Toenemende daling van olieproductie in bestaande (producerende) velden vanwege sterk verminderde investeringen

June 02, 2016
Rystad Energy’s latest analysis shows that, for the first time since the 1980s, we will have two consecutive years of decreased global E&P investments. A lot of the investment cuts have been related to new projects and shale drilling, but we have also observed lower activity on mature producing fields. This decreased activity is starting to show on the production side, with the decline rates starting to increase. Higher declines were observed for several of the major non-OPEC countries such as Russia, United States, Canada and Norway in 2014 and 2015. For 2016, the decline is expected to continue increasing and in terms of barrels, this represents a 700 kbbl/d increase in the yearly decline from the mature oil fields.

Volgens dit artikel uit de hand van Jilles van den Beukel is de kans groot dat de komende jaren er (al dan niet geleidelijk aan) weer een aanbod tekort aan olie zal ontstaan met als gevolg verder stijgende olieprijzen.
Gilles is een Nederlander die als geofysicus (en ook als geoloog) 30 jaar bij Shell heeft gewerkt. Het artikel is wat mij betreft zeker de moeite van het lezen waard [en ook belangrijk in kader van wat ons binnen enkele jaren hoogstwaarschijnlijk te wachten staat]!

Ik sta stil bij twee uit het artikel van Jilles afkomstige grafieken en ook bij enkele stukjes tekst uit zijn artikel.

Naast de door bovengrondse factoren veroorzaakte (al dan niet tijdelijke) uitval van olieproductie [bijvoorbeeld door oorlog, of sociale onrust of handelsembargo’s], zal volgens onderstaande [oorspronkelijk van ‘Rystad’ afkomstige] grafiek 1 vanwege de flink gedaalde investeringen in de olieproductie gedurende de afgelopen 1,5 jaar, de olieproductie in bestaande producerende Non-OPEC olievelden (dus olievelden die niet tot de OPEC landen behoren) in 2016 beduidend (gemiddeld) sterker dalen dan in voorgaande jaren het geval was.
De olievelden waarop grafiek 1 is gebaseerd zijn voor het jaar 2006 ‘opgestart’.
Naar verwachting zal ook in de jaren 2017 en 2018 de afname van de olieproductie in bestaande producerende Non-OPEC velden relatief hoog zijn.
Het is natuurlijk wel zo dat ‘hoe verder in de toekomst hoe groter de onzekerheid in de projecties (verwachtingen)’ wordt.

Grafiek 1:

Commentaar bij grafiek 1:
Eerste quote:

Due to higher amounts of activity, the average decline rate in the 2010-2014 high oil price world was about 3 % only (without any activity this decline rate would have been about 8 – 9 %). Reduced activity in the subsequent low oil price world resulted in higher decline rates of about 5 – 6 %. In absolute terms: for 2016 this amounts to a supply decrease of 3.3 million barrels/day.

Terwijl in de periode 2010-2014 de gemiddelde jaarlijkse daling van de olieproductie in bestaande producerende Non-OPEC landen ongeveer 3 procent bedroeg, zal deze daling in het jaar 2016 ongeveer 5 à 6 procent gaan bedragen. 5 à 6 procent komt ongeveer overeen met een daling van 3,3 miljoen vaten per dag. In de periode 2010-2014 was dat dus bijna de helft minder (ongeveer gemiddeld 1,8 miljoen vaten per dag).

Tweede quote:

So why do decline rates of conventional non-OPEC fields receive so little attention? I think this is simply because field decline has so far been masked by new fields coming on stream. For 2016, the added production from new fields amounted to about 3.0 million barrel per day, roughly compensating for the decline of existing fields. Many projects are still coming on line (especially in deepwater) that have been sanctioned in the 2010 – 2014 high oil price world.

En dit is voor mij een belangrijk brokje informatie: Waarom krijgt (in de media en ook bij diverse energie sites?) de toenemende afname van de olieproductie in bestaande producerende velden zo weinig aandacht? Volgens de auteur zou dat wel eens kunnen komen, omdat laatstgenoemde toenemende productie afname in Non-OPEC velden [afname van ongeveer 3,3 miljoen vaten per dag] voorlopig nog gecamoufleerd wordt door ‘nieuwe’ olie uit velden die gedurende de periode 2010-2014 bekrachtigd zijn en waarvan dit jaar nog flink wat nieuwe olie online komt [ongeveer 3 miljoen vaten per dag aan olie uit nieuwe velden].
Derde quote:

New oil compensating for field decline is not sustainable, however. Hardly any new major developments have been sanctioned in 2015 and the first half of 2016. Over the coming years new oil from projects currently being built is gradually decreasing from 3.0 million barrels per day in 2016 to a much lower level in the early 2020’s (exactly how low will depend on when the sanctioning of new developments will resume). For 2017, a similar level of field decline (compared to 2016) is already expected to outstrip new developments by about 1.2 million barrels / day.

Nu komt het…
Nieuwe olie welke compenseert voor de terugval in productie in bestaande velden is niet houdbaar. Naar verwachting zal de hoeveelheid nieuwe olie vanwege de sinds eind 2014 flink afgenomen investeringen, de komende jaren geleidelijk aan verminderen tot een waarschijnlijk zeer laag niveau in het begin van de tweede decade van de 21-ste eeuw (2020-2029).
Zo wordt er nu al verwacht dat volgend jaar (2017) de afname in productie van bestaande velden al 1,2 miljoen vaten per dag groter zal zijn dan dat er aan nieuwe olie bij komt. Dus een afname van 1,2 miljoen vaten per dag. Dat lijkt me veel. Dat is bovenop de afname van de Amerikaanse tight olie productie en eventuele afname in productie door uitval (veroorzaakt door bovengrondse factoren).

Grafiek 2:

Commentaar bij grafiek 2:
Vierde quote:

Unless more dramatic cost reductions materialize, these models imply that a long term price of the order of 70 – 90 dollar per barrel is needed to generate sufficient supply, anywhere near expected demand. The reason is simple: it is at this price level that many projects, of a different nature (onshore, shallow offshore, deepwater and shale oil), become sufficiently profitable to go ahead. Lower prices will eventually result in undersupply; higher prices will eventually result in oversupply (regardless of oil demand continuing to increase at its current rate or reaching a plateau).

Er zijn de komende jaren olieprijzen van gemiddeld ruim boven de 70 dollar per vat nodig (gerekend in 2015 dollars) om op langere termijn de wereldwijde olieproductie op constant niveau te houden, laat staan nog verder te laten stijgen. Afwachten maar weer wat de olieprijzen gaan doen. Vanwege laatstgenoemde worden voor mij de komende jaren extra interessant.

De Verenigde Staten is geen ‘swing producer’
Vijfde quote:

The time it takes for US shale oil production to respond to the low oil price oil world is much longer than often assumed. It took close to a year before peak production was reached; it took close to another year before a steady reduction (per month) of up to 100,000 barrels / day was reached. US shale oil can not take on the role of a short term swing producer (as Saudi Arabia used to do). It cannot do so timewise (it takes two years to fully respond); it cannot do so volumewise (changes in US shale oil production being too small a fraction of changes in global supply). It does play an important role, as part of a complex global oil supply system.

Volgens de auteur duurt het veel te lang om een noemenswaardige stijging of daling van de Amerikaanse tight olie productie te bewerkstelligen. De huidige totale Amerikaanse tight olieproductie is daarvoor, afgezet tegen de totale wereldwijde olieproductie, eigenlijk ook te gering (om de rol van ‘swing producer’ te kunnen vervullen).
Als amateur vind ik het een logische conclusie.

Hernieuwbare energiebronnen vervangen vooral steenkool en aardgas
Zesde quote:

Even if India’s phase of rapid economic growth would be characterized by a greater focus on renewables this would be more of an issue for coal and gas than for oil.

Ook mijn amateur constatering: Hernieuwbare energiebronnen vervangen vooral steenkool en aardgas (denk hierbij aan elektriciteitscentrales) en in veel mindere mate olie.

Een tweede artikel
En nog een ‘Reuters’ artikel. Een artikel speciaal voor de ‘echte’ geïnteresseerden.
Dit gaat artikel gaat met name over de wereldwijd flink bovengemiddeld grote voorraad aan ‘bovengronds’ opgeslagen olie. Er worden in het artikel heel wat cijfers vermeld over bijvoorbeeld hoe lang het onder allerlei aannames ongeveer zal duren eer de bovengrondse olievoorraden weer terug op een ‘normaal’ niveau uitkomen, waarna de olieprijzen bij aanhoudende krapte op de oliemarkt de olieprijzen extra kunnen ‘doorstijgen’. Ik ga ‘er’ niet verder op in.

Tot slot nog een verhaal over olieprijzen
Of de olieprijzen bij een stagnerende en na verloop van tijd eventueel ook (structureel) dalende wereldwijde olieproductie zullen ‘door stijgen’, hangt m.i. af of de vraag naar olie op peil blijft.
Bijvoorbeeld, het lijkt me gedurende een [mede door te hoge olieprijzen veroorzaakte] stevige recessie niet uitgesloten dat de vraag naar olie op korte tijd zodanig flink instort dat het aanbod (al dan niet tijdelijk) weer flink groter is dan de vraag. Dat bijvoorbeeld zowel het goederen transport, het personen transport en de industriële productie op korte tijd noodgedwongen flink afneemt. Dat ineens extra veel mensen beslissen [of er niet aan ontkomen] om de auto zoveel mogelijk ‘te laten staan’ of geen nieuwe auto meer aanschaffen. Dat het wereldwijde financieel economisch kaartenhuis mogelijk in elkaar klapt en zich vervolgens niet meer noemenswaardig weet te herstellen.
Ook een structureel zeer snelle stijging van het aantal verkochte elektrische auto’s betwijfel ik. Het aantal elektrische auto’s is verhoudingsgewijs nog steeds erg klein.
Een complexe interactie tussen geologische en economische aspecten. Zolang de vraag naar olie intact blijft (of m.a.w. er niet teveel vraag vernietiging optreedt) zal, lijkt mij, bij een stagnerend of zelfs dalend olie aanbod de olieprijzen erg hoog blijven. Als de vraag niet voldoende intact blijft hoogstwaarschijnlijk weer dalende olieprijzen, ondanks een verminderd olie aanbod. Vele scenario’s zijn denkbaar.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s