Op ramkoers voor een flinke olieshock!?

Looking at the investments, growing demand and declining of existing oil fields, “we need a miracle” to avoid a major supply disruption problems in 2020s

Op peakoilbarrel werd in één van de commentaren de aandacht gevestigd op onderstaande grafiek afkomstig uit een presentatie (pdf-document) van “Transocean”:

Afgaande op boven getoonde grafiek is de kans op een flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020 m.i. nu al behoorlijk groot geworden. Maar meer hierover verder naar onderen.

Uit de kleine letters onderin bovenstaande grafiek is te lezen dat de Amerikaanse schalie olieproductie niet is meegenomen in de grafiek, omdat de Amerikaanse schalie olieproductie (te) kort cyclisch van aard is en verder dat de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd afkomstig zijn van ‘Rystad energy’ en ‘Morgan Stanley’.

Uit de grafiek valt onder andere af te lezen dat de enorme investeringsgolf in de oliewinning die gedurende de periode van 2011 t/m 2014 plaatsvond haar momentum begint te verliezen. En bijvoorbeeld ook dat de totale olieproductie uit projecten die na het jaar 2014 zijn bekrachtigd (zie daartoe de rode en roze lijn), flink lager (gaat) uitvallen (dan de totale olieproductie gerealiseerd met bekrachtigde projecten gedurende de periode van 2011 t/m 2014).

De totale (gezamenlijke) olieproductie van de olieprojecten die bekrachtigd werden in de periode 2011 t/m 2014  begint haar piek te naderen (om vervolgens te gaan dalen).
De jaarlijkse toename van de totale (gezamenlijke) olieproductie van projecten die bekrachtig werden in de periode van 2011 t/m 2014 begint kleiner te worden, of anders verwoord dat de gedane investeringen in de periode van 2011 t/m 2014 hun momentum (opwaartse beweging in olieproductie) beginnen te verliezen.

Tot grofweg het jaar 2020 zal de totale olieproductie afkomstig uit de in de periode 2011 t/m 2014 bekrachtigde projecten nog noemenswaardig stijgen, waardoor de wereldwijde olieproductie tot grofweg het jaar 2020, als er geen al te gekke dingen gebeuren, waarschijnlijk nog niet noemenswaardig gaat stagneren, laat staan dalen.

En het ziet er steeds meer naar uit dat ook dit jaar (2017) de investeringen in de oliewinning niet of nauwelijks hoger zullen gaan uitvallen dan in het jaar 2016 het geval was.
Dus dat de olieproductie die met behulp van de in het jaar 2017 bekrachtigde projecten gerealiseerd zal worden, veel te weinig is om over enkele jaren een verdere stagnering of zelfs daling van de wereldwijde olieproductie te voorkomen.
Als ook volgend jaar (2018) de investeringen niet noemenswaardig toenemen, dan wordt het zacht uitgedrukt wel heel lastig om over enkele jaren een langdurige olieshock te voorkomen.

De ernst van de olieshock is natuurlijk ook afhankelijk van in hoeverre de komende jaren de vraag naar olie nog zal stijgen. Indien de vraag naar olie de komende jaren bijvoorbeeld door een recessie flink afgeremd wordt, dan wordt het in de ‘verdere’ toekomst zacht uitgedrukt super lastig om de wereldwijde olieproductie weer terug op te krikken naar ‘een redelijk niveau’.
Het is bijvoorbeeld ook nog afwachten in hoeverre na het jaar 2020 de vraag naar olie zal afnemen door bijvoorbeeld de groei in het aantal elektrische auto’s.
De prognoses over laatstgenoemde lopen sterk uiteen. Het is voor mij wat elektrische auto’s betreft nog even ‘de kat uit de boom kijken’.

Het blijft natuurlijk natte vingerwerk, maar als bovenstaande grafiek inderdaad een grove indicatie is voor de werkelijke olieproductie gerealiseerd (en nog te realiseren) door de sinds het jaar 2011 bekrachtigde projecten, dan staat ons vanaf of iets na het jaar 2020 in eerste instantie een flinke stagnatie en in tweede instantie (grofweg vanaf het jaar 2022) waarschijnlijk zelfs een daling van de (bruto) wereldwijde olieproductie te wachten.
De grote vraag is in hoeverre vooral vanaf het jaar 2020 bijvoorbeeld de Amerikaanse schalie olieproductie of de Iraakse olieproductie nog tegenwicht kunnen bieden tegen de stagnerende of zelfs dalende olieproductie in de rest van de wereld.
Het is m.i. niet voor niets dat bijvoorbeeld vanuit het IEA en de OPEC al enige tijd gewaarschuwd wordt voor (mogelijk) flinke olietekorten vanaf of iets na het jaar 2020. Vanuit een netto energie perspectief bezien is het toekomstig plaatje nog een stuk somberder.

Aanvullende bijzonderheden die uit de grafiek ‘afgelezen’ kunnen worden:
1) De totale hoeveelheid aan geproduceerde olie [zie daartoe de oppervlakte onder de diverse ‘jaarlijnen’] van de in de jaren 2011 (blauwe lijn), 2012 (gele lijn), 2013 (groene lijn) en 2014 (licht blauwe lijn) bekrachtigde projecten zal veel hoger gaan uitvallen dan die van de in de jaren 2015 (rode lijn), 2016 (roze lijn) [en zoals het er nu naar uitziet ook in 2017] bekrachtigde projecten.
Bijvoorbeeld het oppervlakte onder de gele lijn zal bijvoorbeeld voor de eerste 15 jaar (jaren 2012 tot 2027) veel groter uitvallen dan het oppervlakte voor de eerste 15 jaar onder de rode lijn (jaren 2015 tot 2030) of roze lijn (jaren 2016 tot 2031).

2) De gezamenlijke olieproductie stijging afkomstig uit projecten die in de periode 2011 t/m 2014 zijn bekrachtigd, bedroeg in het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015 maar liefst bijna 2 miljoen vaten per dag.

3) De ‘gezamelijken’ olieproductiepiek uit bekrachtigde projecten uit de jaren 2012 t/m 2014 zal volgens bovenstaande grafiek in het jaar 2020 bereikt worden, of met ander woorden dat de stijging van de olieproductie van laatstgenoemde projecten (2012 t/m 2014) vanaf nu gerekend al snel hun momentum (opwaartse beweging) zullen verliezen.  De opwaartse beweging van olieproductie uit projecten die na het jaar 2014 bekrachtigd zijn, zal een stuk minder stijl verlopen én een flink minder hogere piekproductie bereiken én uiteindelijk een flink minder grote hoeveelheid aan geproduceerde olie gaan opleveren.

4) Volgens bovenstaande grafiek zal de olieproductie afkomstig van bekrachtigde projecten voor alle jaren tot met het jaar 2014 [al hoewel niet zichtbaar in de grafiek met grote zekerheid dus ook alle olieproductie die afkomstig is uit talloze projecten die nog voor het jaar 2011 bekrachtigd zijn] in het jaar 2022 al aan het dalen zijn.
De verwachte stijging van de olieproductie van de in de jaren 2015 (rode lijn) en 2016 (roze lijn) bekrachtigde projecten, zal in het jaar 2022 t.o.v. het jaar 2021 maar heel beperkt zijn, dus een hele kleine plus als ook de komende jaren de investeringen in de oliewinning niet snel flink toenemen. Tegenover die kleine plus staat in het jaar 2022 een grote min. 
En het ziet er naar uit dat ook het aantal projecten in het jaar 2017 niet of nauwelijks boven die van het jaar 2016 zullen gaan uitkomen. Het is natuurlijk nog afwachten in welke mate er vanaf het jaar 2018 nieuwe projecten bekrachtigd zullen worden, maar de investeringen dienen de komende jaren enorm toe te nemen (het aantal bekrachtigde projecten dienen de komende jaren enorm toe te nemen) om in het jaar 2022 nog een beetje tegenwicht te kunnen bieden aan de afnemende olieproductie uit bekrachtigde projecten voor alle jaren t/m 2014. De projecten die voor het jaar 2011 bekrachtig zijn, zijn zoals men makkelijk kan zien niet in de grafiek opgenomen, maar dat terzijde.

5) Het kost gemiddeld een jaar of twee a drie eer de eerste olieproductie uit een bekrachtig project online komt, flink op gang begint te komen. Dus ook al zouden er in de jaren 2019 t/m 2021 ineens flink meer projecten bekrachtigd worden, het is dan al (te) kort dag om in het jaar 2022 hiervan nog in voldoende mate te profiteren.

Geforceerde Amerikaanse schalie olieproductie houdt olieprijzen extra laag waardoor investeringen in de rest van de wereld extra beperkt blijven:

Zolang de Amerikaanse schalie olieproductie op de korte termijn teveel geforceerd wordt zullen de olieprijzen nog voor langere tijd extra laag blijven, zodat de investeringen in de rest van de wereld voor langere tijd extra beperkt worden. Het Amerikaanse schalie oliegebeuren is onder huidige olieprijzen enorm verliesgevend, maar dat terzijde. Zolang investeerders er geld in blijven pompen gaat het ‘schalie feest’ gewoon door tot zelfs als met enorme investeringen de productie aldaar begint te dalen.

De geschatte hoeveelheid aan (ook bij hoge olieprijzen) economisch winbare hoeveelheden aan Amerikaanse schalie olie zijn zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de geschatte hoeveelheid aan economisch winbare oliereserves in het Midden Oosten uiterst gering. Wanneer men over een paar jaar de Amerikaanse schalie olie heel hard nodig gaat hebben om de wereldwijde olieproductie niet te snel te laten inzakken, zal al een extra groot deel van de economische winbare Amerikaanse schalie olie tegen die tijd verbrast zijn.

Koopkracht en netto energie:

Misschien is het überhaupt niet meer mogelijk [bijvoorbeeld vanwege te geringe wereldwijde koopkracht, een te zwakke wereldwijde economische situatie [welke weer deels van doen heeft met de jaarlijks dalende ERoEI van fossiele brandstoffen]] om in de toekomst op structurele basis voldoende hoge olieprijzen te ondersteunen om de  benodigde flinke investeringen in stand te houden.

Vanuit een netto energie perspectief is het plaatje nog een stuk somberder, omdat de gemiddelde ERoEI van de resterende oliereserves [ondanks betere technologie en meer efficiënt gebruik en toepassing] steeds meer aan het dalen is.

Buffers:

Als men Venezuela niet meerekent is de uitval van olie door conflicten momenteel niet noemenswaardig groot. Dus dat er maar weinig uitval van productie resteert welke op termijn weer terug in gebruik genomen kan worden.
Er resteren nog twee buffers die ingezet kunnen worden wanneer er krapte dreigt te ontstaan aan olie, namelijk het buffer van de wereldwijde bovengrondse ‘opgeslagen’ olievoorraden en het buffer van de wereldwijde reserve olieproductie capaciteit. Als beide buffers opgebruikt zijn (volledig ingezet zijn) is de hoop heel erg gericht op de Amerikaanse schalie olieproductie (en ook de Iraakse olieproductie) om de wereldwijde olieproductie zolang mogelijk op peil te houden. Er zal flink wat geld in de Amerikaanse schalie olieproductie geïnvesteerd dienen te worden om deze voor enkele jaren op rij noemenswaardig op te kunnen krikken. Vele onafhankelijke analisten betwijfelen of al die toekomstige investeringen in het Amerikaanse schalie oliegebeuren de optimistische verwachtingen t.a.v. de toekomstige Amerikaanse schalie olie productie zullen waarmaken.

Samengevat: Reeds flink op ramkoers (natuurlijk met allerlei aannames) voor flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020.

Een recente uitspraak van Fatih Birol (hoofd van het Internationaal Energie Agentschap):

Looking at the investments, growing demand and declining of existing oil fields, “we need a miracle” to avoid a major supply disruption problems in 2020s

Met name in India wordt de komende jaren een sterke stijging in de vraag naar olie verwacht:

India wants $300 billion in investments over the next 10 years to satisfy accelerating demand in the world’s fastest-growing oil market.

Tot slot nog een artikel afkomstig van NOS teletekst i.v.m. verwachte toename van het aantal elektrische auto’s:

Snelle opmars elektrische auto

Over zeven jaar is de elektrische
auto goedkoper in het gebruik dan een
auto waar benzine of diesel in moet.Dat
voorspelt het onderzoeksbureau van ING.

De auto’s waar fossiele brandstof in
moet,zullen uit het straatbeeld
verdwijnen.Volgens de onderzoekers
worden er vanaf 2035 alleen nog maar
elektrische auto’s verkocht.

Dat komt omdat de aanschafprijs steeds
lager wordt,er verder mee gereden kan
worden en de kosten per kilometer een
stuk minder zijn dan auto’s op fossiele
brandstof.Tesla bracht vorige week het
nieuwe model uit.Die auto gaat naar
verwachting rond de 30.000 euro kosten.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op Op ramkoers voor een flinke olieshock!?

  1. Pingback: Wordt volgende decade de ‘decade van de chaos’? | Paradoxnl's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s