Een perfecte storm in verband met de toekomstige wereldwijde olieproductie?

De prijs van olie dekt bij de meeste oliemaatschappijen bij lange na niet meer de kosten voor het winnen ervan.
De oliemaatschappijen worden gedwongen om rigoureus te snijden in de kosten.
Dat leidt onder meer tot het stopzetten van projecten die miljarden kosten.

De intentie is om dit artikel op korte termijn regelmatig aan te passen en aan te vullen met nieuwe informatie….
Onderstaande is een vervolg op dit artikel.

Met een perfecte storm wordt gedoeld op een noemenswaardige daling van de wereldwijde olieproductie.
Met toekomstig wordt gedoeld op de tijdsperiode vanaf het jaar 2018 tot en met grofweg het jaar 2025. Wat daarna gebeurd is voor mij veel te ver in de toekomst.

Waarom een perfecte storm?
Een perfecte storm, omdat enerzijds momenteel alles op alles gezet wordt om wereldwijd de ‘olie kranen’ zover mogelijk open te draaien en anderzijds reeds flink bezuinigd wordt op het zoeken naar en in productie brengen van nieuwe oliereserves. Van laatstgenoemde gaat men de gevolgen pas over enkele jaren flink merken.
Men zou kunnen zeggen dat er momenteel soort van ‘olie oorlog‘ heerst, waarbij wereldwijd vrijwel alle oliekranen helemaal opengedraaid zijn. De zogenaamde wereldwijde ‘reserve olieproductie capaciteit’ is momenteel minder dan 3 miljoen vaten per dag. Laatstgenoemde is weinig!

Mede vanwege de ‘olie oorlog’ is de wereldwijde olieproductie in 2014 en 2015 t.o.v. de voorgaande jaren meer dan noemenswaardig gestegen.
Maar aangezien vrijwel geen enkel land meer in staat is om op korte termijn nog noemenswaardig extra hoeveelheden aan olie op de markt te brengen en er ondertussen al enige tijd flink bezuinigd wordt op ‘toekomstige nieuwe olie productie’, zou het zomaar kunnen zijn dat de wereldwijde conventionele olieproductie piek al in het jaar 2015 heeft plaatsgevonden. En zeker in het geval de lage olieprijzen nog een jaar of langer aanhouden, er door ‘onder investering in nieuwe olieprojecten’ vanaf of na het jaar 2017 wel eens een flinke daling van de wereldwijde olieproductie kan gaan plaatsvinden.
Als Iran en misschien ook Libie in 2016 nog flink wat extra olie op de markt gaan brengen, dan kan ook het jaar 2016 wel eens het olie piekjaar worden. Stel dat in het jaar 2015 of 2016 de definitieve wereldwijde olieproductie piek plaatst vind, dan zal men waarschijnlijk nog een aantal jaren moeten wachten om het met enige zekerheid te kunnen vaststellen.

Wat de werkelijke redenen achter de ‘olie oorlog’ zijn zou ik niet weten. Men kan speculeren over de (achterliggende) redenen, bijvoorbeeld:
1) Dat het voornamelijk met veiligstellen of vergroten van marktaandeel te maken heeft.
2) Dat ook politiek economische redenen een rol spelen om het bepaalde landen waarvan de economie sterk van olie export afhankelijk is, economisch (en politiek) het extra lastig te maken.
3) Overige redenen, bijvoorbeeld dat sommige landen waar het erg weinig kost om extra olie uit bestaande bronnen op de markt te gooien, zoveel mogelijk olie op de markt brengen om met de huidige lage olieprijzen ‘economisch het hoofd zoveel mogelijk boven water’ te kunnen houden.

Waarom zijn de olieprijzen op korte tijd zo enorm gedaald?
Naar mijn idee is het een combinatie van redenen:
1) Door de erg hoge olieprijzen gedurende de periode vanaf 2010 t/m 2014 in combinatie met het erg gemakkelijk kunnen lenen van grote sommen aan ‘gratis geld’ (geleend geld waarover nauwelijks rente betaald hoeft te worden) is er enorm veel geld in o.a. het Amerikaanse schalie olie gebeuren gepompt. Door laatstgenoemde is er in de VS sprake geweest van een soort van ‘overproductie’, waarbij op een paar jaar tijd de Amerikaanse olieproductie grofweg met maar liefst 5 miljoen vaten per dag is toegenomen!
Zou die Amerikaanse olieproductie toename er niet geweest zijn en in de rest van de wereld zou de olieproductie hetzelfde zijn als nu het geval is, dan zou de totale wereldwijde conventionele productie nu al wat gedaald zijn.

2) Door het besluit van de OPEC om de oliekraan niet verder dicht te draaien om minder olie op de markt te brengen en daardoor de olieprijzen ‘op peil’ te houden. Integendeel, nadat de olieprijzen begonnen te dalen besloot de OPEC (met name Saoedi Arabie) om nog wat extra olie op de markt te gooien.

3) De stagnering van de wereldeconomie, waardoor de vraag naar olie minder hard steeg dan van te voren ingeschat was. Met name de stagnerende economie van China heeft noemenswaardig invloed op de vraag naar olie.

