Aantal per land uitgevoerde tests op corona virus (met o.a. aandacht voor het aantal sterfgevallen)

Update 20 maart 2020:
BIJLAGE 1b toegevoegd: Verhouding tussen totaal aantal sterfgevallen en totaal aantal ‘genezen verklaarden’ in Italië.

Update 19 maart 2020:
1: Lijst met o.a. dagelijks aantal corona sterfgevallen in Italië verplaatst tot helemaal onderin dit blogartikel. Zie BIJLAGE 2.
2: Bijna helemaal onderin dit artikel overzicht van dagelijks aantal op corona geteste mensen in Italië vanaf 16 maart 2020. Zie BIJLAGE 1a.

Update 15 maart 2020: Helemaal onderin artikel zijn de sterftecijfer statistieken voor Italië toegepast voor de situatie op 15 maart 2020 aldaar. Het oorspronkelijke verhaal ging over de situatie in Italië op 10 maart 2020. Volgens de laatste update bedroeg op 15 maart j.l. het totaal aantal geteste mensen op corona virus aldaar ongeveer 120 duizend. Op 10 maart j.l. was dat nog ongeveer 60 duizend mensen. Op 5 dagen tijd zijn er in Italië (afgaande op de gegevens in onderstaande tabellen) dus ongeveer 60 duizend mensen getest, dat is gemiddeld per dag 12 duizend mensen. Het sterftecijfer voor Italië is op 15 maart j.l. t.o.v. de situatie op 10 maart j.l. nog een beetje verder gestegen!

CASE – CASE
CLUSTER – CLUSTER
BOOM!!! (Explosieve toename)


Chris martenson

Op de website van Worldometers staat ook informatie over het totaal aantal geteste personen op het corona virus.
Het betreft een wekelijks overzicht van het totaal aantal geteste mensen op (wel of geen) besmetting met het coronavirus. De laatste update betrof 9 maart 2020. De volgende update wordt rond 16 maart verwacht.
Hoe betrouwbaar de gegeven nummers zijn is voor mij zeer lastig in te schatten, het is roeien met de riemen die men heeft.

Klik hier voor cijfers van een x aantal landen over het totaal aantal geteste mensen op corona besmetting (situatie 9 maart 2020). Ook wordt het aantal geteste mensen per miljoen inwoners weergegeven.
Onderstaande tabel is een kopie uit laatstgenoemde link:

Country
Tests Performed Tests per Million People
Population
Bahrain
8,354
4,910
1,701,575
OFFICIAL
South Korea
210,144
4,099
51,269,185
OFFICIAL
Hong Kong
16,000
2,134
7,496,981
Estimated
Italy
60,761
1,005
60,461,826
OFFICIAL
Switzerland
5,000
578
8,654,622
Estimated
Austria
5,026
558
9,006,398
OFFICIAL
UK
26,261
387
67,886,011
OFFICIAL
Belgium
3,984
344
11,589,623
Estimated
Australia
8,278
325
25,499,884
Estimated
Israel
2,386
276
8,655,535
Estimated
France
11,895
182
65,273,511
Estimated
Finland
720
130
5,540,720
OFFICIAL Mar. 10
Malaysia
3,132
97
32,365,999
OFFICIAL Mar. 10
Japan
9,600
76
126,476,461
OFFICIAL Mar. 10
Netherlands
600
35
17,134,872
Estimated
USA
8,554
26
331,002,651
OFFICIAL Mar. 10
Vietnam
2,367
24
97,338,579
OFFICIAL Mar. 10
Turkey
940
11
84,339,067
Estimated

Ik laat Bahrein buiten beschouwing, omdat het (relatief gezien) een erg klein inwonertal heeft. China ontbreekt in bovenstaande tabel. De afgelopen dagen werden er in Zuid-Korea dagelijks grofweg 20 duizend mensen getest op het corona virus. In ieder geval omgerekend naar aantal personen per miljoen inwoners is dat het hoogste aantal van alle landen. Tot en met 9 maart jongstleden waren er volgens bovenstaande tabel in Zuid-Korea in totaal ongeveer 210 duizend mensen getest. Dat komt neer op 0,4 procent van de totale bevolking (gemiddeld 4 mensen getest per 1000 mensen). In het geval Zuid-Korea in de toekomst dagelijks grofweg 20 duizend nog niet geteste mensen blijft testen, dan zal grofweg 15 dagen na 9 maart (namelijk 24 maart 2020) 1 procent van de totale bevolking aldaar een corona test hebben ondergaan. Terzijde: Mensen waarvoor de test negatief uitviel, kunnen na de test alsnog besmet raken.

In Italië bedroeg op 10 maart j.l. het totaal aantal geteste mensen een kleine 61000 (zie tabel) verder naar onderen), wat neerkomt op ongeveer 0,1 procent van de totale bevolking (gemiddeld 1 mens getest per 1000 mensen).  Voor bijvoorbeeld Nederland en de VS was op 9 maart j.l. het gemiddeld aantal per 1000 mensen geteste mensen verwaarloosbaar klein. Veel kleiner dan 0,1 procent.

Italië heeft (relatief gezien) een zeer  hoog percentage aan sterfgevallen:
Hieronder wordt gespeculeerd waarom Italië (in ieder geval nog op 10 maart jongstleden) ten opzichte van het totaal aantal geteste mensen en zeker ten opzichte van het totaal aantal positief geteste mensen, een relatief erg hoog percentage aan sterfgevallen heeft. In onderstaande tabel staat in de kolom ‘deceduti’ het aantal sterfgevallen en in de kolom ‘tamponi’ vrij vertaald het aantal geteste mensen:

Het totaal aantal sterfgevallen aan corona bedroeg in Italië (tot en met 10 maart 2020) volgens bovenstaande tabel 631 mensen op een totaal aantal geteste mensen van 60671. Dat is ruim 1 procent van het totaal aantal geteste mensen tot dan toe. Dat is in vergelijking met andere landen erg hoog. Als men kijkt naar het tot dan toe totaal aantal (op corona) positief geteste mensen is het percentage nog veel hoger, namelijk ruim 6% (631/10149 x 100%). Trouwens het percentage positief geteste mensen op het totaal aantal geteste mensen was  tot en met 10 maart 2020 al extreem hoog, namelijk bijna 17% (10149/60761 x 100%)!  In Lombardije lag laatstgenoemde percentage zelfs op ongeveer 27% (5791/21479 x 100%)! Daarbij is het ook nog eens zo dat mensen die negatief getest zijn in een later stadium alsnog besmet kunnen worden! Slecht 1004 mensen van de in totaal 10149 positief geteste mensen waren tot dan toe (10 maart) genezen verklaard. Afwachten in hoeverre mensen die genezen zijn van de ziekte covid-19 immuun zijn geworden voor het virus. Bovendien kan het totaal aantal sterfgevallen voor de t/m 10 maart positief geteste mensen nog oplopen, omdat er bijvoorbeeld op 10 maart j.l. nog een flink aantal (877) op de intensive care lagen.

Maar waarom is er in Italië zo’n relatief hoog percentage aan sterfgevallen t.o.v. het totaal aantal geteste mensen (en vooral ook t.o.v. het totaal aantal positief geteste mensen)?

Drie speculatieve redenen waarom in Italië het percentage sterfgevallen zo hoog ligt:
1)
Volgens een Duitstalig artikel wordt in Italië ook zoveel mogelijk  getest op overleden mensen die voorheen nog niet getest waren (post mortem positief verklaard). Mogelijk dat daardoor het aantal sterfgevallen welke toegekend wordt aan het corona virus in Italië significant hoger komt te liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ‘post mortem’ positief getest mens, welke op korte termijn toch al zou sterven aan een ziekte of kwaal anders dan het corona virus, vlak voor het sterven nog besmet werd door het corona virus en daardoor als corona sterfgeval in de boeken gaat. Naar mijn idee is laatstgenoemd aantal gevallen verhoudingsgewijs niet erg hoog, maar ik kan dat niet hard maken. Ik vermoed namelijk dat bij de meeste ‘post mortem’ positief verklaarde gevallen de dood ook daadwerkelijk door het coronavirus is veroorzaakt of in ieder geval vervroegd is opgetreden.

2)
Het percentage geteste mensen met serieuze ziekteklachten is in Italië in vergelijking met andere landen erg hoog. Er wordt verhoudingsgewijs minder getest op mensen met geen symptomen of milde symptomen.

3)
Italië is één van de meest vergrijsde landen ter wereld. Kans is groot dat er relatief veel oude mensen getest zijn. Dit is naar ik aanneem de belangrijkste reden voor het relatief erg hoge sterftecijfer.

Huidig besmettingsverloop en sterfteverloop belooft niet veel goeds voor Italië:
Na 10 maart 2020 is het dagelijks aantal positief geteste mensen en het dagelijks aantal sterfgevallen in Italië door corona nog verder omhoog geschoten, waardoor in Italië tot nu toe een schrikbarend hoog sterftecijfer voor het totaal aantal positief geteste mensen heeft, zelfs ook een erg hoog percentage ten opzichte van het totaal aantal geteste mensen.
Aangezien we nu in een fase zitten waarin het aantal besmette mensen met corona virus in Italië explosief toeneemt, zal het nu al overbelaste gezondheidsapparaat in Italië nog meer overbelast gaan geraken dan nu al het geval is, waardoor er extra veel mensen gaan overlijden. Laten we hopen dat we in Nederland geen Italiaanse toestanden gaan meemaken, hoop doet leven, de realiteit zal minder prettig gaan uitpakken.

