Douglas-Westwood: ‘offshore’ olie productiepiek in 2019 !?

Het blijft wat betreft de toekomstige wereldwijde olieproductie natuurlijk behoorlijk koffiedik kijken. Het is een dynamisch gebeuren met een complexe interactie tussen ‘bovengrondse’ en ‘ondergrondse’ factoren. Maar ondanks laatstgenoemde zijn er flink wat ‘signalen’ dat over een paar jaar, in het geval de wereldwijde economie [en daarmee samenhangend de vraag naar olie] niet noemenswaardig instort, er een flink aanbod tekort aan olie zal gaan ontstaan.

Een belangrijk signaal i.v.m. een toekomstig aanbod tekort aan olie wordt verwoord in bijvoorbeeld dit artikel:

DW said that this will cause offshore oil production to peak at 29.1 mmbbl/d in 2019 before declining slowly into the 2020s.

Volgens een recent rapport van Douglas-Westwood (DW) zal, ik neem aan met flink wat slagen om de arm, alleen al vanwege de recent flink gedaalde investeringen in met name het diepzee olie gebeuren, al in het jaar 2019 de buiten de kust gelegen wereldwijde olieproductie (olieproductie op zee) een maximum van grofweg 29,1 miljoen vaten per dag bereiken en de jaren daarna geleidelijk aan gaan dalen.
De grote vraag is in hoeverre ‘tegen die tijd’ de wereldwijde ‘onshore’ olieproductie (op land plaatsvindende olieproductie) de terugval in de offshore olieproductie kan compenseren. Volgens DW zal de compensatie niet voldoende zijn om aan de stijgende wereldwijde vraag naar olie te blijven voldoen. Gevolg van laatstgenoemde is een aanbod tekort aan olie.

Onshore oil production is unlikely to sufficiently offset this trend to keep pace with demand growth later this decade, therefore, DW concluded, this may be the point the market reaches equilibrium.

Peak lyte en Peak oil
Wanneer de wereldwijde olieproductie op structurele basis minder snel stijgt dan de wereldwijde vraag, word ook wel eens over Peak lyte gesproken. Dat is nog geen ‘peak oil’. Bij ‘peak oil’ stijgt de wereldwijde olieproductie niet meer verder. Na het peakoil moment zal de wereldwijde olieproductie ‘permanent’ gaan dalen.
Menig energie analist gaat er vanuit dat over enkele jaren ‘als het mee zit’ structureel al sprake zal zijn van Peak Lyte, maar houden daarnaast er vooral sterk rekening mee dat over enkele jaren peakoil al een feit kan zijn.
Samengevat: Als het wereldwijde olieaanbod minder snel stijgt dan de olievraag, zal al snel een aanbod tekort aan olie ontstaan.

Tot de nok gevulde bovengrondse olieopslag faciliteiten
Voorlopig is er nog geen sprake van een aanbod tekort en zijn de bovengrondse (commerciële) olievoorraden wereldwijd bovengemiddeld groot. Als over een paar jaar op structurele basis er een olieaanbod tekort ontstaat, zullen de momenteel erg grote bovengrondse olievoorraden het aanbod tekort tijdelijk teniet doen. En heel belangrijk, volgens menig onafhankelijk analist is de kans groot dat de wereldwijde olieproductie vanaf het jaar 2019 structureel zal gaan dalen. Dus dat met de nodige slagen om de arm in het jaar 2019 wel eens het ‘piekolie moment’ kan optreden. Zie het vervolg van dit artikel voor extra informatie over laatstgenoemde.

In 2017 komt er volgens DW nog flink wat nieuwe olie uit diepzeeprojecten online
Sommige analisten houden er rekening mee dat in het jaar 2015 de wereldwijde olieproductie haar maximum al heeft bereikt, maar zover ik het kan overzien gaan de meeste energie analisten er vanuit dat het piek olie moment op zijn vroegst in het jaar 2017 zal plaatsvinden, omdat er in het jaar 2017 nog flink wat nieuwe olie online gaat komen uit megaprojecten die nog voor het jaar 2015 waren opgestart.
Alhoewel de kans redelijk groot is dat de wereldwijde olieproductie in het jaar 2016 gemiddeld iets lager gaat uitvallen dan in het jaar 2015 het geval was, verwacht DW voor het jaar 2017 een noemenswaardige stijging in de wereldwijde olieproductie:

However, DW said that its 2017 view is less positive for the oversupply. The implementation of a host of offshore developments sanctioned before the oil price crash will lead to a 1.8 million barrels per day (mmbbl/d) increase in offshore oil output and a 2.1 mmbbl/d increase overall.

Update
Ik twijfel of in bovenstaande quote de hoeveelheid aan nieuwe olie of de toename in de totale hoeveelheid aan olie bedoeld wordt.
Als in bovenstaande quote uitgegaan wordt van nieuwe olie, zou volgens schattingen van DW wat betreft de offshore productie in het jaar 2017 de hoeveelheid aan nieuwe olie 1,8 miljoen vaten gaan bedragen (dus niet in totaal met 1,8 miljoen vaten per dag zal toenemen).
Als in 2017 het totaal aan nieuwe olieproductie (olie welk dat jaar voor het eerst online komt) 2,1 miljoen vaten gaat bedragen en de bestaande wereldwijde olieproductie neemt met grofweg 3 miljoen vaten per dag af, dan zou in het jaar 2017 de wereldwijde olieproductie verder afnemen, dus dat het jaar 2015 ruimschoots daarboven blijft en 2015 het piekjaar blijft. Als in de quote een toename in de totale olieproductie bedoeld wordt, dan zal het jaar 2017 (al dan niet voorlopig) een nieuwe piek in de wereldwijde olieproductie plaatsvinden.
Einde update


Tot en met 2014 werden er flink wat nieuwe mega olieprojecten bekrachtigd (opgestart)

Gedurende de periode van 2010 t/m 2014 werden er mede ‘dankzij’ de toen erg hoge olieprijzen relatief veel nieuwe mega diepzee olieprojecten opgestart.
Aangezien na het opstarten van een nieuw (mega)olieproject het gemiddeld zo’n 5 a 7 jaar duurt eer de eerste olie er uit beschikbaar voor de markt komt, zal er tot grofweg het jaar 2019 nog flink wat nieuwe olie online komen uit mega projecten  die opgestart werden in de periode (2010 t/m 2014) dat er nog flink geïnvesteerd werd in nieuwe mega olieprojecten. Vanaf begin 2015 zijn er flink minder nieuwe megaprojecten opgestart. De gevolgen van laatstgenoemde merken we pas na een jaar of vier/vijf.

Olieproductie reservecapaciteit, olieproductie uitval en bovengrondse olievoorraden
De  wereldwijde olieproductie reservecapaciteit [dat is extra olie welke binnen 30 dagen voor minimaal 90 dagen op de markt gebracht kan worden] is momenteel erg laag. Of anders verwoord, extra olie die door het ‘verder opendraaien van de oliekranen’ binnen 30 dagen voor minimaal 90 dagen op de markt gebracht kan worden is momenteel erg laag. Alleen Saoedi-Arabië beschikt momenteel nog over 1 a 2 miljoen vaten per dag aan olieproductie reservecapaciteit (dat is heel weinig), maar laatstgenoemde betreft hoogstwaarschijnlijk olie van zeer slechte kwaliteit, olie waarvoor geen geschikte raffinaderijen bestaan of waarvan de raffinage erg duur is.
De wereldwijde hoeveelheid aan olieproductie uitval, bijvoorbeeld door onrust, is op dit moment niet zo hoog meer.
Alleen in Libië en Nigeria is er sprake van noemenswaardige uitval. De olieproductie in het door onrust geteisterde Venezuela kan op termijn vanwege achterstallig onderhoud wel eens flink gaan inzakken. Afwachten maar weer. De Iraanse olieproductie heeft weer bijna haar oude niveau bereikt.
Zoals eerder al vermeld, zijn de wereldwijde bovengrondse olievoorraden momenteel tot de nok gevuld. Het zal enige tijd duren eer het overschot aan olie in de bovengrondse voorraden is ‘weggewerkt’. Men heeft commerciële olievoorraden en strategische olievoorraden. Vooral de commerciële voorraden zijn op kortere termijn van belang bij het compenseren van een olie aanbod te kort. Bijvoorbeeld China heeft vanwege de flink gedaalde olieprijzen haar strategische olievoorraden flink opgekrikt. De strategische olievoorraden worden normaliter alleen bij hoge nood ingezet.
Pas vanaf het moment dat met name de bovengrondse commerciële olievoorraden weer normaal zijn, kunnen volgens allerlei analisten de olieprijzen flink gaan stijgen.

Achterstallig onderhoud bij bestaande productie (bij producerende velden)
Door de sinds begin 2015 flink verminderde investeringen, is er vooral bij de bestaande NON-OPEC olieproductie sprake van toenemend achterstallig onderhoud. Volgens sommige energiebureaus merken we daar nu al de gevolgen van, namelijk een toenemende jaarlijkse productie terugval in producerende NON OPEC olievelden. In het geval de olieprijzen nog een tijdlang onder grofweg 60 of 70 dollar per vat blijven steken, zal de komende jaren de productie terugval in bestaande producerende olievelden alleen maar verder toenemen.

Irak:
Irak hervat allerlei stopgezette investeringen in bestaande productie, waardoor de Iraakse olieproductie volgens dit artikel volgend jaar (2017) naar verwachting met grofweg 300 duizend vaten zal toenemen.

Sterk oplopende schulden bij de schalie olieproducenten

De schulden in het schalie oliegebeuren lopen snel op. Sommige analisten gaan uit van flink hogere schulden dan in bovenstaande grafiek is weergegeven, omdat ze bijvoorbeeld ook de schulden van de kleinere schalie olieproducenten meerekenen.

Samengevat:
Op basis van wat ik gelezen heb is er op korte termijn nog weinig aan de hand in verband met de wereldwijde olievoorziening. Echter, aangezien er ten eerste momenteel wereldwijd er vrijwel geen olieproductie reservecapaciteit aanwezig is, ten tweede de uitval van olie momenteel niet bijzonder hoog is, ten derde er al een jaar of twee heel weinig nieuwe mega olieprojecten opgestart worden, ten vierde er sinds een jaar of twee sprake is van toenemend achterstallig onderhoud en ten vijfde het er voorlopig nog niet naar uitziet dat op korte termijn de investeringen in de oliewinning flink gaan toenemen, is de kans op een flinke olieshock vanaf grofweg het jaar 2019 (of mogelijk al wat eerder) m.i. behoorlijk groot.

Gevolgen van toenemend aanbodtekort aan olie voor olieprijzen
Stel dat er over enkele jaren inderdaad een flink aanbod tekort aan olie ontstaat, dan is het nog maar de vraag of dat tekort zich gaat uiten in flink hogere olieprijzen.
Misschien is de koopkracht van de burgers wereldwijd al zodanig aangetast, dat de komende jaren de vraag naar olie noemenswaardig minder snel zal toenemen dan in het verleden het geval was. Een gevolg van laatstgenoemde kan minder hoge toekomstige olieprijzen zijn, waardoor het extra lastig wordt om de benodigde investeringen op te brengen om de wereldwijde olieproductie op termijn nog op peil te houden. Dat als het ware de wereldwijde economie niet meer in staat zal zijn (of niet meer bereid is) om structureel hoge olieprijzen, die benodigd zijn om de investeringen in de oliewinning op peil te houden, te ondersteunen.
Zacht uitgedrukt zou het me niet verbazen dat men vanaf nu niet meer in staat is de benodigde investeringen op te brengen om over enkele jaren de wereldwijde olieproductie nog op peil te houden. Dus dat piekolie (all liquids) ‘tegen die tijd’ reeds een feit is geworden.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s