4) Overige redenen (ht naar Hans Verbeek, er is wat extra’s aan toegevoegd):
Veel consumenten zijn door 10 jaar hoge olieprijzen afgekickt van hun olieverslaving.
In Europa is er nog altijd hoge werkeloosheid en landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië gebruiken nu structureel minder aardolie. En veel landen hebben in het decennium van hoge olieprijzen besparingen doorgevoerd en geïnvesteerd in duurzame energie [welke met name het ook het verbruik van steenkool beperkt]. Die ontwikkeling wordt niet teruggedraaid nu de olieprijs gedaald is.
Daarnaast zijn er ook een aantal landen waar het olieverbruik door oorlog sterk gedaald is: Oekraïne, Syrië en Libië. Vooral Syrië en Libië liggen voor een groot deel in puin. Het zal flink wat energie en grondstoffen gaan kosten om de schade te herstellen, als het ooit zal gebeuren. En ook in Irak liggen er flink wat steden in puin. Volgens dit artikel kost het alleen al ruim 10 miljard dollar [lees veel grondstoffen en energie] om de Iraakse stad Ramadi te herstellen. Gesproken, mede door ‘proxy oorlogen’ van de grootmachten op aarde, over de lange lijst aan ‘failed states’. In de context van grenzen aan de groei zal het herstel van verwoeste steden extra lastig worden. Het gaat ten koste van andere zaken om het cru uit te drukken.

Sterk afgenomen investeringen in het zoeken naar en in ontwikkeling brengen van nieuwe oliereserves
Tegelijkertijd wordt er al ruim een jaar flink bezuinigd in het zoeken naar en in ontwikkeling brengen van nieuwe oliereserves. Volgens allerlei analisten gaan we, zeker in het geval de olieprijzen ook in het jaar 2016 onder de 50 dollar per vat blijven, de gevolgen van laatstgenoemde vooral na het jaar 2017 duidelijk merken. Even geen link bij de hand maar ik las in een commentaar op de site van Ron Patterson dat de totale schuld bij de ‘schalie olie’ bedrijven in de VS momenteel is opgelopen tot 350 miljard dollar en daar (vanwege de huidige lage olieprijs) momenteel iedere dag 0,2 miljard dollar aan toegevoegd kan worden. In één van de artikelen (link niet bij de hand) die te vinden is onder de zoekterm ‘declining upstream investment in oil industry’ las ik dat de grotere internationale olie bedrijven van plan zijn hun olieproductie reserves voor een belangrijk deel niet aan te vullen door te zoeken naar en in ontwikkeling te brengen van nieuwe oliereserves, maar wel door het ‘relatief goedkoop’ opkopen van (oliereserves van) failliet verklaarde oliebedrijven.
Dus dat alleen al door laatstgenoemde het totale volume aan nieuw in ontwikkeling gebrachte oliereserves flink zal verminderen.


Waar ik zoal rondneuzel voor recent olie nieuws

Bijvoorbeeld als men in Google zoekt op ‘declining upstream investments in oil industry’ met als tijdsindicatie de afgelopen week, verschijnen er een reeks recente artikelen met allerlei informatie over ‘declining upstream investments …’.
Of bijvoorbeeld ook op
http://news.peak-oil.org/ of http://321energy.com/
zijn recente artikelen te vinden over het wereldwijde oliegebeuren.
Wat ik persoonlijk meestal erg de moeite van het lezen waard vind zijn de commentaren bij de artikelen op de site van Ron Patterson http://peakoilbarrel.com/.
Verder ook de artikelen op http://www.resilience.org/. En zo kan ik nog wel enkele sites toevoegen die in mijn lijstje staan.

Wat als er weer een aanbod tekort aan olie gaat plaatsvinden?
Wat voor mij erg interessant is, is wat er met de olieprijzen gaat gebeuren als er weer een aanbod tekort aan olie komt (dreigt).
Zal de koopkracht van een doorsnee wereldburger ( de wereldeconomie als geheel) nog voldoende sterk zijn om een tijdlang hogere olieprijzen te ondersteunen welke benodigd zijn om de wereldwijde actuele en toekomstige olieproductie nog enigszins op peil te houden?
Want als zelfs bij zeer lage rente en zeer lage olieprijzen de wereldeconomie niet in staat is noemenswaardig te groeien, en vanwege laatstgenoemde men ook niet in staat is om voldoende te investeren in de wereldwijde olieproductie [om deze op peil te houden], dan zit naar mijn idee de wereldeconomie met een heel groot probleem. Want olie is nog steeds van cruciaal belang voor de huidige werkelijke wereldeconomie.
Vanwege het uitgeput raken van het laaghangend fruit stijgen uit mijn hoofd al sinds het begin van deze eeuw de kosten van o.a. de oliewinning sneller dan dat het wereldwijde Bruto Nationaal Product stijgt.

Tot slot nog een letterlijke copie van een artikel (12 januari 2016) op teletekst:

Lage olieprijs kost duizenden banen

De lage olieprijs kost duizenden
werknemers in de sector hun baan.Zo
kondigt BP aan dat er in 2016 net als
vorig jaar 4000 banen verdwijnen. .

De meeste ontslagen vallen in landen
als Azerbeidjan,Angola en rond de Golf
van Mexico.Bij installaties in de
Noordzee gaan 600 banen verloren.Bij BP
werken nu nog ongeveer 80.000 mensen.

De prijs van olie dekt bij de meeste
oliemaatschappijen bij lange na niet
meer de kosten voor het winnen ervan.De
oliemaatschappijen worden gedwongen
om rigoureus te snijden in de kosten.
Dat leidt onder meer tot het stopzetten
van projecten die miljarden kosten.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Een perfecte storm in verband met de toekomstige wereldwijde olieproductie?

 1. Hans Verbeek zegt:

  Paradox, er is (m.i.) nog een 4e reden waarom de olieprijs (en de vraag naar olie) zo sterk is gedaald. Veel consumenten zijn door 10 jaar hoge olieprijzen afgekickt van hun olieverslaving.
  In Europa is er nog altijd hoge werkeloosheid en landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië gebruiken nu structureel minder aardolie. En veel landen hebben in het decennium van hoge olieprijzen besparingen doorgevoerd en geïnvesteerd in duurzame energie. Die ontwikkeling wordt niet teruggedraaid nu de olieprijs gedaald is.
  Daarnaast is er ook een aantal landen waar het olieverbruik door oorlog sterk gedaald is: Oekraïne, Syrië en Libië.

  De dure, moeilijk winbare olie kan alleen gewonnen worden als er voldoende klanten zijn, die die dure olie kunnen betalen. De oliemaatschappijen gaan niet naar Noordpool-olie zoeken om brandstof te maken een paar duizend miljonairs, maar wel voor honderden miljoenen automobilisten. De hele aardolieinfrastructuur van boorplatforms, pijpleidingen, raffinaderijen en benzinestations kan alleen maar in stand gehouden worden als er dagelijks miljoenen vaten olie doorheen gaan. Als de olieproduktie gaat afnemen, dan worden de overheadkosten (het bedrag per vat dat nodig is om de hele infrastructuur draaiend te houden) per vat steeds hoger.
  De Trans-Alaska-pijpleiding, die kan dichtvriezen als de hoeveelheid olie, die er per dag doorheenstroomt, te laag wordt is een goede metafoor voor de gehele aardolie-infrastructuur.
  Of vergelijk het met een winkel. Als de omzet steeds lager wordt, dan loont het op een gegeven moment niet langer de moeite om de winkel nog open te houden.

  • paradoxnl zegt:

   Bedankt voor je bijdrage Hans.

   Dat speelt m.i. zeker ook een rol Hans, dat die vierde reden op de achtergrond ook heeft bijdragen aan ten eerste de ‘plotselinge’ daling van de olieprijzen wereldwijd en ten tweede dat daardoor de vraag naar olie niet meer zo makkelijk zal herstellen, ook niet bij structureel lagere olieprijzen.

   Je ziet inderdaad al een tijdlang dat in steeds meer landen burgers, m.i. vooral noodgedwongen, af dienen te kicken van hun olieverslaving en dat wordt naar mijn bescheiden mening alleen maar erger.
   We gaan niet ontsnappen om flink minder te consumeren. De vraag is in hoeverre ons financieel economisch systeem daar mee overweg kan. Naar mijn idee heel slecht.

   “De dure, moeilijk winbare olie kan alleen gewonnen worden als er voldoende klanten zijn, die die dure olie kunnen betalen. De oliemaatschappijen gaan niet naar Noordpool-olie zoeken om brandstof te maken een paar duizend miljonairs, maar wel voor honderden miljoenen automobilisten”.

   Dat is ook mijn verhaal, Hans. Als de doorsnee wereldburger om redenen (m.i. vooral door koopkracht verlies) niet meer in staat is of niet meer de behoefte heeft om zijn of haar directe (bijvoorbeeld minder autorijden) of indirecte olieverbruik (via kopen van minder producten of minder grote woningen) op peil te houden, dan zal daarmee de bulk van de vraag wegvallen, omdat, zoals jij al schrijft, de bulk van de vraag ligt bij de burgermassa, en niet bij de relatief erg kleine groep van zeer rijke mensen (de elite). Verder vermoed ik dat bijdrage van duurzame energie (of wat daar voor doorgaat) wereldwijd gezien nog steeds marginaal is, maar zeker wereldwijd er toe bijdraagt dat de olievraag structureel is verminderd.

   Dat van die overheadkosten is ook naar mijn idee zeer belangrijk. Want als de infrastructuur niet ten volle benut wordt en de onderhoudskosten op eenzelfde niveau blijven en de olieprijzen zijn door afnemende vraag aan de lage kant, dan blijft er bij lagere olieprijzen en onvolledige benutting van de infrastructuur minder geld over voor ‘al het overige’. Laat staan dat er dan nog winst gemaakt kan worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s