10 landen waarvan de (economisch winbare) oliereserves snel uitgeput aan het raken zijn

Het is nog even afwachten in hoeverre diverse OPEC landen (en mogelijk ook sommige ‘Niet OPEC’ landen) op korte termijn hun olieproductie gaan verlagen. In ieder geval zijn recentelijk diverse OPEC landen overeengekomen hun olieproductie met een kleine 5 procent te gaan verlagen.
De Brent olieprijs is momenteel al opgelopen tot bijna 55 dollar per vat. Het is nog even afwachten in hoeverre de olieprijs nog verder zal oplopen wanneer diverse OPEC landen (en mogelijk ook enkele Niet OPEC landen) daadwerkelijk hun olieproductie verlagen. Zo lang de olieprijzen niet noemenswaardig boven de 60 dollar per vat uitkomen, is er op basis van wat ik zoal gelezen heb nog geen flinke toename van de investeringen in de oliewinning te verwachten. Bovendien nemen bij toenemende investeringen ook de kosten weer extra snel toe, omdat er weer extra vraag is naar in beperkte voorraad aanwezige middelen om de olie uit de grond te halen.

Er zijn nogal wat olieproducerende landen die afhankelijk zijn van flink hogere olieprijzen om de investeringen in hun oliewinning flink op te krikken. Onderstaand wordt stilgestaan bij tien olieproducerende landen waarvan de oliereserves al flink uitgeput zijn en er op zijn minst flinke investeringen nodig zijn om ten eerste nieuwe economisch winbare oliereserves op te sporen en ten tweede de huidige olieproductie op peil te houden. Voor menig land zal ook bij hogere investeringen de olieproductie niet meer verder verhoogd kunnen worden, omdat de resterende reserves gewoon weg te klein geworden zijn. Er resteren wereldwijd nog maar weinig landen die ‘in ieder geval op papier’ hun olieproductie nog noemenswaardig zouden kunnen verhogen.

De informatie waarop dit blog artikel is gebaseerd is bijvoorbeeld terug te vinden in dit artikel.
De in het artikel gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op het OPEC 2016 Annual Statistical Bulletin (een 128 pagina tellend pdf document).

De Reserve/Productie verhoudingen (R/P ratio’s) van de hieronder genoemde landen zijn gebaseerd op de meest recente p2-reserves (2015) en de totale olieproductie van het jaar (2015) waarvoor de p2-reserves van toepassing zijn.
Indien bekend is door mij bij onderstaande landen ook de p2-reserves van energie adviesbureau Rystadenergy vermeld.

Er zijn verschillende sites waar een definitie te vinden is voor p2-reserves, bijvoorbeeld hier, hier, hier en hier.

Bijvoorbeeld, de reserves zijn als volgt onderverdeeld:

Reserves are classified as proved (P1), probable (P2), or possible (P3) depending on the probability of being converted into actual production. Proved reserves are considered to have a 90% certainty of being produced, probable to have a 50% certainty, and possible to have at least a 10% certainty.

En een definitie voor reserves is de volgende:

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.
Reserves must further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation date) based on the development project(s) applied. Reserves are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by development and production status.

De geschatte waarde voor de olie p2-reserve van een land heeft minimaal 50% kans om uiteindelijk daadwerkelijk geproduceerd (of overschreden) te worden.
Bijvoorbeeld als in bepaald jaar (bijvoorbeeld jaar x) de p2-reserve voor alle olievelden van een land geschat is op 10 miljard vaten aan olie, is er een kans van 50% dat er, vanaf jaar x gerekend, uiteindelijk in totaal minimaal 10 miljard olievaten in het genoemde land uit de grond gehaald zal worden.
De reserves (p1,p2,p3) kunnen vervolgens nog opgedeeld worden in een deel waaruit reeds olie gewonnen wordt en een deel waaruit nog geen olie gewonnen wordt. Vooral voor het deel waaruit nog geen olie gewonnen wordt zijn extra investeringen nodig om de olie uit de grond te halen. Wanneer de olieprijzen niet meer verder zouden stijgen boven het huidige niveau, lijkt het me zeer waarschijnlijk dat de p2-reserves van diverse landen flink naar beneden bijgesteld zullen worden. Want ook reserves waarvoor erg hoge olieprijzen benodigd zijn om ze economisch winbaar te maken, worden tot de p2-reserves gerekend. In sommige rapporten rekent men zelfs olie waarvoor een olieprijs van 160 dollar per vat nodig is tot de economisch winbare olie. In het geval er een olieprijs benodigd is van ruim boven de 160 dollar per vat, wordt de olie niet meer tot de economisch winbare olie gerekend maar nog wel tot de technisch winbare reserves gerekend ‘althans als ik me niet vergis’. 🙂
De ene olie is bijvoorbeeld al economisch winbaar bij 30 dollar per vat en de andere olie pas bij 160 dollar per vat.
Als ik me goed herinner, gebaseerd op historische gegevens, komt volgens allerlei analisten de p2- reserve van een olieveld of van een groep van olievelden het dichts in de buurt van wat er, gerekend vanaf het jaar waarvoor de p2-reserve is vastgesteld, in totaal uiteindelijk uit het olieveld of groep aan olievelden uit de grond gehaald zal worden.

Hieronder zijn de zogenaamde R/P ratio’s weergegeven, die dus gebaseerd zijn op p2-reserves. De R/P ratio geeft aan hoeveel jaar (bij constant blijven van de huidige olieproductie) er nog toegekomen kan worden met de p2-reserves. “Years of production left at current level” is de R/P ratio.
Men dient naar mijn bescheiden mening voorzichtig te zijn met R/P ratio’s. Een olie reserve is niet te vergelijken met een glas water welke in een constant tempo leeggezogen kan worden tot het helemaal leeg is. In de praktijk zal voor een gegeven land veel langer olie uit de grond gehaald worden dan de gegeven R/P ratio, maar zal, zeker bij landen waarvan de oliereserves al behoorlijk uitgeput zijn, de olieproductie al ruim voordat de oliereserves op zijn meer en meer gaan dalen.
Zolang in een land het jaarlijks olieverbruik groter is dan de jaarlijks nieuw ‘bij’ gevonden (bijgeboekte) p2-reserves in dat land, zullen voor dat land de p2-reserves steeds verder dalen.
Momenteel zijn ‘op basis van wat ik zoal lees’ voor de meeste landen wereldwijd de p2-reserves aan het dalen, onder andere vanwege een combinatie van te lage investeringen en het (naar ik aanneem) ontbreken van nog te ontdekken grote hoeveelheden aan economisch winbare olie reserves.

De tien landen waarvan de p2-reserves al flink uitgeput aan het raken zijn
De schuingedrukte tekst hieronder betreft gegevens afkomstig van OPEC. In het bijbehorend commentaar wordt, indien bekend, ook de gegevens afkomstig van energie adviesbureau ‘Rystadenergy’ gegeven.
Als er niet snel noemenswaardige grote vondsten aan economisch winbare olie gevonden worden, zal bij menig hieronder genoemd land de olieproductie noodgedwongen al snel in hoog tempo gaan dalen.

10 Brazilië

10. Brazil

Production (1,000 b/d): 2,437.3
Proven reserves (millions of barrels): 16,184
Years of production left at current level: 18 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): 251.7
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 556.6

Volgens rystadenergy bedroeg voor Brazilië de p2-reserve in het jaar 2015 grofweg 17 miljard vaten, dat komt aardig in de buurt met de OPEC schatting van 16,184 miljard vaten.
Als bovengenoemde klopt lijkt me het onwaarschijnlijk dat de Braziliaanse olieproductie voor langere tijd nog noemenswaardig opgekrikt kan worden. De kans lijkt me groot dat binnen nu en tien jaar de Braziliaanse olieproductie ook onder een regiem van flinke investeringen ‘structureel’ gaat dalen.

9. China

9. China

Production (1,000 b/d): 4,273.7
Proven reserves (millions of barrels): 25,132
Years of production left at current level: 16 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): 6,730.9
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 1,150.9

China is wereldwijd gezien nog steeds een grote olieproducent, echter de geschatte Chinese olie p2-reserve bedraagt slechts 25,132 miljard vaten. Bij een huidige olieproductie van ongeveer 4,27 miljoen vaten per dag resulteert dit in een R/P ratio van slechts 16 jaar.
Volgens rystadenergy bedroeg voor China de p2-reserve in het jaar 2015 grofweg 32 miljard vaten, dat is naar mijn idee noemenswaardig hoger dan de OPEC schatting van ongeveer 25,1 miljard vaten.
Uitgaande van de Chinese p2-reserve van Rystad komt de R/P ratio op ongeveer 20,5 jaar.
De afgelopen maanden is de Chinese olieproductie vanwege de lage olieprijzen en daarmee samenhangend flink gedaalde investeringen gedaald tot ruim onder de 4 miljoen vaten per dag.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat China nog in staat zal zijn om haar olieproductie vanaf nu nog noemenswaardig op te krikken. Net als voor Brazilië lijkt me de kans groot dat binnen nu en tien jaar zelfs onder een regiem van flinke investeringen ook de Chinese olieproductie ‘structureel’ gaat dalen.

8. Malaysia

Production (1,000 b/d): 665.0
Proven reserves (millions of barrels): 3,750
Years of production left at current level: 14 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): –
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): –

Maleisië is geen grote olieproducent. Haar productie zal geleidelijk aan steeds minder worden. Alle kleine dalingen bij elkaar opgeteld geeft m.i. een noemenswaardig extra daling.

7. Angola

Production (1,000 b/d): 1,767.1
Proven reserves (millions of barrels): 9,524
Years of production left at current level: 14 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): –
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 134.5

Met ruim 1,7 miljoen vaten per dag is Angola een redelijk grote olieproducent. Als er niet snel flink wat economisch winbare oliereserves ontdekt worden, zal ook in Angola binnen tien jaar de olieproductie noemenswaardig gaan dalen.

6. Indonesia

Production (1,000 b/d): 690.1
Proven reserves (millions of barrels): 3,230
Years of production left at current level: 12 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): 374.4
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 506.0

Indonesië is geen grote olieproducent meer. Verder zelfde verhaal als bij Maleisië.

5. Mexico

Production (1,000 b/d): 2,266.8
Proven reserves (millions of barrels): 9,711
Years of production left at current level: 11 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): –
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 712.9

Na de ineenstorting van de olieproductie in het van oorsprong reuze olieveld Cantarell is sinds 2004 de totale olieproductie in Mexico al met ruim 1 miljoen vaten per dag gedaald. Als ik diverse bronnen mag geloven zal de Mexicaanse olieproductie ook de komende jaren onverminderd verder dalen.

4. United States

Production (1,000 b/d): 9,430.8
Proven reserves (millions of barrels): 36,385
Years of production left at current level: 10 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): 7,351.0
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 2,050.0

Bovengenoemde cijfers voor de VS zijn controversieel. De reserves van de US zijn waarschijnlijk een stuk hoger dan 36 miljard vaten. Rystadenergy schat de p2-reserves van de VS op grofweg 40 miljard vaten, dus iets meer dan de OPEC schatting.

The United States oil reserves are a somewhat controversial topic. The proven reserves of some 36 billion barrels are the highest in United States history. However, in their Statistical Review of World Energy published in June 2016, BP claims that the figure is actually 55 billion.

Ik ben van plan, zit in mijn hoofd, om nog een stuk te schrijven over het olieproductie potentiaal in de langs de Amerikaanse west- en oostkust gelegen “Continental Shelf”. Maar dat komt dus misschien later. Ik heb er wel cijfermateriaal over, opgesplitst naar olie- en gasreserves. Het betreft nog wel zogenaamde “unproven reserves”. Op basis van geologische kennis en seismologisch onderzoek wordt ingeschat dat er een x miljard aantal vaten aan economisch winbare olie in de continental Shelf voorkomt.
Maar eerst dienen er nog een heleboel proefboringen verricht te worden om status unproven om te kunnen zetten in status ‘proven’. Naast de bovengenoemde Continental Shelf, kom ik waarschijnlijk ook nog terug op een grote olievondst in Texas en Nieuw Mexico, een grote vondst welke nu nog steeds de status unproven heeft.

3. Norway

Production (1,000 b/d): 1,567.4
Proven reserves (millions of barrels): 5,139
Years of production left at current level: 8 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): –
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): –

Rystadenergy schat de olie p2-reserve van Noorwegen iets hoger in dan OPEC, namelijk 7 miljard vaten.
Verder zelfde verhaal als bij Angola.

2. United Kingdom

Production (1,000 b/d): 879.7
Proven reserves (millions of barrels): 2,755
Years of production left at current level: 8 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): 856.2
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): 652.4

Rystadenergy schat de olie p2-reserve van Groot-Brittannië iets hoger in dan OPEC, namelijk 4 miljard vaten.
Verder zelfde verhaal als bij Maleisië.

1. Colombia

Production (1,000 b/d): 1,005.6
Proven reserves (millions of barrels): 2,308
Years of production left at current level: 6 years
2015 import of crude oil (1,000 b/d): –
2015 import of petroleum products (1,000 b/d): –

Zelfde verhaal als bij Maleisië.

Samenvattend eindcommentaar:
Als de olieproductie van de VS niet meegerekend wordt, produceren de overige genoemde negen landen momenteel ruim 15 miljoen vaten per dag, Het zou me niet verbazen dat binnen tien jaar de totale olieproductie van bovengenoemde landen (exclusief de VS) meerdere miljoenen vaten per dag minder zal zijn dan nu het geval is. De VS hoort misschien niet in dit rijtje thuis. Ik ben van plan om een apart stukje te schrijven over de VS. Volgens de schalie lobby en ook het EIA en Rystadenergy kan onder een regime met hoge investeringen de tight olieproductie van de VS nog met miljoenen vaten per dag opgekrikt worden. Daarentegen zijn er genoeg onafhankelijke analisten die laatstgenoemde sterk betwijfelen. Binnen een paar jaar weten me we wat betreft de Amerikaanse tight olieproductie waarschijnlijk meer. 🙂

Terzijde: Rystadenergy is relatief pessimistisch over de toekomstige OPEC olieproductie. Volgens Rystad is het niet ondenkbaar dat de OPEC olieproductie al in het jaar 2021 haar piek bereikt. Dat alleen Irak en Iran hun olieproductie nog meer dan noemenswaardig kunnen opkrikken, maar Saoedi-Arabië nu al min of meer op haar maximale productiecapaciteit zit. Misschien dat ik over laatstgenoemde nog een apart stuk ga schrijven. Als de OPEC inderdaad rond grofweg het jaar 2021 haar piek bereikt en vanaf (of kort na) het jaar 2020 ook de Russische olieproductie noemenswaardig begint te dalen en ook de toename van de Amerikaanse tight olieproductie valt tegen, maak dan je borst alvast maar flink nat.

Nog wat ditjes en datjes
Gaarne wil ik nog kort aandacht besteden aan dit artikel:
De komende decennia zullen de kosten om op zee en op land afgedankte olie installaties te slopen (te ontmantelen) flink gaan stijgen:

Decommission spending for aging offshore oil and gas assets is on track to increase dramatically from $2.4 billion in 2015 to $13 billion each year by 2040, according to an IHS Markit study.

Als men de verouderde installaties niet sloopt, zal er flink wat milieuschade ontstaan.
Terzijde: De komende decennia zullen er ook extra veel kerncentrales op een verantwoorde wijze gesloopt dienen te worden. Het is voor de producenten niet alleen de lusten, maar ook de lasten.

Deze sloopkosten komen bovenop de toenemende kosten om de steeds lastiger te winnen olie uit de grond te halen. De daling van de bruto wereldwijde olieproductie zal naar mijn bescheiden mening al op korte termijn (binnen enkele jaren) gaan inzetten en de daling zal m.i. veel sneller gaan verlopen dan menigeen voor mogelijk houdt.

En tot slot wil ik nog wat opmerkingen maken in verband met een zogenaamd grote olievondst in de VS. Er zitten flink wat addertjes onder het gras bij die zogenaamde nieuwe vondst, maar daar kom ik later nog op terug. Hierbij zal ik refereren naar de analyse van een petroleum ingenieur en ook Arthur Berman.
Er wordt in menig artikel een veel te optimistisch, vaal zelfs een ronduit foutief, beeld van die zogenaamde nieuwe vondst gegeven…maar later meer daarover.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op 10 landen waarvan de (economisch winbare) oliereserves snel uitgeput aan het raken zijn

 1. Hans Verbeek zegt:

  Een interessant verhaal weer, Paradox.
  Brazilië en China moeten dus binnen een jaar of tien hun economie hervormen zodat ze met minder olie toe kunnen. Waarschijnlijk betekent dat gewoon minder import en export en lagere lonen.
  Ik ben benieuwd naar de andere acht landen in je rijtje.

  • paradoxnl zegt:

   Hans, bedankt voor je reactie. Het is niet mijn rijtje maar rijtje uit een artikel. 🙂
   Ik ‘vrees’ dat je wel eens gelijk kan gaan krijgen (o.a. wat betreft Brazilië en China).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s