In 2017 flinke daling van bovengrondse wereldwijde olievoorraad

Nog tijdje in bewerking. Verhaaltje volgt later.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dalende aardgasproductie zorgt voor snellere daling van bovengrondse aardgasvoorraad

Update 22-02-2018: Een aanrader i.v.m. Nederlandse aardgasvoorziening is dit artikel op Cassandraclub! (einde update)

Op de website van ‘Gas Infrastructure Europe (GIE), klik hier voor link, is historische informatie te vinden over de dagelijkse gang van zaken van o.a. de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad.

Ondanks dat het de afgelopen weken niet bijzonder koud was, daalt de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad in vergelijking met ‘vroegere’ jaren relatief erg snel.

Doordat de afgelopen paar jaar de Nederlandse aardgasproductie flink is verminderd wordt er o.a. steeds meer gebruik gemaakt van aardgas welke is opgeslagen in allerlei opslagfaciliteiten (de zogenaamde bovengrondse aardgasvoorraad).

Recente Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad
Op 16 februari j.l. bedroeg, aldus gegevens op website van GIE, de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad ongeveer 39,5 TWh.
Uitgaande dat 1 TWh overeenkomt met grofweg 10 kubieke meter, bedroeg op 16 februari 2018 de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg een kleine 4 miljard kubieke meter.

Nederlandse aardgasvoorraad op 16 februari door de jaren heen (vanaf 2011)
Om enige context te geven een vergelijking met voorgaande jaren:
– Op 16 februari 2011 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
6,7 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2012 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
7,6 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2013 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
6,1 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2014 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
8,3 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2015 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
6,4 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2016 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
7,6 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2017 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
3,0 miljard kubieke meter
– Op 16 februari 2018 bedroeg de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad grofweg
4,0 miljard kubieke meter

Vorig jaar (2017) was de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad nog een stuk lager dan nu het geval is. Dat kwam door de relatief koude januari maand (2017). Zie daartoe de historische lijst van Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad op de GIE website.

Relatief snelle daling van aardgasvoorraad gedurende eerste helft van februari 2018
Gedurende de eerste helft van de maand februari 2018 is de bovengrondse aardgasvoorraad snel afgenomen. Dat terwijl de gemiddelde temperatuur gedurende de eerste helft van februari 2018 wel enigszins onder normaal was, maar niet echt koud. Sinds de afgelopen twee weken daalt de bovengrondse voorraad met ruim 100 miljoen kubieke meter per dag. Als de huidige dagelijkse afname stand weet te houden is binnen 40 dagen (gerekend vanaf 16 februari) de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad helemaal opgesoupeerd.
Als het volgende week flink koud gaat worden (diverse langere termijnverwachtingen zinspelen door momenteel op), zal de bovengrondse aardgasvoorraad is nog hoger tempo dan nu het geval is gaan verminderen. Het zijn m.i. interessante tijden wat betreft de Nederlandse aardgasvoorziening.

Steeds meer inspanning benodigd om gedurende lente, zomer en herfst seizoen de bovengrondse aardgasvoorraad weer op peil te brengen
Gedurende het herfstseizoen bereikt de beschikbare Nederlandse aardgasvoorraad haar hoogste punt. Dat is grofweg zo’n 13 miljard kubieke meter. Het ene jaar was het wat meer, het andere jaar wat minder.
Een belangrijke vraag is in hoeverre men de komende jaren nog in staat is gedurende de hierboven genoemde seizoenen de aardgasvoorraad voldoende te vullen om te voldoen aan de extra vraag gedurende de winter.
Het is niet te hopen dat wanneer de aardgasvoorraad gedurende genoemde periodes niet meer voldoende opgekrikt kan worden er sprake gaat zijn van een lange en koude winter waardoor de aanwezige aardgasvoorraad al snel uitgeput zal geraken. De gevolgen ervan zullen flink wat impact op het welzijn van een heleboel mensen gaan hebben.

Nederlandse aardgasconsumptie:
Afhankelijk van met name de mate van kou gedurende de wintermaanden, werd door de Nederlandse bevolking in jaren 2007 t/m 2013 op jaarbasis zo’n 44 miljard tot 52 miljard kubieke meter aan aardgas verbruikt. In de jaren 2014 t/m 2016 bedroeg deze nog maar zo’n 38 miljard tot 40 miljard kubieke meter. Dus het aardgasverbruik is de afgelopen jaren in Nederland sterk verminderd. Het totaalcijfer voor 2017 was op CBS nog niet bekend.
(klik hier voor overzicht op CBS.)

Nederlandse aardgasproductie (winning uit bodem):
Zie onderstaande lijst (gegevens afkomstig van CBS) voor hoe sterk de Nederlandse aardgasproductie (winning uit bodem) de afgelopen paar jaar is gedaald.
– In het jaar 2007 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 72 miljard kubieke meter
– In het jaar 2008 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 79 miljard kubieke meter
– In het jaar 2009 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 75 miljard kubieke meter
– In het jaar 2010 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 84 miljard kubieke meter
– In het jaar 2011 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 76 miljard kubieke meter
– In het jaar 2012 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 76 miljard kubieke meter
– In het jaar 2013 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 81 miljard kubieke meter
– In het jaar 2014 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 69 miljard kubieke meter
– In het jaar 2015 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 51 miljard kubieke meter
– In het jaar 2016 bedroeg winning hoeveelheid aardgas uit Nederlandse bodem ongeveer 47 miljard kubieke meter

Het jaarcijfer voor 2017 is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in de buurt van 47 miljard kubieke meter of iets lager gaan uitkomen.

Toenemend belang van bovengrondse aardgasvoorraad
Ondanks dat het aardgasverbruik binnen Nederland de afgelopen paar jaar (volgens mij noodgedwongen) noemenswaardig is verminderd, is door de nog sterker gedaalde Nederlandse aardgaswinning en de verplichte aardgasleveringen aan het buitenland het ‘aanspreken’ van de bovengrondse Nederlandse aardgasvoorraad recentelijk flink toegenomen. Ook is volgens gegevens op CBS (website van Centraal Bureau voor Statistiek) de import van aardgas in Nederland vanuit het buitenland sterk toegenomen, maar niet genoeg om dreigende tekorten te voorkomen!

Wanneer men op de GIE website door de historische lijst van gegevens betreffende de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad scrolt, valt op dat de afgelopen twee jaar ook bij relatief zacht winterweer de bovengrondse aardgasvoorraad al werd aangesproken.
Tot grofweg het jaar 2016 werd zelfs bij relatief koud weer de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad nauwelijks aangesproken. In het jaar 2017 en het lopende jaar 2018 werd ook bij relatief zacht winterweer de bovengrondse aardgasvoorraad al noemenswaardig aangesproken. De sterk toegenomen aanspraak van de Nederlandse bovengrondse aardgasvoorraad is (volgens mij) een gevolg van de sinds het jaar 2015 flink gedaalde Nederlandse aardgasproductie en de lopende verplichtingen om aardgas aan het buitenland te leveren. Ook is de de afgelopen jaren in Nederland de import van aardgas vanuit het buitenland relatief sterk toegenomen. Het frappante is eigenlijk dat Nederland meer en meer buitenlands gas dient te importeren om aan haar export verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Bijvoorbeeld dat Nederland steeds meer aardgas uit Noorwegen importeert om bijvoorbeeld aan de contractueel vastgelegde aardgasexport verplichtingen aan Duitsland en andere Europese landen te kunnen voldoen.

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Wordt volgende decade de ‘decade van de chaos’?

Door sommige energiedeskundigen wordt de volgende decade (2020 – 2029) alvast de periode van de chaos (wanorde) genoemd, omdat er dan flinke tekorten aan olie verwacht worden welke onvoorspelbare (en chaotische) gevolgen voor onder andere de wereldeconomie gaan hebben. Bijvoorbeeld sterk fluctuerende olieprijzen, recessies, meer conflicten vanwege schaarste aan olie, noem maar op.

In onderstaand videofragment wordt vanuit een energie perspectief, met name vanuit een olie perspectief, voor elk van de meest recente decades, de huidige decade en de volgende decade één of meerdere trefwoorden gegeven. Na ongeveer 1 minuut in onderstaande video wordt ingegaan op onder andere de ‘decade of disorder’.

Jammer dat de geluidskwaliteit van de video erg slecht is. Er wordt in de video veel interessants opgemerkt waarin ik me grotendeels kan vinden. Het wordt veel te veel om op al die punten in te gaan. Vrij vertaald geeft de persoon [Adam Sieminski] die in begin van bovenstaande video aan het woord komt de hieronder volgende trefwoorden aan de recente en huidige decades:

1960-1969: decade van overvloed
1970-1979: decade van OPEC
1980-1989: decade van energie, behalve olie
1990-1999: slapende decade, decade van internet en ook deels decade van overvloed
2000-2009: decade van China
2010-2019: decade van de schalie olie
2020-2029: decade van (met name door tekorten aan olie veroorzaakte) chaos

Adam Sieminski verwacht al rond het jaar 2020 of 2021 grote problemen in verband met tekorten aan olie.
Verwachte tekorten aan olie onder andere veroorzaakt door de veel te lage investeringen gedurende de afgelopen jaren in met name (opstarten van) nieuwe megaprojecten op zee.

Een ander fragment uit de video wil ik ook graag onder de aandacht brengen. Namelijk het volgende:
De Amerikaanse schalie olie productie zal, ook onder erg optimistische aannames erover, naar verwachting niet in staat zijn om in de volgende decade een aanbodtekort aan olie te voorkomen. Aan het woord komt ene Jonathan Chanis…

De heren die in boven getoonde video fragmenten aan het woord komen zijn naar mijn idee niet de eersten de besten die waarschuwen voor flinke olietekorten in de volgende decade (2020-2029).

En zo zijn er nog wel meer personen (met name analisten) die waarschuwen voor flinke olietekorten vanaf grofweg het jaar 2020 of 2021.

Een greep uit diverse video’s:
1)
Videofragment (Februari 2017) waarin Angelos Damaskos, Junior Oils Trust waarschuwt voor olietekorten vanaf 2020.

2) Videofragment (Juni 2016) waarin OPIS chief oil analyst Tom Kloza waarschuwt voor olietekorten vanaf 2019.

Tot slot hieronder een reactie (zie quote) welke een medewerken van Rystad Energy (ene Henrik M. Poulsen) onlangs plaatste op de blog van Euarn Mearns. Hij verwacht dat er dit jaar en in het jaar 2019 wereldwijd nog flink wat nieuwe olie online gaat komen, maar dat vrij vertaald vanaf het jaar 2020 naar verwachting weer nieuwe serieuze olietekorten gaan ontstaan:

Nevertheless, some comments to your Rystad Energy (RE) numbers.
RE predicts US crude and lease condensate production to raise by approximately 1 Mbpd from Dec. 2017 to Dec. 2018 (10,0 to 11,0 Mbpd) at WTI $55/bbl (eq. to BRT $60/bbl). We forecast a strong 1H 2018 for Brent prices – above $65/bbl.
However, towards the end of 2018 and in 2019 we see more than 3 Mbpd of additional crude throughput (US, Rus., Bra. & ‘Strong OPEC’), which likely will put a downward pressure on the prices. Your comments on ‘Momentum and Inertia’ will really start to hurt the global supply from 2020 and onward, causing a new price surge. How OPEC/Russia will act in 2019 is probably the current key joker.

Van momentum naar Inertia
Over dat ‘Momentum and Inertia’ zijn in mijn ogen interessante dingen te schrijven.
Voor meer informatie over ‘momentum’ zie bijvoorbeeld dit artikel welke eerder op deze blog verscheen.
Het zogenaamde momentum [gezamenlijke jaarlijkse totale olieproductiestijging] van de grote hoeveelheid aan ‘startups’ uit de periode van 2011 t/m 2017 begint vanaf ongeveer het jaar 2020 flink af te nemen en zal tegen die tijd niet of nauwelijks gecompenseerd worden door stijgende olieproductie uit startups van na het jaar 2017, omdat er na het jaar 2017 er flink minder (nieuwe) startups zullen zijn.

Wanneer de totale olieproductie uit recente startups op jaarbasis nog flink aan het stijgen is, spreekt men ook wel over een fase met momentum. Momenteel zitten we nog in zo’n fase.
Naar verwachting zal vanaf grofweg het jaar 2020 een al dan niet erg lange fase, of misschien wel oneindig lange ‘fase’ (in hoeverre kan men bij oneindig nog over fase spreken) ontstaan waarbij de jaarlijkse olieproductiestijging uit ‘tegen die tijd’ recente startups flink minder zal zijn geworden.
Een fase waarin de olieproductiestijging uit (recente) startups gering is, noemt men ook wel een fase waarin sprake is van inertia.

Naar verwachting komen er vanaf ongeveer het jaar 2018 of 2019 flink minder startups online.
Een startup is een project welke in een bepaald jaar voor het eerst olie gaat leveren aan de markt. Als bijvoorbeeld een olieproject in het jaar 2013 een zogenaamde FID (een “go”) heeft gekregen en na vier jaar (2017) voor het eerst olie gaat leveren, is dat olieproject een startup voor het jaar 2017 geworden.
Op basis van wat ik gelezen heb bereikt een startup gemiddeld na grofweg twee jaar haar maximale (piek) productie.

Vanaf eind 2014 zijn de investeringen, het toekennen van FID’s, flink verminderd. Naar verwachting zal vanwege laatstgenoemde vanaf grofweg het jaar 2018 of 2019 het aantal startups flink verminderen, waardoor vanaf grofweg het jaar 2020 de olieproductie stijging uit recente startups (startups na eind 2014) flink zal gaan afnemen en iets oudere startsup (startups uit periode van 2010 t/m 2014) hun momentum [hoeveelheid aan jaarlijkse olieproductiestijging] al grotendeels verloren hebben. De gezamenlijke olieproductie van nog oudere startups (startups van voor het jaar 2010) wordt ondertussen met het voortschrijden van de jaren alleen maar minder en minder.

Daarbovenop zijn er zeker in de laatste jaren heel weinig nieuwe reserves aan olie ontdekt. Bovendien betreffen de recente ontdekkingen aan nieuwe olie vooral kleine velden. Het is al vanaf het jaar 2000 geleden dat er een mega olieveld ontdekt werd [in 2000 werd namelijk een mega olieveld in de Kaspische Zee ontdekt, welke helaas wel lastig winbare olie bevat. Het zal heel lastig worden om op dagbasis een noemenswaardige hoeveelheid aan olie uit dat laatstgenoemde olieveld te gaan winnen. Na grofweg 15 jaar aan flinke investeringen in dat veld valt de olieproductie eruit tot nu toe flink tegen].
Vrijwel alle reserves aan makkelijk winbare olie zijn al in gebruik genomen. Als er in de komende jaren geen flinke hoeveelheden aan relatief makkelijk winbare olie ontdekt worden, zal er in de volgende decade (2020-2029) een enorm extra tekort aan olie gaan ontstaan.
Het zijn niet alleen de reserves in de grond, maar vooral ook het gemak, het tempo, waarmee de olie uit de grond ‘gepompt’ kan worden.
Men dient als het ware steeds harder te lopen, steeds meer te investeren om op gelijke hoogte te blijven. Het ziet er steeds meer naar uit dat binnen enkele jaren ook bij enorme investeringen de wereldwijde olieproductie niet meer verder opgekrikt kan worden. Dat hoe hard men ook loopt men wat olieproductie betreft niet meer op gelijke hoogte kan blijven met als gevolg dat het aanbod structureel minder wordt.

Misschien dat er al voor het jaar 2020 sprake gaat zijn van noemenswaardige tot flinke tekorten aan olie. Een oorzaak kan dan zijn flinke uitval van olieproductie door oorlog of sociale onrust. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Libië, Nigeria, Irak of Venezuela. Of ook dat de Amerikaanse schalie olieproductie op de korte termijn erg gaat tegenvallen.

Geplaatst in Uncategorized | 7 reacties

Jaar 2017: laagste hoeveelheid aan ‘nieuwe’ olie en gas reserves ontdekt sinds jaren 40 vorige eeuw

In diverse artikelen is het nieuws [over de erg lage vondsten aan nieuwe olie en gas gedurende het afgelopen jaar] welke oorspronkelijk afkomstig is van Rystadenergy terug te vinden. Verder naar onderen enkele links naar artikelen waarin het nieuws afkomstig van Rystadenergy vermeld wordt.

Erg weinig ‘nieuwe’ olie en gas ontdekt
Er is in 2017 slechts een kleine 7 miljard vaten ‘olie equivalent’ aan nieuwe olie en gas ontdekt. Dat terwijl momenteel het jaarlijkse wereldwijde olie en gas verbruik grofweg 60 miljard vaten aan olie equivalent bedraagt. Dat dus het wereldwijde jaarlijkse olie en gas verbruik voor slecht 11% gecompenseerd wordt door nieuwe ontdekking aan olie en gas. En naar mijn idee is vooral olie erg belangrijk.

Het is niet alleen de heel lage totale hoeveelheid aan nieuwe ontdekkingen maar ook de hoeveelheid aan nieuwe reserves per ontdekt veld welke de wereldwijde olieproductie op de middellange termijn hoogstwaarschijnlijk flink parten zal gaan spelen.
Er dienen steeds meer nieuwe velden ontdekt te worden voor een bepaalde totale hoeveelheid.

Als ik de berichtgeving mag geloven gaan we, mits er de komende jaren nog steeds te weinig nieuwe economisch bruikbare olie ontdekt wordt, over tien jaar en volgens enkele bronnen al eerder volop de gevolgen merken van de lage olievondsten gedurende de afgelopen jaren. Men zal bij het opstarten van nieuwe olieprojecten al snel nieuwe reserves nodig hebben, omdat oude economisch winbare reserves al grotendeels in gebruik genomen zijn. Als bijvoorbeeld over vijf jaar na nu men enorm wil gaan investeren in nieuwe olieproductie, dan zijn er tegen die tijd (2023) te weinig geschikte olie reserves om de olieproductie na 2027 op peil te houden (want het duurt gemiddeld grofweg 5 jaar eer nieuw opgestarte met name groter olieprojecten voor het eerst olie aan de markt gaan leveren).


Ook investeringen in nieuwe oliewinning projecten nog steeds aan de te lage kant

De lage vondsten aan nieuwe olie gas komen bovenop de lage investeringen in het opstarten van nieuwe olieprojecten gedurende grofweg de afgelopen drie jaar. De lage investeringen in nieuwe olieproductie (nieuwe olieprojecten) zal volgens diverse bronnen (afhankelijk van de stijging in de wereldwijde vraag naar olie) al vanaf of iets na het jaar 2020 tot noemenswaardige of zelfs zeer grote tekorten (aan olie) gaan leiden. De vraag is voor hoe lang flinke investeringen in de Amerikaanse schalie olieproductie een aanbod tekort aan olie binnen de perken kan houden. Menig onafhankelijk analist is niet positief over laatstgenoemde. Enkelen waarschuwen al voor flinke tekorten vanaf het jaar 2019, ook in het geval er geen grote onrust in belangrijke ‘olie producerende’ landen gaat plaatsvinden.

Helemaal onderin dit blogartikel staat een quote afkomstig uit artikel (26 december 2017) van ex cia-er Tom Whipple, waarin Tom zich waagt aan een (mijns inziens onderbouwde) blik in de toekomst wat betreft de wereldwijde olieproductie. Hij verwacht al vroeg in de volgende decade (2020-2029) een serieus aanbodtekort aan olie. Daarbij neemt hij aan dat tot het jaar 2025 de Amerikaanse en ook de Irakese olieproductie nog flink zal toenemen. Als de Irakese of Amerikaanse olieproductie gaat tegenvallen dan zal het tekort al snel groteske vormen gaan aannemen in het geval de wereldwijde economie niet in een flinke recessie duikt.
Het zou me niet verbazen dat de komende twee a drie jaar de Amerikaanse schalie olieproductie nog flink opgekrikt zal worden.
Des te geforceerder men de komende jaren de Amerikaanse schalie olie productie zal opkrikken des te meer sprake er m.i. zal gaan zijn van een perfecte storm i.v.m. de wereldwijde olie productie in de nabije toekomst. Naar mijn bescheiden mening wordt de periode 2020-2022 cruciaal i.v.m. de wereldwijde olieproductie. Op het moment dat men de schalie olie heel hard nodig gaat hebben (mijn speculatieve inschatting is grofweg rond 2021) om grote tekorten op de wereldwijde oliemarkt zoveel mogelijk tegen te gaan, is de rek in de Amerikaanse schalie olieproductie waarschijnlijk al flink afgenomen. Dat tegen die tijd ook met enorme investeringen de olieproductie aldaar niet of niet meer noemenswaardig opgekrikt kan worden. Dan resteert alleen nog maar Irak.

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/all-time-low-discovered-resources-2017

December 21, 2017

Rystad Energy concluded this week that 2017 was yet another record low year for discovered conventional volumes globally. Less than seven billion barrels of oil equivalent has been discovered YTD.

“We haven’t seen anything like this since the 1940s,” says Sonia Mladá Passos, Senior Analyst at Rystad Energy. “The discovered volumes averaged at ~550 million barrels of oil equivalent per month. The most worrisome is the fact that the reserve replacement ratio* in the current year reached only 11% (for oil and gas combined) – compared to over 50% in 2012.” According to Rystad’s analysis, 2006 was the last year when reserve replacement ratio reached 100%; largely thanks to the giant onshore gas field Galkynysh in Turkmenistan.

http://www.ogj.com/articles/2018/01/rystad-says-discovered-resources-at-all-time-low-for-2017.html

Exploration added a record-low 7 billion boe in 2017, not seen since the 1940s, said Mlada Passos, senior analyst at Rystad Energy.

Rystad concluded in late December that not only did the 2017 total volume of discovered resources decrease, but the resources per field also declined. In 2017, average offshore discoveries held 100 MMboe compared with 150 MMboe in 2012. Discovered volumes averaged about 550 MMboe/month, and the reserves replacement ratio reached only 11% for oil and gas combined. Rystad said 2006 was the last year the reserve replacement ratio reached 100%, largely owing to the giant onshore Galkynsh gas field in Turkmenistan.

“Low resources per discovered field can influence its commerciality,” Passos said. Rystad’s report estimates that more than 1 billion boe discovered resources in 2017 may never be developed under the current base-case price scenario.

http://www.businessinsider.com/oil-discoveries-fall-to-lowest-since-1940s-2017-12?international=true&r=US&IR=T

We’re running out of new oil.

Explorers in 2017 discovered the least amount of oil since at least the 1940s, according to Rystad Energy, an oil and gas consultancy.

“While there have been some notable successes this year, we have to face the fact that the low discovered volumes on global level represent a serious threat to the supply levels some ten years down the road,” said Sonia Mladá Passos, a senior analyst at Rystad, in a press release.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-27/all-that-new-shale-oil-may-not-be-enough-as-big-discoveries-drop

Unconventional output may be booming, but the low oil prices of the past 3 years has led to the lowest level of oil discoveries in the past 70 years.

Oil companies discovered less oil and gas in 2017— 7 billion BOE— than any year on record, the Norwegian research firm Rystad Energy said in a new report issued this week.

“We haven’t seen anything like this since the 1940s,” says Sonia Mladá Passos, a senior analyst at Rystad. “We have to face the fact that the low discovered volumes on a global level represent a serious threat to the supply levels some 10 years down the road.

The previous record for low oil discoveries was 2016, when discoveries just topped 8 billion BOE. Those figures are down significantly from oil discovered earlier this decade, when discoveries topped 30 billion BOE in 2012.”

en

“Most worrisome is the fact that the reserve-replacement ratio in the current year reached only 11% compared with over 50% in 2012,” Passos said.

Low resources per discovered field can influence its commerciality. Under our current base case price scenario, we estimate that over 1 billion BOE discovered during 2017 might never be developed,” Passos said.

The three countries with the largest discoveries in in 2017 were Senegal, Mexico, and Guyana.

https://www.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=3737

Grafiek met olievondsten tot en met 2016 (grafiek Bloomberg). In 2017 was het nog minder dan in 2016:

Tot slot nog drie meest recente artikelen van Tom Whipple:
http://peak-oil.org/peak-oil-review-8-jan-2018/

The most significant development for world oil prices is the lack of investment in conventional oil which constitutes some 90 percent of the world’s oil supply. Multiple agencies are warning about the lack of investment in the energy sector. The IEA reports that last year energy companies approved the lowest number of new drilling projects in more than 70 years. Global investment in exploration is expected to be about $37 billion in 2018, down 7 percent from a year earlier and over 60 percent below the 2014 peak, according to WoodMackenzie.

http://peak-oil.org/peak-oil-review-1-jan-2018/

There are some dark clouds on the horizon which could be a harbinger of trouble ahead and even the beginning of the end for the decade-long shale oil boom. There is evidence that points to falling production in the Eagle Ford from some of the recently drilled shale wells. In the last few years, drillers have been able to increase the initial production from recently drilled wells by using “new technologies” such as longer laterals, using more sand during fracking, and more sophisticated staging. The success of these new practices gave the appearance that the shale oil industry had found ways to get more oil out of fracked wells. As the months of production ticked by, however, it is becoming apparent that the burst of higher production only lasts a few months and down the road two or three years, these “new technology” wells may not produce any more oil than it the pre-new technologies era. Moreover, the “new technology” wells cost more to drill and frack, leaving the industry back where it was.

http://peak-oil.org/peak-oil-review-26-dec-2017/

Assuming there are no major geopolitical upheavals between now and 2025, a reasonable projection of what might happen in the future could look like this: US conventional oil production will continue to decline; US shale oil production will grow as long as the Permian Basin holds out; Russian production will remain about the same; expensive Canadian tar sands production will grow slowly; other non-OPEC production will continue to decline by about 250,000 b/d each year as depletion takes its toll.

Assuming Iraq does not fall apart in the next seven years, its oil production could increase by 2 million b/d in the next few years – even more, if all goes well. For the rest of OPEC, depletion will start to set in causing a slow decline in average OPEC production of 300,000 b/d each year.

Trying to net all this out over the next few years is likely to be off the mark, but if non-OECD demand, especially from India, continues to increase at over 1 million b/d each year, shortages, and of course higher prices which would cut demand, could develop in the early 2020’s.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

28 december 2017: CBS interview met Richard Dolan over ‘ufo disclosure’

Er valt veel te schrijven over het ufo nieuws van zaterdag 16 december 2017, meer dan dat er tot nu in allerlei grote dagbladen te lezen valt. Op deze blog ga ik er op termijn hoogstwaarschijnlijk nog ruimschoots bij stilstaan.

Onderstaand CBS interview met Richard Dolan is voor mij één van de meerdere signalen dat ook grote nieuwsmedia eindelijk eens een serieuze toon aannemen bij het brengen van nieuws over ufo’s. Voor mij een positief gebeuren:

En een tweede video met daarin George Knapp over Disclosure. In vervolg artikelen wordt op deze blog waarschijnlijk nog de nodige aandacht aan laatstgenoemde persoon besteed. George Knapp komt vanaf ongeveer minuut 10 aan het woord in de video:

Een derde video (m.i. een aanrader) is de volgende:

Een greep uit de cases die in de video ter sprake komen…
Cattle mutilations (‘mishandeling’ van vee)
Alhoewel het aantal negatieve gebeurtenissen binnen het ufo fenomeen slecht een klein deel van het totaal (aantal ufo of ufo gerelateerde cases) uitmaakt, is het wel een fenomeen (vee mishandelingen) wat flink wat aandacht heeft gekregen. Een groot deel van de vee mishandelingen kunnen volgens diverse onderzoekers niet toegeschreven worden aan wilde dieren [officiële verklaring was wilde dieren welke door onderzoekers en menig veehouder sterk in twijfel werd getrokken], sterker hoogstwaarschijnlijk ook niet aan mensen. In onderstaande video (jaren 70 vorige eeuw) wordt vanaf minuut 35 uitgebreid stil gestaan bij de vee mishandelingen. De diermishandeling zijn aldus video niet zomaar mishandelingen maar zeer geavanceerde ‘mishandelingen’. Het onderwerp wordt ingeleid door Jack Vallee met een voorbeeld van een waarneming van een diermishandeling in het jaar 1897 in de Amerikaanse staat Kansas, waarbij vreemde verschijnselen in de lucht werden waargenomen. Het is niet alleen in de VS dat dergelijke diermishandelingen op relatief grote schaal werden waargenomen, maar ook in de rest van de wereld.

(Klik op pijl in onderstaande video om deel over cattle mutilations te bekijken)

En de ufo waarnemingen in 1952 boven Washington DC:
(Klik op pijl in onderstaande video om deel over ufo’s boven washington dc [officiële verklaring was temperatuur inversie, wat volgens menig onderzoeker enook volgens mij zacht uitgedrukt een erg zwakke verklaring van het gehele ‘washington ufo’ fenomeen was] te bekijken en iets verder in video over onterechte ‘debunking’ van ufo gebeurtenissen in Amerikaanse staat Utah door CIA, aldus o.a. Josef Allen Hynek. Josef Allen Hynek was in zijn vroegere leven een debunker, maar later overtuigd van het ufo fenomeen geraakt. Hij gaf toe als debunker werkzaam te zijn geweest in zijn jongere jaren)

De overige cases in boven getoonde video zijn m.i. op zijn minst net zo interessant als de beide hierboven door mij geselecteerde cases, maar misschien in nieuwe blog aandacht voor talloze andere in mijn ogen zeer interessante cases. Ik heb lang geleden van zeer nabij een ufo waargenomen (mede vandaar mijn extra grote interesse in het fenomeen), misschien dat ik daar later een beschrijving van geef.

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Newyorktimes: Artikel over geheimhouding Ufo fenomeen DoD en twee vrijgegeven video’s…begin van geleidelijke disclosure?

Dod = Department of Defence.

Quote uit artikel:

Under Mr. Bigelow’s direction, the company modified buildings in Las Vegas for the storage of metal alloys and other materials that Mr. Elizondo and program contractors said had been recovered from unidentified aerial phenomena. Researchers also studied people who said they had experienced physical effects from encounters with the objects and examined them for any physiological changes. In addition, researchers spoke to military service members who had reported sightings of strange aircraft.

Zie artikel bovenin voor twee vrijgegeven video’s over onbekend vliegend fenomeen. Klik daartoe op zwarte vlak bovenin (om artikel te openen).

Nick Pope (voormalig ufo onderzoeker voor het Britse Ministerie van Defensie) in BBC uitzending over de ufo disclosure:

En nog eentje:

Tot nu toe werd formeel naar buiten toe door o.a. het Pentagon het bestaan van (vliegende) fenomenen waarvoor geen conventionele verklaring gegeven kan worden ontkent. Tot nu toe werd door allerlei mensen alleen op persoonlijke titel informatie naar buiten gebracht. Vaak ook pas op oude leeftijd, omdat men een geheimhoudingsverklaring had getekend, aldus de geïnterviewden.
Volgens mij is de informatie die nu op wat meer formele basis naar buiten gebracht is nog maar een tipje van de sluier.

Wanneer men de verhalen van allerlei ‘ingewijden’ in het ufo gebeuren mag geloven is dit nog maar het begin van de disclosure (stap 1 van 20 stappen, aldus een zichzelf verklaarde ingewijde). Dat het overgrote deel van de ‘cases’ nog ‘classified’ zijn, (nog) niet openbaar gemaakt mogen worden.
Ik volg om redenen het ufo gebeuren al geruime tijd op de voet. Met name via podcasts of via talkradio waarin mensen vanuit de politiek, inlichtingendiensten, (ex)militairen, noem maar op hun verhaal doen. Het waarom achter een gedeeltelijke ‘disclosure’ (en in een later stadium volgt misschien meer disclosure) is een behoorlijk complex verhaal (althans in mijn beleving).
Als ik de verhalen mag geloven zijn er momenteel waarschijnlijk op zijn minst zes teams actief om veel meer geheime informatie op formele wijze (laatstgenoemde is zeer belangrijk) in het openbaar te brengen. De recente berichten komen niet geheel uit het niets vallen.
Als ik de verhalen mag geloven zijn er ook mensen ‘in the known’ niet zo blij met de recente berichtgeving. Het is allemaal geen eenheidsworst. Belangrijke (en ook tastbare) informatie schijnt niet alleen bij de overheid (o.a. politici, veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten, militaire apparaat (marine, luchtvaart etc.)), maar vooral ook in private handen aanwezig (vooral enkele zeer grote bedrijven, waarbij slechts een relatief zeer kleine groep in ‘the known’is) te zijn die al dan niet contact onderhouden met allerlei figuren in de overheid .
Ook de interpretatie van het ufo fenomeen, de visie er over verschilt flink van persoon tot persoon.
Hierbij wordt een grote groep aan mensen (inclusief menig ‘dogmatische’ scepticus) die het fenomeen a priori afwijzen buiten beschouwing gelaten (alhoewel men dat a priori afwijzen ook als een een visie kan zien). Die komen meestal niet verder dan bijvoorbeeld…er is geld bij betrokken…alsof het een het ander direct uitsluit. En met wat creativiteit kan voor elke momentopname wel een alternatieve interpretatie gevonden worden.

Even het volgende, ik kan het niet laten: Een ‘dogmatisch‘ scepticus (in tegenstelling tot een meer ‘open minded’ scepticus) is naar mijn bescheiden mening al vrij snel te herkennen aan de stelligheid waarmee men zaken snel afwijst…zo van er is geld bij betrokken, vervalt al snel tot conclusie dat het een puur geldzaakje is…dus onzin case…of voor detailaspect is alternatieve verklaring mogelijk, hanteren die alternatieve deelverklaring direct als absolute waarheid en verklaren gehele case als gesloten, terwijl die alternatieve deelverklaring het onverklaarbare van de ‘case in geheel’ niet weerlegt. Gewoon toegeven dat ‘men’ het niet volgens huidige inzichten weet te verklaren is voor menig scepticus vriendelijk uitgedrukt een stap te ver. Vroeger las ik heel vaak de ‘weerlegging’ van sceptici, in veel cases is m.i. hun weerlegging terecht, maar in sommige cases gaat menig al dan niet zelfverklaard scepticus mijns inziens zacht uitgedrukt wel heel ver om bepaalde cases als onzin af te doen of er een interpretatie aan te geven die overeenkomt met hun wereldbeeld. Soms komt men niet verder dan de uitspraak dat vanuit de huidige wetenschappelijke inzichten een bepaald fenomeen gewoon weg niet kan optreden…over dogmatiek en arrogantie gesproken. Naar mijn bescheiden mening gaat in sommige cases hun dogmatiek hun in de weg staan bij het verklaren van allerlei fenomenen.

Sommigen interpreteren het sterk vanuit een religieus perspectief al dan niet met wetenschappelijk sausje, anderen weer op andere wijze. En volgens eigen inschatting is er een ‘vrij’ grote groep aan mensen (zeker in de VS) die zacht uitgedrukt nogal wat achterdocht hebben bij zowat alle informatie die vanuit overheidskringen naar buiten gebracht wordt. Dus dat volgens die groep mensen niet alleen op detailniveau de informatie niet klopt, maar ook niet klopt op de grote lijn. Dat men vermoed dat de overheid er bijvoorbeeld extra geld mee wil loskrijgen. Mijns inziens dient men zelf een indringende ufo ervaring gehad te hebben om flink meer open te staan voor het gehele fenomeen. Alhoewel, er zijn ook nogal wat ufo onderzoekers die overtuigd zijn dat het fenomeen bestaat, maar zelf nog niet een ufo hebben waargenomen.

Er valt enorm veel over te schrijven over wat er volgens ‘de verhalen van ingewijden’ achter de schermen zoal plaatst vind. Diverse invloedrijke figuren spelen een cruciale rol in het al dan niet openbaar maken van allerlei belangrijke informatie i.v.m. het ufo gebeuren. Het is interessant om te zien welke informatie de recente artikelen bevatten en dat te leggen naast de verhalen van de ‘ingewijden’ in het ufo fenomeen. Ingewijden in de zin van mensen die een meer dan oppervlakkige ervaring hebben met ufo’s of uso’s (onbekende fenomenen die zich niet alleen door de atmosfeer maar ook door het water verplaatsen), mensen met huidige of vroegere functies binnen militaire apparaat, veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten of andersoortige overheidsfuncties. De ‘echt’ ingewijden (dus niet alleen ‘ingewijd’ via verhalen op informele basis) zijn waarschijnlijk slechts een klein deel van de totale groep.
Volgens allerlei verhalen zijn bijvoorbeeld ook door ex president Obama al stappen gemaakt voor een officiële disclosure van het ufo fenomeen. Dat ook ene John Pedesta oid flink wat druk gezet heeft tot disclosure, alhoewel dat laatstgenoemden waarschijnlijk niet tot de ‘echt’ ingewijden behoren. Er worden ook namen genoemd van bijvoorbeeld ex cia-ers. Regelmatig zijn op sommige ‘talkradio’ kanalen dergelijke figuren geïnterviewd. Echt interessant om hun verhalen aan te horen en verder ook de verhalen van getuigen van het ufo fenomeen (meestal mensen uit militaire kringen die aan het woord gelaten worden. Om maar wat ‘geks’ te noemen, verhalen (waarnemingen) over lichtbollen die een al dan niet menselijke gedaante aannemen en dan weer terug in lichtbol (vuurbol/ plasma bol) transformeren. Bijvoorbeeld net zoals in de film ‘de tovenaar van OZ’, waarin een lichtbol neerdaalt en de gedaante van een fee aanneemt. Laatstgenoemde is maar een van de vele bizarre aspecten welke allemaal onder het ufo fenomeen vallen. Verder dat zelfs ook Trump al dan niet direct een rol speelt bij het wel of niet openbaar maken van allerlei informatie. Maar de echt ingewijden zitten als ik de verhalen mag geloven vooral bij de veiligheidsdiensten, militaire kringen en vermogende private ondernemingen. Meer commentaar volgt later, hopelijk dan iets minder slordig verhaal als hierboven. Zie het als soort van braindump.
P.s. Voor mij is die tweede video waarin te zien een voorwerp lijkend op witte schijf extra interessant.

Terzijde:
Onderstaand een video van een van de vele mensen die allerlei ontwikkelingen i.v.m. het ufo fenomeen op de voet volgen:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Over energieslaven, banen, werk en de waan van het streven naar steeds meer bruto nationaal product: Deel 1

In onderstaand artikel wordt vanuit onder andere een ecologisch perspectief stil gestaan bij de rol van banen, werk en het streven naar een steeds hoger bruto nationaal product als maatstaf hoe goed het gaat met een land.

Mijn bedoeling is om in dit blogartikel en mogelijk ook in toekomstige blogartikelen ruimschoots te gaan stilstaan bij onderstaand artikel.

http://cassandralegacy.blogspot.nl/2017/11/why-do-we-need-jobs-if-we-can-have.html

Het (mijn) bijbehorend verhaal zal in brokstukjes opgedeeld worden en nog wel een tijdje op zich laten wachten. Getracht zal worden zoveel mogelijk structuur aan het verhaal te geven al was het puur voor mezelf, om mijn gedachten te ordenen. 🙂
Het ‘uitkristalliseren’ van allerlei ‘opvattingen’ over onze samenleving en economie in kader van een wereld met grenzen aan de groei. Waarschijnlijk wordt het een verhaal met voortschrijdend inzicht en flink wat herhaling.

Onder andere bij het volgende zal stilgestaan worden (er zijn afhankelijkheden tussen genoemde punten):
Over needs and wants
Over ‘de consumptie maatschappij’ (en bijbehorende flinke verspilling)
Over materialisme, ecologie en geluksbeleving (over welzijn en welvaart)
Over toenemende complexiteit

Over marktdenken (en de bijbehorende verering van ondernemerschap)
Over ‘duurzame’ producenten
Over (de macht van) grote internationale bedrijven
Over de ‘financialisering’ van de economie
Over de m.i. centrale rol van het economisch groeimodel in de politiek.
Over technologische innovatie (vernieuwing).
Over het centraal stellen van technologie als oplossing voor zowat ‘alle problemen’.

Over banen en werk
Over ‘alternatieve wijzen’ van (her)verdeling (materiële) welvaart.
Alvast een quote uit artikel i.v.m. laatstgenoemde:

These days there are a lot of jobs in the USA, which keep us very busy not making much of anything of long term value. We do advertising, hairstyling, consulting, writing, and a lot of supervising of the things our fossil slaves do. We don’t care all that much what we’re doing as long as we feel we’re getting paid at least as well for the same task as the other capuchins – er… people – around us, and that with our compensation we can buy things that give us pleasing brain-reward experiences. These days in this culture, a “good job” is defined by how much it pays, not by what it accomplishes. Many people would consider it an optimum situation, a great job, to sit in a room for 40 hours per week and make $100,000 per year, just pulling a lever the way a capuchin does for a cucumber slice. You know they would (would you? Think about it. Now think about how that compares to the career you’re currently planning).

If we reflect on the possibility that we have en-masse simply accepted the premise that the job is somehow paid what it’s worth, we arrive at some disturbing conclusions. Is a teacher, farmer, or fireman really of less value to society than a real-estate flipper? The amounts paid for jobs have been allowed to float freely, detached from actual societal value as the degree of political connectedness of those with such jobs varies. The vast majority of our wealth comes from primary natural capital in tandem with fossil slaves and from the fruit of empire; jobs are mostly an ad-hoc mechanism for distributing this wealth unequally in a way which effectively conveys the illusion of egalitarian process.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties