achterstalling onderhoud met gemiddeld 10 procent gaan dalen:

1)

LONDON, Oct 13 (Reuters) – Global offshore oil production in ageing fields will fall by 10 percent next year as producers abandon field upgrades at the fastest rate in 30 years, in the first clear sign of output cuts outside the U.S. shale industry, exclusive data shows.

A drop in oil prices to half the level of a year ago has forced producers to slash spending and scrap mega projects that can take up to a decade to develop, but they are also taking less visible steps to cut investment in existing fields that will have an immediate impact on global supplies.

Volgens bovenstaande quote wordt er door olieproducenten niet alleen flink minder geinvesteerd in geplande (toekomstige) mega olieprojecten welke tien jaar in beslag kunnen nemen eer ze operationeel zijn [dus waarvan de gevolgen op de wereldwijde olieproductie de komende paar jaar nog niet merkbaar zijn], maar er wordt ook al noemenswaardig minder geld besteed aan het onderhoud van bestaande olievelden. Minder investeringen in bestaande olievelden hebben een vrijwel direct effect (binnen enkele jaren merkbaar) op de wereldwijde olieproductie.

Om de verwachte daling in de offshore olieproductie meer expliciet te maken…
Volgens een schatting van Rystad Energy zal de wereldwijde offshore olieproductie in 2016 (t.o.v. het jaar 2015) met maar liefst 1,5 miljoen vaten per dag gaan afnemen. Deze afname komt dus bovenop de verwachte afname van de Amerikaanse tight olieproductie:

2)

Based on this trend, Rystad Energy estimates that global offshore oil production in mature field will decline next year by 1.5 million barrels per day (bpd), or 10 percent, to 13.5 million bpd from 15 million bpd in 2015.

Verder wil ik gaarne een recent artikel uit de hand van Kurt Cobb onder de aandacht brengen.

Enkele quotes uit het artikel:
1a)

It seems only logical that if world oil production drops as a result of low demand and low prices, at some point shortages will appear and prices will rise even if the world economy remains in a slump. That may happen, but the big question will be this: Just how high can those prices rise before financially strapped consumers can’t afford to pay more?

If that price turns out to be somewhat less than $100 a barrel, very few deposits of unconventional oil such as arctic and deepwater oil, tight oil from deep shale deposits, and tar sands will be profitable to produce. And these unconventional sources have been virtually the only engines of oil production growth in recent years. The International Energy Agency, a consortium of 29 countries which tracks energy developments, is already on record saying that conventional oil production peaked in 2006.

Wanneer de wereldwijde olieproductie daalt vanwege lage olieprijzen en lage vraag, zal op een gegeven moment er weer een tekort aan olie op de wereldwijde oliemarkt ontstaan en gaan de olieprijzen weer stijgen, ondanks dat de wereldeconomie zich nog in een lichtere of zwaardere recessie bevind. De vraag is in hoeverre de olieprijzen weer terug kunnen stijgen voordat de consument niet meer in staat is nog hogere olieprijzen te ondersteunen.
Als wereldwijd de gemiddelde koopkracht van een consument niet in staat is om olieprijzen van boven de 100 dollar per vat te ondersteunen (uitgaande van huidige dollarsterkte), dan zullen (bij een olieprijs onder de 100 dollar per vat) de economisch winbare reserves uit onconventionele bronnen, zoals teerzanden, tight olie, olie uit het noordpoolgebied en olie uit de diepzee, zacht uitgedrukt te gering zijn om de wereldwijde olieproductie op peil te houden. Volgens het IEA is de conventionele olieproductie (dit is gechargeerd over het algemeen goedkoop winbare olie van goede kwaliteit) al in het jaar 2006 ‘gepiekt’.

2a)

With violent swings in oil prices continuing, it’s hard to imagine world markets delivering an oil price indefinitely above $100–which would encourage growth in unconventional oil production–but not above, say, $130, which could easily send the economy into recession and lower prices below the point of profitability for unconventional oil. It seems that either Tverberg’s stagnation scenario will limit production because of low prices or that a return to robust economic growth will be doomed to be short-lived because oil prices rise move above what the world economy can bear.

Vanwege met name toenemende krapte aan economisch winbare olie traden er de afgelopen jaren flinke schommelingen in de olieprijzen op. Als laatstgenoemde flinke schommelingen in de toekomst blijven aanhouden zal het extra lastig worden om flink te investeren in duur te winnen olie.
Of de olieprijzen zijn te hoog voor de olieproducenten, of de olieprijzen zijn te hoog voor de consument.
Een spagaat.

En verder nog wat quotes uit een in mijn ogen ‘realistisch’ artikel over het wereldwijde oliegebeuren:

1b)

As oil companies pull back from exploration, they are poised to produce less oil in the coming years. Big Oil companies closely tracked by the investment banking firm are finding less than half the 8 billion barrels of oil equivalent per day that they currently produce, a trend that should help reduce the tidal wave of crude flooding the market and keeping prices depressed.

Vanwege de t.o.v. voorgaande jaren flink gedaalde olieprijzen wordt er momenteel flink minder geinvesteerd in het zoeken naar nieuwe (economisch winbare) olievelden. Dat terwijl er bijvoorbeeld door de grote oliemaatschappijen nog maar de helft (4 miljard vaten aan olie equivalenten) van de door hun momenteel in gebruik zijnde olievelden is ‘opgespoord’ (8 miljard vaten aan olie equivalenten).

2b)

“There is not enough existing discovered resource and U.S. shale to sustainably grow production over the next decade, and it takes five years in the best case, and generally closer to 10 years to take a major conventional discovery into production,” the analysts wrote.

Er zijn onvoldoende bestaande beschikbare reserves om een groei van de olieproductie de komende jaren vol te houden. Het kost bovendien minimaal 5 jaar en meestal bijna 10 jaar om een noemenswaardig (conventioneel) olieveld in productie te brengen.

Tot slot nog wat gechargeerd commentaar:
Om tot een meer duurzame samenleving te komen, zal naar mijn bescheiden mening meer draagvlak dienen te komen voor de opvatting dat er grenzen aan de groei zijn en dat de aard van ons financieel economisch systeem een meer duurzame (en sociale) samenleving flink in de weg staat.
Ook de milieu en gezondheidskosten van steeds meer economische activiteiten worden als het ware geëxternaliseerd, op de schouders van derden (en in feite het geheel) gegooid.
Ik vrees dat de gekozen toekomstige weg mede door toenemende schaarste aan betaalbare grondstoffen en brandstoffen (en met name ook drinkwater en betaalbaar voedsel) wereldwijd er eentje zal zijn van toenemende concurrentie tussen naties en mensen onderling, eentje van toenemende hardheid met een blijvende gerichtheid op een heel materialistische invulling van welzijn, en een groeiende kloof tussen arm en rijk. Een toenemende controle van het grote geld over de samenleving als geheel. Misschien is het streven naar Bruto Nationaal Geluk (of wat daar voor door kan gaan) uiteindelijk veel beter voor het geheel.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

10 reacties op Ineenstorting olieproductie van voor de kust gelegen olievelden vanwege achterstallig onderhoud

 1. Hans Verbeek zegt:

  Duidelijk verhaal, Paradox. Als wij consumenten maar 50 dollar willen betalen voor een vat olie, dan zullen olieproducenten de dure, moeilijk winbare olie gewoon in de bodem laten zitten. Dat geldt voor de offshore-olie in de Golf van Mexico en in de Noordzee. Maar ook voor de olie uit Alaska, die door een lange pijpleiding naar de VS vervoerd moet worden. Als niemand wil betalen voor het openhouden van de pijpleiding, dan zal die over een paar jaar gewoon dichtslibben.

  In onze economie zie ik iets vergelijkbaars. We willen geen normale salarissen betalen voor de mensen, die in de supermarkten werken. Dus werken er hoofdzakelijk 15 en 16 jarigen en komen er zelfscankassa’s en moet je de produkten zelf uit de dozen halen (ALDI).

  • paradoxnl zegt:

   Hans, het is relatief maar enerzijds worden naar mijn idee veel banen flink onderbetaald en anderzijds veel banen overbetaald (zeker in de tertiaire sector).
   Er wordt m.i. vaak vraag gecreerd (met bijbehorende banen) voor dingen waarvan ik denk “welk nut hebben ze nu eigenlijk voor de samenleving als geheel?.
   Verder dat er nogal wat banen ‘weg geautomatiseerd’ worden en vervolgens van met name mensen aan de ‘onderkant van de samenleving’ verlangd wordt dat ze zich super competitief gaan gedragen om toch maar de aandacht van werkgevers te trekken. Een race naar de bodem.

   Ik noem geen specifieke voorbeelden, maar soms hoor ik mensen met een goed betaalde baan oordelen over uitkeringsgerechtigden en dat voor sommige banen minder dan het minimumloon betaald zou moeten worden (waarvan ik dan denk dat ze meer dan het minimumloon waard zijn).
   Ik vraag me dan vaak af wat zijn of haar baan nu eigenlijk bijdraagt aan het welzijn van de samenleving, laat staan de wereld als geheel. Is hun baan dat hoge salaris wel waard? Ook dat mensen met goed betaalde banen makkelijker toegang krijgen tot bepaalde vergoedingen (denk aan hypotheekrente aftrek en andere vergoedingen).
   Ik denk dan…Zou het niet beter voor het geheel zijn dat er minder van dat soort banen zouden zijn en deze mensen minder salaris kregen en zodoende een minder luxe leven kunnen leiden (waardoor en minder grondstoffen en energie verkwist wordt)?
   Maar ja, het is maar hoe men er tegen aan kijkt, waar men waarde aan toekent.

   • Hans Verbeek zegt:

    Helemaal mee eens.
    Helaas wordt ons door reclame, politiek en media wijsgemaakt dat een groot huis en een dure auto meer ‘waard’ zijn dan vrije tijd en een schoon leefmilieu en een schoon geweten.
    Maar weinig mensen begrijpen dat minder koopkracht nog altijd ruim voldoende is. Gelukkig beginnen steeds meer mensen dat in te zien.

   • paradoxnl zegt:

    Mee eens Hans!
    Mij interesseren een groot huis en dure auto nauwelijks. Ik heb geen auto en zeker ook geen groot huis.
    De samenleving als geheel dient heel wat werk te verzetten en stress te doorstaan om al die luxe in stand te houden. Ik vermoed dat er aan de onderkant van de samenleving steeds meer werk verzet wordt voor vrijwel noppes, dus ook geen compensatie in extra vrije tijd. Werk dat er met name toe dient om de extreme luxe van het rijkere deel van de samenleving in stand te houden.
    In een wereld met grenzen aan de groei zal het streven naar ook in mijn ogen aangeprate behoefte aan (extreme) luxe meer en meer tegen onszelf gaan keren.
    Inderdaad, om maar wat te noemen, liever een kleine woning, een schoner milieu, een minder materialistische en minder competitief ingestelde samenleving en meer vrije tijd inderdaad.

 2. Hans zegt:

  Hoi Pradox,

  Wederom een goed stuk van jou !
  Je zegt:
  “en dat de aard van ons financieel economisch systeem een meer duurzame (en sociale) samenleving flink in de weg staat.”

  Misschien had je het al gehoord:
  België gaat z’n stroomrekening fors verhogen omdat men te veel subsidies heeft verstrekt aan eigenaren van zonnepanelen. Hier door gaat de jaarlijkse rekening stijgen tussen de 100 en 400 euro per huishouden(enkele worden ontzien, die krijgen 25 euro per jaar extra). Compleet oneerlijk verdeelt, dus. De gewone man is weer de klos.

