NOS teletekst: Rusland:VS-toestellen Syrië doelwit

Hoe de dynamiek in het Midden-Oosten escalerend kan werken. Het blijft misschien bij dat ene incident, maar de verhoudingen tussen o.a. Rusland en de VS zijn m.i. door ‘het incident’ er niet beter op geworden.

Onderstaande tekst is geplukt van NOS teletekst:

Rusland beschouwt de vliegtuigen van
de Amerikanen en hun bondgenoten die in
Syrië ten westen van de rivier de
Eufraat vliegen met ingang van vandaag
als doelwit.

Het ministerie van Defensie heeft dat
verklaard nadat Amerikaanse piloten
gisteren een Syrisch gevechtsvliegtuig
uit de lucht hadden geschoten.

Volgens de Amerikanen viel het toestel
doelen aan van de door de VS gesteunde
opstandelingen in de buurt van de
belegerde stad Raqqa.Damascus beweert
dat het juist IS-doelen aanviel.Rusland
schort ook het overleg met de VS over
luchtoperaties boven Syrië op.

En nog geen dag later het volgende bericht op NOS teletekst:

Amerikanen halen Iraanse drone neer

Boven het zuiden van Syrië heeft een
Amerikaans gevechtsvliegtuig een
Iraanse drone neergehaald.De drone had
wapens aan boord en leek een legerbasis
bij de Syrisch-Jordaanse grens aan te
vallen,zeggen de Amerikanen.

Oppositiegroepen die door de VS worden
getraind,hebben de basis in handen.Iran
en Rusland vechten mee aan de kant van
de Syrische president Assad.

Zondag schoot de VS een Syrisch toestel
uit de lucht bij Raqqa.Rusland dreigde
daarop vliegtuigen van de VS-coalitie
neer te halen boven gebied van Assad.
Australië stopt naar aanleiding daarvan
tijdelijk met bombardementen op Syrië.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Achter de schermen van het grote geld

“Ik zat in een opleiding tot psychopaat, maar ik ben gezakt”

Of zijn ervaringen kloppen is voor mij niet te beoordelen, maar ik neem aan dat wat hij ervaren heeft in grote lijn wel op waarheid berust. Over de religieuze dimensie op het einde van het verhaal kan ik niet oordelen. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Zonder (verder) commentaar de onderstaande video:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mei 2017: Flink bovengemiddelde sneeuwomvang boven noordelijk halfrond

Het is meer dan 10 jaar geleden dat de gemiddelde sneeuwomvang in een mei maand (flink) bovengemiddeld scoorde.
Volgens Rutgers University bedroeg boven het noordelijk halfrond de gemiddelde sneeuwomvang in mei 2017 maar liefst 20,73 miljoen vierkante kilometer. Vorig jaar mei bedroeg de omvang 16,34 miljoen vierkante kilometer.

Zie onderstaande grafiek om een indruk te krijgen hoe hoog de gemiddelde sneeuwomvang de afgelopen mei maand ‘wel niet was’:

Waar op dit moment (6 juni 2017) nog erg veel sneeuw ligt voor de tijd van het jaar is de in het noordoosten van Siberië gelegen plaats Chokurdah, namelijk 133 cm.

Op bijvoorbeeld de website van wetteronline en ogimet kan men vanaf het jaar 1999 de dagelijkse sneeuwhoogten [althans voor de meeste dagen] voor de plaats Chokurdah terugvinden. Gerekend vanaf het jaar 1999 was de sneeuw te Chokurdah rond deze tijd van het jaar (6 juni) gedurende de meeste jaren al volledig weggesmolten. En als er nog sneeuw lag, was het uit mijn hoofd hooguit nog maar zo’n 10 a 15 cm. Dat terwijl er nu nog 133 cm ligt! Dat is heel extreem veel.

