Over onze wegwerp economie en (on)economische groei

Hieronder een verhaal (te vinden op deze URL) over een buitenaardse antropoloog (antropologe) die aan zijn (of haar) thuisbasis verslag doet over de economie van de planeet aarde. 🙂

De titel van het verhaal:

Earth’s Economy Glorifies Waste, Exploitation, Debt, Expediency and Magical Thinking

De economie van de aarde verheerlijkt verspilling, uitbuiting, schulden, doelmatigheid en magisch denken.


De inleiding van het verhaal:

How would extraterrestrial anthropologists characterize Earth’s dominant socio-economic system? It’s not difficult to imagine their dismaying report:

Hoe zou een buitenaardse antropoloog het ‘sociaal-economisch systeem van de planeet aarde karakteriseren?
Het is niet zo moeilijk het onthutsende rapport in te beelden:

Het verhaal (inclusief een vrije vertaling):

“Earth’s economy glorifies waste. Its economists rejoice when a product is disposed as waste and replaced with a new product. This waste is perversely labeled ‘growth.’
Aimless wandering that consumes fossil fuels is likewise rejoiced as ‘growth.’

De economie van de aarde verheerlijkt afval. Haar economen verheugen zich wanneer een bestaand product als afval wordt bestempeld en vervangen wordt door een nieuw product. Dat groei op een perverse manier als het ware aangedreven wordt door zoveel mogelijk afval. Doelloze verspilling van fossiele brandstoffen dat bestempeld wordt als groei.

The stripping of the planet’s oceans for a few favored species of edible fish is also considered ‘growth’ as the process of destroying the ocean ecosystem generates sales of the desired seafood.
Even more perversely, the resulting shortages are also causes of rejoicing by the planet’s elites, as their ability to purchase the now-scarce resources boosts their social status and grandiose sense of self-worth.
This glorification of waste is the same dynamic that destroyed the civilization on Zork.

Het leegvissen van de oceanen van graag gewilde (eetbare) vis wordt ook als groei gezien, omdat het vernietigen van de ecosystemen van de oceanen (door het leegvissen van gewenst zeevoedsel) flink wat geld oplevert.
En extra pervers, de door overbevissing veroorzaakte tekorten aan bijzonder zeevoedsel is extra verheugend voor de aardse elite, omdat zij het geld hebben om dat schaarse en gewilde voedsel aan te schaffen, waardoor hun sociale status en gevoel van enorme eigenwaarde nog extra wordt vergroot.
Het verheerlijken van verspilling is dezelfde dynamiek welke de beschaving op Zork vernietigde.

Earth’s economy also glorifies exploitation, as this maximizes profits, which appears to be the planetary equivalent of a secular religion that everyone believes as a Natural Law.

De economie van de aarde verheerlijkt ook (economische) uitbuiting, aangezien dat de opbrengsten maximaliseert. Het maximaliseren van opbrengsten staat haast gelijk aan een wereldlijke religie welke door iedereen opgevat wordt als een natuur wet.

Thus slavery and monopoly are highly valued as the most reliable sources of profits. If ethical concerns limit the actual ownership of humans, Earth’s economy incentivizes feudal arrangements that share characteristics of servitude and bondage.

Dus dat slavernij [bijvoorbeeld mensen voor vrijwel voor noppes laten werken] en machtsmonopolie [op de wereldwijde markt] erg nagestreefd worden, omdat deze als de meest betrouwbare bronnen van inkomsten gezien worden.
In het geval ethische vraagstukken het [overdadige] bezit van [rijke] mensen aan de kaak stelt, dan zal vanwege de wijze waarop de economie van planeet aarde is vorm gegeven al snel via zogenaamde ‘feudale regelingen’ [bijvoorbeeld dat een rijk iemand of een overheid een deel van zijn of haar bezittingen of geld in bruikleen brengt] een ‘gunst’ verleend worden aan de arme medemens. Feudale regelingen welke in feite de kenmerken bevatten van dienstbaarheid en slavernij.

In the current era, the favored mechanisms are over-indebtedness (debt-serfdom) and taxation by the state, which extracts approximately 40% of all labor via threat of imprisonment.

Overige vrije vertaling volgt misschien later 🙂

Earth’s elites exhibit a pathological preference for micro-managing the commoners via criminalizing much of everyday life and imposing extremely harsh punishments for any dissent or resistance to elite domination.
This is the same dynamic that doomed planetary civilizations in the Blug system.
Earth’s economy is currently dependent on depleting fossil fuels and borrowing from the future to fund consumption in the present, i.e. debt. Rather than face the reality that this is not sustainable and pursue other arrangements, Earth’s elites have chosen expediency, responding to the inevitable crises caused by depletion and dependence on debt with expedient but ultimately destructive policies that paper over the crises but at the cost of generating greater crises in the next iteration.
Humanity appears to default to magical thinking when faced with untenable situations that demand systemic change. This is eerily parallel to the now-lost civilization of Frum.
It seems Earth’s dominant species has selected the most destructive policies and mindsets to glorify and worship. Earth’s current civilization is doomed, with near-zero prospects for the necessary transition to a more sustainable, less exploitive arrangement.
Earth’s decline is a tragi-comedy, much like the one on Ononon that entertained our home planet audiences for a time.”

Een extra toevoeging aan het verhaal (van de auteur dus niet door mij):
In case you missed it, here’s a snapshot of total debt as a percentage of median household income: from 79% to 584%. If this strikes you as “healthy growth” because “debt doesn’t matter”– welcome to the Wonderland of Magical Thinking.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s