Update 15 maart 2020:
Hieronder de situatie in Italie voor 15 maart 2020:

Het totaal aantal sterfgevallen aan corona bedroeg in Italië (tot en met 15 maart 2020) volgens bovenstaande tabel 1809 mensen op een totaal aantal geteste mensen van 124899. Dat is bijna 1,5 procent (berekend 1,44%) van het totaal aantal geteste mensen tot dan toe. Dat is in vergelijking met andere landen erg hoog. Als men kijkt naar het tot dan toe totaal aantal (op corona) positief geteste mensen is het percentage nog veel hoger, namelijk 7% (1809/24747 x 100%). Trouwens het percentage positief geteste mensen op het totaal aantal geteste mensen was tot en met 15 maart 2020 al extreem hoog, namelijk bijna 20% (24747/124899 x 100%)! In Lombardije lag laatstgenoemde percentage zelfs op ongeveer 33% (13272/40369 x 100%)! Daarbij is het ook nog eens zo dat mensen die negatief getest zijn in een later stadium alsnog besmet kunnen worden! Slecht 2335 mensen van de in totaal 24747 positief geteste mensen waren tot dan toe (15 maart) genezen verklaard. Afwachten in hoeverre mensen die genezen zijn van de ziekte covid-19 immuun zijn geworden voor het virus. Bovendien kan het totaal aantal sterfgevallen voor de t/m 15 maart positief geteste mensen nog oplopen, omdat er bijvoorbeeld op 15 maart j.l. nog een flink aantal (1672) op de intensive care lagen. Extra commentaar volgt misschien later.

Terzijde:
In Spanje begint het aantal sterfgevallen ook al flink toe te nemen. Ook in de rest van Europa gaat het steeds harder omhoog.
Wat de situatie wereldwijd betreft, na een tijdelijke afname van het aantal ‘active’ corona cases in de laatste week van februari 2020, is het aantal ‘active’ corona cases wereldwijd sinds grofweg het begin van deze maand (maart 2020) versneld aan het toenemen. Misschien dat over laatstgenoemde nog een nieuw artikel aangemaakt wordt. Zeker als men China niet meerekent, is de tendens in dagelijkse toename van aantal ‘active’ corona cases in de rest van wereld (wereld exclusief China) in absolute zin enorm aan het versnellen. Het gaat tot nu toe steeds harder met laatstgenoemde toename. Afwachten hoelang die sterk versnellende absolute toename nog gaat aanhouden. Hopelijk lukt het om met stricte maatregelen de snelheid van de toename af te remmen [zodat er een minder hoge piek in aantal active corona cases gerealiseerd wordt] om het gezondsheidssysteem niet te veel te overbelasten.

Update 16 maart 2020:
Hieronder de situatie in Italie voor 16 maart 2020:

Volgens bovenstaande tabellen van 15 en 16 maart j.l. is/zijn de afgelopen 24 uur in Italië …

1)
… er 13063 mensen getest [Berekening: 137962 – 124899].

2) …
het totaal aantal besmettingen toegenomen met 3233  [Berekening: 27980 – 24747].

3) …
er 349 nieuwe sterfgevallen geteld. Het totaal aantal sterfgevallen bedraagt nu 2158.

Verder:
4)
Gedurende  de afgelopen 24 uur bedroeg het aantal (op het coronavirus) positief geteste mensen t.o.v. het totaal aantal geteste mensen gedurende die tijd 24,7%, dat is m.i. erg veel.  [Berekening: 3233/13063 x 100%].

5)
Het totale dodental bedroeg op 16 maart j.l. 2158 personen. T.o.v. het totaal aantal geteste mensen tot dan toe is dat 1,56% [2158/137962 x 100%] en ten opzichte van het totaal positief geteste mensen tot dan toe is dat 7,7% [2158/27980 x 100%]. Laatstgenoemde sterftepercentages zeggen op zich nog heel erg weinig. Het is een bewegend doel met vele onzekerheden. Beide bovenvermelde sterftecijfers zullen binnen nu en een jaar hoogstwaarschijnlijk veel lager gaan uitvallen (als dat niet zo zou zijn natuurlijk rampzalig, omdat waarschijnlijk het totaal aantal besmettingen en het totaal aantal geteste mensen voorlopig nog flink zullen blijven toenemen).
Het zegt m.i. nog maar heel weinig over hoeveel mensen van de totale bevolking er t/m 31 december 2020 uiteindelijk aan het coronavirus zullen komen te overlijden.

BIJLAGEN:
Onderstaande bijlagen worden voor een aantal opvolgende weken dagelijks up to date gehouden.

BIJLAGE 1a:
Lijst met dagelijks aantal geteste mensen op coronavirus in Italië (vanaf 16 maart 2020):
Het dagelijks aantal positief geteste mensen is ook aangegeven.

Dagelijks aantal geteste mensen in ITALIË (en dagelijks aantal positief geteste mensen):
16 maart 2020: 13063 [berekening: 137962 – 124899], waarvan 3233 positief getest
17 maart 2020: 10695 [berekening: 148657 – 137962], waarvan 3526 positief getest
18 maart 2020: 16884 [berekening: 165541 – 148657], waarvan 4207 positief getest
19 maart 2020: 17236 [berekening: 182777 – 165541], waarvan 5322 positief getest
20 maart 2020: 24109 [berekening: 206886 – 182777], waarvan 5986 positief getest
21 maart 2020: 26336 [berekening: 233222 – 206886], waarvan 6557 positief getest
22 maart 2020: 25180 [berekening: 258402 – 233222], waarvan 5560 positief getest
23 maart 2020: 17066 [berekening: 275468 – 258402], waarvan 4789 positief getest
24 maart 2020: 21496 [berekening: 296964 – 275468], waarvan 5249 positief getest
25 maart 2020: 27481 [berekening: 324445 – 296964], waarvan 5210 positief getest
26 maart 2020: 36615 [berekening: 361060 – 324445], waarvan 6203 positief getest
27 maart 2020: 33019 [berekening: 394079 – 361060], waarvan 5950 positief getest
28 maart 2020: 33019 [berekening: 429526 – 394079], waarvan 5974 positief getest
29 maart 2020: 24504 [berekening: 454030 – 429526], waarvan 5217 positief getest
30 maart 2020: 23329 [berekening: 477359 – 454030], waarvan 4050 positief getest
31 maart 2020: 29609 [berekening: 506968 – 477359], waarvan 4053 positief getest
1 april 2020: 34455 [berekening: 541423 – 506968], waarvan 4728 positief getest
2 april 2020: 39809 [berekening: 581232 – 541423], waarvan 4668 positief getest
3 april 2020: 38617 [berekening: 619849 – 581232], waarvan 4585 positief getest

Tot en met 3 april 2020 waren er in Italië in totaal 619849 mensen getest op coronavirus.

BIJLAGE 1b:
Verhouding tussen totaal aantal sterfgevallen en totaal aantal ‘genezen verklaard’:
20 maart 2020: 4032 : 5129 => sterfte percentage (4032/(4032 + 5129) x 100%) van 44,0%.
21 maart 2020: 4825 : 6072 => sterfte percentage (4825/(4825 + 6072) x 100%) van 44,2%.
22 maart 2020: 5476 : 7024 => sterfte percentage (5476/(5476 + 7024) x 100%) van 43,8%.
23 maart 2020: 6077 : 7432 => sterfte percentage (6077/(6077 + 7432) x 100%) van 45,0%.
24 maart 2020: 6820 : 8326 => sterfte percentage (6820/(6820 + 8326) x 100%) van 45,0%.
25 maart 2020: 7503 : 9362 => sterfte percentage (7503/(7503 + 9362) x 100%) van 44,5%.
26 maart 2020: 8215 : 10361 => sterfte percentage (8215/(8215 + 10361) x 100%) van 44,2%.
27 maart 2020: 9134 : 10950 => sterfte percentage (9134/(9134 + 10950) x 100%) van 45,5%.
28 maart 2020: 10023 : 12384 => sterfte percentage (10023/(10023 + 12384) x 100%) van 44,7%.
29 maart 2020: 10779 : 13030 => sterfte percentage (10779/(10779 + 13030) x 100%) van 45,3%.
30 maart 2020: 11591 : 14620 => sterfte percentage (11591/(11591 + 14620) x 100%) van 44,2%.
31 maart 2020: 12428 : 15729 => sterfte percentage (12428/(12428 + 15729) x 100%) van 44,1%.
1 april 2020: 13155 : 16847 => sterfte percentage (13155/(13155 + 16847) x 100%) van 43,8%.
2 april 2020: 13915 : 18378 => sterfte percentage (13915/(13915 + 18378) x 100%) van 43,1%.
3 april 2020: 14681 : 19758 => sterfte percentage (14681/(14681 + 19758) x 100%) van 42,6%.

BIJLAGE 2:
Lijst met dagelijks aantal sterfgevallen in Italie tot nu toe:
Hieronder nog een lijst met dagelijks aantal sterfgevallen en totaal aantal sterfgevallen. Onderstaande lijst is afkomstig uit een vorig artikel op deze blog:

Sterfgevallen verloop ITALIË:

Op 21 februari werd (in Italië) het eerste (door tests) bevestigde ‘corona’ sterfgeval geteld.

Week 1 na eerste sterfgeval:
Op 22 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 2.
Op 23 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 3.
Op 24 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 7.
Op 25 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 11.
Op 26 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 12.
Op 27 februari 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 17.
Op 28 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 21.

Week 2 na eerste sterfgeval:
Op 29 februari 8 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 29.
Op 1 maart 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 34.
Op 2 maart 18 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 52.
Op 3 maart 27 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 79.
Op 4 maart 28 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 107.
Op 5 maart 41 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 148.
Op 6 maart 49 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 197.

Week 3 na eerste sterfgeval:

Op 7 maart 36 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 233.
Op 8 maart 133 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 366.
Op 9 maart 97 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 463. [733 op IC!]
Op 10 maart 168 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 631. [877 op IC!]
Op 11 maart 196 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 827. [1028 op IC!]
Op 12 maart 189 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1016. [1153 op IC!]
Op 13 maart 250 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1266. [1328 op IC!]

Week 4 na eerste sterfgeval:
Op 14 maart 175 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1441. [1518 op IC!]
Op 15 maart 368 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1809. [1672 op IC!]
Op 16 maart 349 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2158. [1851 op IC!]
Op 17 maart 345 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2503. [2060 op IC!]
Op 18 maart 475 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2978. [2257 op IC!]
Op 19 maart 427 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 3405. [2498 op IC!]
Op 20 maart 627 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 4032. [2655 op IC!]

Week 5 na eerste sterfgeval: [De stijging gaat maar door…]
Op 21 maart 793 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 4825. [2857 op IC!]
Op 22 maart 651 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 5476. [3000 op IC!]
Op 23 maart 601 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 6077. [3204 op IC!]
Op 24 maart 743 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 6820. [3396 op IC!]
Op 25 maart 683 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 7503. [3489 op IC!]
Op 26 maart 712 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 8215. [3612 op IC!]
Op 27 maart 919 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 9134. [3732 op IC!]

Week 6 na eerste sterfgeval: [Wanneer komt er nu toch eens een einde aan de stijging van het wekelijks aantal doden? …]
Op 28 maart 889 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 10023. [3856 op IC!]
Op 29 maart 756 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 10779. [3906 op IC!]
Op 30 maart 812 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 11591. [3981 op IC!]
Op 31 maart 837 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 12428. [4023 op IC!]
Op 1 april 727 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 13155. [4035 op IC!]
Op 2 april 760 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 13915. [4053 op IC!]
Op 3 april 766 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 14681. [4068 op IC!]

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Enorme daling olieprijzen

Uitleg op rtlz over oorzaak flinke daling olieprijzen. Geen commentaar mijnerzijds.

Grote paniek op de beurs vandaag. Beurzen in Europa en de VS openden allemaal diep in het rood. Beleggers maken zich zorgen over een fel olieconflict en het coronavirus.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dr. John Campbell over 2 vormen van het ‘corona virus’, het ‘S-type’ en het ‘L-type’

In onderstaande video gaat Dr. John Campbell wat dieper in op twee typen van het corona virus, namelijk over het aldus John minder agressieve en minder besmettelijke S-type en het meer agressieve en besmettelijker L-type. Het L-type is een mutant (mutatie) van het S-type. Het L-type domineerde vooral in de Chinese stad Wuhan en omgeving. Dankzij draconische ingrepen vanuit de Chinese overheid is volgens John de verspreiding van met name het L-type flink de kop ingedrukt, maar laatstgenoemde met een flinke slag om de arm, zeker wat de rest van de wereld betreft.
Ik volg, naast andere informatiebronnen, al een tijd lang de updates van John. Voor mij zijn ze leerzaam.

Misschien dat ik later uitgebreider stil ga staan bij het corona virus [met name over de verspreiding ervan (bijvoorbeeld over drie fasen van verspreiding, met dank aan John), een verhaaltje over exponentiële functies, over de door het virus veroorzaakte ziekte (COVID-19), het aantal uitgevoerde tests en bij welke symptomen men pas test, en nog veel meer].
Mijn indruk is dat in menig forum het corona virus gebeuren door nogal wat mensen behoorlijk gebagatelliseerd wordt. Het serieus nemen van de ernst is nog iets anders dan paniek zaaien. Het vergelijken met een griep virus loopt ook volgens John Campbell volledig mank. Ik reageer zelf vrijwel niet in forums.
Doelbewust hou ik me voorlopig nog in om te gaan schrijven over de in mijn ogen verkeerd gestelde prioriteiten in – en ‘ongezonde gerichtheid’ van – onze ‘neoliberale samenleving’. 😉

En hieronder de laatste update (6 maart 2020) en de 5 maart update van John over het corona virus:
6 maart update:

5 maart update:

En last but not least:
John Campbell over Immunity and social distancing. Deze video is mijns inziens zeker de moeite van het kijken waard!

CIJFERS:
Voor degenen die van cijfers houden is onderstaande link misschien wel interessant:

Tracking coronavirus: Map, data and timeline

Bijvoorbeeld Italië:
Laatste update voor Italië (6 maart 2020):
“17:13: 778 new cases and 49 new deaths in Italy”.

Gebaseerd op informatie op website van BNO stond op 6 maart 2020 het ‘bevestigde’ (door het corona virus veroorzaakte) totaal aantal doden in Italië op 197 personen.

Op 21 februari werd (in Italië) het eerste (door tests) bevestigde ‘corona’ sterfgeval geteld.
Op 22 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 2.
Op 23 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 3.
Op 24 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 7.
Op 25 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 11.
Op 26 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 12.
Op 27 februari 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 17.
Op 28 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 21.
Op 29 februari 8 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 29.
Op 1 maart 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 34.
Op 2 maart 18 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 52.
Op 3 maart 27 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 79.
Op 4 maart 28 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 107.
Op 5 maart 41 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 148.
Op 6 maart 49 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 197.
Onderin dit artikel wordt de dagelijkse gang van het aantal corona sterfgevallen in Italië ook voor na 6 maart j.l. weergegeven.

Bovengenoemde cijfers zijn voor mij slechts een ondergrens voor het (door het corona virus veroorzaakte) werkelijke aantal sterfgevallen in Italië.
Gerekend vanaf de dag waarop in Italië het eerste sterfgeval formeel bevestigd werd (21 februari 2020), nam het aantal sterfgevallen in de eerste week toe met 20 [21 – 1] en in de tweede week al met 176 [197 – 21]. Afwachten wat de derde week (gerekend vanaf de dag met het eerste sterfgeval) gaat brengen. Tendens is toe nu toe zeer slecht. In kader van laatstgenoemde raad ik mensen aan de hierboven getoonde video van John Campbell over Immunity and social distancing (nog) eens te bekijken. Al was het om een te snelle (explosieve) stijging nog enigszins in de hand te kunnen houden.

7 maart 2020 update (met o.a. een korte update over Italië):
Voel me te moe en te lui om nu het verhaal verder te verdiepen, misschien over paar dagen. 😉 Maar is wel super interessant voor mij.
Wil sowieso nog verhaal over exponentiële functies schrijven en de verwarring die ik vaak erover aantref en het belang om, zeker ook in de beginfase, zoveel mogelijk te trachten een te snelle toename af te remmen om een te snelle overbelasting van het gezondheidsapparaat te voorkomen.
Het allerminste wat men naar mijn bescheiden mening kan doen is om grote evenementen te vermijden, zeker in streken die nu al als risicogebied bestempeld zijn, maar ook in gebieden die nog niet als risicovol bestempeld zijn.
Kan me niet voorstellen dat voor de meesten het leven geen zin meer heeft als men niet meer naar dergelijke evenementen kan gaan. Belangrijk is m.i. dat essentiële economische activiteiten door blijven gaan en men zich wat minder druk maakt over het bbp en de beurzen (aandelenkoersen) en ook niet al te druk maken over in mijn ogen niet essentiële economische activiteiten (activiteiten die niet van doen hebben met levensnoodzakelijke benodigdheden). Helaas hebben we een financieel economisch monster dat flink afhankelijk is gemaakt van niet essentiële economische activiteiten waar vooral het rijkere deel flink van profiteert. Ons financieel economisch monster is zacht uitgedrukt niet zo robuust.

Een korte update over Italië (7 maart 2020):
Wat nu in Italië gebeurt kan ook ons al op korte termijn te wachten staan. Lombardije en nog wat gebieden worden alvast afgegrendeld van de rest van de wereld.
1,247 new cases and 36 new deaths in Italy. Een minder sterke stijging van het dodental dan gisteren en eergisteren. Het aantal positief geteste mensen met ernstige ziekteverschijnselen ligt er nu op 462. Afwachten wat de komende dagen gaan doen. Intentie is om Italië minimaal een week te blijven volgen, kost me amper tijd om dat bij te houden. Ook de rest van de wereld heeft mijn aandacht, maar voorlopig niet in dit blogje (is soort van persoonlijk dagboek over dingen die me op bepaald moment interesseren).
(7 maart 2020 is begin van week 3 na het eerste bevestigde sterfgeval op 21 februari jongstleden).

Op 7 maart 36 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 233.

Nog een greep uit de video’s waarin experts het hebben over het coronavirus:
Alvast een recente video waarin een ‘coronavirus expert’ één en ander niet bagatelliseert, er geen doekjes omwind. De besmettingsgraad en (indien men besmet raakt) de sterftekans zijn bij het ‘coronavirus’ veel hoger dan bij een doorsnee influenza virus. Hij heeft het bijvoorbeeld over een sterftekans (indien men besmet raakt) die minimaal 10 x hoger en mogelijk zelfs meer dan 30 x hoger ligt dan bij een influenza virus. De besmettingsgraad ligt hoogstwaarschijnlijk ook veel hoger. Er zijn genoeg andere experts die in hoofdlijn hetzelfde verhaal vertellen als de persoon in onderstaande video en er geen financieel belang bij hebben om het als een serieus gebeuren af te spiegelen, maar dat terzijde.
Hij heeft het over de noodzaak van draconische maatregelen (hij heeft het o.a. over het belang van ‘social distancing’). Er zijn ook nog andere factoren die aangeven dat het coronavirus van een geheel andere orde is dan een ‘doorsnee’ influenza virus.
In mijn ogen is de man die in onderstaande video aan het woord komt realistisch en zeker geen paniekzaaier. Integendeel, de potentiële gevolgen ontkennen door struisvogelpolitiek of via allerlei rationalisaties één en ander trachten te bagatelliseren en het maar op zijn beloop te laten, werkt naar mijn mening zeker op langere termijn extra nadelig uit voor de samenleving als geheel.
Alvast deze video in kader van mijn mogelijke vervolgverhaal over gevolgen coronavirus. Volgens diverse bronnen is bijvoorbeeld in de VS, en dat is zeer waarschijnlijk ook in het overgrote deel van Europa het geval, het aantal uitgevoerde tests, zeker in vergelijking met Zuid-Korea, nog erg gering. Misschien later mijn uitgebreider verhaal hierover.

Update 8 maart 2020:
Relatief enorme stijging aantal sterfgevallen in Italië, namelijk 133.
17:20: 1,492 new cases and 133 new deaths in Italy. (Source 1, Source 2)

Update 11 maart 2020:
Artikel over “Business as usual” houding in Nederland (t.a.v. corona virus gebeuren):
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/how-dutch-false-sense-of-security-helped-coronavirus-spread-1.4199027

Sterfgevallen verloop ITALIË:
Op 21 februari werd (in Italië) het eerste (door tests) bevestigde ‘corona’ sterfgeval geteld.

Week 1 na eerste sterfgeval:
Op 22 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 2.
Op 23 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 3.
Op 24 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 7.
Op 25 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 11.
Op 26 februari 1 nieuw sterfgeval, totaal aantal sterfgevallen 12.
Op 27 februari 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 17.
Op 28 februari 4 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 21.

Week 2 na eerste sterfgeval:
Op 29 februari 8 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 29.
Op 1 maart 5 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 34.
Op 2 maart 18 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 52.
Op 3 maart 27 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 79.
Op 4 maart 28 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 107.
Op 5 maart 41 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 148.
Op 6 maart 49 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 197.

Week 3 na eerste sterfgeval:
Op 7 maart 36 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 233.
Op 8 maart 133 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 366.
Op 9 maart 97 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 463. [733 op IC!]
Op 10 maart 168 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 631. [877 op IC!]
Op 11 maart 196 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 827. [1028 op IC!]
Op 12 maart 189 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1016. [1153 op IC!]
Op 13 maart 250 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1266. [1328 op IC!]

Week 4 na eerste sterfgeval:

Op 14 maart 175 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1441. [1518 op IC!]
Op 15 maart 368 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 1809. [1672 op IC!]
Op 16 maart 349 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2158. [1851 op IC!]
Op 17 maart 345 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2503. [2060 op IC!]
Op 18 maart 475 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 2978. [2257 op IC!]
Op 19 maart 427 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 3405. [2498 op IC!]
Op 20 maart 627 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 4032. [2655 op IC!]

Week 5 na eerste sterfgeval: [De stijging gaat maar door…]
Op 21 maart 793 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 4825. [2857 op IC!]
Op 22 maart 651 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 5476. [3000 op IC!]
Op 23 maart 601 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 6077. [3204 op IC!]
Op 24 maart 743 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 6820. [3396 op IC!]
Op 25 maart 683 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 7503. [3489 op IC!]
Op 26 maart 712 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 8215. [3612 op IC!]
Op 27 maart 919 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 9134. [3732 op IC!]

Week 6 na eerste sterfgeval: [Wanneer komt er nu toch eens een einde aan de stijging van het wekelijks aantal doden? …]
Op 28 maart 889 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 10023. [3856 op IC!]
Op 29 maart 756 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 10779. [3906 op IC!]
Op 30 maart 812 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 11591. [3981 op IC!]
Op 31 maart 837 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 12428. [4023 op IC!]
Op 1 april 727 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 13155. [4035 op IC!]
Op 2 april 760 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 13915. [4053 op IC!]
Op 3 april 766 nieuwe sterfgevallen, totaal aantal sterfgevallen 14681. [4068 op IC!]

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Over ‘Junk Economics’, financieel kannibalisme, ‘het’ energie hongerige superorganisme en de noodzaak tot een grote vereenvoudiging

Ter inleiding van dit artikel is een nieuw artikel in de maak welke hier (klik hier)  te vinden is.
In het artikel waar hierboven naar wordt verwezen, zal in kader van grenzen aan de groei onder andere uitgebreid stilgestaan worden bij het op korte termijn nog te verwachten overaanbod aan olie en op de iets langere termijn een verwacht flink te kort aan olie (olieshock). Of anders verwoord een overaanbod welke in een business as usual scenario al snel zal gaan omslaan in structurele tekorten aan olie!
Daarnaast ook aandacht voor enkele cruciale elementen waar nu al een tekort aan is (bijvoorbeeld Zink) of in de komende jaren (afhankelijk van de mate waarin de elektrificatie van de samenleving wordt voortgezet) tekorten aan dreigen te ontstaan. Tot zover kort wat informatie over het inleidend artikel ten behoeve van onderstaand verhaal.

Onderstaand verhaal zal onder andere gaan over onze gerichtheid op economische groei [binnen vrijwel het gehele politieke spectrum is het ‘aanjagen’ van economisch groei zeer belangrijk] welke vloekt met grenzen aan de groei en over de [ondanks ver doorgevoerde efficiëntie] flinke verspilling bij de massaproductie van onze grote wereldwijd opererende productiemachine. Op een efficiënte wijze wordt flink wat verspilling veroorzaakt. Een wereldwijde productiemachine die op efficiënte wijze zaken produceert of diensten levert die in vele gevallen niets van doen hebben met noodzakelijke levensbehoeften van met name arme mensen, zeg maar het stellen van verkeerde prioriteiten (of het gebrek er aan) ten gunste van de zeer rijken en vanuit sociaal en ecologisch perspectief ten koste gaat van grote groepen aan mensen die niet behoren tot de rijken en ten koste van het milieu in breedste zin van het woord
Over welvaart, welzijn en vrije tijd, het ‘neoliberale’ eigen keuze en verantwoordelijkheid argument (eigen schuld dikke bult) in plaats van het systeem argument (het systeem is goed ook al is het overduidelijk dat het niet zo is, kritiek erop wordt via propaganda op subtiele en ook minder subtiele wijze de kop ingedrukt).
Onze grote wereldwijde productiemachine die vooral ten dienste staat van de rijken en vooral zeer rijken (onder andere groot aandeelhouders, noem maar op), over de schijnvrijheid van het neoliberalisme (en liberalisme in het algemeen in context van het zogenaamde vrije marktgebeuren), warenfetisjisme en nog veel meer.
Dat we grofweg 50 jaar geleden vanuit sociaal oogpunt en later ook ecologisch oogpunt in de westerse wereld een in mijn ogen heel verkeerd ‘sociaal-economisch’ pad zijn gaan bewandelen, welke nu zijn diepe sporen achterlaat in met name onze sociale omgang en ongeremde verspilling van energie en grondstoffen in diensten en producten die niet het welzijn dienen van grote groepen aan arme mensen, zelfs uiteindelijk ook ten koste zal gaan van het welzijn van rijken.
Over onzin banen die mensen gevangen houden in vaak onderbetaalde banen waar vele uren gewerkt moet worden om amper in levensnoodzakelijke behoeften te kunnen voorzien (alleen al het huurmaffia gebeuren waar ook mensen met een midden inkomen onder lijden).
Over het geatomiseerd individu (en maatschappij), over fetisjisme in kader van geld (geld als aanbiddingsobject en ook als masker) waardoor vervreemding ontstaat van al het wereldwijde sociale gebeuren, met name leed, wat achter al die producten, diensten en geld in het algemeen schuilgaat. Ook bijvoorbeeld fetisjisme van boel van producten, waar reclame flink aan bijdraagt.
Het simplistische excuus om door een verwrongen zwart-wit bril naar andere werelddelen te verwijzen is bij eerdergenoemde voor mij geen excuus.

Samengevat zal er stilgestaan worden bij de aard en gerichtheid van ons financieel economisch monster, welke als het ware een eigen leven is gaan leiden en steeds meer ten dienste is gaan staan van een relatief kleine groep aan rijke en vooral zeer rijke mensen. Een financieel-economisch stelsel dat een kleine minderheid zeer veel macht geeft en via propaganda zodanig verkocht wordt dat het de beste keuze zou zijn. Simpel gesteld een stelsel waar het belang van geld (denk hierbij aan de verregaande financialisering) buitenproportioneel de overhand heeft gekregen. Vooral de invloed (macht) van de financiële sector (financiële instituten), zeg maar de FIRE economie, is heden ten dage buitenproportioneel toegenomen en dat is volgens onder andere Michael Hudson zacht uitgedrukt geen gezonde zaak. Verder over een vorm van democratie die steeds meer neigt naar een vorm van bedrijfsdemocratie, waarbij het gevaar bestaat af te glijden naar soort van bedrijfsfascisme in bredere zin van het woord, waarbij onder andere financiële sector [denk bijvoorbeeld aan Wall Street, de vergaande financialisering van de economie] veel te veel hun eigen gang kunnen gaan ten faveure van de (zeer) rijken en ten koste van de rest van de bevolking.

Nog enkele ‘aanvullende’ gedachten:
Toen een tiental jaren geleden het lastiger en lastiger werd om de werkelijke economie van machtige economieën nog voldoende te laten groeien werd er vanuit de financiële sector enigszins gechargeerd gesteld een machtsgreep gepleegd om de publieke sector meer en meer in de private sfeer te krijgen, onder andere onder het mom van vrije markt economie. Verder dat de financiële sector [mede vanwege het stagneren van de werkelijke economische groei] met haar financiële producten steeds meer begon ‘bij te dragen’ aan de groei van de economie, namelijk met behulp van fake economische groei (met bijbehorend creatief boekhouden) in plaats van werkelijke economische groei. Daar gaat ‘junk economics’ voor een groot deel over. Terzijde: Een vrije markt bestaat alleen op papier, in de praktijk is eerder sprake van grote monopolies welke lastig aan te pakken zijn, maar ja vrije markt klinkt wel heel erg mooi. Een vrijheid die bijvoorbeeld Leuk is voor grote criminelen die geen enkele bemoeienis dulden vanuit de overheid of de burgerbevolking. Michael Hudson besteed in meerdere video’s aandacht aan de zogenaamde vrije markt, vooral de vrije markt waarbij de rol van de overheid zo klein mogelijk gemaakt wordt. Michael wijst er op dat vrijwel ieder weldenkend mens in het verleden zacht uitgedrukt erg kritisch stond tegenover een vrije markt waarover burgers en overheid weinig controle uit kunnen oefenen, een vrije markt waarbij private instellingen, criminelen en grote private spelers het teveel voor het zeggen hebben ten faveure van de zeer rijken en ten koste van overgrote deel van de bevolking.

