Enkele video’s over de ‘onzichtbare’ krachten achter het internationale ‘geldsysteem’ en nog wat meer

1a)
Zonder commentaar mijnerzijds de visie van Ad Broere:

Rond 14min25 de volgende uitspraak: “Er is een duidelijke samenhang tussen energie en geld.”

1b)
Deel 1 van een reeks. [Zie de rest van de bij deze reeks horende video’s om het gehele verhaal te horen]

2)
En verder de conclusie uit een artikel over 100 jaar FED:

De feitelijke macht ligt in de VS dus niet bij de FED en zelfs niet bij de
grootbanken, maar bij bij de groot- aandeelhouders van de Amerikaanse megabanken.
Wie dat zijn is niet eenvoudig te traceren, omdat er methoden zijn om publicatie vanwege aanmerkelijk belang te omzeilen door middel van complexe juridische constructies, zoals Trusts, Offshore Funds en LLC’s. Laten we bovendien niet vergeten dat de vaak genoemde families de vrijgekomen winsten uit het bankieren hebben geherinvesteerd in de belangrijkste economische sectoren, zoals in fossiele brandstoffen
, mijnbouw, voeding, media, farma, chemie, energie en transport. De familie Rothschild deed dit al in de 19e eeuw. Het lijkt er dus veel op, dat alle discussie over de FED en de daaruit voortvloeiende aandacht voor dit instituut de aandacht afleidt van de werkelijke macht in de financiële en in de economische wereld.

3)
Over roofkapitalisme:

4)
Uitspraken over onder andere een op groei gerichte economie vanaf ongeveer 9minuut20:

5)
De ‘nieuwe wereld’ in de ogen van Herman Wijffels:

6)

7)
Over de rol van ‘the bank of England’ in het ‘Engelse’ geldsysteem:

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

27 reacties op Enkele video’s over de ‘onzichtbare’ krachten achter het internationale ‘geldsysteem’ en nog wat meer

 1. Hans zegt:

  Klasse zoekwerk Paradox !

  Ik ga ze komende dagen een voor een doornemen en samenvatten.

  Video 1: BIS bank is de centrale bank, zo goed als alle centrale banken vallen daaronder, DE spin in het web.
  12 families. Bilderberg, binnenste en buitenste kring. We worden aangestuurd door niet democratische instituten(ECB, IMF, etc).
  Het gebeurd allemaal wel maar het raakt ons allemaal niet, verbijsterend(18:40). Hier verbaas ik mij ook steeds meer over.
  Wat hij in de laatste 2 minuten zegt is interessant! (Vanaf 19.00). Niet nieuw voor mij(lang leve Europa: Nigel Farage), maar fascinerend en ontluisterend blijft het.

  • paradoxnl zegt:

   Hans, bedankt voor je mooie samenvatting van de eerste video.
   Nu ik me er meer in verdiep begint het mij ook te verbazen dat het veel mensen niet raakt (althans daar heeft het toch alle schijn van) wat er daar in de EU top gebeurd, hoe er aldaar gekozen en beslist wordt. Voor velen een soort van ver van mijn bed show, welke wel eens snel een niet ver van mijn bed show zal blijken te zijn, waarin bijvoorbeeld sociale verworvenheden meer en meer ondergeschikt worden gesteld aan economische belangen van allerlei invloedrijke mensen (vooral de belangen van superrijke mensen), machtige instituten en machtige bedrijven. Waarbij mensen steeds minder zeggenschap krijgen over hun eigen leven.

   De video onder 1b is de eerste van een reeks van zeven. In de zevende video van die reeks brengt Ad Broere ten gehore wat zijn achterliggende visie is. Namelijk een paradigma verschuiving, waarbij geld niet centraal staat maar de mens (klinkt idealistisch of mogelijk een open deur, maar ben het wel met hem eens dat ons huidige geldsysteem op de schop moet om laatstgenoemde doel te realiseren, wat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan). Dat de mens van nature geen competitief wezen is en de meeste mensen niet gelukkig worden van competitie. Ons huidige systeem eist steeds meer een competitief ingestelde burger, zogenaamd onder de noemer van participatie, waarbij sociale zekerheden steeds verder afgebroken worden.

   Even nog een tirade mijnerzijds… (kan het niet laten)… :
   Zeker in een wereld met grenzen aan de groei lijkt het me heel belangrijk dat er een wezenlijk ander soort systeem komt, waarbij de nadruk veel minder op economische groei en materiele welvaart komt te liggen, maar meer op basale voorzieningen en sociale ondersteuning vanuit kleinere of grotere kring, gelijkmatigere verdeling van schaarser wordende middelen, andere manier van kijken naar hoe men een gelukkig bestaan kan leiden. Maar ja ik mag er in ieder geval over dromen, toch?

