NOS teletekst: OPEC verlengt productiebeperking

De schuingedrukte tekst onderin dit blogartikel (boven de onderin getoonde video) is afkomstig van NOS-teletekst.
De gegeven tekst bevat naar mijn idee het bekende ‘typische commentaar’ welke in verband met de oliesituatie meestal in de grote mediakanalen wordt aangetroffen, namelijk dat de olieprijzen laag zijn en dat er (het wordt niet letterlijk zo gezegd) vrij vertaald gesuggereerd wordt dat de stijgende Amerikaanse schalie olie productie momenteel al zo gigantisch groot is dat het als het ware de hoofdoorzaak is van de huidige ‘lage’ olieprijzen. Dat de onderliggende boodschap er vooral eentje is van…er is niets aan de hand met de (toekomstige) olievoorziening, oneindige economische groei blijft mogelijk, als het uiteindelijk niet mogelijk is om wereldwijde economische groei te voeden met olie en overige fossiele brandstoffen dan wel met wind en zon of overige alternatieven.

Naar mijn bescheiden mening is ‘grenzen aan de groei’ in onze sterk door het neoliberale gedachtegoed beïnvloedde samenleving het grootste taboe, maar daar zal door mij in de toekomst nog een en ander over geschreven worden.
Om het voorlopig vaag te houden: Wat velen als gematigd zien (bijvoorbeeld gematigd beleid om de status quo in stand te houden) is in mijn ogen heel extreem in een eindige wereld.
Een combinatie van consumentisme, neoliberaal kapitalisme, technocratie en een soort van corpocratie houden een gerichtheid in stand die goed past bij een wereld van overvloed (Cornucopia). Grenzen aan de groei komt niet in het boek voor. Onze kinderen zullen naar mijn bescheiden mening door laatstgenoemde gerichtheid en overtuiging (namelijk dat de wereld soort van Cornucopia is) verteerd worden.
Het streven naar en realiseren van een soort van eco-socialisme lijkt me uiteindelijk veel beter voor het geheel dan de huidige vrijheden in met name het streven naar haast oneindige materiële rijkdom, maar je zal er niet veel vrienden mee maken binnen het huidige neoliberale tijdsgewricht. 😉

Ik ‘vrees’ dat binnen een paar jaar duidelijk zal worden dat al dat super optimisme over het Amerikaanse schalie oliegebeuren wel zal gaan afnemen, omdat tegen die tijd het wel duidelijk zal zijn geworden dat de economisch winbare reserves aan schalie olie in de VS veel te klein zijn om op structurele basis in de toekomst de wereldwijde olievoorziening op peil te houden.
Trouwens de olieproductiestijging van de afgelopen paar jaar is vooral afkomstig uit de Canadese teerzanden, de diepzee en de Amerikaanse schalie olie. Allemaal dure olie en vaak ook van beneden gemiddelde kwaliteit. Ondanks de enorme investeringen (tot eind 2014) in de wereldwijde oliewinning is de conventionele oliewinning grofweg de afgelopen tien jaar niet of niet noemenswaardig meer gestegen. De stijging komt voor het grootste deel op conto van dure onconventionele oliewinning. En laat daar nu sinds een jaar of twee a drie al flink op bezuinigd worden, met name de diepzee olie, maar ook de Canadese teerzanden. Dat gaan we over een paar jaar volop merken. Misschien dat de olieproductie in Irak op korte tijd nog flink opgekrikt kan worden, maar dan moet er wel snel aldaar vrede ontstaan en flink geïnvesteerd worden.

Nu ‘al’ lijkt het er op dat ook bij hogere olieprijzen de olieproductie in belangrijke ‘schalie olie productie gebieden’, zoals o.a. (uit mijn hoofd) de ‘Bakken’ en ‘Eagle Ford’, nog niet verder aan het stijgen is en naar verwachting ook de komende jaren op zijn best hooguit een beetje zal gaan toenemen.
Menig onafhankelijk analist is behoorlijk pessimistisch over het toekomstig productie potentiaal van laatstgenoemde gebieden, maar dat terzijde.

Alleen in de Permian kan de schalie olieproductie naar verwachting nog meer dan noemenswaardig opgekrikt worden, mogelijk met zo’n drie miljoen vaten per dag binnen enkele jaren, maar dat is bijlange na niet voldoende om over enkele jaren de wereldwijde olieproductie op peil te blijven houden.
De economisch winbare oliereserves (bij hoge olieprijzen) in de Permian worden op grofweg zo’n 20 a 30 miljard vaten geschat en daarmee kan slechts voor enkele jaren tegenwicht geboden worden aan de stagnatie van de olieproductie in diverse delen van de rest van de wereld. En als de totale Amerikaanse schalie olieproductie mogelijk al binnen een jaar of vijf haar maximum bereikt, dan heeft men er een extra probleem bij…als het ware.

Wat betreft de lage olieprijzen, in vergelijking met grofweg de afgelopen 12 jaar zijn de huidige olieprijzen relatief laag, maar als men de olieprijzen vergelijkt met het langjarig historische gemiddelde zijn de huidige olieprijzen (ook gecorrigeerd op inflatie) bovengemiddeld duur.
Voor veel opkomende economieën en derde wereldlanden (denk hierbij ook aan voedselprijzen) zouden de huidige olieprijzen nog een stuk lager ‘moeten’ zijn om economische groei in laatstgenoemde landen flink te kunnen stimuleren.

En op basis van wat ik zoal lees is de ‘opkomst van zon en wind’ momenteel nog te beperkt om het wereldwijde olieverbruik noemenswaardig te beperken, omdat zon en wind vooral met het opwekken van elektriciteit van doen hebben en dat raakt vooral het steenkool en aardgasverbruik. Dus het m.i. wel mogelijk dat zon en wind nu al een noemenswaardig effect hebben op het wereldwijde steenkool en aardgasverbruik (maar niet op het olieverbruik). Het wereldwijde olieverbruik neemt nog steeds toe.

De OPEC,de club van olie-exporterende
landen,heeft de lopende beperking van
de productie verlengd.De beperking ging
afgelopen november in en zou volgende
maand aflopen.De afspraak geldt nu tot
maart 2018,zo is in Wenen bepaald.

Verwacht wordt dat landen als Rusland,
die geen OPEC-lid zijn,zich bij de
afspraken aansluiten.De economie van de
olielanden heeft sterk te lijden onder
de lage prijs voor ruwe olie op de
wereldmarkt.

Olielanden als Saudi-Arabië hebben veel
last van schalie-olie uit de VS en de
opkomst van alternatieve energiebronnen
als wind en zon.

Ook jongeren houden zich blijkbaar op directe of indirecte wijze bezig met ‘grenzen aan de groei’. Bijvoorbeeld de jonge dame ‘op haar manier’ in onderstaande video. Over ‘Worshipping of things’.
Tussen minuut 8 en 9 zegt ze iets waar ik me zeker in kan vinden, namelijk gechargeerd gezegd dat we ons volledig afhankelijk hebben gemaakt van een financieel economisch monster:

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

6 reacties op NOS teletekst: OPEC verlengt productiebeperking

 1. Als de aardolie opraakt kan men natuurlijk nog altijd proberen om benzine en diesel uit steenkool te produceren. Technisch is het mogelijk. Ook kan men biobrandstof toevoegen. Dan zou men nog een paar decennia verder kunnen. Men kan natuurlijk ook elektrisch gaan rijden of op aardgas of waterstof. Men zal op den duur iets moeten verzinnen. Aardolie raakt uiteindelijk op. De wal zal het schip keren.

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Raymond, technisch (en zeker ook op papier) is er idd veel mogelijk, maar in hoeverre zijn al die alternatieve mogelijkheden uiteindelijk bruikbaar op commerciële basis, of m.a.w. op een grootschalige en betaalbare basis inzetbaar?
   Kan men er een moderne hoog complexe samenleving mee in stand houden?

   Bij bijvoorbeeld steenkool vergassing is er volgens sommige optimistische verhalen (uit commerciële hoek) heel wat mogelijk, maar er dienen nog heel wat experimenten en verregaand onderzoek uitgevoerd te worden om aan te tonen dat het in de verdere toekomst kans maakt op op een grootschalige ‘commerciële’ inzetbaarheid. M.i. zijn de meer onafhankelijke bronnen zacht uitgedrukt behoorlijk pessimistisch over de grootschalige mogelijkheden van kolenvergassing, maar dat terzijde.
   Uit mijn hoofd, onder andere in Polen is er een experiment uitgevoerd en er zaten (zeker vanuit een milieu perspectief) flink wat haken en ogen aan de resultaten.
   In Groot-Brittannië is er nog niet zolang geleden een verbod op steenkool vergassing ingevoerd, maar dat terzijde. Ik weet niet of dat verbod nu nog steeds er is.

   Ook bijvoorbeeld het Fischer-Tropsch process voor petroleum productie is zelf volgens gegevens uit commerciele hoek zacht uitgedrukt heel erg duur.

   Als ik onderstaande quote (uit ‘pro’ commerciële hoek) mag geloven kost het bouwen van een dergelijke installatie (productie faciliteit) ruim 100 duizend dollar per vat petroleum aan dagelijkse productiecapaciteit.

   According to CEO Roy Lipski, these plants cost about $100,000 for every b/d capacity, so a 1,000 barrel/day unit would cost roughly$100 mn.

   Dus als men een installatie wil bouwen met een productie capaciteit van bijvoorbeeld 10 duizend vaten per dag aan petroleum, kost zo’n nieuw te bouwen installatie al gauw ruim 1 miljard dollar en dan zijn als ik me niet vergis nog niet alle (overige) kostencomponenten meegerekend. Zelfs bij een olieprijs van 100 dollar per vat duurt het al minimaal 1000 dagen om alleen al de bouwkosten er uit te halen. Dan hebben we het nog niet eens over de overige kosten.

   Ook volgens onderstaande quote uit wikipedia (ik beweer niet dat daar de waarheid staat) zitten er zacht uitgedrukt nogal wat haken en ogen aan het vervaardigen van petroleum met behulp van Fischer Tropsch proces:

   The F-T process has been used by many large companies, however the process is unpopular for many reasons. F-T factory equipment is expensive, as are the high operating and maintenance costs. Petroleum production cost is also highly unpredictable. Usually, factories are only profitable when they have access to “stranded gas”. “Stranded gas” is the name for sources of natural gas very far from major cities that is too expensive to pump to consumers. If the natural gas could be pumped to these cities and sold directly to consumers, it would be much more profitable. Therefore, several companies are developing processes to enable practical exploitation of so-called stranded gas reserves.

 2. Hans zegt:

  Aangaande de materialisme-videopreek.
  Ik heb de afgelopen jaren geleerd hoe belangrijk het is om een goed humeur te hebben. Ik wil op alle dagen, die mij nog resten een goed humeur hebben. Ik wil nooit meer sacherijnig zijn en zo weinig mogelijk tijd besteden aan dingen waar ik een slecht humeur van krijg.
  Hoe je dat doet, kun je teruglezen in een blog van mij uit 2013.
  https://cassandraclub.wordpress.com/2013/11/13/spijt-op-de-laatste-dag-van-je-leven/

  • paradoxnl zegt:

   Hoi Hans,

   Goed van je dat je voor jezelf ontdekt hebt waar je je prettig bij voelt.

   Even het volgende, ik kan het niet laten. Ik hou me het recht voor om af en toe wat meer filosofisch uit de hoek te komen:
   Vermoed dat geluksbeleving ook veel van doen heeft met hoe je dingen voor jezelf benoemt, de waarde die je aan allerlei ‘dingen’ koppelt.
   Zoiets als…als men het goede als goed gaat benoemen ontstaat het kwade. Dat ons taalgebruik dualistisch van aard is en het onbewust omgaan met die dualiteit m.i. veel sneller tot (innerlijke en uiterlijke) conflicten zullen leiden, welke het empathisch vermogen niet ten goede komt.
   Dat we de uiteinden van een continuüm benoemen alsof het dingen zijn (zelfstandige entiteiten) en ‘deze uiteinden’ zonder er bewust bij stil te staan vaak associëren met goed of slecht en dat laatstgenoemde associaties vervolgens zonder dat men het beseft gaan meespelen in hoe men kijkt naar de wereld en m.i. ook sneller tot allerlei innerlijke en uiterlijke conflicten zullen leiden, omdat ‘stellig uitgedrukt’ het mededogen erdoor vertroebelt wordt. (Innerlijke) conflicten horen bij het leven, het is m.i. maar hoe men er mee omgaat.
   Bijvoorbeeld een leven lang investeren in iets waarvan men denkt dat het goed is en wel op zodanige wijze dat al datgene of al degenen die niet meegaan in die investering of de investering ‘inperken’ door die persoon als slecht, of erger, als kwaadaardige vijanden gezien kunnen worden.
   Bijvoorbeeld alles wat niet bijdraagt aan economische groei in iemands beleving (gevoel) minder waarde krijgt toebedeeld en dat wordt dan uitgedrukt in termen van profiteren, lui, onbelangrijk, noem maar op…zonder oog te hebben voor de destructieve schaduwzijde van hun eigen streven en tot conflicten leidende beoordeling van allerlei medemensen. Dat het gene wat in hun ogen onbelangrijk is vanuit een ander perspectief weer wel waardevol en minder destructief is of zelfs eerder gunstiger is voor het groter geheel.

   Een geluid, een tegengeluid. Een verschuivende balans.

   Het klinkt misschien allemaal wat tegenstrijdig, maar sommige zaken zijn m.i. alleen in paradoxale terminologie te beschrijven. Vanwege het dualistische karakter van ons taalgebruik lijkt het of er continu sprake is van ‘het zichzelf tegenspreken’. Het gaat me er vooral om hoe bewust men is van persoonlijke associaties en opvattingen en de rol van laatstgenoemden bij het ontstaan van ‘innerlijke en uiterlijke’ conflicten.

 3. gerard d'Olivat zegt:

  Over materialisme/consumentisme gesproken….Tja wat doe je eraan. Sinds Mozes zich dagenlang terugtrok op de Sinaïberg om in overleg met het ‘hogere’ ‘de tien geboden in steen te beitelen, smolt het morrende ‘volk’ onderwijl het ‘gouden kalf’ om wat tastbaars te kunnen aanbidden.

  En zo is het altijd gebleven, niks aan te doen. Maar er zit wel een keerzijde aan al dat materiële gedoe. Je beweegt je op het hellende vlak van een wereld die alleen nog maar uit vergelijkingen gaat bestaan. Een soort zelf gekozen vergelijkingssite, waarbinnen je het altijd aflegt omdat er telkens nieuwe pagina’s bijkomen….
  Is mijn jurk mooier, mijn auto groter, enz. In middels zijn we zover gekomen dat ‘we’ ook nog eens aan onszelf gaan zitten sleutelen om via allerlei cosmetische ingrepen en wondermiddeltjes steeds meer te gaan lijken op ‘Ken en Barbie’.
  Een gruwelijke straf! want het zijn paarlen aan een ketting zonder eind.
  Het werkt niet, het houdt niet en er is altijd wel weer iemand die je je ‘Michelinster’ kan afnemen door een blik of een gebaar dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
  En hup daar ga je met je ‘identiteit’ die op lucht gebaseerd is. Geldt tot in de ‘hoogste’ welvaartsregionen weet ik uit eigen waarneming en ervaring. Kan er veel anekdotes over vertellen.
  De prozac ligt op het nachtkastje moet je maar denken.
  Wat wel handig is is om enige afstand in te bouwen tegen het ”materiële”, want voor je het weet zit doe je gewoon mee met die rollercoaster.
  Dat meisje uit die video vind ik wel aandoenlijk, maar eh zo werkt het niet. Hongerende mensen mm. in Soedan/Syrie leven toch wel echt in een andere wereld.
  Dat zeiden ze bij ons thuis vroeger ook al, als ik een boterham wilde weggooien:)

  Even terug naar ‘energie’ Waar ik me de laatste tijd steeds meer aan begin te ergeren is het gemak waarmee transitie/duurzaamheid exercitie zonder blikken of blozen gekoppeld wordt aan het onvoorwaardelijke postuleren van economische groei! Alles kan kennelijk zomaar zonder problemen.
  Waar de rekening gelegd wordt, wordt op geen enkele manier duidelijk terwijl het toch bedragen worden genoemd voor Nederland van tussen de 40 en 80 miljard voor de komende tien jaar! Dat is nog al wat.
  Maar geen partij die er ook maar enige aandacht aan besteedt. Vraag je ernaar word je direct weggezet als ‘iemand die tegen de ijsberen is’. Tja twee miljard extra in de zorg is kennelijk maandenlange discussie, maar 70 miljard in ‘duurzaamheid’ doe je in vijf minuten af.
  Je kan je serieus afvragen hoe ‘duurzaam’ die duurzaamheidswens eigenlijk is.

  Als je naar de Energiewende in Duitsland kijkt, toch lang het grote voorbeeld, zie je toch steeds meer problemen ontstaan, bij kosten, rendement en het terugdringen van de CO2 uitstoot.
  http://www.deutschlandfunk.de/energie-armut-als-neues-soziales-risiko-von-der-stromsperre.1148.de.html?dram:article_id=363517
  Ze hebben er inmiddels naar goed gebruik een ‘term’ voor Energiearmut!!
  Opvallend is dat Schilly, indertijd een van de oprichters van de Groenepartij inmiddels geheel ‘om’ is en de Zwitser die zojuist een referendum hebben gehouden gewaarschuwd heeft voor het ‘Duitsemodel’.
  Vorig jaar zijn er geloof ik 358.000 huishoudends afgesloten in Duitsland……
  Nou die zullen de windmolens terecht aan hun reet geroest zijn.

  • paradoxnl zegt:

   Gerard, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Niet dat je erom vraagt, maar ik zal nog eens kijken waarom je antwoorden niet automatisch geplaatst worden. Misschien is het die ene link in je bericht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s