  En hier:
  http://www.express.be/sectors/nl/energy/in-spanje-is-nu-ook-de-zon-niet-langer-gratis/216369.htm

  Ik denk, dat zelfs al zouden we zonne en windenergie op willen schalen, dat de overheid(en EU) en marktpartijen, zo’n dikke vinger in de pap hebben, dat ze compleet zijn aan het parasiteren.
  Ziet men het licht niet op zeer korte termijn en maakt men ruim baan voor dit soort “initiatieven”, zie ik het uiterst somber in.

  De olieprijzen zie ik niet meer zo snel stijgen naar meer dan 100 Dollar per vat, velen in de samenleving begint nu al te piepen, met (zelfs relatief) lage prijzen, onder het juk van (vaste) lasten Ik vraag me af hoe lang dit nog goed gaat.

  Overigens, enig idee wat er met stichting peakoil Nederland aan de hand is? ze komen niet meer verder als week 19 met hun nieuws.

  • paradoxnl zegt:

   Hans,
   Ik had er inderdaad al van gehoord. Ook in mijn ogen compleet oneerlijk.
   Het zijn m.i. ook meestal de rijkere mensen die bijvoorbeeld flink wat zonnepanelen kunnen permitteren en dus ook het grootste deel van de beschikbare subsidies opstrijken. De armere gezinnen mogen nu meebetalen aan die subsidies.

   Ik zie de olieprijzen ook niet snel boven de 100 dollar geraken, maar ik ben al vaker verrast.

   Ik ben er van overtuigd dat in vergelijking met meer dan 10 jaar geleden, de mensen momenteel veel meer gebukt gaan onder vaste lasten dan toendertijd.

   Geen idee wat er met peakoil Nederland aan de hand is. Er zijn nog meer enkele diehards (in sommige hun ogen idioten) die nog schrijven over peakoil of andere peaks en de mogelijke gevolgen ervan.

   • Hans zegt:

    “Ik zie de olieprijzen ook niet snel boven de 100 dollar geraken, maar ik ben al vaker verrast”
    Helemaal mee eens. Ik ook…

    “Ik ben er van overtuigd dat in vergelijking met meer dan 10 jaar geleden, de mensen momenteel veel meer gebukt gaan onder vaste lasten dan toendertijd.”
    Dat weet ik haast wel zeker, Paradox. Al kan het niet direct met cijfers onderbouwen, eerder puur gevoelsmatig en wat ik om me heen hoor van mensen.

    “Geen idee wat er met peakoil Nederland aan de hand is. Er zijn nog meer enkele diehards (in sommige hun ogen idioten) die nog schrijven over peakoil of andere peaks en de mogelijke gevolgen ervan.”
    Ha,ha,ha

  • Hans Verbeek zegt:

   Peakoil Nederland is ook maar een stichting die draait op vrijwilligers. En als die vrijwilligers opeens een baan krijgen aangeboden, dan ligt de stichting en de website opeens op zijn reet. (Op mijn blog is het ook wel eens een weekje stil)

   Peter Polder van Peakoil Nederland heeft mij ooit benaderd of ik niet ergens bij kon helpen. Misschien heb ik toen teveel over complottheorieën gepraat… nooit meer iets gehoord.

   • paradoxnl zegt:

    Hans schreef:
    “Misschien heb ik toen teveel over complottheorieën gepraat… nooit meer iets gehoord”.
    Grappig. 🙂

    Ik hoop dat je over wat door menigeen complottheorieën genoemd worden op je blog blijft schrijven, Hans.
    Al was het maar over 911 of het actuele gebeuren in de wereldwijde geopolitieke situatie.

 3. Pingback: Olieprijzen van boven de 60 dollar per vat benodigd om wereldwijde olieproductie de komende tien jaar op peil te houden? Deel 2 | Paradoxnl's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s