Fake economics welke de rijken op tientallen jaren tijd flink rijker heeft gemaakt, maar waarbij vooral de arme helft van de bevolking steeds meer in een financiële wurggreep gehouden werd en wordt om stijgende vaste lasten te kunnen betalen en allerlei schulden te kunnen aflossen. Stijgende vaste lasten en schulden welke voor een groot deel veroorzaakt werden en worden door Junk economics en het daarmee samenhangende financieel kannibalisme. Over laatstgenoemde valt veel te schrijven. Ik heb intentie om hier nog uitgebreid over te gaan schrijven, zeker met in het achterhoofd dat er grenzen aan de groei zijn. Bijvoorbeeld David Harvey gaat in diverse video’s zeer uitgebreid in op de in zijn woorden ‘neoliberale coup’ die als een sluipmoordenaar in de jaren 70 onder andere greep kreeg op de lokale en landelijke politiek van divers westers land en steeds meer het reilen en zeilen van de wereldeconomie en het maatschappelijk denken en handelen in haar greep kreeg. Een aanrader in kader van laatstgenoemde is een video van David Harvey genaamd “The neoliberal city’. New York stad wordt daarin als voorbeeld genomen hoe aldaar vanuit met name de financiële sector (onder andere private bankiers speelden daarbij een belangrijke rol) zonder dat het overgrote deel van de bevolking het door had, een neoliberale coup gepleegd werd welke erg ten koste ging van het armere deel van New York en erg gunstig was voor de zeer rijken. De juridische wereld hielp daarbij een handje mee door allerlei wetgeving wat ‘bij te stellen’ ten gunste van onder andere grote private ‘ondernemingen’ of instellingen.

Over een overheid die er vooral voor burgers dient te zijn, dus ook de onderkant en de middengroepen, en niet een overheid die er vooral voor zich zelf is of in dienst staat van het grote geld. Het grote geld heeft vele gezichten, van multinationals tot allerlei instituten, groot aandeelhouders, de huizen en huurmaffia, noem maar op. Of een juridisch stelsel waar zo min mogelijk sprake is van klasse justitie of rechters die teveel bezig zijn hun eigen macht en rijkdom veilig te stellen of te vergroten.
Geen overheid die als een bazige entiteit vooral kwetsbare burgers buitenproportioneel in de gaten houdt en regelmatig op de vingers tikt en buitenproportionele straffen uitdeelt bij uit nood geboren relatief kleine misgrepen. Daartegenover een overheid die haast onderdanig is naar het grote geld en bedrijfsleven in het algemeen. Het zou mijns inziens eerder andersom dienen te zijn.
Dit allemaal in kader van junk economics, financieel kannibalisme, het energie hongerige superorganisme en de noodzaak tot een grote vereenvoudiging.

In het nog te verschijnen verhaal zal hoogstwaarschijnlijk eerst stilgestaan worden bij het energie hongerige superorganisme en vervolgens bij bovengenoemde gedachten en ook aandacht voor de door Nate Hagens noodzakelijk geachte grote vereenvoudiging. Mijns inziens is laatstgenoemde niet alleen noodzakelijk maar ook uitvoerbaar. De rijken zullen er in materieel opzicht behoorlijk op achter uitgaan en samenhangende daarmee zal hun macht een stuk minder worden. Maar wat welzijn en milieu betreft zullen we er gemiddeld per persoon flink op vooruit gaan. Bewustwording dat er grenzen aan groei zijn en dat de aard en gerichtheid van het huidige ‘systeem’ vloekt met grenzen aan de groei. Naar mijn opvatting is een vorm van ecologisch socialisme uiteindelijk een van de betere keuzes. Geen terugkeer naar het stenen tijdperk, integendeel, als we op huidige voet doorgaan vervallen we vanzelf als het ware terug in het stenen tijdperk vanwege uitputting van cruciale grondstoffen en mineralen en vernietiging van vruchtbare grond en het milieu in breedste zin van het woord. Denk alleen al aan het versterkte broeikaseffect, maar over dat laatste wordt al heel veel geschreven. Technologie blijft heel belangrijk, maar wel technologie met andere prioriteiten en in een andere sociaal economische context. Uiteindelijk gaat het me om het verhaal van de politiek der verbondenheid, maar dat is bedoeld voor een later artikel. Eerst wordt vanuit diverse invalshoeken naar de aard en wezen van de huidige samenleving en financieel economisch stelsel gekeken.

Over enige tijd zal er in dit artikel stilgestaan worden bij onderstaande video’s:

1)
Video’s van Nate Hagens:
Een ingekorte versie van de visie van Nate Hagens over energie en de economie:

En een meer uitgebreide uit 16 afleveringen bestaande serie (februari 2019) over energie en de economie (uit de hand van Nate Hagens).
Klik in onderstaande video op de afspeelknop om alle 16 afleveren achter elkaar af te spelen:

De afzonderlijke afleveringen:
Aflevering 1:

Aflevering 2:

Aflevering 3:

Aflevering 4:

Aflevering 5:

Aflevering 6:

Aflevering 7:

Aflevering 8: !

Aflevering 9:

Aflevering 10: !

Aflevering 11: !

Aflevering 12: !

Aflevering 13:

Aflevering 14: !

Aflevering 15: !

Aflevering 16:

2)
Michael Hudson on the Orwellian Turn in Contemporary Economics:

Michael Hudson on Junk economics:

3)
Video met David Harvey

4)
David Harvey: The Persistence of Neoliberalism Despite its Loss of Legitimacy (1/2)

Intentie is om de verhalen van Michael Hudson en David Harvey te relateren aan het verhaal van Nate Hagens.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Update over onder andere piekolie (aanstormde olieshock) en afnemende meeropbrengsten (diminishing returns)

Update 27 december 2019:
Op de korte termijn is er (naar verwachting) onder een business as usual scenario nog een overaanbod aan olie. Met name in het jaar 2020 wordt een flink overaanbod aan olie verwacht, omdat eindelijk uit een paar zeer grote Noorse en Braziliaanse olievelden na vele jaren van in ontwikkeling brengen de eerste olie begint te stromen. Naar verwachting wordt uit laatstgenoemde olievelden al in het jaar 2020 of 2021 de maximale piek in productie bereikt. Ook voor de kust van Guyana komen naar verwachting de komende jaren enkele relatief grote olievelden online, maar die zullen volgens diverse bronnen pas over tien jaar (2030) gezamenlijk een maximale productie van zo’n 0,6 miljoen tot 1 miljoen vaten per dag gaan leveren. Dat is veel te weinig om noemenswaardig tegenwicht te bieden aan de in steeds meer landen stagnerende of dalende olieproductie. En vanwege onder andere geopolitieke en economische redenen is er momenteel nog een redelijk grote reserve productiecapaciteit, althans daar gaat menig bron wel van uit. Hoe het werkelijk zit met die reserve productie capaciteit is enigszins koffiedik kijken.
Na 2020 zitten er een stuk minder grote olieprojecten in de pijplijn [die nog geen olie leveren]. Kort na het jaar 2020, mogelijk al vanaf 2021/2022 zal met name de olieproductie van de NON OPEC landen naar verwachting flink gaan stagneren en na niet al te lange tijd structureel gaan dalen. Het westen wordt vanaf dat moment versneld meer en meer afhankelijk van de olie uit het Midden Oosten, omdat ook de groei van de Amerikaanse olieproductie de komende jaren flink zal gaan stagneren om in een business as usual scenario uiteindelijk grofweg rond het jaar 2025 structureel te gaan dalen. Vooral vanaf het jaar 2022 is volgens menige bron de groei van de Amerikaanse schalie olieproductie nauwelijks meer noemenswaardig. Het blijft natuurlijk redelijk wat natte vingerwerk, maar ondanks dat is er toch wel een duidelijke teneur dat de nieuwe vondsten aan olie flink aan het verminderen zijn en er de komende jaren te weinig nieuwe olieprojecten online gaan komen om de teruggang in de bestaande olieproductie te compenseren. Het op peil houden van de bestaande olieproductie kost flink wat investeringen en hoe meer men tracht op geforceerde wijze de olieproductie uit bestaande producerende olievelden op peil te houden, des te sneller de olieproductie ervan uiteindelijk zal gaan inzakken. Het is uitstel van executie.
De grote vraag is tot wat het Midden Oosten over enkele jaren nog in staat is, wanneer de NON OPEC olieproductie structureel begint te dalen. Heb ik het nog niet eens over kosten om olie te winnen en de gemiddelde kwaliteit van de olie. Op deze blog is er zoveel aandacht voor olie, omdat mijns inziens olie nog steeds als het ware het hart en vaatstelsel van de wereldeconomie is.
De laatste tijd volg ik ook het aanbod van diverse elementen die cruciaal zijn voor ten eerste het reilen en zeilen van de wereldeconomie en ten tweede benodigd zijn om een transitie naar een minder van olie afhankelijke wereldeconomie te ondersteunen. Wat me opviel is dat er vooral aan Zink nu al relatieve schaarste is en dat de komende jaren de schaarste ervan alleen maar zal toenemen, omdat er de komende jaren geen zinkproductie uit nieuwe grote mijnen te verwachten valt en de productie uit bestaande mijnen niet of nauwelijks nog opgehoogd kan worden. Zink is zeer belangrijk voor bijvoorbeeld batterijen en elektrische auto’s in het algemeen. Wil men serieus werk maken van de elektrificatie van het vervoer, dan zal de komende jaren de vraag naar Zink flink blijven toenemen en de schaarste eraan flink gaan toenemen.
En zo zijn er nog wel meer cruciale elementen waaraan op korte of langere termijn grote tekorten dreigen. Maar meer daarover in onderstaand artikel (welke nog tijdlang in bewerking zal blijven).
Einde update

Dit artikel is bedoeld als inleiding tot het artikel ‘Junk Economics’, financieel kannibalisme, ‘het’ energie hongerige superorganisme en de noodzaak tot een grote vereenvoudiging’ (klik hier om laatstgenoemd artikel te openen).
Omdat in laatstgenoemd artikel vanuit een grenzen aan de groei perspectief wordt gekeken naar het economisch gebeuren en de maatschappij als geheel, in dit artikel een verhaal over enkele factoren (namelijk energie en grondstoffen) die bijdragen aan uiteindelijke grenzen aan de groei.
Ook andere factoren [bijvoorbeeld de flinke milieuvervuiling, afnemende vruchtbaarheid van grond en het versterkte broeikaseffect  of het streven naar continue economische groei] dragen elk op hun unieke wijze bij aan grenzen aan de groei of de noodzaak tot het stellen van grenzen aan de groei in het geval men ook voor toekomstige generaties een leefbare wereld wil nalaten. Zeg maar factoren die uiteindelijk harde grenzen aan de groei opleggen [bijvoorbeeld het uitgeput raken van cruciale grond- en brandstoffen] en factoren die het noodzakelijk maken om grenzen aan de groei te stellen [bijvoorbeeld opwarming en milieuvervuiling] om de aarde voldoende leefbaar te houden.

Scherpe omslag van overschot naar tekort!?
In dit artikel vooral aandacht voor een olieshock waarvoor [ook volgens allerlei meer ‘reguliere/ gematigde’ bronnen] de kans van optreden op korte termijn (binnen enkele jaren) al behoorlijk groot is. Voor het jaar 2020 wordt door menigeen nog een overaanbod aan olie verwacht.

Dat niet alleen een olieshock al binnen een paar jaar zal gaan plaatsvinden, maar dat de komende olieshock ook niet cyclisch van aard ‘zal’ gaan zijn, dat wil zeggen een olieshock die hardnekkig, langdurig, meer structureel van aard zal zijn, omdat het laaghangend fruit al voor het grootste gedeelte in gebruik is genomen en de terugval in productie steeds meer door [in steeds meer gevallen] te duur hoog hangend fruit gecompenseerd dient te worden.

Dat de negatieve  economische gevolgen van met name piekolie [en de gemiddeld afnemende oliekwaliteit en de toenemende kosten om de olie ‘te winnen’] op korte termijn al veel sterker zal gaan doorwegen op de economie als geheel dan de (eventueel) positieve economische gevolgen van alternatieve (duurzame) energie voorziening en technologie, omdat vanwege allerlei redenen [waar hier niet verder op ingegaan wordt] de opmars van duurzamere alternatieven zeker in absolute zin nog steeds veel te traag verloopt. De tijd begint flink te dringen willen we zonder kleerscheuren evolueren naar een sociale samenleving die flink minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen [met name minder afhankelijk is van olie, want olie is naar mijn idee nog steeds heel belangrijk voor de wereldeconomie].

Ook bij de winning van boel van mineralen gaat hetzelfde verhaal op. Bij steeds meer voor de wereldeconomie cruciale mineralen ziet men de hoogconcentratie mijnen al zodanig uitgeput raken dat ondanks betere technologie en win methoden de kosten (vooral ook in termen van energie en benodigde overige middelen) zodanig flink aan het toenemen zijn dat de negatieve impact op de ‘economie als geheel’ al aan het toenemen is, de positieve impact steeds meer overstijgt.

Dat er zeker vanuit een Bio-Fysisch perspectief er grenzen aan de groei zijn en dat ‘vloekt’ met ‘onze’ gerichtheid op economische groei en zal ‘men’ gechargeerd geformuleerd door blindheid en wanhoop steeds meer vervallen tot creatief boekhouden, propaganda ten faveure van de zogenaamde vrije markt […in feite propaganda ten faveure van de meest rijken, de grote corporaties, waarbij de overheid zich meer en meer als een corporatie gedraagt in dienst van de zeer rijke bezittende klasse, een overheid die als het ware steeds meer een vorm van bedrijfsfascisme gaat ondersteunen met boel van afgeleide problemen voor met name kwetsbare groepen…] en ‘junk economics’ om vooral de rijkdom van de meest rijken der aarde zolang mogelijk in stand te houden ten koste van basale levensbehoeften van grote groepen aan mensen. De politieke impact zal naar mijn idee enorm worden. De enige levensvatbare uitkomst is mijns inziens het besef dat er grenzen aan de groei zijn. Zonder dat besef lijkt het me een hopeloze zaak om tot een soort van eco-socialisme te komen, welke mijns inziens voor de mensheid als geheel uiteindelijke de minst kwade optie is. Er zijn talloze smaken van eco-socialisme, net zoals er vele smaken zijn van liberalisme of welk -isme dan ook. En het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is bijvoorbeeld niet alleen maar de smaken van het simpele en ouderwetse ‘Mccarthyisme’. Een bril waardoor sommigen nog steeds naar de wereld kijken. In het komende artikel over junk economics zal de politieke dimensie flink wat aandacht krijgen. Het zal flink wat weerstand gaan oproepen.

Update over komende olieshock:

Op deze blog is al in diverse artikelen stilgestaan bij toekomstige olieshocks.

Sommige artikelen waren veel te pessimistisch met hun ‘inschatting’ over wanneer een volgende olieshock zou gaan plaatsvinden [met dank aan met name de sterke stijging van de dure en milieu vervuilende Amerikaanse schalie olieproductie], maar een niet onzienlijk deel van de artikelen op deze blog gingen ervan uit dat een olieshock op zijn vroegst zich pas zo rond het jaar 2020 of enige jaren later zou gaan manifesten, met name de periode 2021 – 2023.

….Onderstaande wordt binnen korte termijn verder uitgewerkt….

[Ik ben van plan om in dit artikel naar laatstgenoemde oudere artikelen een verwijzing te plaatsen, omdat het volgens mij interessant is om te weten waarom volgens die oudere artikelen pas vanaf of iets (enkele jaren) na het jaar 2020 de kans op een olieshock best wel groot is. Bijvoorbeeld dat in oudere artikelen ingeschat werd dat grofweg rond 2019 de totale wereldwijde ‘offshore’ olieproductie een piek zou gaan bereiken en dat de Amerikaanse schalie olieproductie kort na het jaar 2020 een piek(plateau) zal bereiken. De piek in de wereldwijde offshore productie zal waarschijnlijk één of meerdere jaren later dan 2019 gaan plaatsvinden, maar ook al is het bijvoorbeeld in 2021 0f 2022 dan nog een close call en in grote lijn goed ingeschat.

In onder andere recent Bloomberg artikel wordt er rekening mee gehouden dat de wereldwijde ‘Offshore’ olieproductie al volgend jaar (2020) haar piek kan bereiken, om vervolgens op 10 jaar tijd met ruim 10 miljoen vaten per dag te gaan dalen, vanwege de lagere investeringen en hoogstwaarschijnlijk ook het ontbreken van nog niet ontdekte economisch rendabele olievelden buiten de kust [met name diepzee olie]

Bloomberg artikel:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-12/offshore-oil-to-peak-in-2020-then-join-shale-in-market-slowdown

– Mogelijk al piek in wereldwijde offshore productie in het jaar 2020 gevolgd door sterke daling.
Na vele jaren (van in ontwikkeling brengen) beginnen een paar zeer grote olievelden eindelijk online te komen [hun eerste olie te leveren]. Het betreft onder andere het Noorse Johan Sverdrup welke volgend jaar of het jaar daarop al haar maximale piek van zo’n 600 duizend vaten per dag zal gaan leveren en olie uit Braziliaanse diepzee projecten. Vooral voor Noorwegen begint de tijd te dringen om snel een groot nieuw olieveld te ontdekken om over enkele jaren een flinke terugval van haar bestaande olieproductie tegen te gaan. Ook het optimisme ten aanzien van de toekomstige Braziliaanse olieproductie heeft onlangs een flinke deuk opgelopen, omdat geen enkele grote oliemaatschappij het lucratief genoeg vonden om flink te gaan investeren in een tweetal potentieel zeer grote diepzee oliereservoirs. Men mag al blij zijn dat het hogere Braziliaanse olieproductieniveau een paar jaar vol gehouden kan worden. Menigeen verwacht al dat binnen nu een een paar jaar de Braziliaanse olieproductie gaat dalen.

–  Afzwakkende jaarlijkse toename van Amerikaanse schalie olieproductie (waarbij , natuurlijk onder allerlei aannames, het blijft per slot van rekening toch behoorlijk koffiedik kijken,  de piek in de productie aldaar grofweg in periode 2024- 2025 gaat vallen).

Kwaliteit olie zeer belangrijk, vaak wordt alle olie op 1 grote hoop gegooid. Gemiddelde kwaliteit van olie is al flink aan het afnemen. Het gaat niet alleen om de totale bruto olieproductie, maar ook om de gemiddelde kwaliteit van de olie en de kosten (in breedste zin van het woord) om de olie te winnen. Vooral wat betreft de kosten om olie te winnen en de gemiddelde kwaliteit ziet het er nu al erg somber uit.

Aandacht voor onderstaande video (van een door ziekte geteisterde oudere jaars biochemie student). Vooral vanaf minuut 10 aardig verhaal over gevolgen afnemende kwaliteit van olie:

Schaarste aan hoge concentratie reserves van belangrijke grondstoffen:
Volgt later.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Jimmy Dore en Kim Iversen

Een tussendoortje.

Een greep uit de personen waar ik graag naar luister zijn Jimmy Dore en Kim Iversen.

Jimmy Dore [let op hij is fel en soms erg op de persoon] vanwege zijn kritiek op met name ‘corporate democrats’ (neolibs en ook neocons) en Kim Iversen vanwege haar eigenzinnige kijk op het wereldwijde gebeuren, met name het Amerikaanse buitenlandbeleid. Ze laat zich niet zo sterk leiden door de grote bedrijfsmedia. Ze noemt zichzelf een progressieve democraat. Jimmy is een aanhanger van Bernie Sanders en ook van Tulsi Gabbard (vanwege onder andere haar visie [kritiek] op buitenlandse VS politiek).

Jimmy Dore ageert vooral tegen de in zijn ogen (en ook wel in mijn ogen) soms enorme hypocrisie [bij een aantal grote media bedrijven] ten aanzien van met name het Amerikaanse buitenlandse beleid en ook binnenlandse beleid. Dat simpel gesteld het grote geld dat schuil gaat achter menig grote nieuwszender ervoor zorgt dat een groot deel van het nieuws flink gekleurd wordt en boel van informatie onderbelicht blijft of zodanig ‘geframed’ wordt dat als het ware datgene wat krom is recht gepraat wordt. De propaganda bij de rechtse en op papier linkse (meer sociale) media.
Bijvoorbeeld, wat buitenlands beleid betreft, dat onder het mom van humanistische motieven en het bevorderen van democratie in feite naar willekeur aan economische oorlogsvoering gedaan wordt, waarbij onder andere geostrategische belangen en controle over grondstoffen hoge prioriteit hebben.

Niet dat ik het altijd eens ben met laatstgenoemden, maar heb wel sympathie voor beiden.

Zonder verder commentaar drie video’s van Jimmy Dore en twee video’s van Kim Iversen.

Jimmy Dore
1)
Jimmy Dore (juli 2019):

2)
Jimmy Dore (februari 2019):

3)
Jimmy Dore (juli 2019):


Kim Iversen

1)
Kim Iversen (februari 2019):

2)
Kort commentaar bij onderstaande video: Als ik me niet vergis zijn begin 20-ste eeuw [na beëindiging eerste wereldoorlog] mede door westerse mogendheden kunstmatige landsgrenzen in dat gebied getrokken, waarbij de Koerden over het hoofd gezien zijn. Zolang de Koerden niet hun eigen land gegund zijn, zal de onrust er voortduren. Of wanneer uiteindelijk de Koerden hun stuk land wel gegund zijn, zullen andere partijen zich benadeeld voelen. Schaduwzijden van ‘zaken’ welke in het verleden (vaak onvoldoende doordacht) zijn vormgegeven werken soms erg lang door.
Los van wat Kim zegt spreekt het sociale streven van de Koerden me wel aan, maar dat terzijde.
En verder terzijde… ten aanzien van het gebeuren in Syrië check ik regelmatig onderstaande website (disclaimer: niet alle bronnen op die site zijn even betrouwbaar):
https://syria.liveuamap.com/

Kim Iversen (oktober 2019):

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Explosies en branden in belangrijke oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië

Update dinsdag 8 oktober 2019:
Dit blogartikel over aanslagen op Saoedsche oliefaciliteiten zal niet meer verder geupdate worden.
Er zijn behoorlijk wat indicaties dat de Saudische oliesituatie nog lang niet terug op het oude niveau is van voor de aanslagen. Dat het nog niet weer terug allemaal rozegeur en maneschijn is aldaar, zoals onder andere Saudische bronnen ons willen laten geloven.
Terzijde: Er is heel veel interessant olieproductie nieuws, onder andere over de Amerikaanse schalie olieproductie en ook zeer recentelijk weer over de Russische olieproductie en de wereldwijde ruwe olieproductie. De komende vijf jaar worden wat betreft de wereldwijde oliesituatie, zeker in het geval de wereldwijde vraag naar olie de komende jaren vanwege bovengrondse redenene niet teveel gaat instorten, naar mijn inschatting super interessant. Maar daarover wordt in de toekomst door mij (hoogstwaarschijnlijk) nog uitgebreid bij stilgestaan.
Maar eerst zal er nog een ander blogartikel gaan verschijnen.
Mijn intentie is namelijk om binnenkort (kan enkele weken zijn) een artikel te schrijven op basis van een video van Nate Hagens (over de noodzakelijke grote vereenvoudiging van onze complexe samenleving) en over ‘Junk Economics’ van Michael Hudson. In laatste video vooral aandacht voor de ‘financialisering’ van de economie en financieel kannibalisme, zowel nationaal als internationaal, met tal van (afgeleide) problemen die daar uit voortvloeien.
Einde update dinsdag 8 oktober 2019:

Update dinsdag 1 oktober 2019:
Hieronder een link naar zeer recent artikel op Crudeoilpeak, waarin m.i. goede samenvatting over schade in getroffen Saoedische oliefaciliteiten en over het pieken van het reuze olieveld Ghawar:

The Attacks on Abqaiq and Peak oil in Ghawar

Twee quotes uit het artikel in verband met hersteltijd schade te Abqaiq:

…and for all of the production or the production capacity, at Abqaiq, many months. And that’s unfortunate. The thing about Abqaiq is it has specialized, tailor-made, very difficult-to-fabricate equipment. Spheroids and stabilization columns. They come as big bowls and tubes. The lead time for these things is about 6 months if you are trying to rush it. This is not an Amazon Prime type of proposition. Those were destroyed. At least 5-7 of the spheroids were destroyed and about 5 of the 18 stabilization columns. These will take many, many months to replace And that will limit the Kingdom’s ability to bring back the capacity at least if not production to the full amount

en

Saudi Aramco is now buying crude from UAE and Kuwait to meet commitments with Saudi Malaysia and S-Oil in South Korea

En een recente link i.v.m. bovengrondse olievoorraden in Saoedi-Arabië:
https://www.ursaspace.com/single-post/2019/09/27/Aramco-races-to-finish-repairs-as-inventories-dwindle

De bovengrondse olievoorraden in Saoedi-Arabie zijn na de aanslagen noemenswaardig gedaald. Saoedi-Arabië heeft ook olie opgeslagen in de rest van de wereld (bijvoorbeeld in Nederland). De vraag is in hoeverre de Saoedische bovengrondse olievoorraden in de rest van de wereld zijn verminderd.
Quote:

Ursa measurements show Saudi crude inventories have fallen sharply since September 14.
As the graph below shows, total inventories for the sites we cover inside Saudi Arabia equaled 61.7 million barrels the week ending September 25.
That’s a decline of 9.2 million barrels compared with the week prior and a decline of 11.4 million barrels versus two weeks ago.
To put this into perspective, total Saudi inventories had averaged 70.3 million barrels in 2019 until the attacks. Inventories now sit 12% below that average.

Einde update dinsdag 1 oktober 2019.

Update woensdag 25 september 2019:
Volgens berichten uit Saoedi-Arabië bedraagt de olieproductiecapaciteit aldaar weer terug 11,3 miljoen vaten per dag! Voor mij interessant om te volgen. Er zijn ook berichten dat Saoedi-Arabië flink wat petroleum producten importeert, zoals diesel en benzine, om aan haar export verplichtingen aan buitenlandse afnemers te kunnen blijven voldoen. Het zou me niet verbazen dat ‘olieproductiecapaciteit‘ verward wordt met ‘olieaanbodcapaciteit‘. Dat er bijvoorbeeld nog steeds gebruik gemaakt wordt van bovengrondse olievoorraden en eventueel geïmporteerde olie uit Irak of de Verenigde Arabische Emiraten. Ik weet het niet, maar volgens menig analist zijn cruciale onderdelen van de getroffen olie installaties nog lang niet hersteld. Afwachten maar weer hoe de vork echt aan de steel zit.

Einde update woensdag 25 september 2019.

Update zondag 22 september 2019:
Dat men, om teleurstellingen te voorkomen, het optimisme van Aramco beter maar met een korreltje zout kan nemen blijkt ook uit een recent WSJ artikel.
De reparaties aan de olie faciliteiten van Saoedi Aramco gaan volgens onderstaand WSJ artikel maanden in plaats van weken duren:

https://www.wsj.com/articles/aramcos-repairs-could-take-months-longer-than-company-anticipates-contractors-say-11569180194

“We are still in a frantic search for spare parts,” one Saudi official said. “It is not really as great as rosy as you may think.

Saudi officials say there is little sense of calm at the highest levels of the company and the Saudi government, however. It could take some contractors up to a year to manufacture, deliver and install made-to-measure parts and equipment, the Saudi officials and the oil contractor said.

Across the two sites at Abqaiq and Khurais, nine oil processing units, known as stabilizers, were damaged to varying degrees, Aramco said. Eleven spherical structures that take gases out of the crude oil were hit at Abqaiq, as were another two tanks that hold water removed from the crude oil, the company said.

The extent of the damage means a return to normal operations at Abqaiq could take up to eight months, said some Saudi officials. Most technical experts who have seen the destruction firsthand said they share that view.

“Repairing the damaged units will take time, anywhere from two to nine months depending on the damage, even if Aramco had contingencies in place and spare tailor-made equipment,” said IHS Markit in a note.

Einde update zondag 22 september 2019.

Update zaterdag 21 september 2019:
Onderstaande link heeft een wat uitgebreidere samenvatting van de aangerichte schade in khurais and abqaiq. Sluit goed aan op mijn uitgebreide update van gisteren (20 september):
https://www.rigzone.com/news/wire/aramco_reveals_damage_to_giant_oil_field-20-sep-2019-159860-article/
Einde update zaterdag 21 september 2019:

Update vrijdag 20 september 2019:
Stellig uitgedrukt zal de uitval van olieproductie in Saudi-Arabië groter zijn en langer gaan duren dan menig nieuwsmedia eerder deze week nog vanuit ging. Althans, die stellige indruk krijg ik van de verhalen van diverse analisten. Dat met name in de olieverwerkingsfaciliteit te Abqaiq belangrijke onderdelen beschadigd geraakt zijn welke lastig te herstellen of te vervangen zijn. Een analist had het bijvoorbeeld over ontgassing, dat er in een stap binnen het bewerkingsproces bijvoorbeeld waterstofsulfide (H2S) uit de olie verwijderd wordt. Dat laatstgenoemde cruciale stap in het verwerkingsproces voor een groot deel buiten werking is gesteld door de aanslagen.
Olie die voorbewerkt dient te worden om de olie geschikt te maken voor raffinage, zodat de (voorbewerkte) olie aangeboden kan worden aan raffinaderijen wereldwijd.

Een analist waarschuwde ervoor om de berichtgeving vanuit Saoedi-Arabië (onder andere Saudi Aramco) niet al te letterlijk te nemen, maar met een korreltje zout. De geplande IPO (geplande eerste beursgang) van Amramco speelt op de achtergrond misschien ook een grote rol om de schade te bagatelliseren en het hersteltempo van de schade extra positief voor te doen. Het lijkt me dat Amramco naar beleggers toe een sterke en zeker niet een al te kwetsbare indruk wil afgeven.

Cijfers:

Het is voor mij heel lastig om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van allerlei cijfermateriaal, maar ondanks dat toch wat cijfers welke afkomstig zijn uit diverse nieuwsmedia. Het is roeien met de riemen die men voorhanden heeft:
Voor de aanslagen werd er in de olieverwerkingsfaciliteit te Abqaiq 4,9 miljoen vaten aan olie per dag verwerkt. Een groot deel ervan is afkomstig uit het nog steeds reuze olieveld Ghawar. Terzijde: De totale olieverwerkingscapaciteit van de Abqaiq faciliteit bedraagt zo’n 7 miljoen vaten per dag.
Direct na de aanslag werd de verwerkingscapaciteit te Abqaiq teruggeschroefd naar nul en enige dagen later zou deze weer terug opgeschroefd zijn naar 2 miljoen vaten per dag. Dus dat er in vergelijking met net voor de aanslag er nog een kleine 3 miljoen vaten per dag ‘offline’ is.

In de faciliteit te Khurais was direct na de aanslag de productie en verwerking van olie teruggevallen van 1,2 miljoen vaten per dag naar nul vaten per dag, maar al binnen paar dagen na de aanslag zou de productie en verwerking weer terug zijn opgeschroefd naar 30% (360 duizend vaten per dag) van de productie en verwerking net voor de aanslag. Terzijde: de totale productie en verwerkingscapaciteit te Khurais wordt geschat op zo’n 1,45 miljoen vaten per dag.
Volgens informatie vanuit Aramco zou eind september het grootste deel van de olie te Khurais (en ook abqaiq) weer online zijn. Afwachten maar weer of dat het geval gaat zijn. Neem het voorlopig maar met een korreltje zout, zeker wat Abqaiq betreft.
Als ik diverse analisten mag geloven zal vooral de olieverwerking te Abqaiq nog geruime tijd flink beperkt blijven, mogelijk grofweg 2,5 miljoen vaten voor vele weken en dat is dan in vergelijking met de olieverwerking van voor de aanslag (4,9 miljoen vaten per dag) en niet in vergelijking met de totale verwerkingscapaciteit van ongeveer 7 miljoen vaten per dag!
En er is een wezenlijk verschil tussen olie aanbod vanuit de Saoedische bovengrondse olievoorraden en olie aanbod dat gerealiseerd wordt via daadwerkelijke olieproductie en dus niet uit bovengrondse voorraden.
De Saudische bovengrondse olievoorraden bedragen zo’n 180 miljoen vaten en dat is relatief gezien niet veel. En de ene olie is de andere niet. Laatstgenoemde is ook een belangrijke factor in het gehele oliegebeuren na de aanslagen.

En heel belangrijk….dat de reservecapaciteit van de Saudische olieproductie wel eens voor vele maanden op nul gesteld kan worden, dat terwijl Saudi-Arabie vlak voor de aanslagen de grootste reserve aan olieproductie capaciteit ter wereld had, namelijk, volgens sommige bronnen, zo’n 1,6 miljoen vaten per dag dat door de aanslagen mogelijk voor lange tijd is weggevallen. Dus als bijvoorbeeld in Libië, Nigeria of elders ter wereld de olieproductie ineens noemenswaardig inzakt, is Saudi-Arabië niet in staat om extra olie op de markt te brengen. Geen enkele land ter wereld is in staat om haar olieproductie binnen korte termijn (bijvoorbeeld 3 maanden) met meer dan een paar honderd duizend vaten per dag op te krikken.
Heb ik het verder nog niet eens over de geopolitieke situatie rond de aanslagen, maar daar wordt door talloze anderen al genoeg aandacht aan besteed. Wel wil ik zonder verder commentaar nog de aandacht vestigen op de informatie in onderstaande link:
https://www.thedrive.com/the-war-zone/29918/heres-all-the-new-info-you-need-to-know-in-the-aftermath-of-the-saudi-oil-facilities-attacks

Inspiratie voor nieuw blogartikel
In een nieuw blogartikel wil ik, op basis van verhaal van Nate Hagens (en ook in kader van Neo-liberalisme, politiek der verbondenheid en vooral in kader van grenzen aan de groei) sowieso nog terugkomen op de wereldwijde oliesituatie. Namelijk dat er mijns inziens, zeker in een business as usual scenario waarbij het wereldwijde olieverbruik de komende jaren met meer dan een miljoen vaten per dag op jaarbasis blijft toenemen, er iets na het jaar 2020, met name in de periode 2020 -2023 steeds meer krapte aan olie zal gaan ontstaan vanwege groeistagnatie van de Amerikaanse olieproductie en het pieken van bijvoorbeeld de Russische olieproductie. En heel belangrijk dat vanwege de vanaf eind 2014 gedurende enkele jaren flink verminderde investeringen in de wereldwijde olievoorziening er iets na het jaar 2020 flink wat minder nieuwe olie uit (nieuwe) grotere olievelden zal gaan komen [omdat er door de vanaf 2014 opgetreden bezuinigingen er minder geinvesteerd is in de ontwikkeling van grote olievelden. In een pas in ontwikkeling genomen groot olieveld komt de eerste olie pas gemiddeld na grofweg 6 jaar online]. Dus dat de effecten van de sinds 2014 verminderde investeringen (bij het in ontwikkeling brengen van nieuwe grote olievelden) pas na het jaar 2020 merkbaar gaan worden. Door de ontwikkelingen in Saudi-Arabië wacht ik nog even met dat nieuwe artikel.

Tot slot: Voor degenen die van samenzweringstheorieën houden i.v.m. aanval op Saoedische oliefaciliteiten is het verhaal in onderstaande link m.i. wel een aanrader. Ik sluit niets uit. Een samenzweringstheorie kan uiteindelijk wel eens een samenzweringsfeit blijken te zijn. Maar het samenzweringsverhaal in onderstaande link gaat me (voorlopig) nog veel te ver:

https://www.energyandcapital.com/articles/was-the-saudi-oil-attack-planned-to-boost-oil-prices-/93598?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eacfeed+%28Energy+and+Capital%29

of deze:
https://www.moonofalabama.org/2019/09/the-crisis-over-the-attack-on-saudi-oil-infrastructure-is-over-we-now-wait-for-the-next-one.html#more

Einde update vrijdag 20 september 2019.

Update zaterdagavond 14 september 2019:

Mike Pompeo, de minister van buitenlandse zaken onder Trump, beschuldigd Iran voor de drone aanval!
In onderstaande video wordt door een kritische youtuber die zich niet laat verleiden tot het trekken van (te) snelle conclusies, ook stilgestaan bij Mike Pompeo:

Verder:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-14/saudi-aramco-contain-fires-at-facilities-attacked-by-drones
Volgens een vers van de pers Bloomberg artikel zal binnen nu en 48 uur de Saoedische olieproductie weer grotendeels hersteld zijn. Als ze met grotendeels hersteld bedoelen dat er in plaats van 5 miljoen vaten per dag nog steeds zo’n half miljoen of miljoen vaten per dag uit de roulatie is, dan is het nog veel.
Het is nog even afwachten:

Saudi Aramco had to cut production by as much as 5 million barrels a day as a precautionary measure after the attack on the Abqaiq plant, according to a person familiar with the matter. Most output will be restored within 48 hours, they said, asking not to be identified before an official

Blijkbaar is ook de niet getroffen olieproductie van het reuze olieveld Ghawar stilgelegd:

A satellite picture from a NASA near real-time imaging system published early on Saturday showed a huge smoke plume extending more than 50 miles over Abqaiq. Four additional plumes to the south-west appear close to the Ghawar oilfield, the world’s largest. While that field wasn’t attacked, its crude is sent to Abqaiq and the smoke could indicate flaring. When a facility stops suddenly, excess oil and natural gas is safely burned in large flaring stacks.

Afwachten in welke mate aanstaande maandag de olieprijzen gestegen zullen zijn:

“The market will take notice of such a big supply outage and open strongly up,” said Amrita Sen, chief oil analyst at consultants Energy Aspects Ltd. in London. “Of course if production can resume quickly, the rally will be short lived.”

Einde update zaterdagavond 14 september 2019.

Het oorspronkelijke verhaal:

Het is nog afwachten wie de werkelijke daders zijn en hoe groot de schade is. Volgens de Saoedische media was een aanval van tien drones de oorzaak van de explosies en branden. Een belangrijke olieproducerende faciliteit (in het grote Khurais olieveld) en een zeer grote olie verwerkende faciliteit (met een capaciteit van 7 miljoen vaten per dag!) zouden zijn getroffen.
Het sterke vermoeden bestaat (is voorlopig nog speculatief) dat de Houthi rebellen achter de aanval zaten. Dat de Houthi’s daarbij ook hulp gekregen zouden hebben vanuit Saoedi-Arabië. Om mezelf te herhalen: Wat de werkelijke oorzaak achter de explosies en branden zijn, hoe groot de werkelijke schade is en wie de daders zijn is voor mij nog niet geheel duidelijk, ondanks dat bijvoorbeeld de Houthi’s de aanval opgeëist hebben.

Alvast een wild bericht in de Wall Street Journal te vinden onder deze link, namelijk dat maar liefst de helft van de Saoedische olieproductie stilgelegd zou zijn. Dat zou grofweg 5 miljoen vaten per dag betekenen en dat is enorm veel. Een quote uit het bericht:

Saudi Arabia is shutting down about half of its oil output after apparently coordinated drone strikes hit Saudi production facilities, people familiar with the matter said, in what Yemen’s Houthi rebels described as one of their largest-ever attacks inside the kingdom.

En een bericht op CNBC waarin gerefereerd wordt naar het hierboven vermelde Wall Street Journal bericht:
https://www.cnbc.com/amp/2019/09/14/saudi-arabia-is-shutting-down-half-of-its-oil-production-after-drone-attack-wsj-says.html

Afwachten of inderdaad de helft van de Saudische olieproductie is stilgelegd. Lijkt me behoorlijk heftig, zeker als dat enige dagen het geval gaat zijn.
Voorlopig ga ik ervan uit dat de schade veel geringer dan laatstgenoemde zal zijn.

Foto van branden:
https://amp.businessinsider.com/saudi-arabia-oil-aramco-drone-strike-2019-9

En tot slot een aantal video’s van de explosies en branden en gespeculeer over mogelijke oorzaken [hoogstwaarschijnlijk drones, alhoewel concreet bewijs (voorlopig nog) ontbreekt] ervan:

In onderstaande video zijn in totaal drie explosies te horen en ook nog wat geschut:

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties