Meer kolenwinning grootverbruikers

Geplukt van NOS teletekst:

De grootste kolenverbruikers ter
wereld,de VS,China en India,hebben hun
kolenproductie weer verhoogd.Vorig jaar
daalde de kolenwinning internationaal
nog met een ongekend percentage,vooral
dankzij de VS en China.

De kolenwinning in de drie landen nam
volgens het Amerikaanse persbureau AP
dit jaar toe met 6% (121 mijoen ton).

Kolen verbranden is zwaar vervuilend en
draagt daardoor bij aan de uitstoot van
broeikasgassen.De hogere productie in
de VS komt door de koude winter en de
hogere gasprijzen.China heeft de
sluiting van kolenmijnen afgeremd en in
India neemt de vraag naar energie toe.

Verder nog een interessant verhaal van Rune Likvern over factoren die de vraag naar energie bepalen. Naar mijn idee een aanrader:

Developments in Energy Consumption and Private and Public Debt per 2016

En tot slot nog aandacht voor onderstaande video over de recente grote brand in Londen.
Dat de prioriteit niet bij de veiligheid van de meestal relatief arme bewoners van de flat lag, maar wel aan het uiterlijk van de flat, omdat gechargeerd gezegd de wensen van de rijke buurtbewoners (namelijk dat hun buurt er mooi blijft uitzien) in het gevoerde beleid veel zwaarder doorweegt dan de veiligheid van armere flatbewoners. Dat er bijvoorbeeld wel veel geld stroomt naar bijvoorbeeld een luxe theater gebouw, terwijl de prioriteit toch meer bij de veiligheid van bewoners zou dienen te liggen, althans daar ben ik het wel mee eens.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Perfecte storm in de maak in verband met wereldwijde olieproductie!?

Het in Parijs gevestigde Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft onlangs haar prognose over wanneer de overvloedige wereldwijde bovengrondse olievoorraden ‘weggewerkt zijn’ verder ‘naar achteren in de tijd geschoven’. Dus dat het wegwerken van de overvloedige wereldwijde (commerciële) bovengrondse olievoorraden langer gaat duren dan het IEA zelf eerder vanuit ging.

In het meest recente ‘maandelijkse oliemarkt report‘ van het IEA worden de stijgende olieproductie in Nigeria en Libië als belangrijke redenen aangevoerd waarom het langer gaat duren eer de wereldwijde olievoorraden weer terug op een ‘historisch normaal niveau’ gaan uitkomen. De stijgende Amerikaanse schalie olieproductie (tight oil productie) was al eerder voorzien door het IEA, maar de recentelijk noemenswaardig gestegen olieproductie in Algerije en Libië niet.

Hieronder een eerste quote (uit maandelijks rapport van het IEA) in verband met de (verwachte) stijging van de Amerikaanse (en ook non-OPEC) olieproductie in het jaar 2018.
Namelijk dat naar verwachting in het jaar 2018 (t.o.v. het jaar 2017) de Amerikaanse olieproductie gemiddeld met een kleine 800 duizend vaten per dag zal gaan toenemen en de totale non-OPEC olieproductie met ongeveer 1,5 miljoen vaten per dag.
Aangezien het IEA verwacht dat in het jaar 2018 de totale olieproductie stijging iets groter zal gaan uitvallen dan de totale vraag naar olie, zal (aldus het IEA) ook in het jaar 2018 de wereldwijd flink bovengemiddelde hoeveelheden aan opgeslagen bovengrondse commerciële olievoorraden nog niet gaan afnemen, sterker nog, misschien nog wel gaan toenemen. Laatstgenoemde houdt voorlopig de olieprijzen nog relatief laag. Zo laag dat de totale Amerikaanse schalie olieproductie voorlopig nog noemenswaardig verliesgevend blijft.
Dat de Amerikaanse schalie olieproductie in het jaar 2018 noemenswaardig zou gaan stijgen werd ook al in eerdere rapporten van het IEA verwacht.

Eerste quote:

In the meantime, as always these days, the focus is on US production, which, as anticipated in our earlier forecasts, is rising strongly. For 2017, we expect US crude supply to grow by 430 kb/d and the year will end with production there 920 kb/d higher than at the end of 2016. Our first look at 2018 suggests that US crude production will grow year-on-year by 780 kb/d, but such is the dynamism of this extraordinary, very diverse industry it is possible that growth will be faster. For total non-OPEC production, we expect production to grow by 0.7 mb/d this year but our first outlook for 2018 makes sobering reading for those producers looking to restrain supply. In 2018, we expect non-OPEC production to grow by 1.5 mb/d, which is slightly more than the expected increase in global demand.

Een tweede quote:
Om in herhaling te vallen, wat volgens het IEA door haar onderschat is, is met name de recente stijging van de olieproductie in Libië en Nigeria, welke op korte termijn het verschil kan maken tussen een verdere afname van de wereldwijde bovengrondse commerciële olievoorraden of een verdere stijging ervan.
Het opslaan van het overaanbod aan olie kost geld en al die (overvloedige) bovengrondse commerciële olievoorraden ‘doen mee’ op de oliemarkt.

Tweede quote:

Back to today; while OPEC countries collectively have broadly implemented their cuts, some members have been less than wholly diligent. Iraq has achieved a compliance rate of only 55% so far this year, and Venezuela and the UAE are also laggards. Meanwhile, two OPEC members not included in the deal have recently seen increases in production: Libya’s output has reached nearly 800 kb/d, a level not seen since 2014, and Nigeria has announced the lifting of force majeure for Forcados exports, potentially making available to the market more than 200 kb/d. By the nature of these two countries, production could easily fall back; indeed, in Nigeria the very recent announcement of force majeure for Bonny Light liftings is an example. However, if Libya and Nigeria continue to grow their output these extra barrels dilute the value of OPEC’s output accord and contribute to delaying the re-balancing of the market.

Een derde quote:
Het IEA vraagt degenen die er naar uitzien dat de wereldwijde (commerciële) bovengrondse olievoorraden zo snel mogelijk weer op een normaal niveau uitkomen nog wat extra geduld op te brengen.

Derde quote:

We have regularly counselled that patience is required on the part of those looking for the re-balancing of the oil market, and new data leads us to repeat the message in this Report. “Whatever it takes” might be the mantra, but the current form of “whatever” is not having as quick an impact as expected.

Een perfecte storm
En dit is het punt waar het me in dit blogartikel eigenlijk om gaat, namelijk dat onder de huidige omstandigheden het grotere olieaanbod op de korte termijn (door o.a. Nigeria, Libië en de VS) ten koste gaat van het olieaanbod op de langere termijn. Nog steeds zijn de investeringen in megaprojecten en grote projecten die van belang zijn voor de wereldwijde olieproductie op de langere termijn te gering om de wereldwijde olieproductie over enkele jaren op peil te kunnen houden.

En nu het er steeds meer naar uitgaat zien dat ook volgend jaar (2018) de olieprijzen veel te laag zullen blijven om [in verband met de toekomstige wereldwijde olieproductie] voldoende nieuwe (economische rendabele) megaprojecten op te starten, zal over enkele jaren wanneer de korte termijn en middellange termijn projecten niet meer in staat zijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden er een extra grote en langdurige olieshock gaan plaatsvinden.
Het is teveel om aan te geven door welke lieden uit diverse hoek nu al gewaarschuwd wordt voor een flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020. Sommige analisten gaan al uit van het jaar 2020 of 2021, terwijl menig ander analist het houd op bijvoorbeeld de jaren 2022 of 2023. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar hoe langer de olieprijzen te goedkoop blijven om wereldwijd de investeringen in lange termijn projecten weer tot een voldoende hoog niveau te kunnen opschroeven, zal de olieshock misschien iets later gaan plaatsvinden, maar wel des te steviger gaan uitpakken.

Hebben we het nog niet eens over het zoeken naar nieuwe economisch winbare oliereserves, want bovenop de te geringe investeringen in nieuwe olie projecten is er de afgelopen jaren een record lage hoeveelheid aan nieuwe reserves ontdekt. Dat gaan we over grofweg 10 jaar volop merken.

Vooral de Amerikaanse ‘schalie oliewinningsbedrijven’ snijden zich flink in de vingers met het recent flink toegenomen aantal actieve boorinstallaties aldaar.
Doordat de wereldwijde bovengrondse commerciële olievoorraden nog steeds niet aan het afnemen zijn en het komend jaar mogelijk nog wat gaan toenemen, zijn de olieprijzen momenteel weer noemenswaardig gedaald en wel zo laag dat het Amerikaanse schalie oliegebeuren weer flink verliesgevend is. Maar ja, de schalie olieboeren ‘moeten’ ondanks dat met de huidige olieprijzen zowat ieder ‘geproduceerd’ olievat verliesgevend is, simpel gesteld wel blijven pompen om ‘cash flow’ te genereren en hun investeerders te gemoed te komen.
In een artikel werd zelfs al gerept over rechtszaken in ‘The Permian’ in verband met olieboeren die in elkaars gebieden zitten te boren waardoor er al ‘incidenten’ hebben plaatsgevonden waarbij simpel gesteld de ene olieboer tijdens het boren een boorput van een andere olieboer beschadigde. Laatstgenoemde zegt iets over de hype waarvan m.i. nu sprake is in met name het Amerikaanse ‘The Permian’.

De meest rendabele schalie olie wordt in hoog tempo opgebruikt (verbrast) terwijl over enkele jaren de wereld de schalie olie nog heel hard nodig gaat hebben om tegenwicht te bieden aan de tegen die tijd (2020-2023) mogelijk flink stagnerende of zelfs dalende wereldwijde olieproductie. Naar mijn bescheiden mening zal over enkele jaren blijken dat de olieproductie veel te duur is geworden om deze nog op economisch rendabele wijze op peil te houden.
Als de wereldwijde economie ook door andere factoren binnen enkele jaren in een flinke recessie geraakt zal dat m.i. de doodsteek voor de wereldwijde olieproductie en ook van de wereldeconomie worden, maar dat terzijde. Dat een daling van de wereldwijde olieproductie dan niet meer tegen te houden is en de economische malaise daardoor versterkt zal worden.

Wie wel flink profiteren van de schalie hype zijn bijvoorbeeld allerlei directeuren en het hoger management van allerlei schalie oliewinningsbedrijven en allerlei ‘Wallstreet figuren’. Al dat investeringsgeld is ook een grote hoop geld waar flink uit geplukt kan worden. Ik las ergens dat één of andere CEO een bonus van 27 miljoen op jaarbasis ontving ondanks dat het ‘schalie bedrijf’ verlies maakte.
Als ik allerlei berichtgeving mag geloven stroomt er nog steeds heel veel geld richting het Amerikaanse schalie oliegebeuren. Misschien dat de toenemende verliezen in het schalie oliegebeuren steeds meer ‘collectief gedragen’ zullen worden. Volgens allerlei verhalen investeren bijvoorbeeld ook allerlei banken en overige financiële instituten flink in het schalie oliegebeuren.

Rystad artikel over o.a. 2p reserves
Ik wou nog stilstaan bij een uit juli 2016 stammend artikel op de website van Rystadenergy over de wereldwijde oliereserves onderverdeeld naar ‘type’. Volgens mij werd daarin een heel somber beeld gegeven over met name de wereldwijde 2p oliereserves, zeker gelet op de huidige situatie waarin gedurende de afgelopen paar jaar er nauwelijks nieuwe reserves ontdekt zijn. Dat terwijl de olie industrie ervan uit gaat dat er op termijn nog flink wat nieuwe oliereserves ontdekt zullen worden. Misschien dat ik t.z.t. in dit blogartikel nog stil ga staan bij het Rystadenergy artikel. De zogenaamde wereldwijde 2p oliereserves bedragen volgens het Rystad Artikel grofweg 650 miljard vaten wat m.i. behoorlijk weinig is. Maar later misschien ( 🙂 ) meer daarover.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

NOS teletekst: Rusland:VS-toestellen Syrië doelwit

Hoe de dynamiek in het Midden-Oosten escalerend kan werken. Het blijft misschien bij dat ene incident, maar de verhoudingen tussen o.a. Rusland en de VS zijn m.i. door ‘het incident’ er niet beter op geworden.

Onderstaande tekst is geplukt van NOS teletekst:

Rusland beschouwt de vliegtuigen van
de Amerikanen en hun bondgenoten die in
Syrië ten westen van de rivier de
Eufraat vliegen met ingang van vandaag
als doelwit.

Het ministerie van Defensie heeft dat
verklaard nadat Amerikaanse piloten
gisteren een Syrisch gevechtsvliegtuig
uit de lucht hadden geschoten.

Volgens de Amerikanen viel het toestel
doelen aan van de door de VS gesteunde
opstandelingen in de buurt van de
belegerde stad Raqqa.Damascus beweert
dat het juist IS-doelen aanviel.Rusland
schort ook het overleg met de VS over
luchtoperaties boven Syrië op.

En nog geen dag later het volgende bericht op NOS teletekst:

Amerikanen halen Iraanse drone neer

Boven het zuiden van Syrië heeft een
Amerikaans gevechtsvliegtuig een
Iraanse drone neergehaald.De drone had
wapens aan boord en leek een legerbasis
bij de Syrisch-Jordaanse grens aan te
vallen,zeggen de Amerikanen.

Oppositiegroepen die door de VS worden
getraind,hebben de basis in handen.Iran
en Rusland vechten mee aan de kant van
de Syrische president Assad.

Zondag schoot de VS een Syrisch toestel
uit de lucht bij Raqqa.Rusland dreigde
daarop vliegtuigen van de VS-coalitie
neer te halen boven gebied van Assad.
Australië stopt naar aanleiding daarvan
tijdelijk met bombardementen op Syrië.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Achter de schermen van het grote geld

“Ik zat in een opleiding tot psychopaat, maar ik ben gezakt”

Of zijn ervaringen kloppen is voor mij niet te beoordelen, maar ik neem aan dat wat hij ervaren heeft in grote lijn wel op waarheid berust. Over de religieuze dimensie op het einde van het verhaal kan ik niet oordelen. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Zonder (verder) commentaar de onderstaande video:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mei 2017: Flink bovengemiddelde sneeuwomvang boven noordelijk halfrond

Het is meer dan 10 jaar geleden dat de gemiddelde sneeuwomvang in een mei maand (flink) bovengemiddeld scoorde.
Volgens Rutgers University bedroeg boven het noordelijk halfrond de gemiddelde sneeuwomvang in mei 2017 maar liefst 20,73 miljoen vierkante kilometer. Vorig jaar mei bedroeg de omvang 16,34 miljoen vierkante kilometer.

Zie onderstaande grafiek om een indruk te krijgen hoe hoog de gemiddelde sneeuwomvang de afgelopen mei maand ‘wel niet was’:

Waar op dit moment (6 juni 2017) nog erg veel sneeuw ligt voor de tijd van het jaar is de in het noordoosten van Siberië gelegen plaats Chokurdah, namelijk 133 cm.

Op bijvoorbeeld de website van wetteronline en ogimet kan men vanaf het jaar 1999 de dagelijkse sneeuwhoogten [althans voor de meeste dagen] voor de plaats Chokurdah terugvinden. Gerekend vanaf het jaar 1999 was de sneeuw te Chokurdah rond deze tijd van het jaar (6 juni) gedurende de meeste jaren al volledig weggesmolten. En als er nog sneeuw lag, was het uit mijn hoofd hooguit nog maar zo’n 10 a 15 cm. Dat terwijl er nu nog 133 cm ligt! Dat is heel extreem veel.

Hieronder de dagelijkse sneeuwhoogten (staafdiagram afkomstig van website van wetteronline) voor (deels) april, (deels) mei en deels ook juni te Chokurdah in respectievelijk 2017 en 2016. Zie de enorme verschillen. En dat terwijl er in mei 2016 te Chokurdah wat betreft de 21-ste eeuw nog record veel sneeuw lag, welke in mei 2017 ruimschoots is overtroffen. Momenteel is het dus heel extreem veel. 🙂

2017:

2016:

Ook in het Noord en noordwestelijk deel van Scandinavië ligt momenteel nog bovengemiddeld veel sneeuw. In de rest van Scandinavië zijn de sneeuwhoogten op de meeste plaatsen rond of beneden normaal.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van een Noorse website. Voor mij een hele leuke site om te spelen met de sneeuwhoogten, het betreft de sneeuwhoogten in het noorden van Noorwegen (provincie Finmark):

Een jaar wanneer er rond deze tijd van het jaar nog heel veel sneeuw lag in Scandinavië was het jaar 1997.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Chris Martenson over vrij vertaald ten eerste de FED als ‘gratis’ geldverschaffer voor banken en ten tweede luie ‘millennials’

Een mechanisme hoe banken bij de FED geld kunnen ‘parkeren’ met een hogere rente dan (dat) aan klanten gegeven wordt. Gechargeerd kan men stellen dat de hoogste echelons zonder iets bij te dragen aan de werkelijke economie in feite gratis geld verkrijgen waarmee ze bijvoorbeeld flinke bonussen kunnen uitdelen. Met die vette bonussen kunnen ze bijvoorbeeld weer een extra luxe oord aanschaffen of een luxe jacht of wat dan ook. Kostbare energie en grondstoffen die in een m.i. ‘wereld met grenzen aan de groei’ verspilt worden aan extreme luxe en niet aan voor velen levensnoodzakelijke dingen.
Soort van ‘vrienden-kapitalisme’. Of m.a.w. soort van socialisme voor de financiële elite en overige ‘elite’ vrienden. Als ik sommige ‘informatie kanalen’ mag geloven staan de instanties die ‘verantwoordelijk’ zijn voor geldcreatie (geldstromen) in feite boven de wet, worden deze door allerlei juridische constructies beschermd alsof het een kernvoorwaarde is voor het in stand houden van het democratische systeem en de ‘vrije handel’…In een oneindige wereld zou laatstgenoemde m.i. nog niet zoveel kwaad kunnen, maar naar mijn bescheiden mening leven we niet in een oneindige wereld…

En een tweede video over ‘luie millennials’. Laatstgenoemde is door Chris cynisch bedoeld. Dat laat hij later in de video duidelijk merken.
Net zoiets als wanneer een zeer wel gevoed en erg rijk persoon [zeg maar iemand die het vanzelfsprekend vind dat heel de wereld te koop is en dat volledig rechtvaardig vind…over psychopaten gesproken maar dat terzijde…] tegen een erg magere zeer arme persoon die een broodje probeert te stelen bijvoorbeeld het volgende zegt: “jij hebzuchtig personage, hoe durf je wat een ander toebehoort zomaar weg te pakken”. Over ‘blaming the victim’ gesproken…

Tot slot nog een link naar een artikel over ‘neoliberale psychologie‘. Het sluit goed aan bij mijn beeld over het een en ander. Wil er later dieper op ingaan, het artikel is nogal abstract van aard.
Dat het moderne neoliberale gedachtegoed (vrijwel) bij iedereen als het ware ‘geïnternaliseerd’ is geraakt. Dat het zo haar ‘interne logica’ heeft en mede daardoor het heel lastig is om er op een afstand naar te kijken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NOS teletekst: OPEC verlengt productiebeperking

De schuingedrukte tekst onderin dit blogartikel (boven de onderin getoonde video) is afkomstig van NOS-teletekst.
De gegeven tekst bevat naar mijn idee het bekende ‘typische commentaar’ welke in verband met de oliesituatie meestal in de grote mediakanalen wordt aangetroffen, namelijk dat de olieprijzen laag zijn en dat er (het wordt niet letterlijk zo gezegd) vrij vertaald gesuggereerd wordt dat de stijgende Amerikaanse schalie olie productie momenteel al zo gigantisch groot is dat het als het ware de hoofdoorzaak is van de huidige ‘lage’ olieprijzen. Dat de onderliggende boodschap er vooral eentje is van…er is niets aan de hand met de (toekomstige) olievoorziening, oneindige economische groei blijft mogelijk, als het uiteindelijk niet mogelijk is om wereldwijde economische groei te voeden met olie en overige fossiele brandstoffen dan wel met wind en zon of overige alternatieven.

Naar mijn bescheiden mening is ‘grenzen aan de groei’ in onze sterk door het neoliberale gedachtegoed beïnvloedde samenleving het grootste taboe, maar daar zal door mij in de toekomst nog een en ander over geschreven worden.
Om het voorlopig vaag te houden: Wat velen als gematigd zien (bijvoorbeeld gematigd beleid om de status quo in stand te houden) is in mijn ogen heel extreem in een eindige wereld.
Een combinatie van consumentisme, neoliberaal kapitalisme, technocratie en een soort van corpocratie houden een gerichtheid in stand die goed past bij een wereld van overvloed (Cornucopia). Grenzen aan de groei komt niet in het boek voor. Onze kinderen zullen naar mijn bescheiden mening door laatstgenoemde gerichtheid en overtuiging (namelijk dat de wereld soort van Cornucopia is) verteerd worden.
Het streven naar en realiseren van een soort van eco-socialisme lijkt me uiteindelijk veel beter voor het geheel dan de huidige vrijheden in met name het streven naar haast oneindige materiële rijkdom, maar je zal er niet veel vrienden mee maken binnen het huidige neoliberale tijdsgewricht. 😉

Ik ‘vrees’ dat binnen een paar jaar duidelijk zal worden dat al dat super optimisme over het Amerikaanse schalie oliegebeuren wel zal gaan afnemen, omdat tegen die tijd het wel duidelijk zal zijn geworden dat de economisch winbare reserves aan schalie olie in de VS veel te klein zijn om op structurele basis in de toekomst de wereldwijde olievoorziening op peil te houden.
Trouwens de olieproductiestijging van de afgelopen paar jaar is vooral afkomstig uit de Canadese teerzanden, de diepzee en de Amerikaanse schalie olie. Allemaal dure olie en vaak ook van beneden gemiddelde kwaliteit. Ondanks de enorme investeringen (tot eind 2014) in de wereldwijde oliewinning is de conventionele oliewinning grofweg de afgelopen tien jaar niet of niet noemenswaardig meer gestegen. De stijging komt voor het grootste deel op conto van dure onconventionele oliewinning. En laat daar nu sinds een jaar of twee a drie al flink op bezuinigd worden, met name de diepzee olie, maar ook de Canadese teerzanden. Dat gaan we over een paar jaar volop merken. Misschien dat de olieproductie in Irak op korte tijd nog flink opgekrikt kan worden, maar dan moet er wel snel aldaar vrede ontstaan en flink geïnvesteerd worden.

Nu ‘al’ lijkt het er op dat ook bij hogere olieprijzen de olieproductie in belangrijke ‘schalie olie productie gebieden’, zoals o.a. (uit mijn hoofd) de ‘Bakken’ en ‘Eagle Ford’, nog niet verder aan het stijgen is en naar verwachting ook de komende jaren op zijn best hooguit een beetje zal gaan toenemen.
Menig onafhankelijk analist is behoorlijk pessimistisch over het toekomstig productie potentiaal van laatstgenoemde gebieden, maar dat terzijde.

Alleen in de Permian kan de schalie olieproductie naar verwachting nog meer dan noemenswaardig opgekrikt worden, mogelijk met zo’n drie miljoen vaten per dag binnen enkele jaren, maar dat is bijlange na niet voldoende om over enkele jaren de wereldwijde olieproductie op peil te blijven houden.
De economisch winbare oliereserves (bij hoge olieprijzen) in de Permian worden op grofweg zo’n 20 a 30 miljard vaten geschat en daarmee kan slechts voor enkele jaren tegenwicht geboden worden aan de stagnatie van de olieproductie in diverse delen van de rest van de wereld. En als de totale Amerikaanse schalie olieproductie mogelijk al binnen een jaar of vijf haar maximum bereikt, dan heeft men er een extra probleem bij…als het ware.

Wat betreft de lage olieprijzen, in vergelijking met grofweg de afgelopen 12 jaar zijn de huidige olieprijzen relatief laag, maar als men de olieprijzen vergelijkt met het langjarig historische gemiddelde zijn de huidige olieprijzen (ook gecorrigeerd op inflatie) bovengemiddeld duur.
Voor veel opkomende economieën en derde wereldlanden (denk hierbij ook aan voedselprijzen) zouden de huidige olieprijzen nog een stuk lager ‘moeten’ zijn om economische groei in laatstgenoemde landen flink te kunnen stimuleren.

En op basis van wat ik zoal lees is de ‘opkomst van zon en wind’ momenteel nog te beperkt om het wereldwijde olieverbruik noemenswaardig te beperken, omdat zon en wind vooral met het opwekken van elektriciteit van doen hebben en dat raakt vooral het steenkool en aardgasverbruik. Dus het m.i. wel mogelijk dat zon en wind nu al een noemenswaardig effect hebben op het wereldwijde steenkool en aardgasverbruik (maar niet op het olieverbruik). Het wereldwijde olieverbruik neemt nog steeds toe.

De OPEC,de club van olie-exporterende
landen,heeft de lopende beperking van
de productie verlengd.De beperking ging
afgelopen november in en zou volgende
maand aflopen.De afspraak geldt nu tot
maart 2018,zo is in Wenen bepaald.

Verwacht wordt dat landen als Rusland,
die geen OPEC-lid zijn,zich bij de
afspraken aansluiten.De economie van de
olielanden heeft sterk te lijden onder
de lage prijs voor ruwe olie op de
wereldmarkt.

Olielanden als Saudi-Arabië hebben veel
last van schalie-olie uit de VS en de
opkomst van alternatieve energiebronnen
als wind en zon.

Ook jongeren houden zich blijkbaar op directe of indirecte wijze bezig met ‘grenzen aan de groei’. Bijvoorbeeld de jonge dame ‘op haar manier’ in onderstaande video. Over ‘Worshipping of things’.
Tussen minuut 8 en 9 zegt ze iets waar ik me zeker in kan vinden, namelijk gechargeerd gezegd dat we ons volledig afhankelijk hebben gemaakt van een financieel economisch monster:

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties