De paradox in de wereldwijde olievoorziening.

De titel van dit blogartikel is geïnspireerd door een artikel uit de hand van ene Nafeez Ahmed.
De paradox is dat ‘we’ enerzijds bij wijze van spreken ‘verdrinken’ in de enorme hoeveelheden aan olie in de grond, maar anderzijds het (volgens diverse onafhankelijke analisten en energiebureaus) er steeds meer naar uitziet dat er al in de nabije toekomst voelbare tekorten aan olie gaan ontstaan, omdat stellig geformuleerd de wereldwijde olieproductie in de nabije toekomst niet meer op peil gehouden kan worden.

Groot verschil inschatting van oliereserves: BP (British Petroleum) schat actuele wereldwijde oliereserve flink groter in dan HSBC.
Recentelijk zijn er twee rapporten verschenen over de wereldwijde oliereserves, namelijk eentje uit de hand van BP en eentje uit de hand van HSBC. Over het HSBC rapport is op deze blog een tijdje terug al een artikel verschenen. Klik hier voor het artikel over het HSBC rapport.

Ten aanzien van de actuele wereldwijde oliereserves is BP flink meer optimistisch dan HSBC.
Waarom is BP meer optimistisch? Zijn er volgens BP echt veel meer oliereserves dan volgens HSBC het geval is of is het meer dat BP soepeler tegen oliereserves aankijkt dan HSBC?
Volgens dit artikel uit de hand van ene Nafeez Ahmed, welke ik een goed artikel vind, is het laatstgenoemde het geval. Namelijk dat BP veel soepeler tegen oliereserves aankijkt dan HSBC. BP rekent een groot deel van de super lastig winbare oliereserves tot de technisch winbare reserves, terwijl HSBC meer kijkt naar wat er volgens hun de komende decennia wat betreft de wereldwijde oliereserves economisch winbaar is.
Het beeld dat in het artikel van Nafeez geschetst wordt past heel goed bij mijn beeld over de wereldwijde oliereserves en daarmee samenhangend de toekomstige wereldwijde olieproductie.
Om het stellig te formuleren: HSBC is ook naar mijn opvatting meer realistisch dan BP bij het inschatten van de hoeveelheid oliereserves die van belang zijn in verband met de toekomstige wereldwijde olieproductie.

Het is niet alleen Nafeez die kritische kanttekening plaatst bij het ‘optimisme’ van BP, er zijn ook andere analisten en bureaus die het optimisme van BP ten aanzien van de toekomstige wereldwijde olieproductie zacht uitgedrukt flink in twijfel trekken, maar dat terzijde.

Hoge inschatting BP (British Petroleum) vooral PR(Public Relations) stunt?
De opvattingen van BP zijn in mijn ogen vooral PR.
Als BP zou schrijven dat het te duur is geworden om de wereldwijde olievoorziening in de toekomst op peil te houden, is de kans m.i. groter dat er al snel veel meer geïnvesteerd zal gaan worden in alternatieve energievoorziening en minder in de oliewinning.
Niet dat BP liegt, maar BP gaat veel soepeler (veel minder streng) om met het inschatten van de wereldwijde oliereserves dan menig onafhankelijk analist of bureau. BP gaat er tussen de regels vanuit dat mede door betere technologie al die reserves in de grond ‘op economisch haalbare wijze’ uiteindelijk ook uit de grond gehaald zullen worden.
Het door BP aan de buitenwereld vertelde verhaal ‘dat er nog genoeg olie in de grond zit om de wereld de komende tientallen jaren van voldoende olie te voorzien’ is anders dan het verhaal te vertellen dat, ondanks dat er nog genoeg olie in de grond zit, het in de nabije toekomst niet meer mogelijk zal zijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden.
Door de nadruk te leggen op de hoeveelheid ‘technisch’ winbare olie en door hoog in te zetten op de technologie factor ontstaat er naar de buitenwereld toe m.i. een veel te optimistisch beeld over de toekomstige wereldwijde olievoorziening. Want wat m.i. in het artikel van Nafeez heel aannemelijk gemaakt wordt is dat de technologie factor door BP veel te rooskleurig ‘ingeschat’ wordt. Lees daartoe het artikel van Nafeez, met name vanaf het kopje “We are finding less and less oil”.

Technisch winbaar versus economisch winbaar
BP heeft het bijvoorbeeld over ‘technisch’ winbare oliereserves. Technisch winbaar wil nog niet zeggen dat de olie ook economisch winbaar is. ‘Economisch’ winbare olie is een deelverzameling van de technisch winbare olie(reserves). En ook wordt olie van mindere kwaliteit op één hoop gegooid met olie van hoge kwaliteit.
Het verhaal van Nafeez komt er samengevat op neer dat er nog volop olie in de grond zit, maar dat de hoeveelheid aan goedkoop winbare olie van goede kwaliteit al flink is afgenomen. Dat de afname in productie van de goedkoop winbare olie steeds meer gecompenseerd dient te worden door een toename in productie van duur (lastig) winbare ‘onconventionele olie’. Dat slecht een heel klein deel van de enorme hoeveelheden aan ‘onconventionele olie in de grond’ ook met inzet van de meest geavanceerde technologie economisch winbaar is. Dat steeds hogere olieprijzen benodigd zijn om met behulp van geavanceerde technologie de huidige wereldwijde olieproductie op peil te houden. Er dient steeds meer geïnvesteerd te worden om de toekomstige wereldwijde olieproductie op peil te houden. Het ziet er steeds meer uit dat de benodigde investeringen niet meer opgebracht kunnen worden. Dat er steeds meer sprake is van afnemende meeropbrengsten (diminishing returns). Dat het mogelijk nu al te duur is geworden om de toekomstige wereldwijde olieproductie op peil te houden.
Samengevat: BP zet erg hoog in op technologie (dat de komende decennia technologie de winning van olie een stuk goedkoper zal gaan maken dan nu het geval is) en op de kracht van de wereldeconomie en daarmee samenhangend de toekomstige vraag naar olie.
Daarnaast is het natuurlijk afwachten in hoeverre de opkomst van alternatieven de vraag naar olie noemenswaardig ‘zal doen verminderen’. Onder een optimistisch ‘economische groei’ scenario kan de vraag naar olie nog flink stijgen, ondanks dat alternatieven flink in opmars geraken.
Onder een heel pessimistisch ‘economische groei’ scenario stort de vraag naar olie helemaal in, ondanks dat de alternatieven niet of nauwelijks in opmars geraken. Laatstgenoemde geval zou kunnen optreden gedurende een economische depressie.
Anders geformuleerd zou men kunnen stellen dat British Petroleum (BP) (in tegenstelling tot HSBC) er vanuit gaat dat een groot deel van de door hun ingeschatte technische reserves door betere technologie uiteindelijk ook economisch winbaar zullen worden.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s