Hieronder de dagelijkse sneeuwhoogten (staafdiagram afkomstig van website van wetteronline) voor (deels) april, (deels) mei en deels ook juni te Chokurdah in respectievelijk 2017 en 2016. Zie de enorme verschillen. En dat terwijl er in mei 2016 te Chokurdah wat betreft de 21-ste eeuw nog record veel sneeuw lag, welke in mei 2017 ruimschoots is overtroffen. Momenteel is het dus heel extreem veel. 🙂

2017:

2016:

Ook in het Noord en noordwestelijk deel van Scandinavië ligt momenteel nog bovengemiddeld veel sneeuw. In de rest van Scandinavië zijn de sneeuwhoogten op de meeste plaatsen rond of beneden normaal.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van een Noorse website. Voor mij een hele leuke site om te spelen met de sneeuwhoogten, het betreft de sneeuwhoogten in het noorden van Noorwegen (provincie Finmark):

Een jaar wanneer er rond deze tijd van het jaar nog heel veel sneeuw lag in Scandinavië was het jaar 1997.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Chris Martenson over vrij vertaald ten eerste de FED als ‘gratis’ geldverschaffer voor banken en ten tweede luie ‘millennials’

Een mechanisme hoe banken bij de FED geld kunnen ‘parkeren’ met een hogere rente dan (dat) aan klanten gegeven wordt. Gechargeerd kan men stellen dat de hoogste echelons zonder iets bij te dragen aan de werkelijke economie in feite gratis geld verkrijgen waarmee ze bijvoorbeeld flinke bonussen kunnen uitdelen. Met die vette bonussen kunnen ze bijvoorbeeld weer een extra luxe oord aanschaffen of een luxe jacht of wat dan ook. Kostbare energie en grondstoffen die in een m.i. ‘wereld met grenzen aan de groei’ verspilt worden aan extreme luxe en niet aan voor velen levensnoodzakelijke dingen.
Soort van ‘vrienden-kapitalisme’. Of m.a.w. soort van socialisme voor de financiële elite en overige ‘elite’ vrienden. Als ik sommige ‘informatie kanalen’ mag geloven staan de instanties die ‘verantwoordelijk’ zijn voor geldcreatie (geldstromen) in feite boven de wet, worden deze door allerlei juridische constructies beschermd alsof het een kernvoorwaarde is voor het in stand houden van het democratische systeem en de ‘vrije handel’…In een oneindige wereld zou laatstgenoemde m.i. nog niet zoveel kwaad kunnen, maar naar mijn bescheiden mening leven we niet in een oneindige wereld…

En een tweede video over ‘luie millennials’. Laatstgenoemde is door Chris cynisch bedoeld. Dat laat hij later in de video duidelijk merken.
Net zoiets als wanneer een zeer wel gevoed en erg rijk persoon [zeg maar iemand die het vanzelfsprekend vind dat heel de wereld te koop is en dat volledig rechtvaardig vind…over psychopaten gesproken maar dat terzijde…] tegen een erg magere zeer arme persoon die een broodje probeert te stelen bijvoorbeeld het volgende zegt: “jij hebzuchtig personage, hoe durf je wat een ander toebehoort zomaar weg te pakken”. Over ‘blaming the victim’ gesproken…

Tot slot nog een link naar een artikel over ‘neoliberale psychologie‘. Het sluit goed aan bij mijn beeld over het een en ander. Wil er later dieper op ingaan, het artikel is nogal abstract van aard.
Dat het moderne neoliberale gedachtegoed (vrijwel) bij iedereen als het ware ‘geïnternaliseerd’ is geraakt. Dat het zo haar ‘interne logica’ heeft en mede daardoor het heel lastig is om er op een afstand naar te kijken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NOS teletekst: OPEC verlengt productiebeperking

De schuingedrukte tekst onderin dit blogartikel (boven de onderin getoonde video) is afkomstig van NOS-teletekst.
De gegeven tekst bevat naar mijn idee het bekende ‘typische commentaar’ welke in verband met de oliesituatie meestal in de grote mediakanalen wordt aangetroffen, namelijk dat de olieprijzen laag zijn en dat er (het wordt niet letterlijk zo gezegd) vrij vertaald gesuggereerd wordt dat de stijgende Amerikaanse schalie olie productie momenteel al zo gigantisch groot is dat het als het ware de hoofdoorzaak is van de huidige ‘lage’ olieprijzen. Dat de onderliggende boodschap er vooral eentje is van…er is niets aan de hand met de (toekomstige) olievoorziening, oneindige economische groei blijft mogelijk, als het uiteindelijk niet mogelijk is om wereldwijde economische groei te voeden met olie en overige fossiele brandstoffen dan wel met wind en zon of overige alternatieven.

Naar mijn bescheiden mening is ‘grenzen aan de groei’ in onze sterk door het neoliberale gedachtegoed beïnvloedde samenleving het grootste taboe, maar daar zal door mij in de toekomst nog een en ander over geschreven worden.
Om het voorlopig vaag te houden: Wat velen als gematigd zien (bijvoorbeeld gematigd beleid om de status quo in stand te houden) is in mijn ogen heel extreem in een eindige wereld.
Een combinatie van consumentisme, neoliberaal kapitalisme, technocratie en een soort van corpocratie houden een gerichtheid in stand die goed past bij een wereld van overvloed (Cornucopia). Grenzen aan de groei komt niet in het boek voor. Onze kinderen zullen naar mijn bescheiden mening door laatstgenoemde gerichtheid en overtuiging (namelijk dat de wereld soort van Cornucopia is) verteerd worden.
Het streven naar en realiseren van een soort van eco-socialisme lijkt me uiteindelijk veel beter voor het geheel dan de huidige vrijheden in met name het streven naar haast oneindige materiële rijkdom, maar je zal er niet veel vrienden mee maken binnen het huidige neoliberale tijdsgewricht. 😉

Ik ‘vrees’ dat binnen een paar jaar duidelijk zal worden dat al dat super optimisme over het Amerikaanse schalie oliegebeuren wel zal gaan afnemen, omdat tegen die tijd het wel duidelijk zal zijn geworden dat de economisch winbare reserves aan schalie olie in de VS veel te klein zijn om op structurele basis in de toekomst de wereldwijde olievoorziening op peil te houden.
Trouwens de olieproductiestijging van de afgelopen paar jaar is vooral afkomstig uit de Canadese teerzanden, de diepzee en de Amerikaanse schalie olie. Allemaal dure olie en vaak ook van beneden gemiddelde kwaliteit. Ondanks de enorme investeringen (tot eind 2014) in de wereldwijde oliewinning is de conventionele oliewinning grofweg de afgelopen tien jaar niet of niet noemenswaardig meer gestegen. De stijging komt voor het grootste deel op conto van dure onconventionele oliewinning. En laat daar nu sinds een jaar of twee a drie al flink op bezuinigd worden, met name de diepzee olie, maar ook de Canadese teerzanden. Dat gaan we over een paar jaar volop merken. Misschien dat de olieproductie in Irak op korte tijd nog flink opgekrikt kan worden, maar dan moet er wel snel aldaar vrede ontstaan en flink geïnvesteerd worden.

Nu ‘al’ lijkt het er op dat ook bij hogere olieprijzen de olieproductie in belangrijke ‘schalie olie productie gebieden’, zoals o.a. (uit mijn hoofd) de ‘Bakken’ en ‘Eagle Ford’, nog niet verder aan het stijgen is en naar verwachting ook de komende jaren op zijn best hooguit een beetje zal gaan toenemen.
Menig onafhankelijk analist is behoorlijk pessimistisch over het toekomstig productie potentiaal van laatstgenoemde gebieden, maar dat terzijde.

Alleen in de Permian kan de schalie olieproductie naar verwachting nog meer dan noemenswaardig opgekrikt worden, mogelijk met zo’n drie miljoen vaten per dag binnen enkele jaren, maar dat is bijlange na niet voldoende om over enkele jaren de wereldwijde olieproductie op peil te blijven houden.
De economisch winbare oliereserves (bij hoge olieprijzen) in de Permian worden op grofweg zo’n 20 a 30 miljard vaten geschat en daarmee kan slechts voor enkele jaren tegenwicht geboden worden aan de stagnatie van de olieproductie in diverse delen van de rest van de wereld. En als de totale Amerikaanse schalie olieproductie mogelijk al binnen een jaar of vijf haar maximum bereikt, dan heeft men er een extra probleem bij…als het ware.

Wat betreft de lage olieprijzen, in vergelijking met grofweg de afgelopen 12 jaar zijn de huidige olieprijzen relatief laag, maar als men de olieprijzen vergelijkt met het langjarig historische gemiddelde zijn de huidige olieprijzen (ook gecorrigeerd op inflatie) bovengemiddeld duur.
Voor veel opkomende economieën en derde wereldlanden (denk hierbij ook aan voedselprijzen) zouden de huidige olieprijzen nog een stuk lager ‘moeten’ zijn om economische groei in laatstgenoemde landen flink te kunnen stimuleren.

En op basis van wat ik zoal lees is de ‘opkomst van zon en wind’ momenteel nog te beperkt om het wereldwijde olieverbruik noemenswaardig te beperken, omdat zon en wind vooral met het opwekken van elektriciteit van doen hebben en dat raakt vooral het steenkool en aardgasverbruik. Dus het m.i. wel mogelijk dat zon en wind nu al een noemenswaardig effect hebben op het wereldwijde steenkool en aardgasverbruik (maar niet op het olieverbruik). Het wereldwijde olieverbruik neemt nog steeds toe.

De OPEC,de club van olie-exporterende
landen,heeft de lopende beperking van
de productie verlengd.De beperking ging
afgelopen november in en zou volgende
maand aflopen.De afspraak geldt nu tot
maart 2018,zo is in Wenen bepaald.

Verwacht wordt dat landen als Rusland,
die geen OPEC-lid zijn,zich bij de
afspraken aansluiten.De economie van de
olielanden heeft sterk te lijden onder
de lage prijs voor ruwe olie op de
wereldmarkt.

Olielanden als Saudi-Arabië hebben veel
last van schalie-olie uit de VS en de
opkomst van alternatieve energiebronnen
als wind en zon.

Ook jongeren houden zich blijkbaar op directe of indirecte wijze bezig met ‘grenzen aan de groei’. Bijvoorbeeld de jonge dame ‘op haar manier’ in onderstaande video. Over ‘Worshipping of things’.
Tussen minuut 8 en 9 zegt ze iets waar ik me zeker in kan vinden, namelijk gechargeerd gezegd dat we ons volledig afhankelijk hebben gemaakt van een financieel economisch monster:

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

24 mei 2017: Nog veel sneeuw in grote delen van noordwest en noord Rusland

Omdat ik het zo leuk vind weer maar eens een ‘weer gerelateerd’ blogstukje.
Momenteel, 24 mei 2017, is er boven grote delen van noordwest en noord Rusland nog een voor de tijd van het jaar flink dik sneeuwtapijt aanwezig.
In onderstaand plaatje staan 7 plaatsen omcirkeld. De zwarte lijn representeert het Oeral gebergte, de scheidingslijn tussen Europees Rusland en Siberië.

Om aan te geven hoe in een bepaald gebied de sneeuwhoogten van het ene op het andere jaar enorm kunnen verschillen, is verder naar onderen (voor de zeven zwart omcirkelde plaatsen in het hierboven getoonde plaatje) de sneeuwhoogten weergegeven voor 24 mei 2017 en 24 mei 2016.

Van links naar rechts betreft het de volgende plaatsen:
1) Kojnas:
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 14 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 0 cm

2) Narjan:
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 40 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 0 cm

3) Pechora:
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 55 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 0 cm

4) Varandey (zie zonnetje in plaatje):
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 107 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 0 cm

5) Vorkuta:
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 83 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 0 cm

6) Nyda (zie zonnetje in plaatje):
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 119 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 49 cm

7) Novyj Urengoj:
sneeuwhoogte 24 mei 2017: 79 cm
sneeuwhoogte 24 mei 2016: 34 cm

Op menige plaats in noord en noordwest Rusland zijn dit seizoen al verscheidene laatrecords voor de 21-ste eeuw geboekt wat betreft het voor het eerst in het seizoen (volledig) weggesmolten zijn van het sneeuwtapijt. Als ook de komende dagen het sneeuwtapijt stand houdt, zullen er nog flink wat meer laatrecords geboekt worden. Er ligt boven Eurazië voor de tijd van het jaar niet alleen een dik maar ook omvangrijk sneeuwtapijt. Boven Noord-Amerika begint, zoals het er nu naar uitziet, het sneeuwtapijt in hoog tempo ‘te verdwijnen’.

Bovengemiddelde sneeuwomvang in late lente en (vroege) zomer ‘kan’ afsmelt van ijs noemenswaardig afremmen

Als de omvang van het sneeuwtapijt boven Eurazië ook de komende juni maand bovengemiddeld blijft zal dat volgens onderstaande Engelstalige quote afkomstig uit dit artikel gevolgen ‘kunnen’ gaan hebben voor de ijs omvang in het noordpoolgebied, namelijk dat vanwege de vele sneeuw er misschien aldaar geen nieuw diepterecord in de ijs omvang bereikt zal worden. Afwachten maar weer. Momenteel is de ijs hoeveelheid (dus niet ijs omvang) in het noordpoolgebied hoogstwaarschijnlijk nog record laag.

Snow cover this spring has been more resilient to melt than in previous recent springs. This is due to a deep snow pack that became established across the high latitudes of the NH during this past winter and periods of cool temperatures this spring. NH snow cover could still suffer a rapid decline in the coming weeks but if it does manage to melt slowly or at a near normal pace, it could have important impacts on the upcoming summer weather. More snow cover results in moister soils. Moister soils result in cooler temperatures. There has been a significant improvement in drought conditions across the US this past winter. A positive feedback could develop of cool temperatures favoring moister soils and moister soils favoring cooler temperatures regionally across the US and even Canada. A similar positive feedback could take place this summer across parts of Eurasia. It has been relatively dry across Western Europe so far this year and if heat builds across Western Europe, the dry soils could help elevate temperatures even further.

Finally if snow cover can remain more extensive this coming June relative to recent Junes, then this could retard the melt of Arctic sea ice. It is inevitable that the minimum in Arctic sea ice this upcoming September will be well below normal given the record low maximum extent this year and because sea ice thickness remains a fraction of what it was a few decades earlier. However more abundant snow cover in early summer could be enough to prevent a record low sea ice minimum this upcoming September.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Teletekst: China schakelde CIA-informanten uit

Onderstaande is afkomstig van NOS teletekst:

Aannemend dat het verhaal in grote lijn klopt, is voor mij ‘een vraag’ hoeveel gebeurtenissen er gemiddeld jaarlijks plaatsvinden die ‘op zich nieuwswaardig zijn’ maar niet of niet snel in de nieuwsmedia bericht zullen worden (omdat het zoveel mogelijk geheim gehouden wordt, dus ook voor de media kanalen). Men kan natuurlijk niet alles berichten, maar wie weet zijn er tal van gebeurtenissen die nooit vermeld worden, maar volgens allerlei criteria qua nieuwswaarde voorpagina nieuws ‘zouden kunnen zijn’.

Tussen 2010 en 2012 zijn in China
circa twintig CIA-informanten vermoord
of opgesloten,meldt The New York Times
op basis van gesprekken met voormalige
CIA-medewerkers.Een informant zou zelfs
zijn geëxecuteerd op de binnenplaats
van een overheidsgebouw om eventuele
andere CIA-informanten te waarschuwen.

Volgens de oud-medewerkers begon eind
2010 de informatie uit China op te
drogen en korte tijd later verdwenen er
spionnen.Hoe de Chinezen achter de
identiteit van de informanten kwamen,is
nooit duidelijk geworden.

In 2013 begon de CIA aan het opbouwen
van een nieuw netwerk van informanten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen