Vanaf het jaar 2017 flinke daling van wereldwijde olieproductie verwacht

… aldus een recent artikel in “the Washington Post with Bloomberg”.

Het artikel is gebaseerd op informatie afkomstig van diverse energie adviesbureaus (bijvoorbeeld Rystadt) en energie adviseurs.
Voor de geïnteresseerden is onderin dit blog artikel de volledige tekst van het aangehaalde artikel weergegeven.

De boodschap in het artikel ten aanzien van de wereldwijde olieproductie in de komende jaren is mijns inziens erg somber.
Als de boodschap in het artikel in grove lijn bewaarheid gaat worden staat ons binnen enkele jaren een flinke olie shock te wachten.

Als ik het artikel juist interpreteer zal de wereldwijde olieproductie dit jaar (2016) naar verwachting met 300 duizend vaten per dag gaan afnemen en in het jaar 2017 met maar liefst 1,2 miljoen vaten per dag.
De afname zou na het jaar 2017, zeker bij aanhoudend lage olieprijzen, nog verder toenemen!
Dit jaar (2016) zal volgens onderstaande quote de wereldwijde productie uit bestaande velden met ongeveer 3,3 miljoen vaten per dag afnemen en de hoeveelheid olie uit nieuwe velden ongeveer 3 miljoen vaten per dag gaan bedragen. Laatstgenoemde betekend dat de wereldwijde productie dit jaar met 300 duizend vaten per dag zal gaan afnemen (ten opzichte van het jaar 2015):

About 3 million barrels a day will come from new projects this year, compared with 3.3 million lost from established fields, according to Oslo-based Rystad Energy AS. By 2017, the decline will outstrip new output by 1.2 million barrels as investment cuts made during the oil rout start to take effect. That trend is expected to worsen.

Het aantal (nieuw op te starten middelgrote en grote) olie en gas projecten welke een definitie ‘go’ kregen, is sinds het jaar 2014 flink gekelderd.
Vanaf de jaren 2007 tot en met 2013 kregen er per jaar gemiddeld zo’n 40 middelgrote en grote olie en gasprojecten een definitieve go, in het jaar 2014 waren er dat er al minder dan 15 en afgelopen jaar (2015) waren het er al minder dan 10. Ook voor dit jaar wordt er nog geen nieuwe opleving in het aantal ‘definitieve go’s’ verwacht:

That has squeezed budgets of oil producers and project approvals have dwindled. From 2007 to 2013, companies took final investment decisions on an average 40 mid- to large-sized oil and gas projects a year, Wood Mackenzie’s Rodger said. That fell to below 15 in 2014 and to less than 10 last year. Neither Rodger nor Rystad’s Nysveen expect an upturn this year.

Vanwege gedane flinke investeringen in de periode vanaf 2010 tot 2014 (toen waren de olieprijzen gemiddeld ruim 100 dollar per vat) komt er tot ongeveer het jaar 2017/2018 nog flink wat nieuwe olie beschikbaar, maar onvoldoende om de natuurlijke afname van productie in bestaande olie velden te compenseren. Dus dat de wereldwijde olieproductie ook al in 2016 en 2017 naar verwachting zal gaan dalen:

“There is a wide range of upstream projects coming online in 2016, and that is a function of the high levels of investment deployed back when we were in a $100 a barrel world,” said Angus Rodger, a Singapore-based analyst at energy consulting firm Wood Mackenzie Ltd.

en

In 2016, for the first time in years, drillers will add less oil from new fields than they lose to natural decline in old ones.

Een groot deel van de nieuwe olieproductie die dit jaar en in 2017 online komt, komt vooral uit diepe wateren (diepzee), bijvoorbeeld in de Golf van Mexico.
Omdat sinds een jaar of twee er al een heleboel diepzee projecten uitgesteld of afgesteld werden, is binnen enkele jaren alleen al op basis van laatstgenoemde een flinke terugval in de wereldwijde olieproductie te verwachten:

A lot of the new production is from deepwater fields that oil majors chose not to abandon after making initial investments, Nysveen said in a phone interview.

en

That will help boost production in the Gulf of Mexico by 8.4 percent this year to a record annual average of 1.67 million barrels a day, according to the U.S. Energy Information Administration.

Uitgedrukt in procenten was de wereldwijde afname van de investeringen in de olie en gaswinning het afgelopen jaar (2015) t.o.v. het jaar 2014 indrukwekkend, namelijk een afname van 24%.
Naar verwachting zullen de investeringen dit jaar (2016) t.o.v. het jaar 2015 nog verder afnemen, namelijk met zo’n 17%. Dat terwijl de goedkoop winbare olie snel uitgeput aan het raken is:

Companies cut capital expenditure on oil and gas fields by 24 percent last year and will reduce that by another 17 percent in 2016, according to the International Energy Agency. That’s the first time since 1986 that spending will fall in two consecutive years, the agency said Feb. 22.

“We see oil investments are declining substantially,” IEA Executive Director Fatih Birol said in Berlin on March 17. “That we’ve never seen in the history of oil.”

Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde kosten in de wereldwijde oliewinning recentelijk verminderd. Echter, de recente afname van de kosten in de oliewinning wegen niet op tegen de recente flinke daling van de olieprijzen. De olieprijzen moeten nog flink stijgen om de investeringen weer zodanig ver op te krikken dat er weer noemenswaardig meer middelgrote en grote olie en gas projecten een definitieve ‘go’ krijgen:

Even after reducing costs for conventional projects by an average of about 15 percent last year, many still aren’t competitive, Wood Mackenzie’s Rodger said. Shell approved the Appomattox oil field in the Gulf of Mexico last year at a break-even oil price of $55 a barrel, still above current market rates of $41.15 a barrel at 9:59 a.m. in New York Tuesday.

en

“The industry has had a real reset, with costs coming down and break-even prices for projects falling,” said Brendan Warn, a managing director at BMO Capital Markets in London, said by phone. “But costs will have to come down further.”

Samengevat zal, als bovengenoemd scenario bewaarheid gaat worden, het huidige ‘olie aanbod overschot’ van grofweg 1,5 miljoen vaten per dag al in het jaar 2017 teniet gedaan zijn.

Speculatieve berekening en nog wat extra gespeculeer:
Stel dat dit jaar de wereldwijde vraag naar olie met grofweg 1,2 miljoen vaten per dag stijgt en volgend jaar ook nog eens stijgt met grofweg 1,2 miljoen vaten per dag en dat de wereldwijde olieproductie eind volgend jaar (vanaf nu gerekend) met 1,5 miljoen vaten per dag is gedaald, dan zou op het eind van het jaar 2017 onder bovengenoemde aannames er reeds een flink dagelijks aanbod tekort van olie zijn ontstaan.
De vraag is voor hoe lang de nu nog overvolle bovengrondse opslagvoorraden aan olie het (onder boven genoemde aannames) in 2017 optredend tekort aan olie kan compenseren, waardoor de olieprijzen niet direct weer opnieuw flink de hoogte invliegen.

Wat voor mij interessant is, is in hoeverre de wereldeconomie nog in staat is op structurele basis hogere olieprijzen te ondersteunen om op termijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden.
Het laaghangend oliefruit is reeds flink opgesoupeerd. Er resteren nog flinke hoeveelheden aan lastig tot zeer lastig winbare oliereserves, meestal van flink minder kwaliteit.
De vraag m.i. is, zeker ook vanuit een netto energie perspectief, of [met behulp van de economie welke niets met energiewinning van doen heeft] uit deze lastig (duur te winnen) olie reserves op betaalbare wijze per tijdseenheid voldoende olie gewonnen kan worden om business as usual in stand te houden. Ik betwijfel laatstgenoemde heel erg.

Tot slot:
In hoeverre de inhoud van het aangehaalde artikel politiek gekleurd is, kan ik niet beoordelen.
Ik ga er voorlopig vanuit dat de terugval in de wereldwijde olieproductie minder groot zal zijn dan in het artikel van uitgegaan wordt. Als de terugval inderdaad zo groot gaat uitvallen als in het artikel verwacht wordt, maak je borst dan alvast maar flink nat.
Een eerste speculatie mijnerzijds is dat sommige spelers met dit soort berichten de olieprijzen willen opdrijven door toekomstige tekorten aan olie te overdrijven? Dat invloedrijke krachten investeerders in bijvoorbeeld het schalie oliegebeuren het idee willen geven dat hun investeringen op termijn mogelijk rendabel worden vanwege op termijn weer flink stijgende olieprijzen (vanwege een nieuw aanbod tekort aan olie)?
Een tweede speculatie mijnerzijds is de volgende:
Wie weet houden grote internationale oliemaatschappijen terdege rekening met een flinke terugval in de wereldwijde olieproductie in de komende jaren. Dat laatstgenoemden misschien van plan zijn om in de loop van dit jaar en ook volgend jaar een heleboel al dan niet failliet verklaarde bedrijven op te kopen die bijvoorbeeld actief zijn in het winnen van schalie olie. Even verder speculeren: Dat de grote internationale oliemaatschappijen een heleboel van laatstgenoemde bedrijven relatief goedkoop willen opkopen voordat de mogelijk enorme terugval in de wereldwijde olieproductie actueel wordt, dus voordat de olieprijzen (vanwege een nieuw aanbod tekort aan olie) weer flink gaan stijgen.
Interessant voor mij is in hoeverre en voor hoelang de wereldeconomie nog hogere olieprijzen kan ondersteunen zonder in een recessie te geraken.
Als de wereldeconomie niet meer in staat is om olieprijzen te verdragen die noodzakelijk zijn om op termijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden, dan zit de wereldeconomie m.i. in een geheel nieuw vaarwater. Naar mijn idee is dat moment nu al aangebroken. Het zal m.i. niet meer zo lang duren eer het duidelijk wordt dat de wereldeconomie voor een goed functioneren nog steeds erg afhankelijk is van een voldoende aanbod aan betaalbare olie. Vanuit een netto energie perspectief is het economisch plaatje nog een stuk somberder. Ook bij de steenkool en gaswinning ziet men de kosten toenemen, maar dat is weer een ander verhaal.

De bijdrage van alternatieve energiebronnen is nog steeds marginaal en de bijdrage is vooral in de vorm van elektriciteit. Uit mijn hoofd komt grofweg 20% van de wereldwijde primaire energievoorziening op conto van elektriciteit. Kernfusie op commerciele basis duurt als ik diverse bronnen mag geloven nog minimaal 30 jaar (als het er ooit van komt) en aan kernenergie kleven naar mijn bescheiden oordeel nogal wat haken en ogen. Kernenergie kan m.i. op zijn best de wereldwijde elektriciteitsproductie ondersteunen, maar is absoluut geen alternatief i.v.m. de aanstormende energiecrisis.

De volledige tekst van het artikel:

Rakteem KatakeyMar 23, 2016 4:24 am ET

(Bloomberg) — For oil companies, the legacy of $100 crude is starting to run dry.

A wave of projects approved at the start of the decade, when oil traded near $100 a barrel, has bolstered output for many producers, keeping cash flowing even as prices plummeted. Now, that production boon is fading. In 2016, for the first time in years, drillers will add less oil from new fields than they lose to natural decline in old ones.

About 3 million barrels a day will come from new projects this year, compared with 3.3 million lost from established fields, according to Oslo-based Rystad Energy AS. By 2017, the decline will outstrip new output by 1.2 million barrels as investment cuts made during the oil rout start to take effect. That trend is expected to worsen.

“There will be some effect in 2018 and a very strong effect in 2020,” said Per Magnus Nysveen, Rystad’s head of analysis, adding that the market will re-balance this year. “Global demand and supply will balance very quickly because we’re seeing extended decline from producing fields.”

A lot of the new production is from deepwater fields that oil majors chose not to abandon after making initial investments, Nysveen said in a phone interview.

Royal Dutch Shell Plc is scheduled to start the Stones project in the Gulf of Mexico’s deepest oil field this year after approving it in May 2013. Benchmark Brent crude averaged $103 a barrel that month compared with about $41 on Monday. Stones will add about 50,000 barrels a day to Gulf of Mexico output at a peak rate, according to Shell.

Two other deepwater projects, run by Noble Energy Inc. and Freeport-McMoran Inc., are due to commence this year, the U.S. Energy Information Administration said in a Feb. 18 report. Anadarko Petroleum Corp. started the Heidelberg field in January.

That will help boost production in the Gulf of Mexico by 8.4 percent this year to a record annual average of 1.67 million barrels a day, according to the U.S. Energy Information Administration.

Eni SpA, Italy’s largest oil company, started the Goliat field in the Arctic this month and Shell began producing from a new area of the BC-10 project in Brazil on March 14. British driller Tullow Oil Plc plans to begin output from the Tweneboa-Enyenra-Ntomme field offshore Ghana in July or August.

“There is a wide range of upstream projects coming online in 2016, and that is a function of the high levels of investment deployed back when we were in a $100 a barrel world,” said Angus Rodger, a Singapore-based analyst at energy consulting firm Wood Mackenzie Ltd. “In the short term, they will generate far lower returns than originally envisaged.”

Yet, these developments won’t be enough to counter the natural decline in oil fields that are starting to suffer from lower investment. A little more than a year after Shell approved the Stones project in 2013, oil prices began their slump, with Brent dropping to a 12-year low below $28 a barrel in January.

That has squeezed budgets of oil producers and project approvals have dwindled. From 2007 to 2013, companies took final investment decisions on an average 40 mid- to large-sized oil and gas projects a year, Wood Mackenzie’s Rodger said. That fell to below 15 in 2014 and to less than 10 last year. Neither Rodger nor Rystad’s Nysveen expect an upturn this year.

Project Approvals

Morgan Stanley estimates nine projects are in contention to get the green light this year, including BP’s Mad Dog Phase 2 in the Gulf of Mexico and Eni SpA’s Zohr gas field in Egypt. These are among 232 projects, excluding U.S. shale, awaiting approval following deferrals over the past two years, according to a Jan. 29 report.

Companies cut capital expenditure on oil and gas fields by 24 percent last year and will reduce that by another 17 percent in 2016, according to the International Energy Agency. That’s the first time since 1986 that spending will fall in two consecutive years, the agency said Feb. 22.

“We see oil investments are declining substantially,” IEA Executive Director Fatih Birol said in Berlin on March 17. “That we’ve never seen in the history of oil.”

Even after reducing costs for conventional projects by an average of about 15 percent last year, many still aren’t competitive, Wood Mackenzie’s Rodger said. Shell approved the Appomattox oil field in the Gulf of Mexico last year at a break-even oil price of $55 a barrel, still above current market rates of $41.15 a barrel at 9:59 a.m. in New York Tuesday.

“The industry has had a real reset, with costs coming down and break-even prices for projects falling,” said Brendan Warn, a managing director at BMO Capital Markets in London, said by phone. “But costs will have to come down further.”

©2016 Bloomberg L.P.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

4 reacties op Vanaf het jaar 2017 flinke daling van wereldwijde olieproductie verwacht

 1. Hans Verbeek zegt:

  Bedankt voor deze bijdrage, Paradox.
  Ik denk zelf dat de wereld de komende jaren nog weinig last zal hebben van de dalende olieproduktie. Auto’s en vliegtuigen worden sinds de olieprijs-schok in 2008 steeds zuiniger, dus de wereld kan nu best toe met minder olie dan in 2005. En er is momenteel een flinke buffervoorraad aan aardolie en aardolieprodukten opgebouwd.
  De afname van de hoeveelheid olie zal gepaard gaan met een afname in materiële welvaart. Maar daar wennen we ook sinds 2008 aan. De toekomstverwachtingen zijn al naar beneden bijgesteld: de sprookjes van eeuwigdurende groei worden nog wel verteld maar wie gelooft ze nog.
  Ik heb goede hoop dat het opraken van aardolie langzaam genoeg zal gaan, zodat we de tijd hebben om weer een zelfvoorzienende lokale economie op te bouwen.

  • paradoxnl zegt:

   Hans, wat betreft

   “…Ik heb goede hoop dat het opraken van aardolie langzaam genoeg zal gaan, zodat we de tijd hebben om weer een zelfvoorzienende lokale economie op te bouwen…”

   ben ik pessimistischer dan jij. Het waarom laat ik even achterwege. 😉
   (iets met negatieve spiraal -> noemenswaardig afnemende productie -> na tijdje afzwakkende economie -> lastiger om de benodigde investeringen op te brengen -> versneld afnemende productie).
   Niet dat ik het zelf zo erg zou vinden wanneer de aardolieproductie versneld inzakt waardoor de focus misschien meer komt te liggen op duurzaamheid, veerkracht van onze (natuurlijke) leefomgeving en welzijn i.p.v. geforceerde materiele welvaart en (naar mijn idee) doorgeslagen kapitalisme (ergo soort van plutocratie).

   “…er is momenteel een flinke buffervoorraad aan aardolie en aardolieprodukten opgebouwd…”

   => even speculeren:
   Die flinke buffervoorraad houdt m.i. de olieprijzen nog wat langer aan de lage kant, zodat het nog wat langer duurt eer de investeringen weer meer dan noemenswaardig toenemen en de terugval in de wereldwijde olieproductie binnen een paar jaar (met name na het jaar 2017 of 2018) extra groot gaat uitvallen.
   Misschien dat we nu reeds een kantelpunt bereikt hebben in de wereldwijde olieproductie, waarbij de economie niet meer in staat is (of de wil heeft) om voldoende middelen op te brengen om de (dure) olieproductie de komende decennia nog op peil te houden.
   De huidige goedkope olieprijzen strooien m.i. flink wat zand in de ogen i.v.m. de werkelijke wereldwijde oliesituatie.

   Volgens onderstaand artikel hebben de goedkope olieprijzen (aldus het IMF) niet het gewenste positieve effect gehad op de wereldwijde economie:
   Central banks may be curbing oil price boost to global growth, says IMF

   Als men op laatstgenoemde engelstalige titel zoekt in google kan men het gehele artikel lezen (via een directe link is er een zogenaamde paywall aanwezig).

   Quote uit artikel:

   The IMF has hinted heavily that it will next month lower its 3.4 per cent growth forecast for the global economy with one of the main reasons being the failure of cheap oil to deliver a widely anticipated fillip to major economies. Just why that boost to growth from lower energy prices has not materialised has perplexed many economists.

   • Hans Verbeek zegt:

    Mijn optimisme komt misschien voort uit mijn eigen inspanningen om mijn energieverbruik en mijn “voetafdruk” te verkleinen. Zelf voor een deel mijn eigen voedsel verbouwen, geen auto rijden, met koud water douchen en de verwarming meestal uit laten.
    Als ik mijn energieverbruik omlaag kan brengen en elk jaar meer voedsel zelf kan produceren, dan zal de rest van Nederland dat toch ook wel kunnen.

   • paradoxnl zegt:

    Ja, ik vermoed dat de meeste Nederlanders hun voetafdruk noodgedwongen nog flink kunnen (en velen ook wel willen) verminderen.
    Door stapje voor stapje onze economie meer lokaal te maken, de eigen voetdruk alvast te verkleinen en deel te nemen aan allerlei projecten die duurzame, meer milieu vriendelijke lokale productie ondersteunen, kunnen we ook naar mijn idee een flink eind komen. We hebben weinig andere keuzes (zeker als het er echt op aan gaat komen) lijkt me.

    Mijn pessimisme heeft vooral met onderstaande van doen:
    Ik zat te denken aan het functioneren en aard van ons financieel economisch systeem.
    Dat wanneer er door een samenhang van gebeurtenissen noodgedwongen op een paar jaar tijd (op relatief korte tijd) wereldwijd er ineens veel minder producten verhandeld worden, de stimulans wegvalt om de gehele wereldwijde financiele en economische infrastructuur in voldoende mate te onderhouden. Dat zonder radicaal ingrijpen de gehele wereldhandel in dat geval tot stilstand kan komen met een versnelde ineenstorting van menig economie.
    Dat wanneer laatstgenoemde proces te snel verloopt in grote delen van de wereld bijvoorbeeld flinke tekorten aan energie en/of voedsel/water ontstaan.
    Stel dat van de ene dag op de andere de wereldhandel (vrijwel) volledig zou instorten, mijn vermoeden is dat in dat geval al snel zou blijken dat zeker ook de economie van Nederland (inclusief energie en voedsel voorziening) nog lang niet lokaal van aard is en binnen niet al te lange tijd bijvoorbeeld hongersnood de realiteit van de dag zal worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s