   Ik geloof steeds minder dat technologie (alternatieve energievoorziening) ons gaat redden, zeker niet op de korte en middellange termijn.
   En dat wanneer de focus gericht blijft op het in standhouden van zoveel mogelijk materiele welvaart (vooral ten gunste van de toch al rijke bovenlaag) er steeds meer roofbouw op de wereld zal plaatsvinden en de onderlinge competitie steeds harder zal worden, waarbij de wolven (niks mis met het dier wolf) steeds meer de schapen zullen verzwelgen.
   De mens als economisch nummer. Iedereen die niet bijdraagt aan de economische groei zal als onnuttig en als overlast gezien worden. De minder competitieve medemens (vooral de arme minder competitieve medemens) zal door de wolven een steeds meer negatief stempel opgedrukt krijgen, omdat deze in hun ogen niet voldoende bijdragen aan de grote productie machine, waarvan de economische vruchten vrijwel volledig ten goede komen aan de rijkere bovenlaag…ten koste van het geheel (o.a. milieu, dieren en armere mensen).

   Met duidelijke grenzen aan de groei zal laatstgenoemd streven m..i. dus meer en meer ten koste gaan van het geheel, bijvoorbeeld in de vorm van vervuiling van lucht, water en bodem en versnelde uitputting van allerlei natuurlijke hulpbronnen.
   Men tracht steeds meer banen weg te automatiseren of te vervangen door robots. Ik draaf door, ik stop nu, kan nog wel tijdje doorgaan als ik zou willen. 😉

 2. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Hieronder geeft ik een samenvatting van het tweede filmpje(deel 1 tm 7) Geld komt uit het niets. Ik doe dit omdat ik op deze manier dingen makkelijker terug kan vinden, mocht ik ze nodig hebben. Heb je dat liever niet, moet je het zeggen, dan houd ik het voortaan voor mezelf.
  Het is een interessante en leerzame lezing vandaar dat ik hem zo heb behandeld. Bedankt voor het delen !.Komende dagen heb ik minder tijd, dus de rest komt later(mocht ik daar ook dingen in gaan samenvatten).

  Video 1B:

  Deel 1:
  Digitaal geld is GEEN wettig betaalmiddel. Het wordt door ons als zodanig geaccepteerd.
  Tier-one Capital ratio. Promesse(beloven), van papier voor goud, dit stond als zodanig op het papier, dat is losgelaten en staat er nu niet meer op. ECB staat in Frankfurt:functie is sturen van de geldhoeveelheid (plus uitgifte). De commerciële banken lenen(digitaal) geld uit, ze zijn daarvoor gebonden aan de centrale bank, die dit beperkingen oplegt(zo is de theorie).
  Bank of England 1694 eerste centrale bank, die in feite werd benoemd tot monopolist. Dit lag puur in private handen.

  Deel 2:
  De familie Rothschild heeft een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van het financiële stelsel zoals we dat nu kennen. Give me control of a nations money suply, and i care not who makes the laws(controle over geldhoeveelheid). Ik zie een beetje een parallel met Gates, Microsoft(Microcomputer software). Na het maken van de eerste computer de Altair, besluit Gates zich te richten op de software. Hij laat de hardware voornamelijk over aan IBM
  (International business machines). Gates doel: mijn software zal op iedere computer staan. FED, Jekyll Island 1912, bekend. Geld wordt nu beheerd door private partijen(in de US). Centrale banken scheppen voornamelijk papiergeld 10% van het totaal. De overige 90 % wordt voornamelijk door de commerciële banken uitgebracht in digitale-geld door schuld vorm. Centrale banken die later zijn ingevoerd staan onder invloed van private belangen evenals de FED.

  BIS bank Basel(vanaf 6:20)(Bank for International Settlements, bank voor internationale betalingen), overstijgt alle centrale banken en brengt ze letterlijk samen(geleid ook door private personen).Bankiers van centrale banken komen daar iedere 14 dagen samen.Opgericht in 1930 en diende om oorlogsschulden van Duitsland(uit de eerste wereldoorlog)te incasseren.Bedenkelijke, dubieuze rol in de tweede wereldoorlog.De BIS bank verdwijnt naar
  achteren(schaduw) en het IMF(vanaf 9:55) wordt naar voren geschoven(in het licht gezet). Het vervuld eigenlijk dezelfde rol en wordt ingefluisterd door de BIS bank.

  ECB, de Europese commissie en het IMF vormen de Trojka, waarmee “probleemlanden” te maken krijgen. ESM(Europees Stabiliteits- Mechanisme)opgericht om financiële stabiliteit van probleemlanden te herstellen. Het lijkt zich echter steeds meer in de richting van een herkapitaliserings instrument te bewegen.Komen Europese banken geld te kort kunnen zo een beroep doen op het ESM. Bankenunie(vanaf 11:49)

  Deel 3:
  Tier-one Capital ratio. Parasitair gegeven, dat banken rente vragen van mensen voor geld dat ze zelf niet hebben en uit het niets gecrieerd wordt. Dit zet de rieele economie extra onder druk.Banken hebben eigenlijk een piramidestructuur, waarbij al het geld wat gegenereerd word naar de top(meer bedoeld op de kleine groep rijken/bedrijven,conglomeraten in de samenleving) stroomt.Banken en MKB hebben een soort monsterverband met elkaar, om geld te
  financieren om werkkapitaal(om voorraden te kopen en betalen aan leveranciers). Trappen de commerciële banken op de rem, merken de MKB’s dat direct. Grootste werkgever in de wereld is het MKB. Commerciële banken:ze creëren geld maar ze kunnen het ook vernietigen, door de kredietuitgifte stop te zetten.

  Deel 4:
  (vanaf 2:34)herverdelingsmechanisme.We zijn rijk maar ervaren dat niet zo, hoe komt dat? Ongeveer 80% betaald rente waar ongeveer(slechts)10% van profiteert.

  Deel 5:
  Verdeling van besteedbare huishoudinkomens in Nederland(2011)(vanaf 0:40). Gemiddelde huishypotheek 2011: 240k Euro. Armoedegrens(vanaf 4:20).Verdwijnen van de kwalitatieve werkgelegenheid(vanaf 5:04)in Nederland. Olie/energiesector en banken hebben een enorme greep op economie door zeer hoge aandeelhouderswaarde.

  Deel 6:
  John Perkins(vanaf 7:33). Bailout van burgers en evt. oplossingen(vanaf 11:20), oa Ijsland(na lening Scandinavische landen).

  Deel 7:
  WIR BANK Basel(de wij bank, 60k leden, munteenheid, de WIR) sinds 1934(VANAF 5:55),succes verhaal en het is waarschijnlijk dat Zwitserand daardoor een zeer krachtige MKB hebben in vergelijk tot omringende landen.Je kunt met SFr betalen en WIR als consument. JAK BANK(VANAF 7:40) vanaf 1997 in Zweden. Eerste rentevrije bank in Europa je betaald alleen een fee, echter marginaal aandeel. Vanaf 8:10 de uitgangspunten van de JAK bank en enkele
  belangrijke punten wat “rente” zeer negatief doorwerkt in z’n algemeenheid. Community currencies (op 9:19). Tijdbanken(vanaf 8:53), elkaar betalen met tijd. Tegenstelling/opsomming tussen geldeconomie en mensgerichte economie(vanaf 11:25)

  • paradoxnl zegt:

   Geweldig Hans!
   Mooie uitgebreide samenvatting van wat er zoal in de video reeks ter sprake komt. Wanneer de inhoud benoemd wordt kan er ook makkelijker over gepraat kan worden.
   En heel belangrijk, informatie makkelijker terug kan vinden!
   Zit heel wat tijd in vermoed ik, of je hebt een goed geheugen. 🙂

   • Hans zegt:

    Bedankt Paradox!

    Dat je de samenvatting apart hebt opgenomen. Nu staan er wel kleine dingen tussen die ik voor mezelf een beetje heb aangevuld maar die zijn niet storend (aanwezig).
    Ik had gisteravond veel tijd, dus dan valt het mee. Daarnaast interesseert het me, dus dan is tijd relatief. Ik zet het filmpje stop en noteer het dan, helaas heb ik niet zo’n goed geheugen(wel lang termijn, voor sommige dingen).

    Ik heb een soort archief voor mezelf gemaakt waarin veel filmpjes en artikelen staan, zodat ik ze nog eens terug kan zien en zaken terug kan vinden. Ik neem aan dat jij ook wel zo’n systeem zult hebben. Op die manier krijgt men de puzzel steeds duidelijker en vormen veel losse elementen een groot geheel.

   • paradoxnl zegt:

    Hans, ik heb als simpel archief onder andere een ‘WORD’ document met links naar diverse sites of artikelen. En deze blog. 😀

    Ben je ook al wat ouder Hans?

 3. Pingback: Ad Broere: Geld komt uit het niets | Paradoxnl's Blog

 4. Hans zegt:

  Nou, eh nee. Ik ben meer dan een decennia jonger dan jij. 42 jaar.

 5. Hans zegt:

  O, sorry Paradox. Ik meende dat jij tussen 53 en 55 was. Misschien verwar ik je met Hans Verbeek. Het maakt verder ook niet zo veel uit. Ja ik ben een beetje jaloers op jullie, had graag de jaren 70(en eind jaren 60)bewust mee willen maken(was nog jong kind). Dat zie ik nog steeds als de meest interessante jaren.

  • paradoxnl zegt:

   Ja, Hans V. is inderdaad paar jaar ouder.
   Ik herinner me nog zwart wit televisie met 1 of 2 zenders, waarop overdag! filmpjes over de tweede oorlog getoond werden (o.a. met tanks). Als kind zat ik daar naar te kijken. Eigenlijk was de tweede wereldoorlog nog niet zo heel lang geleden eind jaren zestig, nu ik er zo aan terug denk.

  • Hans Verbeek zegt:

   Ik ben dit jaar 55 geworden. Toen Limits to Growth uitkwam, was ik 12. Tijdens de eerste oliecrisis (1973) was ik 13. Ik was oud genoeg om het belang van die gebeurtenissen te bevatten. Maar het leven ging verder en er gebeurde lange tijd niets. Ik kreeg het druk met andere dingen.
   Pas in 2005 – 2006 besefte ik dat ik peakoil en het opraken van het aardgas tijdens mijn leven ging meemaken. Ik heb een paar jaar met dat inzicht geworsteld, maar toen heb ik de werkelijkheid geaccepteerd. Niets aan te doen: aanpassen en genoegen nemen met minder 🙂

   • paradoxnl zegt:

    Tijdens de eerste oliecrisis 1973 was ik 9 of 10. Kreeg toen besef dat olie erg belangrijk was voor de maatschappij. Ik herinner me nog dat Joop den Uyl toen premier was.
    (Verder) De revolutie in Iran in 1979 (Khomeini revolutie) en de daarop volgende Iran-Irak oorlog maakten flink wat indruk op mij. Weer stond het belang van olie erg centraal.
    Als ik me niet vergis werd ik in 2004 na het lezen van een artikel van ene ‘De Pachter’ bewust van het fenomeen peakoil. Voor zover ik mezelf ken, had ik weinig moeite met het accepteren van het fenomeen en de potentiele gevolgen ervan voor de samenleving als geheel.
    Tot slot nog een liedje van Farce Marjeure (welke me nog steeds ‘goed bijstaat’):

    Of deze. 🙂

 6. Hans zegt:

  Mooi om te lezen, hoe jullie dat hebben ervaren. Totaal verschillend, eigenlijk.

  Zelf ervoer ik het als klap in mijn gezicht, schokkend eigenlijk. Besefte vrij snel de volle omvang en (waarschijnlijke)consequenties van het probleem. Kon het (eerst)niet geloven(vandaar ben ik me erin gaan verdiepen) en eigenlijk kan ik het sinds dit jaar pas echt een plaats geven. Ik heb het dus ongeveer hetzelfde als Hans ervaren. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft of men wel of geen kinderen heeft(dat hoeft helemaal niet, natuurlijk).

  Ik merk ook bij collega’s op mijn werk een totaal verschillende houding als men het hier over heeft. De een heel nuchter en schouderophalend(waar maak jij je druk over…), de ander beseft maar al te goed waar we ongeveer “staan”. Het gros echter ziet totaal geen gevaar(..)en laat zich weer lekker door de MSM in slaap sussen. De laatste tijd bespreek ik dit niet meer met mensen ik besef me dat dit voor sommigen erg confronterend zou kunnen zijn en soms kan men maar beter dingen niet weten. Ik wil ze ook niet uit de droom halen.

  Van de andere kant, voel ik me ontzettend bevoorrecht(ook al dat ik de millenniumwisseling heb meegemaakt, komt maar eens in de 1000 jaar voor). Het leven in deze korte periode van de geschiedenis, waarin de(gewone) mens nooit meer materieel zo rijk zal zijn als nu. Als ik om me heen kijk als ik thuis ben, denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk, dat we dit zo “gewoon” zijn gaan vinden. Jammer dat het gros van de mensen dat niet beseft en zich door totaal niet ter zake doende probleempjes uit het veld laten slaan. Ben zelf totaal anders naar problemen gaan kijken. Hield ik me eerst veel bezig met onder andere politiek, nu zie ik in wat voor een totale poppenkast dat is en iedere minuut daarover druk maken is er een te veel.

  Ik ben in 1973 geboren en speelde veel op zolder. Mijn vader had daar een oude bandrecorder staan en die banden met muziek uit de jaren 60 en 70 beluisterde ik toen veel. Lekker meezingen met die plaatjes. Je kunt in muziek veel horen hoe de “sfeer” toen was en die was toch echt anders dan de jaren 90, bijvoorbeeld. Daar zat me toch af en toe wat “bagger” bij.., tjonge tjonge.

  De benzinebonnen in het eerste filmpje(2:13) heeft mijn vader nog thuis liggen. Ik weet dat ik het als kind wel stoer vond, toen hij vertelde dat hij een ontheffing had voor z’n werk en reed dan zo wat alleen op de weg.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans, vermoed dat het wel of niet hebben van kinderen een groot verschil maakt in de beleving van peakoil.
   Ik was so wie so al beinvloed door de grenzen aan de groei gedachte, de milieu problematiek. Ik ben ook al lange tijd niet zo gecharmeerd van het streven naar meer en meer, dat de natuur door velen als een verzameling dingen gezien wordt waar te pas te onpas gebruik gemaakt van kan worden.

   Als ik sommige informatie mag geloven was 100 jaar geleden het nog niet duidelijk of de maatschappij (met name transport) op basis van met name olie vormgegeven zou worden maar bijvoorbeeld meer op basis van elektriciteit. Wie weet hoe onze industriele samenleving er nu had uitgezien wanneer transport op basis van elektriciteit de gekozen weg geweest zou zijn.
   Maar ja, de afgelopen 100 jaar hebben we ons vrijwel geheel afhankelijk van olie gemaakt [heel onze infrastructuur, manier van leven] en daar gaan we met het oog op peakoil m.i. al heel snel de flinke gevolgen van merken. Het zal naar mijn bescheiden mening heftig worden. Ik zie zeker op de korte en middellange termijn geen geloofwaardige alternatieven die snel op grote schaal geimplementeerd kunnen worden.

   Ondanks de enorme gevolgen van een snel en permanent afnemende wereldwijde olieproductie, heb ik ergens het gevoel dat het voor de mensheid als geheel uiteindelijk wel eens positief kan uitpakken, bijvoorbeeld een groter bewustzijn van waar we mee bezig zijn met dat streven naar meer en meer en daar lering uittrekken. Misschien een wat minder materialistische levenshouding waarin de waarde/status van mensen minder bepaald wordt door bijvoorbeeld zijn of haar beroep, materiele rijkdom en ondernemingszin. Misschien ook een wat meer verdraagzame wereld en minder roofzuchtig in breedste zin van het woord.
   Als er vrijwel oneindig veel olie zou zijn zou de wereld m.i. door ongebreidelde groei tegen andere grote problemen aanlopen.

  • Hans Verbeek zegt:

   Grappig, ik had ook een oude bandrecorder op zolder, waar ik veel mee speelde.
   Ik heb 2 kinderen (23 en 25 jaar). Ze beseffen dat zij een heel ander leven zullen krijgen dan wij hebben gehad. Ze zijn gelukkig niet verbitterd, maar ze plagen me wel af en toe (jullie hebben het aardgas opgemaakt). Ze waarderen het goede leven dat ze nu hebben.
   We kunnen er weinig aan doen, behalve verwachtingsmanagment (stel je toekomstverwachting naar beneden bij) en vaardigheden leren (koken, fietsen enz.)

 7. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  Begrijp me niet verkeerd Paradox het hoeft natuurlijk helemaal niet uit te maken hoe men dat beleeft, als men het tot zich door laat dringen. Ik heb het er met een collega over gehad, die er echt goed van op de hoogte was(hij had een maat, die in de olie-industrie werkzaam was geweest, bekend met de begrippen dus) en die besefte toch echt heel goed wat het inhield. Hij maakte zich toch echt grote zorgen voor zijn kinderen. Begrijpelijk.

  Ik denk dat als ons huidige stelsel rondom elektriciteit zou zijn vorm gegeven, we lang niet zo ver zouden zijn gekomen als nu(relatief gezien). Misschien waren we zelfs veel eerder tegen grenzen van de groei aangelopen, grondstof matig is dan ook een heleboel nodig immers. Weten zullen we dat niet. Er waren misschien veel minder mensen op de wereld geweest vermoed ik. Ontzettend jammer vind ik, dat men niet voor duurzaamheid gaat(bedoeld als: voor de lange termijn). Men gaat maar, door en door, totdat het niet meer gaat(..). Ik begrijp dat niet. Hebben we nu echt zo weinig geleerd uit het/ons verleden? Of zijn we hoofdzakelijk alleen in staat instinctmatig te reageren, waardoor we veel minder ver van de natuur afstaan dan we(geneigd zijn te) denken?.

  Ik ben nog bezig om het filmpje te kijken van Herman Wijfels, heb nu het eerste uur gezien. Waarom slaat men nu niet gewoon met de vuist op tafel en zegt: mensen dit is waar we staan en hier moeten we met man en macht aan gaan werken? Kan de waarheid niet verteld worden?. Mag de waarheid niet verteld worden?. Kunnen(of durven) we de waarheid niet onder ogen zien?. Het klinkt allemaal zo vrijblijvend, alsof een jaartje meer of minder er niet toe doet(waarschijnkijk is dat ook wel zo). Ik heb moeite met onze slappe houding in deze. Is de mens nu zo’n egoïstisch wezen? Of zijn we gewoon niet tot veel in staat en komen we daar nu (pas)achter. Hoe zijn we als mens in zo’n grote fuik kunnen zwemmen? hoe is dat in godsnaam mogelijk?. Waarom hebben we niet gewoon redelijk op tijd(bijvoorbeeld in de jaren 70), een ommekeer gemaakt? Geprobeerd het ten goede te keren. Wat dat betreft zit ik toch echt vol met vragen. Vanavond kijk ik de rest van het filmpje. Interessant is het zo wie zo.

  PS: voel je niet aangevallen Paradox ! ik hoef je niet uit te leggen dat ik dat in z’n algemeenheid bedoel, toch?.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Het verbaasd me ook dat er zo weinig aandacht voor de einde aan de groei gedachte bestaat, het enorm gebagatelliseerd wordt.

   “Kan de waarheid niet verteld worden?. Mag de waarheid niet verteld worden?. Kunnen(of durven) we de waarheid niet onder ogen zien?”

   Even speculeren op bovenstaande vermoedens/vragen:
   Ik vermoed dat veel mensen de ‘waarheid’ [en op basis van heleboel informatie is het voor mij zeer aannemelijk dat het een waarheid is] niet onder ogen willen (durven) zien, omdat het indirect (of direct) als kritiek op hun manier van leven opgevat kan worden, bijvoorbeeld:
   – Datgene waar men flink in investeert (of in geinvesteerd heeft) als het ware op drijfzand gebaseerd is.
   – De zogenaamde vooruitgang (in de zin van economische groei/ het bevorderen van met name materieel welzijn) waar veel mensen in de vorm van nog meer diensten en producten graag een steentje aan willen bijdragen en voor een belangrijk deel daar ook hun zelfbeeld op baseren [sociale status/ goed bezig zijn/nuttig zijn/ rechtvaardiging van hoog inkomen, verzin maar], m.i. door grenzen aan de groei in een minder positief daglicht komt te staan, waardoor het zelfbeeld van mensen, [welke m.i. bij heel wat mensen flink afhankelijk is gemaakt van hun rol in de maatschappij] in ‘het gedrang’ komt. Dat hun bijdrages het grote geheel uiteindelijk veel meer kwaad doet dan goed.
   – Mensen hun geloof in wat goed is voor de samenleving, waar ze trots op zijn, in het geding komt.

   Ergens kan ik het door veel mensen bagatelliseren of niet serieus nemen van ‘grenzen aan de groei’ wel voorstellen.
   Men is gedurende heel hun leven aangepraat dat met technologie alle problemen opgelost kunnen worden, dat wanneer iedereen zich maar inzet om voor meer diensten en producten en betere organisatie te zorgen, het met de maatschappij alleen maar beter zal worden. Dat mensen via hun bijdrages rechtvaardiging vinden voor hun sociale status, relatief flink luxe levensstijl enzovoorts.
   Vooral ook dat vrijwel alles in termen van geld uitgedrukt wordt. Dat de mens vooral gewaardeerd wordt op in hoeverre hij bijdraagt aan de economie als geheel. Of erger, de mens als economisch nummertje. Dat alles komt in het geding wanneer bijvoorbeeld de gevolgen van peakoil tot volle uiting komen.

   Het klinkt misschien wat stom, maar ik heb eerder medelijden dan dat ik me boos maak op mensen die peakoil niet serieus nemen en a priori ervan uitgaan dat er geen grenzen aan de groei zijn en dat onze huidige levenswijze haaks staat op de grenzen aan de groei gedachte. Veel mensen hebben enorm geinvesteerd in een levenswijze en daar sociale status (vaak ook morele rechtvaardiging van hun rijkdom) aan ontleend… om heel dat beeld ineens vanuit bovengenoemde context [grenzen aan de groei] te gaan zien lijkt me voor veel mensen een te grote mentale stap. Dat mensen als het ware in een soort van mentaal harnas zijn gekropen om alle informatie welke hun geloof kan aantasten af te weren.

   M.i. is door het zien van de natuur als een verzameling dingen gecombineerd met een geloof in met name materiele vooruitgang als soort van zingeving voor het bestaan en de vooral in materiele zin ver doorgeschoten ‘individuele vrijheden’, de balans tussen mens en natuur totaal verstoord geraakt.

   • Hans zegt:

    Paradox,

    Ik kan me 100% in je antwoord vinden en vind dat je het heel erg goed onder woorden weet te brengen! Goed wat je in de laatste alinea zegt.

 8. Hans zegt:

  Gisteren had ik ook nog hier nog even naar zitten kijken de twee filmpjes onderaan het artikel:

  https://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/nog-32-van-de-nederlandse-huishoudens-onder-water/

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Bedankt voor de link. Nog flink wat hypotheken onder water zo te zien, vooral bij jongeren.
   Wordt nog wat als de werkelijke economie niet meer als van ouds zal groeien.

   Na beluisteren van beide video’s krijg ik helemaal het gevoel dat de financiele situatie waarin Nederland zich momenteel bevind flink beroerd is, mede dankzij het soepele leenbeleid van de banken. En dat de banken uiteindelijk het hoofd boven water gehouden worden (waar m.i. vooral ook grote aandeelhouders belang bij hebben], maar degenen die de leningen zijn aangegaan niet.

   Eerste video vond ik vooral vanaf minuut 11 interessant:
   Dat er van allerlei verwachtingen [i.v.m. economische] uitgegaan wordt waaraan nooit aan voldaan kan worden, waardoor relatief grote private schulden bij met name jongeren vrijwel nooit afgelost kunnen worden…en deze schuldenlast bij menig jongere naar mijn idee voor flink wat stress gaat zorgen.
   De toplaag gaat door het gevoerde beleid vrijwel vrijuit.

   • Hans zegt:

    Paradox,

    Nu wist ik al lange tijd dat het behoorlijk “beroerd” ervoor staat in de BV Nederland(al wil men ons anders laten geloven), qua private schulden. De huizenmarkt zie ik gewoon als een piramidespel, zolang als er maar genoeg instromers zijn, gaat het vrolijk z’n gangetje. Maar ik zie het ook gewoon als een vertrouwensmarkt. Als men het vertrouwen kwijtraakt in “de markt”, gaat het op z’n gat en wordt er geen huis meer verkocht. Wat overblijft (als er dan nog een financieel stelsel is), zijn torenhoge schulden waar geen waarde meer tegenover staat. En om dan in jou woorden te praten:

    “Wordt nog wat als de werkelijke economie niet meer als van ouds zal groeien.”

    Ha,ha. Soms kan ik nog lachen met het hele circus.

   • paradoxnl zegt:

    Hans, bedankt voor je antwoord.

    Ik ben eigenlijk niet zo goed op de hoogte met het huizenmarkt gebeuren in Nederland. Ik wist wel dat er nog flinke problemen waren.
    Klinkt haast eng wat je daar allemaal schrijft, bedoel dit dus niet in negatieve zin naar jou toe, maar dat het gewoon een harde waarheid is die jij daar beschrijft (althans is heel aannemelijk voor mij).
    Als ik me niet vergis las ik ergens dat Nederland ‘gemiddeld per inwoner’ de hoogste hypotheekschuld ter wereld heeft.
    Ja, als het vertrouwen wegvalt dan heb je een giga probleem.

    Even een vraag aan jou (dat huizenmarkt gebeuren interesseert me wel):
    Wordt de toekomstige instroom alleen al vanwege de vergrijzing van de Nederlandse samenleving niet noemenswaardig kleiner?

 9. Hans zegt:

  Hoi Paradox,

  “Wordt de toekomstige instroom alleen al vanwege de vergrijzing van de Nederlandse samenleving niet noemenswaardig kleiner?”

  Dat denk ik zeker. Al zijn er nu weer meer woningen nodig voor vluchtelingen bijvoorbeeld. En is er een soort van verborgen beleid(denk ik), dat mensen die te veel verdienen naar de koopmarkt gedwongen worden. E.e.a is echter sterk regionaal. Wat daar een probleem is, speelt elders helemaal niet.

  Wat mij tot nu toe nogal verbaasd is dat de dure vrijstaande huizen nog relatief goed verkocht worden. Ik had daar al een forse terugval in verwacht. Heeft wel natuurlijk te maken waar in Nederland, zo zijn er genoeg plaatsen waar dat inderdaad al het geval is. In de randstad speelt dat nog niet zo, omdat daar gemiddeld de inkomens hoger liggen(en meer mensen met een hoog opleidingsniveau(aantrekt)) en (veel)meer werkgelegenheid is.

  Het lijkt me dat dit soort huizen steeds lastiger te verkopen zullen zijn om bijvoorbeeld: hun hoge prijs, veel tuin, te veel ruimte wat onderhouden en warmgestookt(als het duurder wordt) moet worden, bouwmaterialen die steeds duurder worden om woningen op te knappen en volgens mij zijn er daar gewoon te veel van. Ook zullen er steeds meer ouderen zijn die uit hun(te grote)woningen willen: minder onderhoud of meer gaan reizen etc. Er zijn veel eigen bouwers geweest in die sector(ze hebben dus goedkoop kunnen bouwen in de jaren 80/90 bijvoorbeeld), terwijl de mensen die zo’n huis kunnen betalen(op grond van hun inkomen of studie) maar klein is. Ik meen iets van 10% boven de 400/450k. Hiervan kiezen er ook veel voor om in eigen beheer te bouwen, dus dat vergroot het probleem. Het zou me niet verbazen als huizen in de toekomst steeds meer afgebroken/gesloopt moeten worden(omdat ze onverkoopbaar zijn)en alleen nog voor de grond verkocht kunnen gaan worden.

  Let wel: zo denk ik erover. Net zoals bij het peak oil gebeuren, zie je soms dingen die anders uitpakken dan men eerst had verwacht.

  Ik heb het filmpje met Herman Wijfels bekeken. Hij zegt zeker zinnige/interessante dingen maar ook zet ik hier en daar mijn vraagtekens erbij. Op de vraag of we niet gewoon moeten minderen bijvoorbeeld, is zijn reactie nogal vreemd vind ik, staat ook nogal haaks op de deeleconomie die hij voorstaat.

  • paradoxnl zegt:

   Interessante informatie Hans!

   “Ook zullen er steeds meer ouderen zijn die uit hun(te grote)woningen willen”

   Dat zal zeker en ik ken ook zulke mensen die hun grote woning (of te groot erf) verlaten, omdat het gewoon teveel wordt om alles te onderhouden. Het onderhouden van een groot huis of erf kost veel tijd en vaak ook geld. Zit je bijvoorbeeld ook met nogal wat onroerend goed belasting…

 10. Hans Verbeek zegt:

  In een nieuw rapport van Carbon Tracker (Lost in Transition) wordt gebrainstormt over het einde aan de groei. De schrijvers denken dat het gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de CO2-uitstoot) vanaf 2020 kan gaan afnemen. De wereldbevolking zal misschien niet doorgroeien naar 9 miljard.
  http://www.carbontracker.org/report/lost_in_transition/

  En Gail Tverberg heeft een nieuwe blogpost geschreven (zeer lang, volgens mij kan ze nu met pensioen ;-))
  http://ourfiniteworld.com/2015/11/03/oops-low-oil-prices-are-related-to-a-debt-bubble/

 11. paradoxnl zegt:

  Hans, bedankt voor de link!

  Ik heb even snel naar het rapport gekeken en bijvoorbeeld hoofdstuk 8 (vanaf bladzijde 90) over olie en een hoofdstuk over steenkool vluchtig doorgelezen. Er wordt m.i. veel vertrouwen gesteld in technologie, waardoor volgens het rapport in de toekomst er flink meer efficient gebruik van fossiele brandstoffen (en energie in het algemeen) gemaakt zal worden en dat het gebruik van alternatieve energie en transport verhoudingsgewijs flink zal groeien.

  => Gezien vanuit een klimaatperspectief [los van de vraag in welke mate de aarde daadwerkelijk zal opwarmen bij een gegeven toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer] is de in het rapport beschreven toekomstige verwachting over de toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer erg gunstig, want als ik me niet vergis is de in het rapport beschreven verwachting van de toename van de CO2 veel kleiner dan de meest gangbare scenario’s waar bijvoorbeeld het IPCC vanuit gaat.

  De woorden peak coal of peak oil worden in het rapport niet gebruikt of vermeden, wat me ook niet verbaasd wanneer de focus vooral op technologie en klimaatbeleid ligt.

  Weer goed (en inderdaad lang) artikel van Gail Tverberg!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s