HSBC global research: Binnen korte termijn al flink aanbod tekort aan olie

Volgens het tamelijk recente (september 2016) ‘HSBC peak oil report 2017’ uit de hand van ‘HSBC global research’, zal al op korte termijn flinke krapte op de wereldwijde oliemarkt ontstaan.
Onder deze link kan men het rapport downloaden. In mijn ogen echt de moeite van het lezen waard.

Volgens het HSBC rapport zal een wereldwijde krapte aan olie (vanwege constraint supply) eerder optreden dan de piek in de wereldwijde vraag naar olie (peak demand). Met andere woorden dat de al op korte termijn verwachte stagnering in de wereldwijde olieproductie zeker de komende jaren en mogelijk ook verder in de toekomst gedreven zal worden door een aanbod tekort aan olie en niet zozeer door een dalende vraag naar olie (vanwege bijvoorbeeld de opkomst van goedkopere alternatieven voor olie).
Ook wordt er in het rapport van uitgegaan dat na het jaar 2017 de gemiddelde olieprijs niet of nauwelijks boven de 75 dollar per vat zal gaan uitkomen [naar ik aanneem vanwege teveel vraagvernietiging bij nog hogere olieprijzen]. Zeker wat toekomstige olieprijzen betreft is het natuurlijk enorm koffiedik kijken:

We think risks of supply constraints will resurface long before risks of global demand peaking, and a steady tightening in the supply/demand balance post-2017 is behind our unchanged USD75/b long-term Brent price assumption.

Door de hogere olieprijzen zal er wellicht meer en meer vraagvernietiging optreden, maar deze door hoge olieprijzen veroorzaakte verminderde vraag naar olie maakt onderdeel uit van een door olie aanbodtekort gedreven stagnatie van de wereldwijde olieconsumptie en niet zozeer van een ‘potentieel’ wereldwijd lagere vraag naar olie. De potentiële behoefte aan extra olie is sterk aanwezig, maar de olieprijs zal al snel (stellig uitgedrukt) voor de meeste landen te duur worden om aan de potentiële vraag naar olie van een land te voldoen…omdat het wereldwijde aanbod aan olie al op korte termijn niet meer aan de potentiële vraag kan voldoen.

Alleen al een land als India [wat op termijn hoogstwaarschijnlijk het volkrijkste land ter wereld zal worden] is nog steeds sterk afhankelijk van steeds meer olie (olie aanbod) om haar economische groei te blijven ondersteunen.

Alleen bij lichtere voertuigen zal volgens HSBC het olieverbruik de komende decennia meer dan noemenswaardig gaan verminderen
Volgens het HSBC rapport zal de komende tientallen jaren alleen wat betreft de ‘lichtere voertuigen’ [als ik me niet vergis vallen daar bijvoorbeeld personenauto’s, brommers en scooters onder] het wereldwijde olieverbruik meer dan noemenswaardig beperkt worden. Maar volgens het rapport komt slechts 25% van het totale wereldwijde olieverbruik op conto van lichte voertuigen en zal ook bij een flinke toename van elektrische auto’s het wereldwijde olieverbruik niet heel veel gaan inzakken.
Daarentegen wordt er in het rapport vanuit gegaan dat de komende decennia het olieverbruik ten behoeve van het vrachtvervoer, de scheepvaart, de luchtvaart en de chemische industrie nog noemenswaardig zal toenemen, omdat het voor laatstgenoemde sectoren minder makkelijk is het olieverbruik met alternatieven te compenseren. Het grootste deel van het totale olieverbruik vind plaats in laatstgenoemde sectoren.
Samengevat zal, aldus het rapport, de komende decennia de wereldwijde vraag naar olie niet snel noemenswaardig gaan inzakken.

‘Peaklyte’ gevolgd door ‘peakoil’
Vrij vertaald zal volgens het rapport er in ieder geval al snel sprake zijn van ‘peaklyte’, wat betekend dat de wereldwijde olieproductie op korte termijn nog wel een beetje verder kan stijgen, maar dat de wereldwijde vraag in dezelfde periode veel sterker zal stijgen (dan de wereldwijde olieproductie), waardoor, wanneer de bovengrondse olievoorraad opgesoupeerd is, er al snel een flink aanbod tekort aan olie zal ontstaan.
Zoals het naar mijn bescheiden mening nu naar uitziet, zal na ‘peaklyte’ al snel ‘peakoil’ (piek olie) een feit worden, waarschijnlijk nog voor het jaar 2020, misschien al in 2017 of 2018 en heel misschien zelfs het jaar 2015, want de olieproductie is in het jaar 2016 gemiddeld iets lager uitgevallen dan in het jaar 2015 het geval was.

HSBC rapport is erg somber over toekomstige wereldwijde olieproductie
Het rapport is erg somber wat betreft de toekomstige wereldwijde olieproductie. Deze sombere verwachting komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op in mijn ogen gedegen analyses van allerlei beschikbare informatie over de wereldwijde oliereserves, de kwaliteit ervan, welk deel economisch winbaar is, de geschatte kosten om deze olie uit de grond te halen enzovoorts. De hieronder genoemde bevingen zijn voorbeelden waarom het erg lastig zal worden de huidige wereldwijde olieproductie in de nabije en vooral ook in de verdere toekomst op peil te houden, laat staan nog verder te laten toenemen om te voldoen aan een toekomstige vraagstijging naar olie.


Enkele ‘bevindingen’ uit het rapport:

1)
Volgens een strenge definitie is 81% van de olieproductie van ‘alle wereldwijd in gebruik genomen olievelden’ al gepiekt, of m.a.w. al aan het dalen.
Volgens een milde definitie is 64% van de olieproductie van ‘alle wereldwijd in gebruik genomen olievelden’ al gepiekt, of m.a.w. al aan het dalen. Bij een milde definitie rekent men de velden waaruit de olieproductie momenteel aan het dalen is maar naar verwachting in de toekomst weer terug gaat stijgen, niet tot de reeds ‘gepiekte’ olieproductie. Een voorbeeld is de Amerikaanse tight olieproductie. Momenteel daalt de Amerikaanse tight olie productie, maar naar verwachting zal in het geval de olieprijzen voldoende stijgen, de Amerikaanse olieproductie al binnen enkele jaren opnieuw nieuwe pieken bereiken.

2)
Sterke jaarlijkse productie daling in bestaande producerende velden
Dit tweede punt hangt sterk samen met het eerste punt.
HSBC verwacht een daling van 5 à 7 procent over de reeds ‘gepiekte’ olie productie!
In het geval 81% van de ‘bestaande’ totale wereldwijde ‘liquids productie’ van grofweg 96 miljoen vaten per dag ieder jaar met 5% gaat dalen, dient er ieder jaar 3,9 miljoen vaten aan nieuwe olie op de markt gebracht te worden om het verlies aan olieproductie uit bestaande ‘gepiekte’ producerende velden te compenseren. [berekening: 0,81 x 96 x 0,05]
In het geval men de terugval in bestaande productie waarvan reeds de piekproductie is gepasseerd niet zou compenseren, zou bij een continue 5% daling van de reeds gepiekte bestaande olieproductie over 15 jaar de olieproductie nog maar 46 procent van het huidig productie volume bedragen [berekening: 0,95^15 x 100], dat is ongeveer 36 miljoen vaten per dag (i.p.v. de huidige 78 miljoen vaten ‘post peak’).
Bij continue daling van 7% is dat over 15 jaar nog maar 34 procent van het huidig reeds ‘gepiekte’ productie volume, dat is ongeveer 26 miljoen vaten per dag.
Uit mijn hoofd, dat er tot grofweg het jaar 2040 er vijf keer de huidige olieproductie van Saoedi-Arabië aan nieuwe olie nodig is om de huidige wereldwijde olieproductie op huidig niveau te houden, dus nog niet eens verder te laten stijgen.

Zal het gaan ‘lukken’ om vanaf nu gerekend voor bijvoorbeeld elk jaar tot het jaar 2030 de jaarlijkse terugval in de wereldwijde olieproductie te compenseren?
Het rapport laat zicht daar niet expliciet over uit, maar is tussen de regels door wel heel duidelijk dat dit zelfs al op korte termijn niet meer gaat lukken, dus dat op korte termijn de wereld al de oliepiek gepasseerd zal zijn. In het rapport hebben ze het niet voor niets over een door hun verwachte flinke krapte in het toekomstige wereldwijde olie aanbod. Om de jaarlijkse terugval in de bestaande wereldwijde olieproductie ieder jaar te compenseren, zal er in ieder toekomstig jaar flink wat nieuwe olie op de markt dienen te komen om de terugval in de bestaande olieproductie te compenseren.
Mede op basis van de verder naar onder vermelde informatie wordt het het een vrijwel onmogelijke opgave, zeker na het jaar 2020, om de wereldwijde olieproductie ook in de toekomst nog op peil te houden, laat staan nog verder op te krikken.

3)
Sterke afname in het vinden van (nieuwe) economisch winbare oliereserves
Heden ten dage worden er jaarlijks flink minder nieuwe economisch winbare oliereserves bijgeboekt dan dat er wereldwijd aan olie verbruikt wordt. Laatstgenoemde is, enkele jaren uitgezonderd, al vanaf het jaar 1980 gaande. Er wordt steeds meer ingeteerd op de bestaande economisch winbare reserves. De hoeveelheid aan economisch winbare reserves fluctueert wel met de olieprijs, maar boven bepaalde olieprijs zal er al snel teveel vraagvernietiging gaan optreden.

4)
Flinke afname in succes ratio van nieuwe boringen
De kosten van het vinden van een bepaalde hoeveelheid aan nieuwe bruikbare olie is o.a. flink toegenomen door de sterk gedaalde ratio aan succesvolle olieboringen! Dat er steeds meer putten geboord worden die geen economisch winbare olie opleveren. Zie daartoe onderstaande grafiek En ook dat per geboorde put de totale hoeveelheid aan economische winbare olie steeds minder wordt.
Zie daartoe onderstaande grafiek.

Het boren van een nieuwe olieput kost al gauw een paar miljoen dollar en bijvoorbeeld in de schalie oliewinning komen de kosten van de fracking daar nog bovenop.

5)
Per geboorde put (gemiddeld) flinke afname van totale hoeveelheid aan economisch winbare olie

En heel belangrijk, mede als gevolg van laatstgenoemde, is de gemiddelde hoeveelheid economisch winbare olie per geboorde put de afgelopen decennia flink afgenomen. Men dient steeds meer putten te boren, zowel verticaal als horizontaal, om een bepaalde dagelijkse olieproductie te realiseren.
Het is niet voor niets dat de kosten van de oliewinning bij de Amerikaanse schalie olie zo hoog liggen.
Per geboorde put is er slecht een relatief kleine hoeveelheid aan economisch winbare olie op te pompen. Er dienen vanwege de kleine hoeveelheden aan per put te winnen olie jaarlijks heel veel nieuwe putten geboord te worden om de olieproductie aldaar verder op te krikken. De totale schulden in het schalie oliegebeuren zijn niet voor niets zo hoog, zelfs toen de olieprijzen erg hoog waren nam de totale schuld snel toe vanwege het hoog aantal nieuw te boren putten.

Verder is er nog allerlei erg interessante informatie in het rapport te vinden, bijvoorbeeld en heel belangrijk, dat de gemiddelde ERoEI van de wereldwijde olieproductie de laatste decennia gehalveerd is, dus dat er steeds meer energie nodig is om een bepaalde hoeveelheid aan olie uit de grond te halen en te verwerken tot bruikbare petroleumproducten.

Samengevat:
Een hele sombere prognose van HSBC ten aanzien van de toekomstige wereldwijde olieproductie. HSBC verwacht bijvoorbeeld in de komende decennia een flinke terugval in de olieproductie bij bestaande producerende velden, welke na enkele jaren niet meer gecompenseerd zal kunnen worden door productie uit nieuwe velden.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op HSBC global research: Binnen korte termijn al flink aanbod tekort aan olie

  1. Of we nu wel of niet willen, aan de energieomslag ontkomen we niet.

  2. paradoxnl zegt:

    Raymond, inderdaad, zeker in het geval we onze huidige levenswijze min of meer in stand willen houden.

    Zelfs (in vergelijking met onze ‘doorsnee’ huidige levenswijze) om in de toekomst een noemenswaardig eenvoudiger levenswijze in stand te houden is, los van de vraag hoe makkelijk realiseerbaar dat is, aan een energieomslag mijns inziens niet te ontkomen. Bijvoorbeeld, om het vaag te houden, alleen al wat betreft de politieke en economische gevolgen van toenemende schaarste staat ons mogelijk nog heel wat te wachten.

  3. Pingback: De paradox in de wereldwijde olievoorziening. | Paradoxnl's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s